Ffurflen Gyswllt WordPress gyda Diogelu Sbam

DIWEDDARIAD: Byddwn yn argymell yn fawr Ffurflenni Disgyrchiant o RocketGenius am integreiddiad ffurf cadarn iawn gyda WordPress!

sbamYn sydyn, roeddwn i'n cael a eNFAWR nifer y sbam Ffurflen Gyswllt gan ddefnyddio Ryan Duff's Ffurflen Gyswllt WordPress wych plugin.

Rwyf wedi gadael sylwadau ar safle Ryan ac IM a dywedais wrtho fy mod wedi gallu datrys y mater trwy ychwanegu a Cwestiwn Her, ond ni allaf ymddangos fy mod yn dod i gysylltiad ag ef. Felly ... dyma ategyn Ryan gyda'r Amddiffyniad Sbam newydd a gwell. Rwy'n ei ddefnyddio ar fy safle ac mae'n gweithio'n wych.

Bellach gellir lawrlwytho'r Ategyn trwy'r Dudalen Brosiect: Ffurflen Gyswllt WordPress gyda Tudalen Prosiect Ategyn Diogelu Sbam

179 Sylwadau

 1. 1

  Roeddwn i eisiau dweud diolch yn FAWR am y mod hwn. Roeddwn i'n defnyddio ategyn ffurflen gyswllt Dagon Design oherwydd ei fod yn cynnig dilysu gwrth-sbam ond heb fod yn fedrus iawn ym materion CSS, ni allwn wneud iddo edrych fel yr oeddwn i eisiau. Roeddwn i wedi defnyddio ategyn Ryan o'r blaen ond roeddwn i wedi cael fy bomio gyda sbamwyr yn anfon e-bost ataf yn ei ddefnyddio. Daliodd fy gwrth-sbam - Ymddygiad Gwael a Sbam Karma - y rhan fwyaf ohono ond roedd yn boen o hyd.

  Mae eiddoch yn welliant cain, taclus a chredaf y dylai Ryan fabwysiadu'ch mod a rhoi cyd-gredyd i chi am fynd â'r ategyn ymhellach mewn ffordd mor ddefnyddiol.

  Felly ie. Diolch! Mae'r ffurflen gyswllt yn edrych yn union sut rydw i eisiau iddi wneud nawr. x

 2. 2

  Diolch, Andy! Cefais fy ysbrydoli gan Seth Godin a'r llyfr Crypto. Tynnodd Seth sylw at safle (ers talwm) a oedd â chwestiwn her 2 + 2 = 4 na newidiodd erioed.

  Pan ddarllenais y llyfr Crypto, un o'r darnau allweddol ohono oedd sut y gallech chi basio darn o wybodaeth rhwng 2 berson a ddatrysodd broblem ... heb i rywun yn y canol allu ei chyfrifo.

  Y broblem gyda'r mwyafrif o 'sbamware' yw bod cyfrifiadur yn cyfrifo'r cwestiwn her. Mae hynny'n ddiffyg cynhenid, oherwydd bydd yn gyfrifiadur sy'n ceisio ei dorri.

  Trwy wneud y cwestiwn her yn agwedd weladwy ar fy nhudalen yn Saesneg, rwy'n osgoi cwestiwn a datrysiad y cyfrifiadur. A… dim ond i wneud yn siŵr, rwy'n caniatáu i'r person newid y cwestiwn ac ateb unrhyw amser maen nhw eisiau.

  Rwy'n credu ei fod yn fodel gwych ac rwy'n gobeithio ei roi ar fy sylwadau nesaf. Rwy'n cael tunnell o sbam ar fy sylwadau ond nid wyf wedi derbyn un darn o SPAM ar fy ffurflen gyswllt.

  Gwerthfawrogi eich sylwadau caredig!
  Doug

 3. 3
 4. 4
 5. 5

  Doug, rwyt ti'n ŵr bonheddig ac yn ysgolhaig! Rydyn ni newydd gael ein peledu yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf gyda sbam Ffurflen Gyswllt ac arweiniodd google o fforwm cymorth WP fi yn syth yma. Rydw i wedi gosod yr ategyn newydd ac mae'n gweithio fel swyn. Rwyf hefyd wedi taro'ch botwm PayPal i werthfawrogi'r ategyn / addasiad achub bywyd hwn!

  Efallai mai'r ffurflen hon fydd y grym gyrru sengl y tu ôl i'm TERFYNOL fynd o gwmpas i ddiweddaru fy mlog personol yn joniverse.com o WP 1.5.x i WP 2!

 6. 6
 7. 7

  Datrysiadau syml ar gyfer problemau mawr. Dylai popeth gael ei godio fel hyn, nid ategyn damn 50 KB gyda phethau na fyddwch chi byth yn eu defnyddio neu nodweddion rhyfedd (AJAX ar gyfer Ffurflen Gyswllt? Beth?).

  Diolch.

 8. 8
 9. 9
 10. 10

  Hei. Diolch am yr ategyn. Rydych chi'n rocio!

