Gyda Phwy Ydych Chi Am Weithio?

Rwyf wedi bod yn gweithio'n ddiflino yn ystod yr wythnosau diwethaf i gael fy musnes ar waith mewn gwirionedd. Treulir diwrnodau yn rhwydweithio a threulir nosweithiau / penwythnosau yn cyflawni'r ymrwymiadau rydw i wedi'u gwneud. Nid yw'n mynd yn berffaith, ond mae'n dod yn ei flaen. Yn yr economi hon, rwy'n iawn â hynny.

Hyfforddi gwerthu wedi helpu cryn dipyn - gan fy helpu i ddeall yn well beth yw anghenion fy nghleientiaid, gosod disgwyliadau gyda nhw, a chau yn gyflym fel nad yw pethau'n llusgo allan nac yn fy arafu. Rwy'n symud casgen cyflym, kickin 'ac yn cymryd enwau. Nid oes unrhyw un wedi helpu i fy ysgogi yn fwy na fy ffrindiau, er!

Heddiw cawsom a buddugoliaeth enfawr. Mae cwpl o fusnesau rydw i wedi bod yn gweithio gyda nhw wedi cynorthwyo'n agos i gau cyfle addawol gyda thunnell o botensial. Llofnododd cwmni mawr rydw i wedi bod yn gweithio gyda nhw ers cryn amser gontract bach i brofi ein gallu a gweld beth allwn ni ei wneud iddyn nhw. Rwy'n ddiolchgar am byth.

Roedd fy ffrindiau'n bloeddio wrth glywed y newyddion! Fy ffrindiau agosaf sydd wedi bod yn fy annog hyd yn hyn, yn fy ysgogi, yn fy nghefnogi, yn darparu arweinwyr, ac yn bod yno pan oeddwn angen help. Nid ydyn nhw wedi gofyn am a torri a pheidiwch â disgwyl dime. Maen nhw'n gwybod mai'r ail mae gen i ddigon o fusnes i fynd o gwmpas, byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd.

BossTweedTheBrains.jpgCymerodd eraill agwedd wahanol. Y mwyaf anniddig oedd cwmni yr wyf yn poeni'n fawr am fy nhynnu o'r neilltu a chwestiynu pam na chefais eu cynnyrch i'r gwerthiant. Cefais sioc ar y dechrau, nawr rwy'n pissed llwyr. Rwyf wedi treulio'r degawd diwethaf yn Indianapolis yn gwneud y busnesau hyn yn llwyddiannus, gan eu helpu heb unrhyw gost pan ofynasant, a'u hyrwyddo ar bob cyfle.

Wnes i ddim eu hyrwyddo oherwydd roeddwn i'n meddwl y byddai'n mynd i wneud rhywfaint o arian i mi. Fe wnes i hynny oherwydd roeddwn i wrth fy modd yn gwylio cwmnïau'n llwyddo, mwy o bobl yn cael eu cyflogi, ac yn gwylio'r rhanbarth yn tyfu. Roeddent yn ffrindiau i mi, ac rwy'n hoffi i'm ffrindiau lwyddo.

Gyda phwy ydych chi eisiau gweithio? Ydych chi eisiau amgylchynu'ch hun gyda phobl sy'n brysur yn cadw sgôr, yn poeni am yr hyn sy'n ddyledus gennych chi, neu'r hyn rydych chi'n mynd i'w cael? Neu a ydych chi eisiau gweithio gyda phobl sy'n gwybod po orau y bydd pob un ohonom yn llwyddo, y gorau y byddwn ni i gyd yn y tymor hir?

Y gwir yw fy mod i'n mynd i gael amser anodd yn hyrwyddo y cwmni hwnnw y tro nesaf y bydd y iawn daw cyfle. Erbyn hyn, deallaf eu bod yn fy ngweld fel arf yn unig i 'gael gafael arnyn nhw'. Mae hynny'n siomedig ond rwy'n iawn ag ef ... mae gen i ddigon o ffrindiau eraill a oedd yn bloeddio ar fy nghyfer heddiw.

Byddaf yn sicrhau fy mod yn gofalu am fy ffrindiau yn gyntaf. Y bobl hynny ydw i eisiau gweithio gyda nhw.

4 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    Llongyfarchiadau eto ar lanio'r cyfle, i chi a fy ffrindiau eraill a oedd ynddo. Mae mor gyffrous gweld eich busnes yn tyfu! Peidiwch byth â mynd yn rhy fawr i hongian allan @thebeancup gyda ni (a byddaf yn cadw'r cacennau bach i ddod!).

  4. 4

    Gobeithio, gyda chymorth y swydd hon, y bydd y cwmni dan sylw yn dod yn ôl o gwmpas. Mae perthnasoedd yn gwneud hynny o bryd i'w gilydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.