Faint o eiriau y post sy'n iawn?

Depositphotos 8021901 s

Kudos i Indy Cydlifiad am roi a digwyddiad rhwydweithio gwych yma yn Indianapolis ddoe. Yn wahanol i'r mwyafrif o ddigwyddiadau rhwydweithio, Indy Confluence dan arweiniad Brett Healey a Decwyr Erik, wedi dod â phanel o bobl i mewn yma yn y rhanbarth i ddarparu rhywfaint o gyngor gwerth ychwanegol i'w holl aelodau. Pwnc y mis hwn oedd Pam mae Blogio Corfforaethol yn hanfodol i Lwyddiant Cwmni a chefais fy ngwahodd i fod ar y panel.

Roedd y panel yn cynnwys Chris Baggott, Rhoda Israelov, Rodger Johnson, Kyle Lacy a fi.

Roedd yn drafodaeth wych ond roedd un pwnc yn sownd yn fy nghraw: Faint o eiriau ddylai post blog fod?.

Aeth y sgwrs trwy'r bwrdd a gwthiodd mwyafrif y siaradwyr am byst pithy a rhoddwyd y rhif 250 gair allan yno fel y gorau. Fel yr un blogiwr 'copi hir', cefais fy synnu gan y panel.

I ddarllenwyr fy mlog, rydych chi'n gwybod na allaf hyd yn oed sefydlu post blog mewn 250 gair (mae'r swydd hon yn enghraifft wych). Mae gen i dunnell o ddarllenwyr, lleoliad peiriannau chwilio gwych, a nifer cynyddol o danysgrifwyr - a dwi byth yn pithy! Dadansoddais nifer y geiriau y post a'i gymharu â phostio poblogrwydd ar fy mlog fy hun a byth wedi dod o hyd i gydberthynas.

Y tro hwn, penderfynais edrych ar rai blogiau eraill. Nid dim ond unrhyw flogiau, serch hynny. Dewisais y 5 canlyniad gorau ar Google wrth chwilio am Blogio ar gyfer SEO. Rwy'n ffigur y bydd gan unrhyw un ar ben uchaf y frwydr honno rywfaint o gysondeb i'w swyddi a allai roi rhywfaint o fewnwelediad imi. Y pum blog a ddadansoddwyd oedd SEOmoz, SEO ar gyfer Google, Blog Marchnata Ar-lein, Blog Hittail, Ac mae'r Blog SEO Dyddiol.

Gan fod y blogiau hyn mewn canlyniad chwilio cyfaint uchel, rwy'n cymryd eu bod yn boblogaidd ac yn berthnasol. Tynnais y 10 post blog diwethaf i bob blog ar gyfer cyfanswm o 50 post blog. Nid yw hyn yn wyddonol mewn unrhyw ffordd ond credaf fod y canlyniadau'n ailadrodd yr hyn a ddadleuais yn ystod y panel.

geiriau y post

Canlyniadau Geiriau y Post:

 • Roedd gan SEOmoz 832.3 gair y swydd ar gyfartaledd gyda chanolrif o 512.5 gair y post.
 • Roedd gan SEO ar gyfer Google 349.7 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 315 gair y post.
 • Roedd gan Top Rank Blogs 742.5 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 744 gair y post.
 • Roedd gan Hit Tail Blog 255 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 233 gair y post.
 • Roedd gan Blog SEO Dyddiol gyfartaledd o 450.8 gair y post gyda chanolrif o 507 gair y post.

Mae'r canlyniadau terfynol yn gyfartaledd o 526 geiriau y post a chanolrif o 447 geiriau y post. O'r 50 post a fesurwyd (10 y blog), dim ond 6 ohonynt oedd yn llai na 250 gair. Yn y gorffennol, rydw i wedi profi nad yw maint y post wedi effeithio ar ddarllenwyr fy mlog. Nawr byddaf yn ei ddweud eto, y cyngor sydd gennyf ar gyfer Geiriau fesul Post yw hwn:

Dylai nifer y geiriau rydych chi'n eu hysgrifennu fesul post fod nifer y geiriau y mae'n eu cymryd i gwblhau pwrpas allweddol y swydd. Byddwn yn ychwanegu y dylai nifer y geiriau fesul post fod ychydig yn gyson i fodloni disgwyliadau darllenwyr cyfredol. Nid wyf yn cyfrif nifer y geiriau - rwy'n sicrhau pe bai rhywun yn dod o hyd i'm post blog o ganlyniad peiriant chwilio eu bod yn cael yr hyn y daethant amdano.

