WordPress Hosting Rhedeg Araf? Ymfudo i westeio wedi'i reoli

WordPress

Er bod yna dunelli o resymau bod eich gosodiad WordPress yn rhedeg yn araf (gan gynnwys ategion a themâu sydd wedi'u hysgrifennu'n wael), credaf mai'r rheswm unigol mwyaf pam mae pobl yn cael problemau yw bod eu cwmni cynnal. Mae'r angen ychwanegol am fotymau cymdeithasol ac integreiddiadau yn cymhlethu'r mater - mae llawer ohonynt yn llwytho'n ofnadwy o araf hefyd.

Mae pobl yn sylwi. Mae'ch cynulleidfa'n sylwi. Ac nid ydyn nhw'n trosi. Gall cael tudalen sy'n cymryd mwy na 2 eiliad i'w llwytho gynyddu'n esboniadol nifer yr ymwelwyr sy'n cefnu ar eich gwefan ... neu'n waeth ... eich trol siopa. Am y rheswm hwnnw, mae'n hanfodol eich bod chi'n gweithio ar wella'ch cyflymder.

flywheel

Ar gyfer WordPress, rydyn ni wedi mudo i flywheel ac wedi cael canlyniadau anhygoel. Mae ein gwefan yn gyson i fyny 99.9% neu'n uwch (a phan nad yw, yn nodweddiadol rydym yn gweithio arno). Mae ganddyn nhw'r holl offer seilwaith a gweinyddol angenrheidiol i wneud rheoli eich gwefan - neu holl wefannau eich cleientiaid - yn llawer haws:

 • Adfer 1-Clic - Gwneud copi wrth gefn ar unwaith a'i adfer gyda Chopïau wrth gefn hawdd.
 • Nodweddion Asiantaeth - Y gallu i reoli cleientiaid o fewn cyfrif y cleient
 • Glasbrintiau - Cadw thema ac ategion gwefan fel cyfluniad personol y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu prosiectau yn y dyfodol.
 • Caching - Technoleg caching ar gyfer scalability a chyflymder enfawr.
 • CDN Yn Barod - Amserau llwyth cyflym cyflym ar gyfer cynnwys statig.
 • Clonio - Y gallu i glonio safle yn hawdd.
 • Copïau wrth gefn dyddiol - Systemau diangen awtomataidd i gefnogi'ch cymwysiadau beirniadol.
 • Firewall - Waliau tân lluosog, pwerus rhwng eich data a bygythiadau allanol.
 • Sganio Malware - Canfod a dileu meddalwedd maleisus yn rhagweithiol.
 • Cymorth - cefnogaeth dechnegol wych gan arbenigwyr WordPress yn yr UD.
 • SSL am ddim - Galluogi SSL ar draws eich holl wefannau.
 • Llwyfannu - Y gallu i glonio a gweithio o fewn ardal lwyfannu, yna gwthio'n fyw.

Beth yw Hosting WordPress Rheoledig?

Rydyn ni wedi mudo dros 50 o gleientiaid i flywheel ar draws gyda dim llai na 50 o osodiadau WordPress, ac mae'r cyfan wedi mynd yn ddi-ffael. Ac flywheel yn gwesteiwr a argymhellir gan WordPress!

O, ac a wnes i sôn bod gan Flywheel ei ategyn ymfudo ei hun?

Rhesymau Allweddol I Ymfudo I flywheel yn cynnwys:

