WOT yw eich Enw Da?

wot facebook

Mae'n syndod na chafwyd mwy o newyddion am y ymgysylltu â WOT a Facebook. Mae WOT yn sefyll am “Web of Trust” ac mae'n wefan gymunedol o ddefnyddwyr sy'n graddio gwefannau.

Ym mis Mai, dechreuodd Facebook ddefnyddio'r gwasanaeth fel ci heddlu i amddiffyn ei ddefnyddwyr rhag clicio drwodd i wefannau maleisus. Mae'n swnio fel symudiad da gan Facebook ar yr wyneb, ond mae pinnau sylfaenol WOT ychydig yn frawychus mewn gwirionedd. Ar rai gwefannau, gall WOT sefyll am “Web Of Trolls” hefyd. Un achos dan sylw yw safleoedd Darparwyr Gwasanaeth E-bost.

Mailchimp ar WOT:

mailchimp

E-bost ar WOT:

emailvision

ExactTarget ar WOT:

iContact ar WOT:

icontact

Mailchimp, E-bost, iContact a ExactTarget yn 4 darparwr gwasanaeth e-bost gwahanol iawn ond mae pob un ohonynt yn ymwneud yn helaeth â marchnata ar sail caniatâd, gan sicrhau bod eu cleientiaid yn cael eu haddysgu ar reoliadau SPAM, ac mae pob un ohonynt wedi cyflogi timau cyflawni sy'n gyson yn meithrin perthnasoedd â Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd. Pe byddent yn caniatáu SPAM, byddai eu cyfraddau cyflawni yn gostwng a byddent allan o fusnes yn syml. Mae ESP yn byw ac yn anadlu ar ei allu i gyfleu'r neges i'r blwch derbyn.

Nid wyf yn amau ​​a wnaeth rhywfaint o e-bost digymell ei wneud allan o unrhyw un o'r ESPs hyn ... ond nid wyf yn amau ​​chwaith bod y cleient sy'n gyfrifol am y SPAM wedi'i gynghori neu hyd yn oed wedi'i alltudio gan y cwmni. Mae gan bob un o'r ESPs hyn ganllawiau llym y mae'n rhaid i gwmni gytuno iddynt. Yn lle dal y cleientiaid yn atebol, serch hynny, mae WOT yn methu â ffynhonnell y negeseuon trwy gyfeiriadau IP ac yn cymhwyso'r feirniadaeth i'r ESP, waeth beth yw eu safle yn y gymuned e-bost. Ers i WOT ddechrau fel safle Ewropeaidd, mae safleoedd yn Ewrop hefyd yn cael eu graddio'n llawer mwy beirniadol na safleoedd yng Ngogledd America.

Canlyniad y graddfeydd gwael hyn yw bod y safleoedd hyn weithiau'n cael eu rhwystro gan wefannau, fel Facebook, pan fydd defnyddwyr yn clicio dolen allanol. Dychmygwch golli'ch holl draffig ar Facebook oherwydd sgôr WOT ddiffygiol! Mae hynny'n boblogaidd iawn y dyddiau hyn.

Yn eironig, mae rhai tmae gan wefannau orn well sgoriau o ddibynadwyedd na'r darparwyr gwasanaeth e-bost!
eraillite

Y broblem yw bod llawer o bobl yn teimlo bod doethineb mewn torf pan mae yna dim tystiolaeth o'r fath mewn gwirionedd. Mae'r mwyafrif o dyrfaoedd yn cynnwys dylanwadwyr anhysbys sy'n cael eu dilyn gan ddilynwyr anhysbys ... ac nid yw rhai o'r dylanwadwyr yn arbenigwyr pwnc yn union ar y pwnc maen nhw'n ei raddio.

Yn yr achos penodol hwn, gwelwn fod y gymuned WOT ... mae'n debyg nad yw llawer ohonynt erioed wedi gorfod defnyddio Darparwr Gwasanaeth E-bost ... yn meddwl mai sbamiwr yn unig yw unrhyw un sy'n gwthio cyfeintiau torfol o e-bost. Mae'r sgôr yn anhysbys, wedi'u hysgrifennu'n wael, ac nid ydynt yn darparu unrhyw dystiolaeth bod y ffynhonnell o'r mater enw da yw'r Darparwr Gwasanaeth E-bost dan sylw. Nid oes unrhyw fodd i gwestiynu adolygiad ar gyfer cywirdeb neu wybodaeth ... ac nid oes unrhyw hawl i'r cwmnïau sy'n dioddef y dorf.

