Defnyddio WordTracker i Adeiladu Cynnwys Eich Cwestiwn a'ch Atebion

Wordtracker

Rydyn ni'n talu am lawer o offer i ddadansoddi ein cleientiaid ac rydyn ni'n profi hyd yn oed mwy. Bob tro rwy'n cychwyn ar strategaeth dadansoddi allweddeiriau gynhwysfawr, mae un offeryn bob amser yn anghenraid. Yn aml, nid wyf yn ei gyffwrdd am fisoedd ... ac yn aml yn gadael i'r tanysgrifiad ollwng ... ond yna ...

Maen nhw'n Tynnu Fi Yn Ôl Mewn

WordTracker yn anghenraid oherwydd ni allaf ddod o hyd i offeryn arall sydd â'r amrywiaeth anhygoel, gynhwysfawr o gwestiynau y mae defnyddwyr chwilio yn chwilio amdanynt o amgylch pob pwnc. Rydyn ni wedi trafod adeiladu llyfrgell cynnwys gyflawn ar gyfer eich brand - ac yn greiddiol i lwyddiant y llyfrgell honno mae ateb y cwestiynau y mae defnyddwyr peiriannau chwilio yn eu gofyn. Ac, wrth i amser fynd yn ei flaen, mae defnyddwyr yn cael mwy a mwy o air am air â'u ceisiadau. Mae hwn yn fwyn aur i unrhyw farchnatwr cynnwys sydd am gwblhau ei lyfrgell.

traciwr geiriau-cwestiynau

O fewn bar glas WordTracker yn hidlydd y gallwch ei ddefnyddio i gynnwys ac eithrio termau, gosod ystodau cyfaint peiriannau chwilio, neu - yn fwyaf nodedig - hidlo i ddim ond cwestiynau allweddair. Defnyddiwch yr hidlydd cwestiynau allweddair yn unig, a chyflwynir amrywiaeth wych o'r cwestiynau mwyaf poblogaidd i chi eu chwilio yn ystod y mis diwethaf.

Cwestiynau Siocled

Hwb! Nid yw hyn yn werthfawr yn unig oherwydd yr hyn y mae pobl wedi'i chwilio'n hanesyddol, gall hefyd ddarparu templed i chi ar gyfer pob cynnyrch neu wasanaeth y gallai'r cleient fod yn ei werthu. Er enghraifft, rydym yn gweithio gyda chleient e-fasnach ar hyn o bryd sydd â dros 10,000 o gynhyrchion meddyginiaethol yn eu catalog. Trwy ddadelfennu'r strwythur cwestiynau, gallwn weld y cynnwys y mae'n rhaid i ni ei ddarparu ar bob tudalen cynnyrch neu erthyglau annibynnol i fod yn gynhwysfawr:

  • Diffiniad - Beth yw [enw'r cynnyrch]?
  • Cynhwysion - Beth sydd yn [enw'r cynnyrch]?
  • Dos - Faint [enw'r cynnyrch] sydd ei angen i leddfu [symptom]?
  • Cymhwyso - A yw [enw'r cynnyrch] yn lleddfu [symptom]
  • Symptom - Sut i leddfu [symptom]?

Nawr gallwn gymryd y set canlyniadau honno a'i chymhwyso i bob cynnyrch y maent yn ei werthu i sicrhau bod ganddynt lyfrgell cynnwys gyflawn.