26 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r wybodaeth hon yn newydd iawn i mi. Rwyf bob amser wedi rhannu pwnc yn sawl post pan fydd yn mynd yn rhy fawr oherwydd nid wyf am i'm darllenwyr gael eu llethu gan ymdeimlad gor-rymus o sgrolio terfysgaeth. Yn bersonol, dwi ddim yn hoffi gwefannau y mae'n rhaid i mi eu sgrolio i lawr gormod. Beth bynnag, rydych chi newydd gyflwyno rhai pethau diddorol yma. Efallai, dylwn orffen pwnc mewn un swydd er y byddai'n cymryd mwy na 2500 o eiriau. Diolch am bostio erthygl mor ddiddorol.

 2. 2

  Os yw'r cynnwys yn berthnasol ac yn werth chweil, fel eich un chi, Doug, yna mae'r hyd yn ddibwys. Ar y llaw arall, os yw blogiwr yn siarad i glywed ei hun yn siarad yn unig (sy'n rhy aml yn wir, yn anffodus), yna mater arall yn gyfan gwbl yw hynny!

 3. 3

  Dylai post blog fod â chymaint o eiriau ag sydd eu hangen i gyfleu'ch pwynt.

  Dim i'w ddweud? Dim pwynt = 0 gair

  Efallai mai'r cyfan sy'n rhaid i chi ei ddweud yw brawddeg. Ond brawddeg dda iawn! Fe allech chi ddod i ben mewn llyfr dyfyniadau, er mwyn crimminy!

  Bag mawr braster o wynt, ond bag gwynt diddorol = ysgrifennwch ymlaen! Gadewch ef allan. Mentro! Rant! Rave! Pwy sy'n poeni faint o eiriau ???? Os yw'n gwneud i chi deimlo'n well, gwnewch hynny! (Mae hyn yn fwy i'r blogiwr nad yw'n broffesiynol.)

  BYDD pobl yn darllen postiadau hir OS yw'r meddyliau'n ddigon cryf i'w tynnu ymlaen ... os yw'r ysgrifennu'n wael, ni all unrhyw faint o eiriau na phrinder geiriau achub y post.

  Meddai Nuff.

 4. 4

  Onid yw'r allwedd yma yn cynnwys yn lle nifer o eiriau? Os oes gennych gynnwys da, bydd pobl yn cysylltu â chi ac felly'n rhoi awdurdod Google i chi, neu'n cadw'r drafodaeth yn fyw yn y sylwadau ac felly'n rhoi'r argraff i Google bod eich gwefan yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Ac mae'n haws cael cynnwys da gyda mwy na 250 gair. Neu ydw i'n colli rhywbeth?

  • 5

   I bobl sydd wedi blogio o'r blaen, rwy'n credu nad yw hyn yn brainer ac mae cynnwys yn frenin. Fodd bynnag, i'r blogiwr neu'r gorfforaeth tro cyntaf sy'n meddwl am flogio, mae hwn yn gwestiwn sy'n codi'n gyson felly mae'n bwysig ein bod ni'n ei ateb.

 5. 6

  “Dylai nifer y geiriau rydych chi'n eu hysgrifennu fesul post fod y nifer o eiriau y mae'n eu cymryd i gwblhau pwrpas allweddol y swydd.”

  Dyna'r cyngor mwyaf synhwyrol i mi ei ddarllen erioed ar y pwnc hwn.
  (Wrth gwrs, fel rhywun sy'n ysgrifennu swyddi eithaf hir rwy'n rhagfarnllyd 🙂)

  Mae darllenwyr rheolaidd fy mlogiau yn dweud eu bod yn hoffi fy steil ysgrifennu, felly nid wyf yn mynd i'w newid oherwydd bod rhai yn dweud mai 250 gair ddylai fod yr uchafswm (mae hefyd yn caniatáu cymysgedd da o eiriau allweddol ar gyfer y SE hefyd).

  Mae'ch swyddi'n llawn gwybodaeth dda a darlleniad rhagorol, felly ie, cyngor gwych: peidiwch â dilyn 'y norm derbyniol'; darganfyddwch yr hyn sy'n gweithio orau i chi a stopiwch gyfrif y geiriau 🙂

 6. 7

  Ceisiais wneud y pwynt hwn mewn gwirionedd pan oeddem yn siarad am y pwnc ar y panel yn Confluence. Rydych chi'n ei wneud gyda MWY o ddosbarth. 🙂

  @Cynthia Carwch y ffaith i chi ddweud Vent, Rant, a Rave. Y postiadau a ddarllenir fwyaf ar fy mlog yw pan fyddaf yn rhefru ac yn rhuthro am rywbeth. 🙂

  • 8

   Mae yna lawer o wybodaeth anghywir yn y diwydiant hwn ac nid oes gan unrhyw un y bwled hud mewn gwirionedd! Mae Google yn dal i roi canlyniadau chwilio gwael imi weithiau ac ar adegau eraill byddaf yn drewi am gael swydd wedi'i hysgrifennu'n dda.