Os ydym am adael enw da ein gwefan hyd at ddoethineb y dorf, pwy sy'n sicrhau bod y dorf yn cael ei haddysgu ac yn gwybod beth mae'n ei wneud? Byddai'n gwneud llawer mwy o synnwyr i gwsmeriaid dilysedig y safleoedd a'r gwasanaethau hyn allu graddio'r gwerthwr na dieithriaid llwyr sy'n dilyn y doethineb o'r dorf. Nid wyf yn siŵr bod WOT yn ddatrysiad da i Facebook neu unrhyw raglen arall ei ddefnyddio.

Rwy'n edrych ymlaen at weld sut mae fy swydd yn effeithio ar ddibynadwyedd y parth hwn! Hyderaf na fydd yn bert.

11 Sylwadau

 1. 1

  Mae enw da gwefan yn cael ei gyfrifo o raddau, nid sylwadau. Mae gadael sylw yn gwbl ddewisol, a chan fod defnyddwyr sy'n anghytuno â'r enw da yn fwy tebygol o ysgrifennu sylw hefyd, nid yw'n anghyffredin i sylwadau ymddangos yn gwrthddweud yr enw da.

  Mae graddfeydd enw da tri o'r pedwar darparwr gwasanaeth e-bost y cyfeiriasoch atynt yn eich postiad yn dda neu'n rhagorol. Gweler y cardiau sgorio:

  http://www.mywot.com/scorecard/mailchimp.com
  http://www.mywot.com/scorecard/icontact.com
  http://www.mywot.com/scorecard/exacttarget.com

  Yr unig un sydd ag enw drwg yw'r un hwn:
  http://www.mywot.com/scorecard/emailvision.com

  Fel y mae ein henw yn nodi, mae WOT yn ymwneud ag ymddiriedaeth. Mae diogelwch technegol gwefan yn ffactor pwysig wrth bennu ei dibynadwyedd. Fodd bynnag, mae hefyd yn rheswm dilys i raddio gwefan yn wael os nad ydych yn ymddiried yn y cynnwys neu'r sefydliad y tu ôl i wefan, neu yn yr achosion hyn, os ydych chi'n derbyn sbam.

  Mae graddfeydd enw da WOT yn farn a phrofiad goddrychol defnyddwyr am ddibynadwyedd gwefannau. Credwn fod cyfuno llawer iawn o farnau / profiadau (aka Doethineb y Torfeydd) â gwybodaeth a gawn o'n ffynonellau dibynadwy (rhestrau du gwe-rwydo a drwgwedd, ac ati) yn rhoi'r wybodaeth fwyaf cywir inni am ddibynadwyedd gwefan.

  Os ydych chi'n anghytuno â sgôr, y dull gweithredu mwyaf effeithiol yw ei raddio'ch hun ac ychwanegu sylw yn egluro'ch profiad eich hun gyda'r wefan.

  Syrffio diogel,
  Deborah
  Gwe o Ymddiriedolaeth

 2. 2

  Mae enw da gwefan yn cael ei gyfrifo o raddau, nid sylwadau. Mae gadael sylw yn gwbl ddewisol, a chan fod defnyddwyr sy'n anghytuno â'r enw da yn fwy tebygol o ysgrifennu sylw hefyd, nid yw'n anghyffredin i sylwadau ymddangos yn gwrthddweud yr enw da.

