Ychwanegu Porthiant Podlediad Allanol i Borthwyr Eich Gwefan WordPress

Swyddogaethau Porthiant Podlediad WordPress

Mae podlediad poblogaidd ar-lein yn defnyddio WordPress fel eu platfform cyhoeddi ar gyfer y wybodaeth am eu podlediad yn ogystal â chyhoeddi tunnell o wybodaeth am bob sioe. Fodd bynnag, maen nhw mewn gwirionedd yn cynnal y podlediad ei hun ar beiriant cynnal podlediad allanol. Mae'n eithaf di-dor i ymwelwyr y wefan - ond nid oes ganddo un nodwedd sy'n anweledig i ddefnyddwyr ond sy'n weladwy i ymlusgwyr fel Google.

Mae Google yn nodi hyn yn eu cefnogaeth:

Yn ogystal, os ydych chi'n cysylltu'ch porthiant RSS â hafan, gall defnyddwyr sy'n chwilio am eich podlediad yn ôl enw gael disgrifiad o'ch podlediad yn ogystal â charwsél o benodau ar gyfer eich sioe ar Google Search. Os na fyddwch yn darparu hafan gysylltiedig, neu os na all Google ddyfalu'ch tudalen hafan, gall eich penodau ymddangos yng nghanlyniadau Chwilio Google o hyd, ond dim ond wedi'u grwpio â phenodau o bodlediadau eraill ar yr un pwnc.

Google - Sicrhewch eich podlediad ar Google

 Gyda'r ddau yn gysylltiedig, gallwch gael rhywfaint o sylw braf yn Google:

Podlediadau ar Google SERP

Mae cropian y wefan yn datgelu porthiant post blog, ond nid y gwir porthiant podlediad - sy'n cael ei gynnal yn allanol. Mae'r cwmni eisiau cadw ei borthiant blog cyfredol, felly rydyn ni am ychwanegu porthiant ychwanegol i'r wefan. Dyma sut:

 1. Mae angen i ni godio a porthiant newydd o fewn eu thema WordPress.
 2. Mae angen inni adfer a chyhoeddi'r porthiant podlediad allanol yn y porthiant newydd hwnnw.
 3. Mae angen inni ychwanegu dolen yn y pen o'r wefan WordPress sy'n arddangos yr URL porthiant newydd.
 4. Bonws: Mae angen i ni lanhau'r URL porthiant podlediad newydd fel nad oes rhaid i ni ddibynnu ar ymholiadau a gallwn ailysgrifennu'r llwybr mewn URL braf.

Sut i Ychwanegu Borthiant Newydd i WordPress

Yn ffeil thema.php thema plentyn (argymhellir yn gryf), byddwch chi am ychwanegu'r porthiant newydd a dweud wrth WordPress sut rydych chi'n mynd i'w adeiladu. Un nodyn ar hyn ... bydd yn cyhoeddi'r porthiant newydd yn https://yoursite.com/?feed=podcast

function add_podcast_feed() {
  add_feed( 'podcast', 'render_podcast_feed' );
}
add_action( 'init', 'add_podcast_feed' );

Adalwch Borthiant Podlediad Allanol a'i gyhoeddi mewn porthiant WordPress

Fe wnaethon ni ddweud wrth WordPress y byddem ni'n gwneud y podlediad yn defnyddio rendr_podcast_feed, felly rydym nawr am adfer y porthiant allanol (wedi'i ddynodi'n https: //yourexternalpodcast.com/feed/ yn y swyddogaeth isod a'i ddyblygu o fewn WordPress ar adeg y cais. Un nodyn ... Bydd WordPress yn storio'r ymateb.

function render_podcast_feed() {
  header( 'Content-Type: application/rss+xml' );
  $podcast = 'https://yourexternalpodcast.com/feed/';
  
  $response = wp_remote_get( $podcast );
    try {
      $podcast_feed = $response['body'];

    } catch ( Exception $ex ) {
      $podcast_feed = null;
    } // end try/catch
 
  echo $podcast_feed;
} 

Ailysgrifennwch Eich Bwyd Anifeiliaid Newydd i URL Nice

Dyma ychydig bach o fonws. Cofiwch sut mae'r porthiant yn cael ei gyhoeddi gyda querystring? Gallwn ychwanegu rheol ailysgrifennu at functions.php i gyfnewid hynny gydag URL braf:

function podcast_feed_rewrite( $wp_rewrite ) {
  $feed_rules = array(
    'feed/podcast/' => 'index.php?feed=podcast'
  );

  $wp_rewrite->rules = $feed_rules + $wp_rewrite->rules;
}
add_filter( 'generate_rewrite_rules', 'podcast_feed_rewrite' );

Nawr, mae'r porthiant newydd wedi'i gyhoeddi yn https://yoursite.com/feed/podcast/

