WordPress: Tweaking Post Cysylltiedig

wordpress

Os ydych chi'n defnyddio WordPress, un o'ch ategion gofynnol ddylai fod y Post Perthnasol ategyn. Wedi dweud hynny, sylwais fod nifer yr allweddeiriau a oedd yn cael eu postio gyda fy Daily Reads yn gwyro canlyniadau'r Post Cysylltiedig mewn gwirionedd.

Yn ogystal, roeddwn yn synnu'n fawr mai dim ond rhestr o swyddi cysylltiedig yr oedd yr ategyn Swyddi Cysylltiedig yn eu darparu cyn y post rydych chi'n ei ddarllen! Beth pe baech chi'n newid eich meddwl (fel rydw i'n ei wneud yn aml!) ... oni ddylech chi hefyd ddarparu swyddi a ryddhawyd ar ôl y gwreiddiol ond sy'n dal i fod yn gysylltiedig?

O ganlyniad, gwnes i ychydig o fân newidiadau i'r ategyn. Yn gyntaf, er mwyn cyfeirio at swyddi cyn ac ar ôl y swydd gyfredol, addasais linell 91 o:

. "AND post_date> = '$ nawr'" i (DIWEDDARWYD: 11/15/2011):. "A post_date! = '$ Nawr'". "A post_date <= CURDATE ()"

Yn ail, mae'r Daily Reads ar fy mlog yn cael eu postio'n awtomatig gan Del.icio.us o dan Awdur penodol (fel na fyddwn i byth wedi newid y cyfrinair a thorri'r postiad awtomataidd). I wneud hyn, ychwanegais baramedr ymholiad arall i hepgor yr awdur hwnnw o'r swyddi a chwiliwyd trwy fewnosod y llinell ganlynol ar ôl y blaenorol:

. "A post_author! = 4"

Fe wnes i ddod o hyd i rif yr awdur yn syml trwy edrych arno yn fy Defnyddwyr. Byddai'n well gen i beidio â gwneud pethau'n gymhleth trwy ymuno â bwrdd arall - gallai leihau cyflymder arddangos y canlyniadau hyn ac arafu'r amser llwyth. Bydd hynny'n arwain at bobl yn teimlo'n rhwystredig ac yn gadael.

Buddion Arddangos Swyddi Cysylltiedig

Mae Swyddi Cysylltiedig yn offeryn gwych ar gyfer unrhyw flog. Mae swyddi cysylltiedig yn cryfhau Canlyniadau Peiriannau Chwilio trwy chwyddo'r allweddeiriau trwy ddolenni, elfen bwysig o algorithmau Peiriannau Chwilio.

Nid dim ond a SEM offeryn, er. Offeryn cadw yw swyddi cysylltiedig a fydd yn cadw defnyddwyr yn eich gwefan. Efallai na fyddant yn dod o hyd i'r hyn yr oeddent yn edrych amdano lle glaniasant - ond os byddwch yn darparu tystlythyrau ychwanegol iddynt, efallai y byddant yn glynu o gwmpas!

20 Sylwadau

 1. 1

  Tric cŵl. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli bod Swyddi Cysylltiedig yn dewis cofnodion blog blaenorol yn unig ... bydd yn rhaid i mi fynd i olygu'r ategyn. Diolch am y pennau i fyny a'r cyfarwyddiadau 🙂
  … A blwyddyn newydd dda!

 2. 2
 3. 3

  waw .. tric taclus yw hwn. Er nad oes gennyf ategion swyddi sy'n gysylltiedig â wasabi, mae gen i plug-in Tagiau Syml ar gyfer swyddi cysylltiedig ac rwy'n dyfalu bod yn rhaid iddo fod yn defnyddio'r un cyflwr ôl-ddyddiad <. Diolch am y domen, gadewch imi wirio fy nghod plug-in a gweld a allaf ei drydar i roi canlyniadau gwell.

 4. 4

  Nid yw Chandoo, Simple Tags yn defnyddio amod ôl-ddyddiad - rwy'n credu ei fod yn creu'r pyst cysylltiedig yn fyw, gyda phob golwg ar y dudalen (oni bai bod y storfa wedi'i droi ymlaen). Nid dyna'r peth mwyaf effeithlon i'r gweinydd, ond mae'n golygu y bydd yn cael y gemau gorau, p'un a gawsant eu postio cyn neu ar ôl i'r post gael ei weld.