 • Cymorth WordPress - Ni allaf ddweud wrthych bob amser y buom yn rhedeg i mewn gyda gwesteiwyr lle roeddent yn beio WordPress yn uniongyrchol â'r cafeat nad oedd yn cael ei gefnogi (er bod ganddynt osodiad 1-glic yn aml). Materion caniatâd, materion wrth gefn, materion diogelwch, materion perfformiad ... rydych chi'n ei enwi, fe wnaethon ni redeg i mewn iddo ac roedd pob gwesteiwr yn beio WordPress.
 • Cefnogaeth Asiantaeth - mae'n fantais enfawr mai'r cleient sy'n berchen ar y cyfrif ond rydyn ni'n cael ein hychwanegu fel defnyddwyr awdurdodedig, defnyddwyr cymorth awdurdodedig, a defnyddwyr FTP awdurdodedig. Os yw cleient yn ein gadael, gallant aros ymlaen flywheel a pharhau â'u llwyddiant. Dim mwy yn dal cleientiaid yn wystlon nac yn cael cyfnod mudo anghyfforddus.
 • Ffioedd Cysylltiedig - Bob tro rydyn ni'n cofrestru cleient gyda Flywheel, rydyn ni'n defnyddio flywheel. Rydyn ni'n agored ac yn onest gyda'n cleientiaid ein bod ni'n gwneud ychydig bach o ymgysylltiad ... a chan nad ydyn ni'n codi tâl am eu mudo, does dim ots ganddyn nhw o gwbl.
 • Clonio - mae'r gallu i glonio safle yn ddi-dor yn wych. Nid oes rhaid i ni gynnal amgylchedd llwyfannu yn rhywle arall mwyach ac yna ei symud drosodd i'r gwesteiwr, flywheel ydyn nhw wedi eu cynnwys yn iawn. Rydyn ni'n gallu dangos y cynnydd i'r cleient, gadael iddyn nhw fewngofnodi a'i gymryd am yriant prawf, a'i wthio yn fyw gydag ychydig o gliciau botwm.
 • Copïau wrth gefn - Mae copïau wrth gefn ac adfer awtomataidd neu 1-glicio wedi bod yn wych. Roedd gennym gleient a oedd yn profi integreiddiad trydydd parti a phob tro y dywedodd y trydydd parti eu bod yn barod i fynd yn fyw, byddem yn mynd yn fyw ac yn methu. Roeddem yn gallu adfer y safle blaenorol ar unwaith mewn ychydig eiliadau nes iddynt gael eu seilwaith wedi'i ddatrys ar gyfer y galw.
 • perfformiad - mae caching solid solid a rhwydwaith cyflwyno cynnwys gwych wedi cadw pob un o'n cleientiaid i berfformio'n dda. Mae gwefannau cyflym yn gwella metrigau trosi a hyd yn oed graddio peiriannau chwilio ... mae'n elfen hanfodol nad oes raid i ni boeni amdani.
 • Cache WP - yn ychwanegol at injan storfa Flywheel, maen nhw hefyd yn cefnogi'n llawn Cache WP ardderchog a'r WP Roced ategyn. Mae'r ategyn hwnnw'n anhygoel - gyda galluoedd llwyth diog, minification, agregu, cynnal a chadw cronfa ddata, a galluoedd cyn-storfa. Mae'n ategyn sy'n werth buddsoddi ynddo!
 • WordPress Diogelwch - gall technegau hacio cadarn gyfaddawdu fersiynau hŷn o WordPress neu themâu ac ategion sydd wedi'u hysgrifennu'n wael. flywheel yn monitro eich fersiwn ac yn sicrhau nad yw'ch gwefan yn agored i niwed wrth i ni weld cleientiaid pobl eraill yn parhau i gael eu hacio. Cnociwch ar bren, nid ydym erioed wedi cael problem. Ac rydyn ni'n caru hynny flywheel yn uwchraddio fersiynau yn rhagweithiol os oes risg diogelwch wedi'i gwirio.
 • Llwyfannu - flywheel mae ganddo allu llwyfannu cadarn y gallant ei alluogi ar unrhyw un o'ch gwefannau, gan eich galluogi i glonio'ch gwefan i ardal lwyfannu, diweddaru'r wefan fesul cam, a'i gwthio yn ôl i fyw pan fyddwch chi'n barod. Mae'n offeryn anhygoel sy'n hanfodol i unrhyw un sy'n edrych i wneud diweddariadau sylweddol i'w gwefan - fel uwchraddio i thema newydd.

Lleol Flywheel

Datblygiad WordPress Lleol Flywheel

Os nad yw hynny'n ddigonol, flywheel datblygu eu cais lleoli eu hunain o'r enw Lleol. Mae'r rhaglen yn galluogi datblygwyr i:

 • Creu gwefan yn lleol gydag un clic!
 • Gwnewch olygiadau a dangoswch eich cleient trwy URL demo
 • Cyhoeddi i flywheel gyda dim ond un clic arall (ac mae'n gweithio yn unig)

Rydym wedi cael cymorth y flywheel peirianwyr ar nifer o faterion eisoes. Rydym wedi cael safleoedd a gafodd eu hacio a daeth eu tîm ag arbenigwyr diogelwch i mewn i nodi'r mater (ategyn yn nodweddiadol) a'i gywiro. Rydym wedi cael gwefannau sydd wedi cael problemau perfformiad y mae eu tîm (a'u rhyngwyneb) wedi ein helpu i ddatrys problemau a'u cywiro. Rydym wedi cael safleoedd a gymerodd 10 eiliad i'w llwytho ar westeiwyr eraill sy'n llwytho mewn llai na 2 eiliad ymlaen flywheel.