  Rwyf wedi ceisio defnyddio Ffurflen Gyswllt WP wreiddiol Ryan Duff, ond bob amser wedi profi gwallau gyda fy mlog (a roddwyd, gwrthdaro thema mae'n debyg). Ac ni weithiodd Ategyn Phrixus WP erioed.

  Beth wnaethoch chi? Pam mae'n gweithio? Pam?

  Beth bynnag, diolch dyn! Mae rhodd ar ei ffordd.

 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

  Sori am hynny Mai C!

  Mae'r ffeil yno nawr. Fe ddigwyddoch chi ar y wefan gan fy mod i'n symud o gwmpas rhai parthau. Anfonais nodyn atoch hefyd trwy e-bost bod y ffeil yno nawr.

  Doug

 15. 15

  Diolch am ei drwsio! Roeddwn i'n edrych amdano trwy'r dydd, gan feddwl y gallai fod ganddo rywbeth i'w wneud â'm porwr felly ceisiais amryw borwr gyda'r un canlyniad.

  Ar un adeg ni allwn ei gael i weithio, ond mae'n ymddangos ei fod yn gweithio nawr! Mae hynny'n wych! Ar y dechrau, gwnaeth Ymddygiad Gwael fy rhwystro oddi ar fy safle. Ni allaf ei gredu! Mae'n ymddangos yn eithaf ymosodol felly rydw i wedi ychwanegu fy nghyfeiriad ip fy hun at y rhestr wen gan na allwn i gael gafael ar y datblygwr o gwbl (mae pob e-bost yn cael ei bownsio'n ôl).

  Gobeithio y gallaf leihau faint o negeseuon e-bost sbam a gaf o'r ffurflen gyswllt. Byddaf yn newid cwestiwn yr her o bryd i'w gilydd i rwystro'r sbamwyr dynol hynny sy'n darllen.

  Amser a ddengys a yw hyn yn ataliad da. Rwy'n cadw croesi fy mysedd. Diolch am yr ategyn gwych!

 16. 16
 17. 17

  Diolch diolch diolch diolch. Roedd yn rhaid i ni newid gweinyddwyr, ac yn sydyn cafodd popeth roeddwn i wedi'i ddefnyddio ar gyfer ffurflenni cyswllt o'r blaen ei saethu i h. Mae'ch ffurflen yn gweithio'n hyfryd, heblaw bod angen i mi newid y ddalen arddull fel bod yr enw / ardal testun wedi'i leinio yn IE (roedd yn iawn yn Firefox). Yn syml, newidiais y .contactright i arnofio i'r chwith. Roedd yn rhaid i mi newid y meintiau textarea hefyd i ffitio fy mlog, ond roedd hynny'n syml. Yn gweithio fel breuddwyd!

 18. 18

  Mae croeso mawr i chi, Linda! Rwyf innau hefyd wedi addasu HTML gwirioneddol y ffurflen ar gyfer cynllun gwell (gallwch ei gweld ar fy nhudalen gyswllt ar y wefan hon). Mewn gwirionedd roedd gen i gymaint o broblemau gyda chydnawsedd traws-borwr nes i mi roi'r gorau iddi a gwneud bwrdd! Rwy'n gwybod bod hynny i fod yn na-na ... ond mae'n edrych yn llawer gwell.

 19. 19

  Rwyf wedi ceisio defnyddio'ch fersiwn olygedig o'r ffurflen gyswllt, ond ni allaf wneud i'r cynllun weithio'n iawn. O leiaf yn IE, mae Firefox yn gweithio'n berffaith wrth gwrs. Mae'r blociau llenwi yn arnofio o gwmpas ac mae arnaf eu hangen wedi'u leinio i fyny. A allwch chi roi awgrym imi sut i wneud hynny?

  http://www.ans-online.nl/anstiplijn

 20. 20

  Teun,

  Rwyf wedi addasu'r ategyn ac wedi ychwanegu fersiwn cynllun bwrdd. Rhedais i'r un materion ag y gwnaethoch chi a rhoddais y gorau iddi wrth geisio ei wneud gan ddefnyddio CSS / HTML. Weithiau tablau yw'r dull gorau.

  Doug

 21. 21

  Hi Teun - mae'r arddulliau canlynol yn dod o “wp-contactform” Doug yn y ffolder wp-contact. Newidiais ddau beth yn unig, rwy'n credu (ni allaf gofio beth oeddent!) Ac ychwanegais arddull ar gyfer y botwm cyflwyno. Doug - roedd yn rhaid i mi newid y px i ems, mae'n ddrwg gennyf!