   Rwy'n credu ei bod yn bwysig chwalu'r 'barnau' gyda rhywfaint o ddata i'w ategu! Rydyn ni'n dal i ddysgu.

 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 13

  Dim byd fel defnyddio data i or-reoli barn. Fy marn bersonol ar erthygl (blog neu fel arall) yw “Mae Ysgrifennu Da yn Ennill!” Gorau oll yw'r ysgrifennu (gramadeg, cynnwys, llif naratif, ac ati) yr hiraf y byddaf yn ei ddarllen.

 11. 14

  Diolch am y swydd hon oherwydd rydw i wedi bod yn ceisio chyfrif i maes hyn. Mae'r rhan fwyaf o'm swyddi rhwng 350 a 450 gair y post. Rwy'n gwybod pan fyddaf yn mynd i flog ac mae'r post dros 500 o eiriau, dim ond sgimio drosto. Dwi ddim wir yn meddwl bod y rhan fwyaf o bobl yn hoffi darllen blogiau hir. Rwy'n ceisio cyfleu fy mhwynt mewn llai na 500 gair. Efallai fy mod i'n anghywir. Beth bynnag, dim ond fy meddwl. Sally

  • 15

   Rwy'n bendant yn cytuno bod Folks yn darllen llai. Rydym yn gwthio ein cleientiaid i ddefnyddio pwyntiau bwled, delweddau da, a beiddgar / pwyslais lle bynnag y gallant i ddal y 'sgimwyr'. Os ydych chi'n gyson, rwy'n credu bod hynny'n bwysicach ... felly gall pobl ddod i ddisgwyl yr un peth â phob ymweliad.

 12. 16

  Y mis diwethaf mewn sgwrs â sawl ffrind dan arweiniad Allison Carter a Jeremy Zucker daethpwyd i’r casgliad mai’r nifer cywir o eiriau fesul post oedd fel y dywedwch, “Nifer y geiriau y mae’n eu cymryd i gwblhau pwrpas allweddol y swydd.”

 13. 17
 14. 18
 15. 19
  • 20

   Mae delweddau'n hollbwysig! Nid yn unig i egluro pynciau anodd ond hefyd i helpu i ddenu darllenwyr i'ch cynnwys a'u helpu i'w gofio. -
   Anfonwyd o'r Blwch Post ar gyfer iPhone

 16. 21

  Gwybodaeth ddefnyddiol dda. Teimlais y byddai llawer dros 700 o eiriau yn achosi i'r darllenydd gael ei golli. Diolch am ddarparu'r ddogfennaeth.

 17. 22
  • 23

   Rwy'n hyderus ei fod wedi, @ mikemorrison1: disqus, er nad yw fy ysgrifennu wedi newid llawer. Mae peiriannau chwilio yn fwy gwerthfawrogol o byst 'mwy trwchus' nawr gyda sawl math o gyfryngau, mwy o destun a mwy o elfennau (testun bwled, is-benawdau, ac ati)

 18. 24

  Nid oes unrhyw reolau caled a chyflym faint o air y post sy'n iawn. Mae hynny'n dibynnu ar bwnc y swydd, faint o swydd y mae'n rhaid ei disgrifio yn fanwl. Gall y swydd fod â'r gwahanol gategorïau fel mae rhai swyddi yn gynffon fach, ganolig a hir. Disgrifir yr un safonau yn y swydd hon yw bod gan wythiennau 832.3 gair y swydd ar gyfartaledd gyda chanolrif o 512.5 gair y post. Roedd gan y blog tanc uchaf 742.5 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 744 gair y post.

 19. 25
  • 26

   Nid ydym wedi ail-redeg y dadansoddiad hwn mewn blynyddoedd ond efallai ei bod yn bryd. Credaf fod Google yn edrych yn llawer mwy ar dudalennau “mwy trwchus” gyda mwy o eiriau y dudalen nag yn y gorffennol. Mae cyfeirlyfrau wedi bod yn gyfnewidiol o ran safle yn amlwg dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydyn ni'n ceisio cael o leiaf 250 gair ac yn ceisio taro 500 i 1000 o eiriau gyda'r swyddi rydyn ni'n ceisio graddio arnyn nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.