Rhestr Wirio Cynnal a Chadw WordPress: Y Rhestr Ultimate o Awgrymiadau, Offer, ac Arferion Gorau

Rhestr Wirio Cynnal a Chadw WordPress

Dim ond heddiw roeddwn i'n cwrdd â dau o'n cleientiaid am eu gosodiadau WordPress. Rwy'n eithaf gwerthwr-agnostig ynghylch systemau rheoli cynnwys. Mae poblogrwydd cyffredinol WordPress wedi ei helpu’n fawr gan y bydd y mwyafrif o drydydd partïon yn integreiddio ag ef, ac mae’r themâu a’r ecosystem ategion cystal ag y gallwch ei gael. Rydw i wedi datblygu cryn dipyn Pluginau WordPress, fy hun, i gynorthwyo ein cleientiaid a chefnogi'r ecosystem.

Wedi dweud hynny, nid yw heb ei faterion, serch hynny. Oherwydd ei fod yn gymaint o boblogaidd system rheoli cynnwys, WordPress yn brif darged o hacwyr a sbamwyr ym mhobman. Ac, oherwydd ei hwylustod i'w ddefnyddio, mae'n eithaf hawdd adeiladu gosodiad chwyddedig sy'n achosi i safleoedd falu i stop. Gyda pherfformiad mor hanfodol y dyddiau hyn i ddefnyddioldeb a optimeiddio chwilio, nid yw hyn yn argoeli'n dda i lawer o wefannau.

Wedi dweud hynny, mae'n wych bod yna bobl fel BigrockCoupon sydd wedi datblygu ffeithluniau cynhwysfawr i helpu gweinyddwyr WordPress. Eu ffeithlun, Rhestr Wirio Cynnal a Chadw Gwefan WordPress, mae ganddo dros 50 o awgrymiadau ac arferion hanfodol i berchnogion gwefannau eu hamserlennu i atal problemau.

Dyma Fy Rhestr Cynnal a Chadw WordPress

Mae gan yr infograffig lawer mwy o eitemau, ond os ydych chi'n cwmpasu'r rhain rydych chi ymhell o flaen eich cystadleuwyr! Rwyf hefyd yn cadw rhestr o'r ychwanegion WordPress gorau ein bod wedi profi a gweithredu ... gwnewch yn siŵr ei nod tudalen!