  Mae'r arddulliau'n cael eu defnyddio ar ddechrau'r un dudalen wp-contactform, lle byddwch chi'n gweld ychydig o linellau sy'n cynnwys hyd ar gyfer y textareas. Dyma lle gallwch chi ychwanegu'r arddull at y botwm cyflwyno. (Rwy'n gobeithio bod hyn i gyd yn gwneud synnwyr). Nid wyf wedi profi'r newidiadau arddull canlynol ar draws pob porwr a phob penderfyniad, ond mae'n ymddangos yn iawn yn Firefox ac yn IE. Os byddwch chi'n ei brofi ac yn dod o hyd i quirk, rhowch wybod i mi:

  / * Dechreuwch Ffurflen Gyswllt CSS * /
  .Ffurflen Cyswllt {
  safle: statig;
  gorlif: cudd;
  }
  .contactleft {
  lled: 25%;
  alinio testun: dde;
  clir: y ddau;
  arnofio: chwith;
  arddangos: inline;
  padin: .4em;
  ymyl: .5em 0;
  }
  .contactright {
  lled: 70%;
  alinio testun: chwith;
  arnofio: chwith;
  arddangos: inline;
  padin: .4em;
  ymyl: .5em 0;
  }
  .contacterror {
  ffin: .1em solid # ff0000;
  }
  .contactsubmit {
  alinio testun: canolfan;
  }
  / * Diwedd Ffurflen Gyswllt CSS * /

 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

  Rwyf wedi ceisio gweithredu sawl ffurflen gyswllt, gan gynnwys rhai Ryan.

  Pan fyddaf yn defnyddio'r ffurflen gyswllt, rwy'n cael testun sy'n gorgyffwrdd, mae'r enw, ac ati yn uwch na'r blwch, ac ni all y defnyddiwr nodi unrhyw ddata yn y blwch testun.

  A oes unrhyw ffordd y gallai unrhyw un helpu? Dyma sut olwg sydd arno:

  http://www.michelledear.com/?page_id=48

  Fe wnes i sicrhau fy mod yn glanhau unrhyw beth a restrwyd yn unol â'r wybodaeth “os ydych chi'n defnyddio fersiwn flaenorol”.

  Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr unrhyw help.

  Diolch!

  Michelle Annwyl

 26. 29
 27. 30

  Helo Doug
  Rydw i newydd osod ac actifadu eich ategyn gwych, creu tudalen Gyswllt, ond, pa angen i mi ei wneud ar gyfer y ffurflen gyswllt ymddangos ar fy nhudalen gyswllt, oes angen i mi fewnosod rhyw ddarn o god? ac os do, ble? a neu sut?
  Rwyf wedi darllen y ffeil readme yn chwilio yn ôl cyfarwyddiadau, ond, nid yw'n ddim byd defnyddiol yno.
  Mae'n ddrwg gennym ond newydd-ddyfodiad ydw i, a allwch chi egluro gam wrth gam, os gwelwch yn dda.

  Diolch yn fawr

  Dr PennyStock

  • 31

   Helo Dr.,

   Dim problem! Adeiladwch dudalen newydd i chi'ch hun ac yna ychwanegwch y pyt canlynol lle hoffech chi i'r ffurflen arddangos:

   Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod yr opsiynau ar gyfer y ffurflen!

   Doug

 28. 32
  • 33

   Mae croeso cynnes i chi! Rwyf hefyd wedi ychwanegu nodiadau at y dudalen fel, os oes angen llaw ar bobl eraill, mae'r cyfarwyddiadau yno. Dylwn i fod wedi gwneud hynny amser maith yn ôl, diolch!

 29. 34
 30. 36

  Howdy,

  Dwi wedi rhoi cynnig ar dunelli o ffurflenni cyswllt ond doedd yr un ohonyn nhw'n gweithio ar Godaddy heblaw'r un hon !!! Mae'n creigiau'n llwyr. Hefyd, gall y cofnod cwestiwn her ar y ffurflen drin delweddau! Edrychwch ar fy ngwefan lle yn y bôn, rhoddais ddelwedd captcha mewn ymgais i edrych yn fwy proffesiynol. Yn wirioneddol wych, diolch yn fawr iawn!

  • 37

   Gerald, mae hynny'n swnio'n wych; Mae gen i gleient sy'n ceisio sicrhau ei ffurflen gyswllt ymhellach. A fyddech chi'n meindio rhannu sut gwnaethoch chi'r captcha ar eich tudalen tra hefyd yn gweithredu ategyn Cyswllt gwell Douglas?

   • 38

    Howdy Joni,

    Roedd yn hawdd iawn. Creu llun bach tebyg i captcha gydag ychydig o gymeriadau dim ond i edrych yn gyfreithlon. Mae croeso i chi gopïo fy un i a'i uwchlwytho. Yna ewch i mewn i'r ffurflen gyswllt wp-admin-> options->.

    Yn y “Beth yw eich cwestiwn her?” blwch testun yma yw'r hyn a roddais:

    Gwirio geiriau: (img style = ”arnofio: dde;” src = ”http://www.yoursite.com/images/captcha.jpg” border = ”0 ″ alt =” ”Gwirio geiriau: Rhowch y llythyrau hyn yn y blwch testun ar ochr dde'r llun. ”)

    disodli “)” gyda “>” wrth gwrs!

    Beth bynnag yw'r testun yn y ddelwedd, rhoddir hwnnw yn y blwch testun “ymateb cywir”. Arbedwch trwy daro “Diweddariad opsiynau” ac rydych chi wedi gwneud.

    Os oes problem sbam rywsut byth yna dim ond newid y llun a'r ymateb cywir ydych chi. Rwy'n gobeithio y bydd hynny'n gweithio i chi a phob lwc gyda'ch cleient.

