WP Migrate: Y ffordd hawsaf i wahanu un wefan oddi wrth WordPress Multisite

Mudo Un Safle WordPress O Multisite

Tyfodd un o'n cleientiaid i bwynt bod eu cwmni wedi gwahanu oddi wrth eu rhiant-gwmni. Y mater dan sylw oedd bod y rhiant-gwmni yn rheoli eu holl is-frandiau drwy WordPress multisite.

Beth yw WordPress Multisite?

Mae WordPress Multisite yn nodwedd eithaf unigryw sydd wedi'i hadeiladu o fewn WordPress sy'n galluogi cryn dipyn o addasu a chaniatâd ar draws rhwydwaith o wefannau mewn un enghraifft cronfa ddata a chynnal. Fe wnaethom unwaith adeiladu cyfres o safleoedd fflatiau gan ddefnyddio Multisite lle'r oedd yr holl farchnata wedi'i ganoli mewn rhiant-gwmni. Roedd yn hynod ddefnyddiol cael cynnwys a rennir, themâu tebyg, a thudalennau a oedd yn hawdd eu rheoli allan o un enghraifft gyda thîm bach.

Fodd bynnag, mae Multisite yn endid cymhleth. O safbwynt cronfa ddata, mae pob gwefan yn cynnwys tablau, themâu ac ategion a allai fod yn unigryw i'r enghraifft gyffredinol neu beidio. Felly… sut ydych chi'n mudo un is-safle allan o enghraifft aml-safle? Yn syml, mae'n llawer haws galluogi Multisite nag ydyw i geisio ei wrthdroi! Gallwch ddarllen llawer o erthyglau ar-lein sy'n cerdded trwy allforio, mewnforio a diweddaru i gael gwefan lle mae angen i chi fod. Gallai gymryd oriau … neu hyd yn oed ddyddiau.

Diolch byth, mae yna ateb llawer haws ac mae gan y bobl yn Brains Delicious, datblygwyr y anhygoel Meysydd Custom Uwch. Enw'r ategyn yw WP Migrate ac mae'n wasanaeth gwefan-i-safle sy'n ei gwneud hi'n hawdd mudo gwefannau WordPress cyfan neu fudo un is-wefan o enghraifft WordPress Multisite.

WP Ymfudo

Gosod y WP Mudo Ategyn ar ddau neu fwy o wefannau WordPress a gwthio / tynnu'r gronfa ddata, cyfryngau, themâu ac ategion rhwng y gwefannau hynny. Nid oes angen unrhyw ffurfweddiadau ychwanegol, mewngofnodi nac unrhyw beth arall. Mae ategyn WP Migrate yn darparu URL unigryw ar bob gwefan y mae'n cael ei chynnal arno ... ac rydych chi'n cyfeirio at yr URL unigryw arall o'r ffynhonnell neu'r safle cyrchfan pan fyddwch chi'n gwthio neu'n tynnu. Mae braidd yn ddyfeisgar.

Mudo, Gwthio, Tynnu, Cronfa Ddata Allforio, Mewnforio Cronfa Ddata, Canfod ac Amnewid, Cronfa Ddata Wrth Gefn

Os ydych chi'n asiantaeth sy'n gwneud llawer o waith mudo neu ddim ond yn fusnes sydd angen teclyn wrth gefn a mudo atal bwled, WP Migra yw'r offeryn llif gwaith perffaith i filoedd o ddatblygwyr WordPress proffesiynol i:

  • Tynnwch safle cynhyrchu i lawr i beiriant lleol.
  • Gwthiwch safle llwyfannu i gynhyrchu.
  • Gwthiwch wefan leol i weinydd llwyfannu.
  • Gwthio neu dynnu gwefan rhwng dau neu fwy o wahanol amgylcheddau cynnal gyda WordPress.
  • Gwneud copi wrth gefn neu allforio eich cronfa ddata fel ffeil SQL.
  • Perfformio canfod a disodli achosion o URLs, llwybrau, testun, neu hyd yn oed ymadroddion rheolaidd, ar draws y safle.

Ac, yn yr achos hwn, WP Migra yw'r ateb perffaith ar gyfer gwahanu is-safle sengl oddi wrth enghraifft aml-safle yn hawdd. Gallwch chi wneud y gwrthwyneb hefyd, gan symud sawl enghraifft unigol o WordPress i enghraifft aml-safle.

Yn anad dim, nid oedd angen i mi gael mynediad at weinyddiaeth y gweinydd, FTP / SFTP, nac unrhyw gamau arbennig ... newydd ddewis fy is-wefan, themâu, ategion, tablau cronfa ddata ... a'u gwthio i'r gweinydd newydd. Tra mae ein gwesteiwr yn flywheel Mae ganddo ategyn mudo, bydd ond yn mudo'r cyfan neu ddim byd... felly roedd cael trwydded ar gyfer WP Migrate yn hanfodol.

mudo wordpress subsite o multisite

Os ydych chi'n weithiwr WordPress proffesiynol, rydych chi hefyd yn gwybod bod pob enghraifft o gronfa ddata yn gyfresol. Mae WP Migrate yn canfod data cyfresol ac yn rhedeg rhaglen arbennig dod o hyd i a disodli arno sicrhau nad yw'r data yn cael ei lygru.

Mae pob swydd rydych chi'n ei chyflawni yn cael ei chadw o fewn proffil felly gallwch chi greu llifoedd gwaith sy'n cynnwys gwthio, tynnu, mewnforio neu allforio trwy glicio llygoden. Rwyf wedi diweddaru ein ychwanegion WordPress gorau rhestrwch gyda WP Mirate fel yr ategyn wrth gefn a mudo gorau.

Allforio WordPress Am Ddim Gyda WP Migrate DB

Os hoffech chi roi fersiwn cyfyngedig o WP Ymfudo cynnig arni, gallwch ddefnyddio'r fersiwn ysgafn sy'n galluogi'r gallu i allforio neu fudo'r gronfa ddata. Dim ond chwilio am WP Migrate Lite yn y storfa WordPress.

Wrth gwrs, byddwn yn argymell yn fawr prynu'r fersiwn Pro sy'n galluogi mudo di-dor a chopïau wrth gefn o unrhyw weinydd ac i unrhyw weinydd.

Prynwch WP Migrate Now!

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.