Faint o eiriau y post sy'n iawn?

Depositphotos 8021901 s

Kudos i Indy Cydlifiad am roi a digwyddiad rhwydweithio gwych yma yn Indianapolis ddoe. Yn wahanol i'r mwyafrif o ddigwyddiadau rhwydweithio, Indy Confluence dan arweiniad Brett Healey a Decwyr Erik, wedi dod â phanel o bobl i mewn yma yn y rhanbarth i ddarparu rhywfaint o gyngor gwerth ychwanegol i'w holl aelodau. Pwnc y mis hwn oedd Pam mae Blogio Corfforaethol yn hollbwysig i Lwyddiant Cwmni a chefais fy ngwahodd i fod ar y panel.

Roedd y panel yn cynnwys Chris Baggott, Rhoda Israelov, Rodger Johnson, Kyle Lacy a fi.

Roedd yn drafodaeth wych ond roedd un pwnc yn sownd yn fy nghraw: Faint o eiriau ddylai post blog fod?.

Aeth y sgwrs trwy'r bwrdd a gwthiodd mwyafrif y siaradwyr am byst pithy a rhoddwyd y rhif 250 gair allan yno fel y gorau. Fel yr un blogiwr 'copi hir', cefais fy ngweld gan y panel.

I ddarllenwyr fy mlog, rydych chi'n gwybod na allaf hyd yn oed sefydlu post blog mewn 250 gair (mae'r swydd hon yn enghraifft wych). Mae gen i dunnell o ddarllenwyr, lleoliad peiriannau chwilio gwych, a nifer cynyddol o danysgrifwyr - a dwi byth yn pithy! Dadansoddais nifer y geiriau y post a'i gymharu â phostio poblogrwydd ar fy mlog fy hun a byth wedi dod o hyd i gydberthynas.

Y tro hwn, penderfynais edrych ar rai blogiau eraill. Nid dim ond unrhyw flogiau, serch hynny. Dewisais y 5 canlyniad gorau ar Google wrth chwilio am Blogio ar gyfer SEO. Rwy'n ffigur y bydd gan unrhyw un ar ben uchaf y frwydr honno rywfaint o gysondeb i'w swyddi a allai roi rhywfaint o fewnwelediad imi. Y pum blog a ddadansoddwyd oedd SEOmoz, SEO ar gyfer Google, Blog Marchnata Ar-lein, Blog Hittail, Ac mae'r Blog SEO Dyddiol.

Gan fod y blogiau hyn mewn canlyniad chwilio cyfaint uchel, rwy'n cymryd eu bod yn boblogaidd ac yn berthnasol. Tynnais y 10 post blog diwethaf i bob blog ar gyfer cyfanswm o 50 post blog. Nid yw hyn, mewn unrhyw ffordd, yn wyddonol ond credaf fod y canlyniadau'n ailadrodd yr hyn a ddadleuais yn ystod y panel.

geiriau y post

Canlyniadau Geiriau y Post:

  • Roedd gan SEOmoz 832.3 gair y swydd ar gyfartaledd gyda chanolrif o 512.5 gair y post.
  • Roedd gan SEO ar gyfer Google 349.7 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 315 gair y post.
  • Roedd gan Top Rank Blogs 742.5 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 744 gair y post.
  • Roedd gan Hit Tail Blog 255 gair y post ar gyfartaledd gyda chanolrif o 233 gair y post.
  • Roedd gan Blog SEO Dyddiol gyfartaledd o 450.8 gair y post gyda chanolrif o 507 gair y post.

Mae'r canlyniadau terfynol yn gyfartaledd o 526 geiriau y post a chanolrif o 447 geiriau y post. O'r 50 post a fesurwyd (10 y blog), dim ond 6 ohonynt oedd yn llai na 250 gair. Yn y gorffennol, rydw i wedi profi nad yw maint y post wedi effeithio ar ddarllenwyr fy mlog. Nawr byddaf yn ei ddweud eto, y cyngor sydd gennyf ar gyfer Geiriau fesul Post yw hwn:

Dylai nifer y geiriau rydych chi'n eu hysgrifennu fesul post fod nifer y geiriau y mae'n eu cymryd i gwblhau pwrpas allweddol y swydd. Byddwn yn ychwanegu y dylai nifer y geiriau fesul post fod ychydig yn gyson i fodloni disgwyliadau darllenwyr cyfredol. Nid wyf yn cyfrif nifer y geiriau - rwy'n sicrhau pe bai rhywun yn dod o hyd i'm post blog o ganlyniad peiriant chwilio eu bod yn cael yr hyn y daethant amdano.