 31. 39

  Doug,
  Rwy'n credu bod WordPress yn ail-ysgrifennu'ch post ychydig. Mae'r cod i gynnwys y ffurflen gyswllt yn debyg i sylw HTML, gan ddefnyddio dau 'dashes'. Roedd y cod ar y wefan hon y gwnes i ei gopïo a'i gludo yn emdash yn lle! Bydd pobl sy'n copïo ac yn pastio yn gweld na fydd yr emdash yn gweithio…

 32. 42

  Mae'n ddrwg gennym drafferthu chi guys eto. Mae'r ategyn yn wych ac nid wyf wedi cael unrhyw sbam yn mynd drwyddo yn wahanol i'r blaen pan oeddwn yn defnyddio'r ategyn PXSMail.

  O ran leinin caeau ar gyfer IE, gallaf weld bod rhywun wedi darparu'r cod ar gyfer yr ategyn ond nid wyf yn siŵr yn union ble y dylwn eu mewnosod. A allai unrhyw un helpu? Neu, beth am y tablau un? Pa mor wahanol y mae'n edrych? A fydd fformat y tablau yn dileu'r broblem gweld yn llwyr? Diolch am unrhyw fewnbwn!

  • 43

   Helo Mai C,

   Gallwch roi cynnig ar y naill neu'r llall ohonyn nhw - mae'n dibynnu mewn gwirionedd ar eich thema ar sut y byddan nhw'n edrych. Ni fyddwch yn brifo unrhyw beth trwy gopïo un ffeil gyda'r llall. Os byddwch chi'n sefydlu tudalen newydd i chi'ch hun (enghraifft: Cyswllt), gallwch ysgrifennu cyflwyniad eich tudalen ac yna ei dilyn gyda'r cod ffurflen…. Enghraifft:

   Mae croeso i chi ollwng llinell i mi trwy'r ffurflen hon:
   <!-- contactform -->

   Dyna'r cyfan sydd yna iddo! Bydd y cod hwnnw'n cael ei ddisodli gan y ffurflen pan fyddwch chi'n ei gweld.

   Doug

 33. 44

  Yn ddiweddar, uwchraddiais 4 blog i WP2.1, a nawr mae fy ffurflenni cyswllt yn camymddwyn.
  2 arddangos yn iawn. Nid yw 1 yn arddangos o gwbl ac mae un yn dangos gwall ailadroddus am das wair gwag wrth fformatio.php.

  Nid yw'r tag cyflym ffurflen gyswllt yn cael ei arddangos yn y sgrin golygu ar unrhyw un o'r blogiau. (Ac mae'r blwch wedi'i dicio ar bob un ohonynt).

  Unrhyw syniadau unrhyw un?

 34. 45

  OK.
  Rwyf wedi penderfynu bod y gwall tas wair yn broblem ysbeidiol PHP, felly dim bai ar y plug-in.
  Mae gan yr un nad yw'n arddangos o gwbl setup tebyg i'r un sy'n gweithio, felly efallai bod un o'r ffeiliau'n llygredig. (A fydd yn sychu ac yn ail-osod yn llwyr).
  Dal ddim yn gwybod pam nad yw'r tag cyflym yn arddangos. (Rwy'n credu y gallai fod gan 2.1 fersiwn wedi'i diweddaru o TinyMCE, a allai hynny fod?)

 35. 46
 36. 48
 37. 50
 38. 51
 39. 54

  Dim ond cais nodwedd i naill ai newid triniaeth neu ychwanegu opsiwn i'r ymateb her fod yn achos ansensitif. Os ydych chi'n defnyddio cwestiwn rhesymeg a'r ateb yw “foo” a bod rhywun yn mewnbynnu “Foo”, mae'n methu 🙁

  Heblaw am y mân-quibble hwnnw, ategyn gwych 🙂 Gwerthfawrogwch ef!

 40. 55

  Neis iawn - hoffwn hefyd weld yr opsiwn i gylchdroi rhwng ychydig o gwestiynau ar hap.

  Bydd dangos cwestiwn ychydig ar hap yn mynd hyd yn oed ymhellach i rwystro sbamwyr, rwy'n disgwyl.

  Ac ar gyfer bitbybit, dim ond newid y llinell yn wp-contactform.php sy'n darllen if($input == $answer) {

  i if(strtolower($input) == strtolower($answer)) {

  • 56

   Diolch, Geoff. Rwy'n credu y byddaf yn adeiladu opsiwn ar gyfer sensitifrwydd achos yn yr app. Rwyf hefyd yn hoffi'r syniad o gwestiynau / atebion ar hap; ond yn onest dwi erioed wedi cael sbam ffurflen gyswllt ers defnyddio'r ateb hwn yn unig. Cawn weld pa mor hir mae hynny'n para!

 41. 57

  Karr Mr.
  Diolch yn fawr am yr ateb hwn. Roeddwn i'n meddwl defnyddio ategyn delwedd CAPTCHA, ond mae'r un hwn yn well iawn er symlrwydd.