Ychwanegwch Dolen i'r Bwyd Anifeiliaid Yn Eich Pen

Y cam olaf yw eich bod am ychwanegu dolen o fewn tagiau pen eich gwefan WordPress fel y gall ymlusgwyr ddod o hyd iddo. Yn yr achos hwn, rydyn ni hyd yn oed eisiau dynodi'r porthiant fel yr un cyntaf a restrir (uwchben y blog a phorthiant sylwadau), felly rydyn ni'n ychwanegu blaenoriaeth o 1. Byddwch chi hefyd eisiau diweddaru'r teitl yn y ddolen a sicrhau nad yw'n gwneud hynny nid yw'n cyfateb i deitl porthiant arall ar y wefan:

function add_podcast_link_head() {
  $podcast_link = site_url().'/feed/podcast/';
  ?>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="My Podcast Name" href="<?php echo $podcast_link; ?>"/>
  <?php
}
add_action('wp_head', 'add_podcast_link_head', 1);

Eich Podlediad WordPress Newydd

Y peth braf am y dull hwn yw ein bod wedi gallu hunangynhwysi'r holl newidiadau o fewn thema'r wefan ... dim ffeiliau templed ychwanegol na golygu penawdau, ac ati. Cwpl o fanylion pwysig:

 • Paraddolenni - Ar ôl i chi ychwanegu'r cod at functions.php, bydd angen i chi agor Gosodiadau> Permalinks yn WordPress admin. Bydd hynny'n adnewyddu eich rheolau permalink fel bod y cod a ychwanegwyd gennym ar gyfer yr ailysgrifennu bellach yn cael ei weithredu.
 • diogelwch - Os yw'ch gwefan yn SSL ac nad yw'ch porthiant podlediad, byddwch chi'n mynd i broblemau â diogelwch cymysg. Byddwn yn argymell yn gryf sicrhau bod eich gwefan a'ch gwesteiwr podlediad yn cael eu cynnal yn ddiogel (mewn https cyfeiriad heb unrhyw wallau).
 • Syndicetio - Byddwn yn argymell yn gryf defnyddio'r porthiant podlediad parth-benodol hwn i syndiceiddio allan i Google, Apple, Spotify ac unrhyw wasanaeth arall. Y fantais yma yw y gallwch nawr newid eich gwesteiwr podlediad pryd bynnag yr hoffech chi ac na fydd yn rhaid i chi ddiweddaru porthiant ffynhonnell pob gwasanaeth.
 • Dadansoddeg - Byddwn i'n bersonol yn argymell cael gwasanaeth fel FeedPress lle gallwch chi addasu'ch bwyd anifeiliaid a chael rhywfaint o olrhain canolog ar ei ddefnydd y tu hwnt i'r hyn y mae llawer o wasanaethau'n ei ddarparu. Mae FeedPress hefyd yn caniatáu ichi awtomeiddio cyhoeddi i'ch sianeli cymdeithasol, nodwedd cŵl iawn!

Am weld a yw'n gweithio? Gallwch ddefnyddio'r Dilyswr Bwyd Anifeiliaid i wirio'r porthiant!

3 Sylwadau

 1. 1

  Cymerodd 2 1/2 diwrnod i mi chwilio'r rhwyd ​​i ddod o hyd i rywbeth yr oeddwn i'n meddwl y mae'n rhaid i bob podcaster WordPress fod eisiau ei wneud - cynnal y porthiant RSS ar gyfer eu podlediad a gynhelir gan 3ydd parti ar eu safle wordpress.

  Felly diolch! Wrth gwrs mae eich erthygl yn gofyn y cwestiwn: pam nad yw hwn yn ategyn WordPress yn barod? Yr un agosaf a ddarganfyddais oedd WP RSS Aggregator, ond fe ailysgrifennodd yr XML yn llwyr a thorri'r RSS.

 2. 2

  Hi
  Rwyf wedi sefydlu fy safle WordPress i ailgyhoeddi fy RSS yn union fel y dangosir, ac mae'n gweithio'n dda, mae'n wych ei reoli fy hun a chymryd cam mawr allan o'r broses podledu.

  Mae gen i gwestiwn serch hynny, oherwydd y ffordd mae fy ngwesteiwr podledu yn cynhyrchu'r RSS XML - mae'n cynhyrchu cyswllt gwe ar gyfer pob pennod sy'n pwyntio at y dudalen HTML ar wefan freebie y gwesteiwr podledu nad ydw i'n ei defnyddio.

  Rhywbeth tebyg <rss2><channel><item><link></link> os yw'r marcio yn gweithio. Neu “rss2> sianel> eitem> dolen”

  Mae Apple Podcast yn defnyddio'r data XML hwn i arddangos dolen fawr ar ei dudalen ar gyfer pob pennod. Ond nid wyf yn defnyddio'r wefan freebie honno gan fy ngwesteiwr podledu (Podbeans). Mae arnaf ei angen i dynnu sylw at fy ngwefan fy hun - lle mae'r porthiant RSS yr wyf yn ei reoli yn cael ei gynnal.

  Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n bosibl trin yr XML sy'n dod i mewn i newid y dolenni ynddo o podbeans.com i my-website.com?

  • 3

   Mae'n bosibl gwneud hyn, ond byddai'n rhaid i chi ysgrifennu cod hefyd i ofyn am y ffeiliau gwirioneddol a gynhelir (fel yr MP3). Yn onest, ni fyddwn yn gwneud hyn gan nad yw'r mwyafrif o westeiwyr gwe yn cael eu optimeiddio ar gyfer y lawrlwythiadau ffeiliau mawr sydd eu hangen gyda phodlediadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.