Ac nid ein honiadau yn unig mohono. Rydyn ni wedi rhannu ein llwyddiant gydag asiantaethau eraill, ac maen nhw wedi symud eu cleientiaid i gyd flywheel. Dewis unigryw gyda WordPress yw caniatáu i'ch cleientiaid brynu'r cynllun ac yna ychwanegu'ch tîm fel defnyddwyr awdurdodedig. Mae hyn yn caniatáu ichi ofyn am gefnogaeth ar eu rhan a rheoli mynediad defnyddwyr a SFTP - i gyd tra bo'r cleient yn berchen ar y cyfrif. Rhowch eich cod cyswllt i'ch cleientiaid a flywheel bydd hyd yn oed talu i chi.

Fe wnaeth y gwelliannau perfformiad a ddeilliodd o hyn helpu i leihau cyfraddau bownsio, ymestyn amser ar dudalen, ac - oherwydd y gwelliant yng nghyflymder y dudalen - fe'n helpodd i sicrhau gwelededd anhygoel peiriannau chwilio. O… ac ydy, y dolenni cyswllt yn y swydd hon yw ein cysylltiadau cyswllt.

Darparwyr Lletya eraill a Reolir gan WordPress

Mae WordPress Managed Hosting yn boblogaidd o ystyried mabwysiadu helaeth WordPress. Mae yna rai gwesteion gwych eraill yn yr un diwydiant ac rydyn ni wedi defnyddio pob un ohonyn nhw:

 • WPEngine - bellach yn berchen ar Flywheel! Mae gan WPEngine rai adnoddau a rennir ond mae ganddo rai nodweddion unigryw. Un yr oeddem ei angen ar gyfer cleient oedd y gallu i lawrlwytho ffeiliau log mynediad yn awtomatig er mwyn cydymffurfio.
 • Kinsta - wedi bod yn gwneud tonnau gwych yn y diwydiant am eu seilwaith anhygoel. Maent yn rhedeg rhai safleoedd anhygoel o gyflym ar gyfer rhai brandiau mawr iawn.

20 Sylwadau

 1. 1

  Rwyf wedi eu gwirio ond fy mhroblem gyffredinol gyda'r holl siopau WordPress hyn yw bod yn rhaid i chi roi'r gorau i elfen o reolaeth sy'n annerbyniol i mi. Mae rhedeg gwefan enfawr yn gofyn i mi gael rheolaeth lwyr dros bob agwedd - gan gynnwys ategion a mynediad at gronfa ddata. Nid yw eu pecynnau prisio hefyd yn gwneud synnwyr mewn gwirionedd - $ 100 / mis ar gyfer golygfeydd tudalen 250k a 100gb? Am derfyn mympwyol y byddwn i'n ei daro mewn 2-3 wythnos. Ar hyn o bryd rwy'n defnyddio Media Temple (ac yn talu llawer amdano) - a chan ddefnyddio pob teclyn 'optimeiddio' (cahcing, CDN, ac ati) sydd ar gael, ni allaf wneud amseroedd llwytho yn well na 9-10 eiliad. Y pwynt rydw i'n ceisio'i wneud yw nad oes bwled arian o ran cael WordPress i redeg yn gyflym. Rydw i wedi rhoi cynnig arnyn nhw i gyd.

  • 2

   Gallwch reoli pob agwedd gyda nhw, Jonathan. Mae gan ein gwefan dunnell o addasiadau ac ategion i'w gael i wneud popeth yr hoffem. Rwy'n credu bod y prisio'n eithaf da ar gyfer y blog corfforaethol cyffredin ... nid yw'r person cyffredin yn gwybod sut i ffurfweddu CDNs a caching felly mae hyn yn bendant o dan y gost honno. Bron Brawf Cymru: Rydym yn defnyddio Mediatemple hefyd ... gyda CDN a Cloudflare ac yn syml, nid yw'n perfformio cystal ag yr hoffem.

   • 3

    Ydych chi'n cynnal y wefan WordPress ar weinydd grid Media Temple neu weinydd rhithwir pwrpasol? Roedd gen i safle syml wedi'i gynnal gyda (mt) am 2 flynedd ar y grid ac roedd yr amseroedd llwyth yn erchyll, yn chwerthinllyd o araf ac roedd yr ardal weinyddol yn boen enbyd yn yr asyn. A wnes i sôn bod yr holl brofiad yn hollol erchyll?

    Fe wnes i bopeth posibl o dan yr haul i optimeiddio fy safle ac eithrio prynu cynhwysydd grid a dim byd yn gweithio. Wedi'i optimeiddio â minify, WP Super Cache, ac ati. Fe wnes i hyd yn oed geisio defnyddio CloudFlare ar safle wp arall ond mae'r amseroedd llwyth yn chwerthinllyd. 20 eiliad i lwytho'r dudalen gartref?