  Rwy'n ei werthfawrogi'n fawr ac rwy'n ei ddefnyddio ar fy ngwefan.

  gorau o ran

  • 58
   • 59

    Helo eto !!
    Roeddwn i'n darllen testun cyflwyno'r ategyn ar fy rheolaeth ategyn wordpress. Ar ysgrifennwyd mae'n bosibl ei ddefnyddio ar bost sylwadau, a yw'n iawn?
    Oes gennych chi enghraifft, sut alla i integreiddio'r ategyn ar sylwadau hefyd?

    Rwy'n ysgrifennu post ar gyfer wordpress am borth yma ym Mrasil a byddai'n ddefnyddiol iawn i lawer o bobl allu rhoi'r ffurflen ar sylwadau.

    ran

 42. 61

  Diolch yn fawr iawn am yr ategyn hwn.
  Yn rhyfedd iawn ... roeddwn i'n cael trafferth dod o hyd i rywbeth gwerth chweil.
  Mae'n ymddangos bod yr un hon yn gweithio'n dda iawn.

 43. 62
 44. 64

  Mae'n gweithio'n wych, gostyngodd fy fformpam i ddim.
  Nawr fe wnes i hefyd ddod o hyd i ateb ar gyfer y sbamio sylwadau (gan fod akismet yn bell o fod yn berffaith).

  Rwy'n rhedeg yr opsiwn her yn wordpress nawr ac mae hynny'n creigiau! Mae sbam sylwadau a sbam olrhain yn ôl hefyd wedi mynd. Mae blogio yn dod yn hwyl eto!

  Rob
  Gwel; http://www.robberthamburg.nl/home/wordpress-plugin-challenge a
  http://www.robberthamburg.nl/home/akismet-in-combination-with-challenge-plugin

  • 65

   Robert,

   Profais hyn allan ac yn hoff iawn o'r ateb! Yn anffodus, nid yw'n cymysgu'n dda â'r ategyn Threaded Comments rydw i'n ei redeg. Rydw i'n mynd i weld a allaf o bosibl roi datrysiad at ei gilydd rhwng y ddau. Diolch am hyn!

   Doug

   • 66

    Cefais hynny hefyd. Rwy'n ceisio ail-adrodd hynny rhywfaint, heb ei ail, yna fe wnes i analluogi'r sylwadau edafeddog.

    Gadewch imi wybod a fyddwch yn llwyddo cyn i mi wneud, a fydd yn gwneud yr un peth 🙂

 45. 67

  Helo Doug,

  wrth ddefnyddio'ch ffurflen sylwadau dim sbam wedi'i haddasu, mae'n gweithio'n wych, ond pan fydd yn cael ei actifadu, nid yw fy postiadau gweinyddol a golygfeydd tudalen yn gweithio, dim ond y golygfeydd cod.

  Awgrymiadau.

 46. 69
 47. 70

  Diolch am yr ategyn, yn eithaf glân ac effeithiol.
  Un awgrym serch hynny, gan ei fod yn anghydnaws â'r ategyn wpPHPMailer, Byddwn i'n newid y swyddogaeth post () gyda rhywbeth felly:


  if ( function_exists('wp_mail') ) {
  wp_mail($recipient, $subject, $fullmsg, $headers);
  } else {
  mail($recipient, $subject, $fullmsg, $headers);
  }

  Mewn pensaernïaeth lle mae'r gwesteiwr SMTP sy'n mynd allan wedi'i leoli ar beiriant gwahanol na'r gweinydd gwe, rhaid i chi ddarparu bachyn i swyddogaeth dosbarthu SMTP allanol, a dyna beth mae'r ategyn wpPHPMailer yn ei wneud.

  pfm

 48. 71
 49. 72
 50. 73
 51. 74

  Dwi ddim eisiau dweud “Diolch” i Douglas a Ryan am yr ategyn hwn. Erbyn hyn mae gen i ffurflen gyswllt yn fy mlog ac mae'n gweithio'n dda. Hawdd iawn i'w osod. 🙂

 52. 75

  Os ewch i'm gwefan, nid yw'r cwestiwn her yn dangos ac os atebaf yn gywir mae'n nodi:
  Fe wnaethoch chi ateb cwestiwn yr her yn anghywir.

  Unrhyw feddyliau?

  diolch
  Tim Gorman

 53. 76
 54. 77
 55. 79
 56. 81
 57. 83
 58. 84

  Dim ond nodyn i unrhyw un sy'n gwylio'r pwnc hwn. Rwyf wedi ailysgrifennu'r ategyn ac wedi ychwanegu llawer mwy o ymarferoldeb. Mae fersiwn 2.0.0 o'r Ffurflen Gyswllt WordPress gyda Spam Protection bellach ar gael.!

 59. 85
  • 86

   Helo Paul,

   Fel rhaglennydd gwael, mae'r cod caled yna ar y rheini. Chwiliwch am fersiwn yn y dyfodol gyda mwy o opsiynau mewn ychydig wythnosau. Roeddwn i eisiau cael hwn allan o'r drws yn gyflym.

   Fe allech chi newid y ffontiau trwy CSS, ond mae'r lliw cefndir wedi'i godio ar hyn o bryd. Gallwch olygu'r ategyn a dod o hyd iddynt os ydych chi'n gyfarwydd â PHP a HTML.

