WordPress: Ychwanegu Gwybodaeth Awdur yn Sidebar

wordpress

DIWEDDARIAD: Rwyf wedi datblygu Widget Bar Ochr i arddangos eich Gwybodaeth Awdur.

Roedd y post heddiw gan Jon Arnold yn wych ar awgrymiadau ar gyfer dylunio gwefan, ond sylwais fod y sylw cyntaf yn priodoli'r swydd i mi. Dyna arwydd gwael sydd ei angen arnaf i wneud gwybodaeth yr awdur yn fwy amlwg.

Nid wyf wedi creu teclyn ar gyfer hyn (ac rwy'n synnu nad oes gan unrhyw un arall!), Ond llwyddais i olygu fy bar ochr yn thema fy mlog WordPress ac ychwanegu'r cod canlynol:

Am yr Awdur 

Ar un dudalen bost, ychwanegir adran bar ochr ychwanegol sydd â llun o'r awdur (gan ddefnyddio a gravatar), eu henw llawn, eu tudalen gartref a'u bio-wybodaeth fel y disgrifir yn eu proffil defnyddiwr. Fe wnes i ychwanegu dosbarthiadau cwpl i drin gan sicrhau bod y gravatar yn arnofio i'r chwith a bod uchder y darn yn isafswm uchder pe na bai gan awdur unrhyw wybodaeth.

get_the_author_meta('e-bost') yn adfer cyfeiriad e-bost yr awdur a'i drosglwyddo i'r swyddogaeth get_avatar. Mae'r get_avatar swyddogaeth yn trosi'r e-bost yn ddynodwr sy'n cael ei basio i'r gweinydd gravatar i bostio'r ddelwedd briodol. Mae hyn yn hanfodol gan eich bod am osgoi sicrhau bod cyfeiriad e-bost ar gael yn ffynhonnell y dudalen ... mae sbamwyr wrth eu bodd yn cynaeafu e-byst.

Adferir y data arall gan ddefnyddio the_author_meta gwybodaeth.