    Penderfynais symud fy safle i Hostgator a threblodd y cynnydd cyflymder dros nos. Rwy'n dal i golli'r panel rheoli (mt) sy'n anhygoel ond mae cyflymder fy safle yn torri rhyngwyneb sy'n edrych yn braf.

    Nawr rydw i'n siopa am westeiwr gwe newydd eto ond y tro hwn bydd angen i mi osod multisite gyda'r gallu i gynnal 10 o ficro-safleoedd ynddo. Rwyf wedi bod yn edrych ar (mt) rhithwir pwrpasol, WP Engine a Page.ly. Mae'n ymddangos bod Media Temple yn fargen well o lawer ac roeddwn i eisoes wedi fy llosgi ganddyn nhw ar y grid, ond tybed a fydd eu rhithwir ymroddedig yn rhoi'r hwb cyflymder sydd ei angen arnaf a'r rhwyddineb defnydd sy'n dod gyda'u paneli rheoli.

    • 4

     Dim ond “bargen” yw MT os ydych chi eisiau peiriant heb unrhyw gefnogaeth benodol i WordPress. Os ydych chi am wneud diogelwch eich hun, cyflymwch eich hun, graddadwywch eich hun, CDN eich hun (a thalwch amdano).

     Ac yna mae argaeledd uchel. Oherwydd materion meddalwedd a chaledwedd, ni all gosodiad un gweinydd fod ar gael mor fawr â chlwstwr.

     Yn ein barn ni, nid yw ceisio arbed $ 20 / mo ond gorfod gwneud yr holl bethau hynny eich hun yn ddefnydd da o amser nac arian. Mae'n haws i ni oherwydd ein bod yn amorteiddio cost popeth dros ein holl gwsmeriaid; mae'n ormod i fod yn synhwyrol i un safle ei wneud os nad TechCrunch ydych chi.

  • 6

   Helo Joanathan, dwi'n deall o ble rydych chi'n dod, ond nid ydych chi wedi rhoi cynnig ar y cyfan eto os nad ydych chi wedi rhoi cynnig arnom ni. 🙂

   Canllaw yw'r terfynau hynny - nid ydym yn diffodd eich gwefan nac unrhyw beth os byddwch chi'n eu taro, mae'n golygu ei fod yn costio mwy i ni a bydd yn costio mwy i chi hefyd. Gallwn siarad amdano.

   Rydym wedi cael llawer o bobl yn methu â gwneud y gorau heibio i bwynt penodol, ond yna gweld gwelliannau gyda ni. Achos: http://wpengine.com/our-infrastructure .

   Hefyd, rydyn ni * yn * rhoi * rheolaeth i chi dros ategion, cod arfer, a mynediad i'r gronfa ddata, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol y byddwn ni'n eich cloi chi allan!

   Yn lle, beth am roi cyfle inni ... symud copi o'ch blog, yna anfon e-bost ataf (jason at wpengine) a gadewch i ni weld beth allwn ei wneud.

  • 7

   Mae 9-10 eiliad yn annerbyniol. Yn bersonol, fe wnes i ddarganfod bod newid o Thesis i fframwaith Woo wedi gwneud fy safle yn sylweddol arafach. Roeddwn i'n llwytho ar 3 eiliad ac yn awr ei ffordd yn arafach.

   Rwyf wedi gweld bod VPS yn llawer gwell na rhannu gwesteion ac wedi symud sawl safle i MT sy'n gimic a thrafferth yn fy marn i yn ogystal â llawer rhy ddrud

   Gallwch gael VPS gyda cPanel ar gyfer usd $ 35 y mis ac yn rhatach ar gyfer pecynnau blynyddol. Rhatach eto ar gyfer VPS gyda Plesk

  • 8

   Mae 9-10 eiliad yn annerbyniol. Yn bersonol, fe wnes i ddarganfod bod newid o Thesis i fframwaith Woo wedi gwneud fy safle yn sylweddol arafach. Roeddwn i'n llwytho ar 3 eiliad ac yn awr ei ffordd yn arafach.

   Rwyf wedi gweld bod VPS yn llawer gwell na rhannu gwesteion ac wedi symud sawl safle i MT sy'n gimic a thrafferth yn fy marn i yn ogystal â llawer rhy ddrud

   Gallwch gael VPS gyda cPanel ar gyfer usd $ 35 y mis ac yn rhatach ar gyfer pecynnau blynyddol. Rhatach eto ar gyfer VPS gyda Plesk

   • 9

    Helo Brad ... Os nad oes ots gennych imi ofyn .. ble cawsoch chi “VPS gyda cPanel am usd $ 35 y mis”

    A yw hynny yn MT? Rydych chi'n dweud ichi symud sawl safle yno ond beth yw eu gimic? Ydych chi'n hapus gyda nhw?