   Diolch!
   Doug

 60. 87

  Diolch am hyn, ond ar ôl i mi ei actifadu a mynd i Options i newid y wybodaeth (e-bost ac ati) nid yw'n ymddangos bod y botwm "Diweddariad Opsiynau" yn gweithio. Rwy'n clicio, ond does dim yn digwydd. Dim adnewyddiad tudalen i nodi bod y newid wedi'i gwblhau nac unrhyw beth. Ydych chi'n digwydd gwybod beth alla i ei wneud i'w drwsio?

  • 88

   Helo Mikki,

   Gadewch imi adolygu'r cod. Nid wyf yn cael y mater hwnnw a bu tunnell o lawrlwythiadau. A allwch chi adael i mi wybod pa System Weithredu a Porwr rydych chi'n ei ddefnyddio? Byddai hynny'n caniatáu imi geisio dyblygu'r mater.

   Diolch!
   Doug

 61. 89
 62. 90
  • 91
   • 92

    Geez, roedd hynny'n gyflym !! Rwy'n defnyddio Internet Explorer ond nid wyf yn gwybod pa fersiwn na sut i wirio pa fersiwn ydyw. System Weithredu yw Windows XP.

    Diolch yn fawr iawn.
    Craig

    • 93

     Helo Craig,

     Yn edrych fel bod gen i broblem gydag IE7 yn bendant. Byddaf yn cael hwn yn sefydlog heddiw ac yn rhyddhau diweddariad fersiwn mini. Diolch am ddwyn hyn i'm sylw!

     Doug

     • 94

      Diolch champ, mae pobl fel chi yn achub bywyd i ni dechnoleg a heriodd bobl !! Diolch am eich ateb cyflym hefyd, gwerthfawrogwch yn fawr yr hyn mae ur yn ei wneud.

      Craig

     • 95
 63. 96

  Newydd gywiro fy nam lle nad oedd y ffurflen opsiynau yn cyflwyno'n iawn yn Internet Explorer! Gellir lawrlwytho'r diweddaraf a'r mwyaf o dudalen y prosiect. Diolch am adael i mi wybod!

  Doug

  • 97

   Doug rydych chi'n ased i gymuned WP ac yn fodel ar gyfer datblygwyr ategion ar hyd a lled. Gydag ychydig eithriadau (ac mae'n gwybod pwy ydyw), ychydig o ddatblygwyr ategion sy'n gwneud cymaint o waith dilynol a datrys problemau eu ategyn â chi. Mae hon yn rhaglen fach wych ac rwy'n mynnu bod fy holl gleientiaid sy'n rhedeg WP yn ei gosod; yn gwneud bywyd pawb yn haws (ac eithrio'r sbamiwr wrth gwrs)!

   Joni

 64. 99

  Ategyn gwych, fodd bynnag, a yw'n bosibl ac yn ddigon hawdd ychwanegu maes mewnbwn ychwanegol?

  Hoffwn ychwanegu un maes mewnbwn arall at y ffurflen at fy dibenion felly os yw'n bosibl, byddai hynny'n wych.

  • 100

   Helo Shaun,

   Rwy'n gweithio ar fersiwn newydd mewn gwirionedd a fydd yn caniatáu opsiynau llawer mwy cadarn, megis adeiladu meysydd ychwanegol. Dim amcangyfrif wrth lansio eto, serch hynny!

 65. 101
 66. 103

  Diolch Douglas am yr ategyn hwn. Rwyf eisoes wedi darllen uchod, nad oes ots gennych os byddaf yn newid y lliwiau.
  Felly gwnaf, nid wyf mor hapus â'r melyn.

  Ond mae'r gweddill yn ardderchog! Diolch eto!

 67. 104
 68. 105
 69. 106

  Hei Doug. Mod gwych! Cwpl o gwestiynau os caf:

  - A yw'r achos atebion yn ansensitif?
  - Unrhyw gynlluniau i ganiatáu i gwestiynau / ateb lluosog gael eu creu a'u llwytho ar hap bob tro mae'r dudalen yn llwytho?
  - Sut Alla i greu meysydd ffurf ychwanegol os ydw i eisiau i ddefnyddwyr ddarparu gwybodaeth ychwanegol (cofnod testun, botwm radio, gwymplen, blwch gwirio)? Unrhyw gynlluniau i gefnogi'r math hwn o ymarferoldeb yn y dyfodol agos? Daliwch ati gyda'r gwaith gwych!

  • 107

   Helo steve,

   1. Mae blwch gwirio i ddewis sensitifrwydd achos ar y cwestiwn fel y gallwch ei gael y naill ffordd neu'r llall.

   2. Doeddwn i ddim wedi meddwl am gwestiynau ar hap ... ydych chi'n ei olygu ar gyfer yr her Sbam? Yn onest, nid wyf erioed wedi cael cyflwyniad ffurflen gyswllt sbam felly nid wyf yn credu ei fod yn angenrheidiol.