 1. Gwneud copi wrth gefn o'ch Cronfa Ddata WordPress - Cyn i chi wneud unrhyw beth gyda WordPress, gwnewch yn siŵr bod gennych gopïau wrth gefn gwych sy'n cael eu cadw oddi ar y safle. Dyma pam rydyn ni'n defnyddio WordPress Managed Hosting gyda flywheel. Mae ganddyn nhw gopïau wrth gefn awtomataidd a llaw gydag adferiadau un clic. Nid oedd yn rhaid i ni ffurfweddu na galluogi unrhyw beth erioed ... roeddent yno bob amser!
 2. Rhowch Checkup i WordPress - Rhedeg eich gwefan drwodd Gwirio WP ac fe welwch dunnell o bethau i'w glanhau â'ch gwefan. Nid yw pob mater yn mynd i gael effaith ddifrifol arnoch chi - ond mae pob optimeiddio bach yn cyfrif!
 3. Archwiliad Cyflymder Gwefan - Defnyddiwch Mewnwelediadau TudalenSpeed ​​Google i ddadansoddi tudalennau ar gyfer materion cyflymder.
 4. Gwiriwch am Broken Links - Ar ôl defnyddio nifer o offer ar-lein, nid wyf erioed wedi dod o hyd i unrhyw beth gwell na Sgrechian Spider Brog SEO ar gyfer safleoedd cropian ar gyfer cysylltiadau wedi'u torri. Mae'r ffeithlun yn argymell ychwanegu ategyn i wneud hyn, ond gall hynny ddiraddio'ch perfformiad a'ch cael mewn ychydig o drafferth gyda'ch gwesteiwr.
 5. 301 Ailgyfeirio ar gyfer Dolenni Broken - Y tu allan i'n cleientiaid sy'n cael eu cynnal gyda WPEngine, sydd â'i weinyddiaeth ailgyfeirio ei hun, mae pob un o'n cleientiaid yn rhedeg y Ategyn ailgyfeirio.
 6. Uwchraddio WordPress, Themâu, ac Ategion i'r Fersiwn Ddiweddaraf - Mae hyn yn hanfodol y dyddiau hyn o ystyried y materion diogelwch. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny sy'n poeni y gallai uwchraddio ategyn dorri'ch gwefan, efallai yr hoffech chi chwilio am ategyn newydd. Mae gan bob datblygwr gyfle i brofi eu themâu a'u ategion ar ddatganiadau WordPress sydd ar ddod.
 7. Dileu Sylwadau Sbam - Byddwn yn argymell yn gryf cael Jetpack a thanysgrifio i Akismet i gynorthwyo gyda hyn.
 8. Dileu Themâu, Delweddau nas Defnyddiwyd, a Ategion Gweithredol, Heb eu Defnyddio - Mae ategion actifedig yn ychwanegu mwy o god i'ch gwefan wrth gyhoeddi. Gall y gorbenion hynny arafu'ch gwefan mewn gwirionedd felly eich dull gorau yw gwneud hebddo.
 9. Fersiynau Clir a Sbwriel - Y lleiaf yw eich cronfa ddata, y cyflymaf yw'r ymholiadau i dynnu cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau fersiynau tudalen a phostio yn ogystal â thudalennau a phostiadau wedi'u dileu yn rheolaidd.
 10. Monitro Diogelwch Gwefan - flywheel Nid ydym yn gefnogwyr mawr o ategion diogelwch, byddwn yn argymell mynd gyda gwesteiwr gwych yn lle. Mae eu tîm yn aros ar ben diogelwch heb orbenion perfformiad ategyn.
 11. Optimeiddio Tablau Cronfa Ddata - Os ydych chi wedi gosod cryn dipyn o themâu ac ategion, mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gadael data ar ôl yn eich cronfa ddata. Gall hyn ychwanegu at faterion perfformiad a chynyddu amseroedd llwyth gan y gellir dal i holi a llwytho data nas defnyddiwyd p'un a yw'n weladwy ai peidio. Mae'r ategyn a restrir yn eithaf hen, byddwn yn argymell Glanhawr Cronfa Ddata Uwch.
 12. Optimeiddio Delweddau - Gall delweddau heb eu cywasgu effeithio'n ddifrifol ar berfformiad eich gwefan. Rydyn yn caru Kraken a'i ategyn WordPress ar gyfer cywasgu ein delweddau.
 13. Gwiriwch Ymarferoldeb Ffurflenni Cysylltu a Ffurflenni E-bost - Ffurflenni disgyrchiant Cawsom gŵyn unwaith gan ddarpar gleient fod gan eu gwefan sydd newydd ei lansio ffurflenni ond nad oeddent wedi derbyn unrhyw arweiniadau. Pan wnaethom edrych ar y wefan, gwelsom fod y ffurflenni yn ffurflenni ffug ac fe gyflwynodd unrhyw un a allai fod wedi cysylltu â'r cwmni ond ni aeth y data i unman erioed. Poenus! Rydyn ni'n ei ddefnyddio gyda POB cleient!
 14. Adolygu Google Analytics - Mae bob amser yn syndod i'n cleientiaid cyn lleied o'u tudalennau sy'n cael eu mynegeio gan beiriannau chwilio neu hyd yn oed yn cael eu darllen gan ymwelwyr. Rydym yn gwerthfawrogi'n arbennig Llif Defnyddiwr, yr adroddiad sy'n dangos sut mae pobl yn llywio trwy'ch gwefan.
 15. Gwiriwch Google Search Console - Dim ond i chi a gyrhaeddodd eich gwefan y mae dadansoddeg yn dangos. Beth am bobl a edrychodd ar eich gwefan mewn canlyniad peiriant chwilio? Wel, Gwefeistri yw'r offeryn i weld sut mae Google yn gweld eich gwefan am iechyd, sefydlogrwydd, ac mewn canlyniadau chwilio. Cadwch lygad ar y data gwallau a cheisiwch eu cywiro wrth iddynt popio i fyny.
 16. Diweddarwch Eich Cynnwys - Wrth ysgrifennu'r swydd hon, mi wnes i ddiweddaru o leiaf hanner dwsin o swyddi yr oeddwn i'n cyfeirio atynt er mwyn sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. Byddwch chi'n synnu at faterion ar eich gwefan sy'n codi - fel dolenni i wefannau allanol nad ydyn nhw'n bodoli mwyach, delweddau a allai fod â phroblemau, a chynnwys sydd wedi dyddio yn unig. Cadwch eich cynnwys yn ffres fel ei fod yn cael ei rannu, ei fynegeio, ac o werth i'ch cynulleidfa.
 17. Tagiau Teitl Adolygu a Disgrifiad Meta - Ffordd wych o optimeiddio'ch gwefan ar gyfer peiriannau chwilio yw gosod a ffurfweddu'r ategion. Bydd teitlau yn helpu'ch tudalen i gael ei mynegeio'n iawn ar gyfer y cynnwys y bydd ei ddisgrifiadau dadlennol a meta yn denu defnyddwyr peiriannau chwilio i glicio drwyddo ar eich canlyniad rhestru.

Dyma'r ffeithlun llawn gyda dros 50 o awgrymiadau ac arferion gan Cwpon Bigrock!Rhestr Wirio Cynnal a Chadw WordPress

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.