  Doug - mae'n ddrwg gen i am fynd oddi ar y pwnc ychydig ...

 5. 6

  Post gwych! Ond rydw i eisiau dewis ychydig o nits.

  Eich cyfiawnhad dros “(ddim) ymuno â bwrdd arall" achos:

  "gallai leihau cyflymder arddangos y canlyniadau hyn ac arafu'r amser llwyth"

  yn offbase ac yn enghraifft o optimeiddio cynamserol sy'n atal cynaliadwyedd, ac mae'n drueni gweld pobl â chynulleidfa sizable yn argymell pethau o'r fath oherwydd ei fod yn lledaenu gwybodaeth anghywir.

  Bydd yr ymuno SQL rydych chi'n siarad amdano, gan dybio bod gennych fynegeion rhesymol ar waith yn cynyddu eich amser ymateb ar y mwyaf microsecondau. Byddai'n rhaid i chi gael tunnell a thunnell o draffig cyn y byddai unrhyw un yn sylwi ar wahaniaeth hanner eiliad hyd yn oed. Nawr ie, os ydych chi'n gorfodi'ch hun gallwch chi ysgrifennu cod SQL braindead mor wirioneddol a fydd yn perfformio'n ofnadwy, ond nid yw ymuno ychwanegol ar ddata wedi'i allweddi yn enghraifft o hynny.

  Hefyd, yn hytrach nag eiriolwr yn hacio ategyn cyhoeddedig rhywun, hoffwn eich gweld yn eiriolwr yn ei wella ac yna'n gweithio i gynnwys eich ychwanegiad yn yr ategyn ei hun. Fel y mae, efallai y cewch rai codyddion amatur i gymhwyso'ch newidiadau ac yna eu huwchraddio yn ddiweddarach i fersiwn newydd yr ategyn ac maent yn rhyddhau'r newidiadau ond ni allant ddarganfod beth aeth o'i le. Mae eich newid yn ddiniwed, dim ond colli ymarferoldeb, ond gall rhai haciau achosi i safle dorri os defnyddir adolygiad o'r ategyn craidd yn y dyfodol dros ben yr un sydd wedi'i hacio.

  JMTCW. Daliwch ati gyda'r gwaith da fel arall. 🙂

  • 7

   Helo Mike!

   Diolch am ymateb - nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno, serch hynny. Wnes i ddim optimeiddio cyn pryd ... mewn gwirionedd, fe wnes i ddod o hyd i'r ffordd orau o gael yr holl ymarferoldeb yr oeddwn ei angen heb fod angen gwneud newidiadau ychwanegol. Yn fy llyfr, dylai hynny fod yn darged pob datblygwr.

   Dywedais hynny hefyd gallai effeithio ar berfformiad. Doeddwn i ddim yn trafferthu profi na cheisio oherwydd nid oedd yn angenrheidiol o ystyried y modd y gwnes i optimeiddio'r ategyn. Unwaith eto - cefais 100% o'r ymarferoldeb yr oeddwn ei angen heb ymuno neu ychwanegu mynegeion, ac ati. Dyna'r ateb cywir yn fy llyfr.

   Rwy'n cytuno â chi ar eich nodiadau eraill, serch hynny. Rwy'n ymwybodol o ailgyhoeddi ategion, yn teimlo fy mod i'n cael fy nhynnu oddi ar waith rhywun arall. Cyfeiriais at flog yr awdur ar hyn - felly efallai y bydd yn ystyried y rhain fel nodweddion i'w rhyddhau yn y dyfodol.

   PS: Wedi trwsio'r golygu! 🙂

   • 8

    @Douglas: Nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno, serch hynny. Wnes i ddim optimeiddio cyn pryd? Unwaith eto - cefais 100% o'r swyddogaeth yr oeddwn ei hangen heb ymuno neu ychwanegu mynegeion, ac ati.