   3. Ddim yno eto, ond ie, hoffwn ychwanegu'r math hwnnw o ymarferoldeb yn bendant.

   Diolch!
   Doug

   • 108

    1. Stwff da ... yn falch o weld hynny!

    2. Ydw, rwy'n cyfeirio at yr her sbam. Fel y mae nawr mae yna un cwestiwn / ateb statig ond byddai'n wych pe gallai gweinyddwr y wefan greu rhestr o gwestiynau ac atebion a fyddai'n cael eu dewis ar hap pan fydd y dudalen yn llwytho.
    Mae yna ategyn o'r fath ar gyfer Vbulletin (NoSpam - amnewid capcha) sy'n gwneud yn union hynny.

    3. Rwyf wedi gweld sawl safle wordpress o gwmpas sydd â meysydd arfer sy'n wych pan rydych chi am i ddefnyddwyr ddarparu set o ymateb i gwestiynau penodol. Rydw i wedi bod yn trolio o gwmpas ond eto i ddod o hyd i ategyn sy'n gwneud hyn. Rwy'n cymryd mai'r rhai rydw i wedi'u gweld oedd swyddi arferol. Gobeithio ei weld mewn datganiad o'ch dyfodol yn y dyfodol! =)

 70. 109

  Diolch am yr ategyn gwych!

  Mae gen i ymholiad cyflym, a yw'n bosibl gosod yr ategyn i'w bostio i bobl luosog? Rwyf am i'm ffurflen gyswllt anfon dau neges neu fwy at y neges pan gyflwynir hi, a ellir gwneud hynny?

 71. 112
 72. 113

  Helo Douglas,

  Pa mor anodd fyddai cael y canlynol:

  Rhagosodiad Ategyn:

  Eich Enw: (gofynnol)
  Eich E-bost: (gofynnol)
  Gair olaf yn nheitl fy mlog? (gofynnol)
  Eich Gwefan:
  Pwnc
  Eich Neges: (gofynnol)

  Custom:

  Eich Enw: (gofynnol)
  Eich E-bost: (gofynnol)
  Gair olaf yn nheitl fy mlog: (gofynnol)
  Eich Gwefan:
  Pwnc:
  Enw'r Cynnyrch:
  maes testun:
  maes testun:
  ffurflen selectable opsiwn:
  ffurflen selectable opsiwn:
  maes testun:
  maes testun:
  maes testun:
  maes testun:
  Eich Neges: (gofynnol)

  Byddai'r holl newidynnau maes arferiad ychwanegol a gofnodwyd gan y defnyddiwr yn ymddangos yng nghorff y post fel y'u mewnbwn.

  • 114

   Hi Steve,

   Byddaf yn rhyddhau datganiad newydd yn fuan a fydd yn caniatáu sawl maes, wedi'u diffinio gan gwsmeriaid. Mae hyn ychydig y tu hwnt i gwmpas yr ategyn gwreiddiol, er! Nid oedd yn debyg ei fod yn gais adeiladu ffurflenni - dim ond ffurflen gyswllt.

   🙂
   Doug

 73. 115
 74. 116

  Helo Douglas, rwyf eisoes yn defnyddio'r ategyn gwych hwn ar un wefan i mi a hoffwn nawr ei ddefnyddio ar un arall!

  Fodd bynnag, ar y wefan hon mae angen yr opsiwn arnaf i ddefnyddiwr gyflwyno'r ffurflen i wahanol bobl. Er enghraifft, ar y ffurflen gyswllt byddai yna gwymplen o bobl y gellid anfon y ffurflen atynt, ee Paul, John, Michael. Gallai'r defnyddiwr ddewis yr enw yr oedd arno ei eisiau, yna cyflwyno ei neges i'r person hwnnw.

  A fyddai rhywbeth felly yn bosibl?

  Diolch,
  Parm

 75. 117
 76. 118

  Yeah, mae'n rhaid i mi gytuno â Steve uchod ... ni allaf ymddangos fy mod yn dod o hyd i unrhyw ffurflenni cyswllt ar gyfer WordPress sy'n caniatáu ar gyfer meysydd arfer! Hynny yw, byddai o leiaf un maes ychwanegol y gellir ei addasu yn well na dim. Byddai'n wych pe gallech ychwanegu'r nodwedd hon at eich diweddariad nesaf.

  Diolch am yr ategyn gwych hwn.

 77. 119

  @Jeff KOpp:
  Gallwch edrych ar Delicious Days. Rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio fel rhan o brawf beta mewnol rydyn ni'n ei wneud ar ychydig o wefannau. Mae'n offeryn braf iawn, mae'n caniatáu ar gyfer sawl maes arfer, meysydd her, a'r gallu i greu amrywiaeth o ffurfiau y gallwch eu hychwanegu trwy bip bach cyflym o god a ychwanegir at unrhyw dudalen neu bost. Rhan o'r prawf beta hwnnw yw dod o hyd i'r ategion cywir i'r sefydliad eu defnyddio pan lansir y wefan newydd. Mae'r ffurflen gyswllt, yn amlwg, yn faes sy'n peri pryder mawr.

