Sut I Wirio, Monitro, A Thrwsio Dolenni wedi'u Torri yn WordPress yn Hawdd

Gwiriwr Cyswllt WordPress Broken

Martech Zone wedi mynd trwy iteriadau lluosog ers lansio yn 2005. Rydym wedi newid ein parth, wedi symud y wefan i gwesteiwyr newydd, a'i ail-frandio sawl gwaith.

Bellach mae dros 5,000 o erthyglau yma gyda bron i 10,000 o sylwadau ar y wefan. Mae cadw'r wefan yn iach i'n hymwelwyr ac ar gyfer peiriannau chwilio yn yr amser hwnnw wedi bod yn dipyn o her. Un o'r heriau hynny yw monitro a chywiro cysylltiadau sydd wedi torri.

Dolenni diffygiol yn ofnadwy - nid yn unig o brofiad ymwelydd a'r rhwystredigaeth o beidio â gweld y cyfryngau, gallu chwarae'r fideo, neu gael eu danfon i dudalen 404 neu barth marw ... ond maent hefyd yn adlewyrchu'n wael ar eich gwefan gyffredinol a gallant brifo'ch chwiliad awdurdod injan.

Sut Mae Eich Gwefan Yn Cronni Cysylltiadau Wedi Eu Torri

Mae torri cysylltiadau wedi torri yn eithaf cyffredin mewn safleoedd. Mae yna dunnell o ffyrdd y gall ddigwydd - a dylid eu monitro a'u cywiro i gyd:

  • Ymfudo i barth newydd - Os byddwch yn mudo i barth newydd ac nad ydych yn sefydlu'ch ailgyfeiriadau yn ddeinamig yn iawn, mae'n debygol y bydd hen ddolenni yn eich tudalennau a'ch postiadau yn methu.
  • Diweddaru eich strwythur permalink - Pan gyhoeddais fy safle yn wreiddiol, roeddem yn arfer cynnwys y flwyddyn, y mis a'r dyddiad yn ein URLau. Fe wnes i gael gwared ar hynny oherwydd ei fod yn dyddio’r cynnwys ac efallai ei fod wedi cael effeithiau andwyol ar safle’r tudalennau hynny oherwydd bod peiriannau chwilio yn aml yn meddwl am strwythurau cyfeiriadur fel pwysigrwydd erthygl.
  • Gwefannau allanol yn dod i ben neu ddim yn ailgyfeirio - Oherwydd fy mod yn ysgrifennu am offer allanol ac yn ymchwilio i dunnell, mae risg y bydd y busnesau hynny yn mynd o dan, yn cael eu caffael, neu'n newid eu strwythur gwefan eu hunain heb ailgyfeirio eu cysylltiadau yn iawn.
  • Cyfryngau wedi'u tynnu - mae dolenni i adnoddau cyfryngau nad ydynt o bosibl yn bodoli bellach yn cynhyrchu bylchau mewn tudalennau neu fideos marw yr wyf wedi'u cynnwys mewn tudalennau a phostiadau.
  • Dolenni Sylw - mae sylwadau o flogiau a gwasanaethau personol nad ydyn nhw'n bodoli mwyach yn gyffredin.

Er bod gan offer chwilio ymlusgwr fel rheol sy'n nodi'r materion hyn ar wefan, nid yw'n ei gwneud hi'n haws adnabod y ddolen neu'r cyfryngau sy'n cyfeiliorni a mynd i mewn a'i drwsio. Mae rhai offer yn gwneud gwaith ofnadwy o ddilyn ailgyfeiriadau dilys hefyd.

Diolch byth, y Folks yn WPMU ac Rheoli WP - datblygodd dau gwmni cymorth WordPress anhygoel - ategyn WordPress gwych, rhad ac am ddim sy'n gweithio'n ddi-dor i'ch rhybuddio a darparu teclyn rheoli i chi ddiweddaru'ch cysylltiadau a'ch cyfryngau sydd wedi torri.

Gwiriwr Cyswllt WordPress Broken

Mae Ategyn Gwiriwr Cyswllt Broken wedi'i ddatblygu'n dda ac yn hawdd ei ddefnyddio, gan wirio'ch cysylltiadau mewnol, allanol a chyfryngau heb fod yn rhy ddwys o ran adnoddau (sy'n bwysig iawn). Mae yna dunnell o opsiynau gosodiadau a all eich helpu chi hefyd - o ba mor aml y dylen nhw fod yn gwirio, pa mor aml i wirio pob dolen, pa fathau o gyfryngau i'w gwirio, a hyd yn oed pwy ddylai gael eu rhybuddio.

gosodiadau gwiriwr cyswllt wedi torri

Gallwch hyd yn oed gysylltu ag API Youtube i wirio rhestri chwarae a fideos Youtube. Mae hon yn nodwedd unigryw y mae'r rhan fwyaf o ymlusgwyr yn ei cholli mewn gwirionedd.

Y canlyniad yw dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio o'ch holl gysylltiadau, dolenni wedi'u torri, dolenni gyda rhybuddion, ac ailgyfeiriadau. Mae'r dangosfwrdd hyd yn oed yn darparu gwybodaeth i chi ynghylch p'un a yw'n dudalen, post, sylw, neu fath arall o gynnwys y mae'r ddolen wedi'i fewnosod ynddo. Gorau oll, gallwch atgyweirio'r ddolen yn y fan a'r lle!

gwirydd cyswllt wedi'i dorri

Mae hwn yn ategyn rhagorol ac yn hanfodol ar gyfer pob safle WordPress sydd am ddarparu profiad defnyddiwr uwchraddol a gwneud y gorau o'u gwefan i gael y canlyniadau chwilio mwyaf posibl. Am y rheswm hwnnw, rydym wedi ei ychwanegu at ein rhestr o ychwanegion WordPress gorau!

Gwiriwr Cyswllt WordPress Broken Ategion WordPress Gorau ar gyfer Busnes

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.