    Mae eich sylwadau ychydig yn ddryslyd i mi.

 2. 10

  Yn ddienw, rwy'n credu y gwelwch fod y bobl hyn ychydig yn wahanol. Yn gyntaf, mae gennych fynediad SFTP fel y gallwch wneud y newidiadau y mae angen i chi eu gwneud ar ochr yr ategyn. Gan fod gennych fynediad llawn i ffeiliau, gallwch wneud beth bynnag yr hoffech gyda'r gronfa ddata. Rwyf innau hefyd ar MediaTemple ac rwy'n defnyddio caching a CDN ... ond rydych chi a minnau yn frid prin. Os nad yw rhywun yn deall sut i optimeiddio ar gyfer cyflymder tudalen, mae WP Engine yn ddatrysiad perffaith gan eu bod yn poeni am y perfformiad felly nid oes angen i chi wneud hynny. Mae nifer y golygfeydd tudalen a'r lled band yn llawer mwy na'r hyn y mae'r blogiwr corfforaethol cyffredin yn gofyn amdano. Pe baech yn cyflogi gweithiwr proffesiynol i optimeiddio'ch gwefan a ffurfweddu CDN, byddai'n costio llawer, llawer mwy.

 3. 11
  • 12
   • 13

    Really? Roeddwn i'n meddwl eich bod chi eisoes wedi mudo. Os na, rydych chi'n gwneud yn eithaf da gyda chyflymder fel y mae.

    • 14

     Dechreuais ddefnyddio Cloudflare - edrychwch arno, mae'n wasanaeth rhad ac am ddim ac mae wedi tynnu cryn dipyn o'n llwyth o weinyddion cynnal yn Mediatemple. Nid dyma'r cyflymaf, ond mae'r cyflymder cyffredinol yn gwella o'i herwydd.

     • 15

      Gwych. Bydd yn rhaid i mi eu gwirio. Yn eironig, nid fy hoff nodwedd o WPEngine pan wnes i ei wirio oedd y cyflymder na'r dosbarthiad. Hwn oedd y llwyfannu 1 clic. Pa mor felys yw hynny?

     • 16

      Gwych. Bydd yn rhaid i mi eu gwirio. Yn eironig, nid fy hoff nodwedd o WPEngine pan wnes i ei wirio oedd y cyflymder na'r dosbarthiad. Hwn oedd y llwyfannu 1 clic. Pa mor felys yw hynny?

 4. 17

  Rwy'n amau ​​y bydd unrhyw beth sy'n ymwneud â Jason Cohen yn aur solet. Ni fu erioed angen am ei CodeCollaborator, gan ei fod yn dîm un person, LOL. Ond, rydw i wedi bod yn ei ddilyn ac yn astudio ei athroniaeth ers dros ddwy flynedd.

  Pan ysgrifennodd am WP Engine am y tro cyntaf, cefais fy swyno. Wrth gwrs, mae'n ei ail-drydar o bryd i'w gilydd a dyna sut y gwnes i alw heibio heddiw.

  Yn eironig, mae'n debyg nad wyf yn barod am WP Engine, eto, felly byddaf yn edrych i mewn i CloudFlare.

  Cheers,

  Mitch

 5. 18

  Rwy'n amau ​​y bydd unrhyw beth sy'n ymwneud â Jason Cohen yn aur solet. Ni fu erioed angen am ei CodeCollaborator, gan ei fod yn dîm un person, LOL. Ond, rydw i wedi bod yn ei ddilyn ac yn astudio ei athroniaeth ers dros ddwy flynedd.

  Pan ysgrifennodd am WP Engine am y tro cyntaf, cefais fy swyno. Wrth gwrs, mae'n ei ail-drydar o bryd i'w gilydd a dyna sut y gwnes i alw heibio heddiw.

  Yn eironig, mae'n debyg nad wyf yn barod am WP Engine, eto, felly byddaf yn edrych i mewn i CloudFlare.

  Cheers,

  Mitch

 6. 19

  Fel dilyniant i'r sgwrs hon - gorffennais newid gwesteio ar gyfer Anglotopia.net i Wpengine ac mae fy safle yn rhedeg yn llawer cyflymach. Rwy'n cadw'r gweinydd MT ar gyfer rhai gwefannau eraill lle nad yw amser llwyth yn broblem ond am y tro mae Anglotopia lle mae angen iddo fod.

 7. 20

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.