A fyddai Blog eich Cwmni Pe bai'ch Bywyd yn dibynnu arno?

Achub

Mae yna rai pobl sy'n meddwl bod blogwyr yn cael eu hela i lawr yn ein selerau gyda blychau agored o pizza a Mountain Dew ym mhobman. Mae yna farn arall ar blogwyr nad ydych efallai'n ymwybodol ohoni. Mae blogwyr yn bobl gymdeithasol sy'n dyheu am gyfathrebu (a sylw weithiau!).

Heddiw, cefais gyfarfod bore gwych gyda rhai pobl o Meddyliau miniog. Cefais gyfle i drafod fy mhrofiadau ar flogio gyda’r grŵp a rhoi rhywfaint o fewnwelediad i strategaethau blogio corfforaethol. Derbyniwyd y ddarlith yn dda iawn a mwynheais gryn dipyn.

Y peth hynod ddiddorol am y ddarlith hon yw bod y cyfan wedi digwydd o flogio. Roedd y bobl a oedd yn bresennol yn amrywio o brif athro adran ym Mhrifysgol Ball State i gynrychiolydd TG o ffatri weithgynhyrchu. Roeddwn ychydig yn ddychrynllyd - roeddent yn chwilfrydig iawn, yn wybodus ac yn ymgysylltu (yn wirioneddol Sharp Minds!). Ni fyddwn erioed wedi cwrdd â'r bobl hyn oni bai am blogio.

Dechreuais flogio. Yna cynorthwyais Pat Coyle i flogio. Gyda'n gilydd fe ddechreuon ni flog agored i bobl Indianapolis adrodd eu stori ar pam eu bod nhw'n caru'r ddinas. Cyfarfu Pat â Ron Brumbarger, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Datrysiadau Bitwise a thrafod fy mlogio. Mae Ron yn arwain Sharp Minds i ddod â phobl yn y rhanbarth at ei gilydd i drafod technoleg a chredai y byddai Blogio Corfforaethol yn bwnc gwych iddynt ei drafod. Felly cafodd Ron a Pat ginio gyda mi a gwnaethom ei sefydlu.

Y cyfan o flogio.

Roedd cyfleoedd i'r holl fynychwyr ac roedd llawer o'u llygaid wedi'u goleuo. Ysgrifennodd rhai dudalennau o nodiadau. Gwelais bennau nodio (efallai un o ddiflastod 😉 - nid yw pawb yn cynhyrfu cymaint â blogio ag yr wyf i). Roedd yn gyfle gwych ac yn grŵp gwych o bobl i drafod y dechnoleg hon.

Roedd llawer o'r sgwrs yn canolbwyntio ar ofn cwmnïau i gymryd y cam hwnnw - mae'n un mawr. Fel gydag unrhyw fenter fawr, mae blogio yn gofyn am strategaeth a rhai canllawiau o fewn corfforaeth. Wedi'i wneud yn gywir, byddwch chi'n gwthio'ch cwmni a chi'ch hun ymlaen fel arweinwyr meddwl yn eich diwydiant, byddwch y cyntaf i'r meicroffon ar sgyrsiau o amgylch eich cynnyrch, a meithrin perthnasoedd personol â'ch cleientiaid a'ch rhagolygon.

Rwy'n credu mai un o'r gwireddu y daethom iddo oedd bod angen i gwmnïau gofleidio a mabwysiadu technolegau newydd yn hytrach na chael eu gwthio i mewn iddynt gan ofn. Un enghraifft oedd Gwaharddiad Kent State ar eu hathletwyr yn postio ar Facebook. Dychmygwch a gafodd gweinyddwyr gyfle i wneud hynny annog a monitro gweithredoedd athletwyr ar Facebook yn lle. Oni fyddai hynny'n adnodd recriwtio gwych? Rwy'n credu hynny.

Wrth imi siarad â'r athro o Ball State, roeddwn i'n meddwl pa mor anhygoel fyddai gweld blogiau Freshman ar y rhyngrwyd, gan addysgu myfyrwyr ysgol uwchradd ar fywyd Coleg, bod oddi cartref, a phrofiadau rhyddid a choleg. Dyna flog pwerus!

Yn ogystal, glaniodd fy mlogio fi yn y Cyngor Dynoliaeth Indiana heno lle cwrddais â Roger Williams, Llywydd y Sefydliad Arweinyddiaeth Eginol. Mae Roger yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i gydlynu ac adeiladu ei gymunedau o arweinwyr ifanc yn y rhanbarth. Waw!

Cyfarfûm hefyd â chynrychiolwyr o Helpu Cyn-filwyr a Theuluoedd Digartref, sefydliad anghredadwy sy'n helpu cyn-filwyr digartref i fynd yn ôl ar eu traed gyda rhaglenni tymor hir o gwnsela a gofal. Ar hyn o bryd mae ganddyn nhw 140 o filfeddygon digartref yn eu rhaglen, gan ddarparu bwyd, cysgod, lleoliad gwaith ac ati iddynt.

Roedd angerdd y di-elw hyn yn anhygoel ac fe'm calonogwyd sut y gwelodd pob un ohonynt gyfle mewn technoleg. Roedd yna ddeuoliaeth benodol rhwng y ddau grŵp. Roedd gan grŵp y bore fusnesau llwyddiannus a oedd yn chwilfrydig am dechnolegau newydd ac, efallai, ychydig yn bryderus ynghylch yr hyn a ddeuai'r heriau newydd hyn. Roedd y grŵp nos yn llwglyd am y dechnoleg nesaf a fyddai’n eu cysylltu â phobl eraill yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Mae'n debyg pan fydd eich busnes i arbed Milfeddyg neu ddod o hyd i'r pryd nesaf i rywun eisiau bwyd, mae unrhyw dechnoleg sy'n helpu yn wych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.