    Wel, mae'n debyg mai dyna'r gwahaniaeth rhwng rhywun sy'n gwylio rhaglenni o berffeithrwydd proffesiwn a chrefft yn erbyn rhywun sy'n ymarferydd yn ceisio cyflawni rhywbeth (ac nid wyf yn golygu hynny'n barhaol; ar rai rhestrau postio rwy'n chwarae'r rôl llythyr yn erbyn y cyntaf. 🙂

    Mae'n debyg i sut mae cyfrifydd neu gyfreithiwr yn dweud wrth berchennog busnes “Ni fyddwn yn gwneud hynny”Ac mae perchennog y busnes, heb droi yn yr holl oblygiadau y mae'r gweithwyr proffesiynol yn ymwybodol ohonynt fel rhai * potensial * yn anwybyddu eu cyngor oherwydd ei fod yn ymddangos fel gormod o ymdrech, ac yn bwrw ymlaen. Mae Duw yn gwybod fy mod i wedi bod yn berchennog busnes yn y gorffennol ac wedi bwrw ymlaen yn erbyn pob cyngor, er cymaint i'm swyn yn ddiweddarach. 🙂

    @Douglas: Rwy'n rhydd o ailgyhoeddi ategion,…

    Na, nid dyna'n union yr oeddwn yn ei ddweud. Yr hyn yr oeddwn yn ei ddweud yw, oherwydd ei fod yn ffynhonnell agored, gallwch gyfrannu eich newidiadau yn ôl at yr awdur gwreiddiol y byddant yn ei dderbyn, a gallwch ei wneud yn rhagweithiol trwy gysylltu a chynnig. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel ymgynghorydd marchnata a gweithredwr gwefan ar gyfer cyhoeddwyr print arbenigol a'u defnyddio Drupal ar gyfer technoleg gwe, ac mae cymuned Drupal bob amser yn cysylltu ag awduron ategion (mae Drupal yn eu galw'n “fodiwlau”) ac yn cynnig helpu i wella modiwlau pobl eraill.

    Dim ond meddwl.

    PS Diolch am yr atgyweiriad golygu.

    • 9

     Pwyntiau da, Mike!

     Efallai y byddaf yn tincer gyda'r ategyn i ychwanegu'r opsiwn hwnnw o "Dim ond arddangos Swyddi Cyn i'r Post gael ei Arddangos". Rwy'n credu bod yr ail opsiwn ychydig yn fwy perchnogol ar gyfer fy mlog, ond byddaf yn gwirio ac yn ei weld y gallai fod o ddiddordeb i'r awdur.

 6. 11
 7. 13

  Doug - efallai fy mod yn colli rhywbeth yma. Mae'n ymddangos bod

  AND post_date <= '$now'

  nid yw'n atal swyddi a wneir ar ôl y swydd benodol honno rhag cael eu cynnwys, cymaint fel ei fod yn atal cynnwys swyddi y gallech fod wedi'u gosod i fod a gyhoeddir yn y dyfodol.

  Gobaith sy'n gwneud synnwyr a diolch am y blog gwych.

 8. 15

  @Mike: Wel, dwi'n dyfalu mai dyna'r gwahaniaeth rhwng rhywun sy'n gwylio rhaglenni o berffeithrwydd proffesiwn a chrefft yn erbyn rhywun sy'n ymarferydd yn ceisio cyflawni rhywbeth

  Gwahaniaeth diddorol. Er y byddai'n braf cael popeth yn rhedeg ar y gorau posibl y gall fod, mewn llawer o achosion mae hynny'n ymddangos yn anymarferol. Rwy'n ymdrechu i ddod o hyd i gydbwysedd yn fy rhaglennu rhwng sut yr hoffwn i rywbeth redeg a faint o $ neu amser y bydd yn ei gymryd i'w gael yno.

  Rwy'n ymdrechu i wneud y lleiafswm y mae'n ei gymryd i gyflawni'r pwrpas rwy'n ceisio ei gyflawni. Ni fyddai treulio mwy o amser yn gost-effeithiol.

  Yn fyr, oni bai bod y golled honno mewn effeithlonrwydd yn amlwg yn fy mlog ni fyddwn yn treulio'r amser ychwanegol, Os yw'n amlwg nag y byddwn yn penderfynu a fyddai'r amser ychwanegol yn werth y canlyniad. Nid perffeithrwydd yw'r ateb gorau bob amser.