  Mae graddfeydd enw da tri o'r pedwar darparwr gwasanaeth e-bost y cyfeiriasoch atynt yn eich postiad yn dda neu'n rhagorol. Gweler y cardiau sgorio:

  http://www.mywot.com/scorecard/mailchimp.com
  http://www.mywot.com/scorecard/icontact.com
  http://www.mywot.com/scorecard/exacttarget.com

  Yr unig un sydd ag enw drwg yw'r un hwn:
  http://www.mywot.com/scorecard/emailvision.com

  Fel y mae ein henw yn nodi, mae WOT yn ymwneud ag ymddiriedaeth. Mae diogelwch technegol gwefan yn ffactor pwysig wrth bennu ei dibynadwyedd. Fodd bynnag, mae hefyd yn rheswm dilys i raddio gwefan yn wael os nad ydych yn ymddiried yn y cynnwys neu'r sefydliad y tu ôl i wefan, neu yn yr achosion hyn, os ydych chi'n derbyn sbam.

  Mae graddfeydd enw da WOT yn farn a phrofiad goddrychol defnyddwyr am ddibynadwyedd gwefannau. Credwn fod cyfuno llawer iawn o farnau / profiadau (aka Doethineb y Torfeydd) â gwybodaeth a gawn o'n ffynonellau dibynadwy (rhestrau du gwe-rwydo a drwgwedd, ac ati) yn rhoi'r wybodaeth fwyaf cywir inni am ddibynadwyedd gwefan.

  Os ydych chi'n anghytuno â sgôr, y dull gweithredu mwyaf effeithiol yw ei raddio'ch hun ac ychwanegu sylw yn egluro'ch profiad eich hun gyda'r wefan.

  Syrffio diogel,
  Deborah
  Gwe o Ymddiriedolaeth

  • 3

   Deborah,

   Rwy'n credu ei bod hi'n ddiogel tybio, os yw pobl yn cymryd yr amser i wneud sylwadau, eu bod hefyd yn sgorio'r wefan. Nid wyf yn anghytuno â chi ynglŷn ag ymddiriedaeth yn y cynnwys neu'r sefydliad. Rwy'n anghytuno â chi ynglŷn â chywirdeb eich gwefan. Rydych chi'n sôn am SPAM, ond mae'r E-bost sydd â sgôr wael yn arweinydd rhyngwladol o ran cyflawni a negeseuon marchnata optio-i-mewn, wedi'u seilio ar ganiatâd. Mae eich gwefan yn syml yn anghywir.

   Fe wnes i ddod o hyd i un arall:
   http://www.mywot.com/en/scorecard/webtrends.com

   Webtrends oedd y cwmni dadansoddol cyntaf ar y Rhyngrwyd. Mae'r trolls sy'n sgorio gyda'ch gwefan yn irate oherwydd technoleg olrhain. Yr eironi yw bod eich union safle yn defnyddio Google Analytics - olrhain ymwelwyr.

   Nid yw gwrthod yr adborth hwn a chynghori pobl i 'fynd i gael mwy o sgôr' yn fater difrifol yma. Mae gan eich cwmni’r gallu i effeithio’n ddifrifol ar y traffig sy’n mynd i’r busnesau hyn - ac eto nid ydych yn cyflenwi unrhyw fodd i fusnesau dilys, cyfreithiol, dibynadwy ymddiried neu glirio eu graddfeydd gwael.

   Doug

 3. 4

  Rwy'n hoffi Web Of Trust, Ond rydw i wedi sylwi ar yr un pethau. Mae rhai adolygiadau, mewn gwirionedd llawer o adolygiadau, yn debyg o saethu negesydd gwasanaeth penodol oherwydd bod defnyddwyr yn anufuddhau ac yn anwybyddu rheolau a thelerau gwasanaeth nodweddiadol. Rwy'n dal i ddefnyddio WOT, rydw i'n ei ddefnyddio gyda gronyn o halen.

 4. 5

  Rwy'n hoffi Web Of Trust, Ond rydw i wedi sylwi ar yr un pethau. Mae rhai adolygiadau, mewn gwirionedd llawer o adolygiadau, yn debyg o saethu negesydd gwasanaeth penodol oherwydd bod defnyddwyr yn anufuddhau ac yn anwybyddu rheolau a thelerau gwasanaeth nodweddiadol. Rwy'n dal i ddefnyddio WOT, rydw i'n ei ddefnyddio gyda gronyn o halen.

 5. 6

  Croeso i oes newydd o hela gwrachod digidol.

  Pe bai'r dorf yn wybodus, ni fyddai angen i lywodraethau wneud penderfyniad dros bob un ohonom.

  A dweud y gwir, nid wyf yn synnu mewn gwirionedd nad oedd mwy o gyhoeddusrwydd ynghylch y fargen rhwng Web Of Trust a Facebook oherwydd byddai wedi datgelu system Web Of Trust i'r dadansoddiad o bobl wybodus. Ac ni fyddai wedi cymryd llawer o amser i ddatgelu diffygion niferus eu system a diffyg hygrededd eu sgôr.

  Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am Web Of Trust, fe'ch gwahoddaf i ddarllen dadansoddiad manwl yr wyf wedi'i ysgrifennu: Adolygiad MYWOT Web Of Trust: Totalitarism Gwe Modern

  Efallai ei bod yn bryd datgelu’r gwir drewllyd y tu ôl i MyWot…

 6. 7

  Croeso i oes newydd o hela gwrachod digidol.

  Pe bai'r dorf yn wybodus, ni fyddai angen i lywodraethau wneud penderfyniad dros bob un ohonom.

  A dweud y gwir, nid wyf yn synnu mewn gwirionedd nad oedd mwy o gyhoeddusrwydd ynghylch y fargen rhwng Web Of Trust a Facebook oherwydd byddai wedi datgelu system Web Of Trust i'r dadansoddiad o bobl wybodus. Ac ni fyddai wedi cymryd llawer o amser i ddatgelu diffygion niferus eu system a diffyg hygrededd eu sgôr.

  Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am Web Of Trust, fe'ch gwahoddaf i ddarllen dadansoddiad manwl yr wyf wedi'i ysgrifennu: Adolygiad MYWOT Web Of Trust: Totalitarism Gwe Modern

  Efallai ei bod yn bryd datgelu’r gwir drewllyd y tu ôl i MyWot…

 7. 8

  Doug, gwnes i brawf gyda fy mlog. Roedd gan fy safle sgôr gadarnhaol cyn i mi ei gyflwyno i'w werthuso. Yna yn sydyn fe aeth y troliau i'r gwaith a graddio'n negyddol. Ysgrifennais bost amdano a allai fod yn ddiddorol i chi: 
  http://www.affhelper.com/mywot-reviews-exposed/

  Nid wyf yn siŵr pam y gwnaeth Facebook fargen â nhw. Gellir trin eu sgôr a phrofais hynny yn fy swydd. Maent yn dinistrio enw da blogwyr cyfreithlon a busnesau ar-lein, ac yn cael gwared ag ef. Maent yn annog graddfeydd negyddol oherwydd ei fod yn eu helpu i dyfu eu sylfaen defnyddwyr. Mae WOT yn defnyddio dadleuon i ennill cymaint o ddefnyddwyr newydd â phosib. 

  Mae Deborah yn mynd allan ac yn y bôn yn dweud wrth bawb raddio'r wefan eich hun, neu gael eraill i'w graddio. Mae'r hawl honno yno'n datgelu eu gwir fwriadau.

 8. 9
 9. 10

  Mae MyWOT yn llanastio o ddifrif gyda busnesau o unrhyw le gydag unrhyw un
  enw da. Mae'n ymddangos bod grŵp o ddefnyddwyr yn gwneud 90% o'r graddfeydd.
  Mae eu sylwadau'n edrych fel templed ac yn negyddol ar y cyfan. Maen nhw'n honni hynny
  mae cyfraddau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar nifer enfawr o bleidleisiau ond celwydd pur yw hynny.
  Mae sgôr defnyddwyr wedi'u pweru yn llawer uwch na defnyddiwr arferol. Felly gadewch i ni
  gwneud i rai defnyddwyr yno a graddio nes ein bod ni'n ddefnyddwyr pwerus a Voilaaa, ni
  yn gallu sgriwio enw da unrhyw un. O ie, os ydyn nhw'n ein talu ni, rydyn ni'n cael gwared ar ein
  graddfeydd gwael. Busnes da yn tydi?

  Rwy'n dyfalu y gall geeks wneud llwyth o arian ar MyWOT (Web of SCAM).

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.