  • 16

   @Dwayne: Rwy'n ymdrechu i wneud y lleiafswm y mae'n ei gymryd i gyflawni'r pwrpas rwy'n ceisio ei gyflawni. Ni fyddai treulio mwy o amser yn gost-effeithiol.

   Wrth gwrs, os yw gwneud yr isafswm bob amser yn golygu nad ydych chi'n dysgu technegau gwell gan beri ichi ailadrodd yr isafswm lawer gwaith yn y dyfodol yn hytrach na chaniatáu i chi ei osgoi, yna rydych chi wedi gwneud cyflawniad ffug. Ydw, nid oes angen ymdrech ychwanegol ar lawer o dasgau ond rwyf wedi bod yn dyst i lawer o bobl yn cymryd llwybrau byr fel hyn yn y gorffennol ac roeddent yn rhai o'r bobl leiaf cynhyrchiol a / neu leiaf yn creu gwerth yr oeddwn i'n eu hadnabod (fy gweithwyr yn anffodus oedd rhai ohonynt. , dyna pam y sylwais yn wirioneddol ar eu diffyg cynhyrchiant.)

   @Dwayne: Yn fyr, oni bai bod y golled honno mewn effeithlonrwydd yn amlwg yn fy mlog ni fyddwn yn treulio'r amser ychwanegol, Pe bai'n amlwg nag y byddwn yn penderfynu a fyddai'r amser ychwanegol yn werth y canlyniad. Nid perffeithrwydd yw'r ateb gorau bob amser.

   Rwy'n credu ichi fethu fy mhwyntiau. Yn gyntaf roeddwn yn dweud bod Doug yn optimeiddio ar gyfer effeithlonrwydd na ellir ei osgoi, nid fi, ond yn bwysicach fyth os ydych chi'n mynd i weithredu hac a all achosi materion cynaliadwyedd yn y dyfodol er mwyn daioni peidiwch â'i gyhoeddi at ddefnydd pobl eraill heb o leiaf ddweud wrthynt am y math o broblemau cynaliadwyedd y gallai eu hachosi iddynt yn nes ymlaen.

   Eironi eich sylw yw bod cymryd y llwybr cyflym a hawdd yn aml yn dod i ben yn costio llawer mwy o amser i chi yn y dyfodol pan fyddwch chi'n gosod diweddariad diogelwch ar gyfer eich WordPress, yn colli eich ymarferoldeb wedi'i hacio ac eisiau ei gael yn ôl. Nawr mae gennych das wair gyda nodwydd ar goll ac yn awr mae angen i chi ddarganfod ble roedd y nodwydd yn arfer bod.

   Treulio amser ychwanegol ar berfformiad? Bah, nid oes ei angen yn gyffredinol. Treulio amser ychwanegol ar gynaliadwyedd? Ydy, mae'n aml yn talu amdano'i hun yn y tymor hir.

   Gan lapio i fyny, ydy, y natur ddynol yw gwrthod rhybuddion am bethau nad ydyn nhw erioed wedi achosi poen eich hun. Teimlwch y boen unwaith a byddwch yn llawer mwy tebygol o wrando ar y rhybuddion hynny gan eraill sydd eisoes wedi teimlo'r boen honno.

 9. 17

  Un peth y dylwn ei ddweud; Rwy'n credu y byddai darnia Doug yn ychwanegiad da i WordPress, o leiaf fel opsiwn defnyddiwr. Mae'n ymddangos yn eithaf gwirion cyfyngu swyddi cysylltiedig i'r rhai a ddaeth o'r blaen yn unig.

  HEFYD, hoffwn ofyn i Doug bostio am sut mae ei swyddi dyddiol yn cael eu postio o del.icio.us; byddai hynny'n bwnc diddorol.

  • 18
   • 19

    Heh. Un da! Mae'n debyg y dylwn fod wedi googled amdano yn gyntaf.

    Bron Brawf Cymru, anfonais e-bost personol atoch amdanaf yn Indy Chwefror 16-19 tua wythnos yn ôl ond heb glywed yn ôl. A gawsoch chi? (mae croeso i chi ddileu'r rhan hon o fy sylw.)

 10. 20

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.