  Mae un a ddarganfyddais fisoedd yn ôl, sy'n gweithio'n braf, yn hawdd iawn i'w haddasu, ac mae'n cynnig llawer o nodweddion ychwanegol, gan gynnwys y gallu i greu (a dyblygu) ffurflenni, cael ffurflenni cyswllt lluosog - neu amrywiadau o un, ond eu defnyddio ar gyfer penodol. pethau. Dywedwch fod gennych chi gig yn dod i fyny ar Awst 8 a'ch bod chi eisiau ffurflen gyswllt ar gyfer y digwyddiad hwnnw yn unig. Wel, defnyddiwch ffurflen gyswllt arfer sydd gennych chi eisoes, ei dyblygu gan ddefnyddio'r swyddogaeth DUPLICATE adeiledig, rhowch enw iddi, ei chadw, yna ychwanegwch y maes / meysydd arfer rydych chi eu heisiau, fel tag ar gyfer Digwyddiad Awst 8. Voila. Rydych chi wedi gwneud.

  Mae ychwanegu'r ffurflenni yn syml. Yn union fel unrhyw dag arall yn WP, rydych chi'n nodi pa ffurflen rydych chi am ymddangos - ac ymhle. Gallwch wneud i'r ffurflenni cyswllt ymddangos ar dudalennau neu bostiau gan ddefnyddio'r gorchymyn syml-conct1– neu orchymyn tebyg. Mae popeth wedi'i gofnodi'n dda yn y meddalwedd.

  Enw'r ategyn yw cforms II, ac mae'n cael ei roi am ddim gan DeliciousDays.com, ac mae'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda. Edrychwch ar y wybodaeth yn http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin.

  Nid oes gennyf unrhyw gysylltiad na chysylltiad â gwefan DeliciousDays, ac nid wyf yn cael arian na dim arall ganddynt. Yn syml, mae'n gynnyrch y deuthum o hyd iddo - ar ôl llawer o bryfocio - yr wyf yn ei ddefnyddio, ac rwy'n ychwanegu at flogiau eraill yr wyf yn eu cynnal dim ond oherwydd ei fod yn gweithio'n dda.

 78. 120
 79. 121

  Ategyn gwych ond ni allaf ei ddefnyddio yn Yahoo hosting. Wedi ceisio trin y codau fel y dywedwyd ar ffurf trafod wordpress ond o ddim defnydd!

 80. 122

  Mae hyn yn wirioneddol wych Doug! Rydw i wedi bod yn cael sbam trwy fy ffurflen gyswllt ymlaen fy blog yn ddiweddar.

  Arweiniodd chwiliad cyflym ar Google fi at y dudalen hon. 10 munud yn ddiweddarach cefais y ffurflen wedi'i diweddaru. Yn ystod y 24 awr ddiwethaf - dim mwy o sbam (gobeithio y bydd yn aros felly!).

  Diolch yn fawr am ategyn gwych! Rwy'n hoffi'r ffordd y gallwch chi newid cwestiwn yr her i unrhyw beth y byddai bod dynol yn gallu ei ateb ond nid robot!

  Cheers

  Imran

 81. 123
 82. 124

  hey,

  syniad gwych, perffaith ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig.

  Yn anffodus mae angen mwy o glychau a chwibanau arnaf, hy rhyngwyneb sy'n caniatáu imi addasu meysydd mewnbwn. Felly rydw i'n mynd i gewyll II.

  beth bynnag diolch am wneud hyn, rwy'n siŵr y byddaf yn ei ddefnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o flogiau fy nghleientiaid eraill.

 83. 125
 84. 126
 85. 127

  Douglas Ni allaf ymddangos fy mod yn gwneud i'ch ffurflen gyswllt wp weithio. Fe wnes i uwchlwytho'r ategyn. Wedi'i actifadu. Ond pan fyddaf yn mynd i opsiynau> ffurflen gyswllt rwy'n cael tudalen HTTP 404. Ydych chi'n gwybod pam fy mod i'n derbyn y gwall hwn.

  Diolch yn uwch

 86. 128
 87. 129
 88. 131

  Mae'n gwneud. Ac roedd yn hawdd cyrraedd y gwaith.

  Sut alla i newid geiriad y testun hwn sy'n ymddangos uwchben y ffurflen gyswllt: “Mae angen meysydd wedi'u hamlygu”?

  Howard

 89. 132
 90. 133

  Mae'n ddrwg gen i ddweud wrthych:

  1) Fe wnaeth y dudalen hon chwalu fy mhorwr (rhewi am 15 + eiliad)
  2) Prin yn gallu sgrolio trwy'r dudalen hon cuz cymaint o sothach arni - ARBEDWCH ME !!!!!!! RHOWCH FY RHEOLI BROWSER YN ÔL !!!! OS GWELWCH YN DDA !!!!! … O wel -> rhoi'r gorau iddi!

  Wedi dod yn ôl i adael i chi wybod ... duth personol nuthin!

  • 134

   Rhy ddoniol. Tudalen anghenfil yw hon, llawer o negeseuon ac ôl-draciau! Nid oes gennyf unrhyw broblemau gyda Firefox ar Leopard ... pa borwr rydych chi'n ei redeg? 😉

 91. 135

  Rydw i wedi ychwanegu'r %% wpcontactform %% at fy nhudalen contactme ... ond does dim byd yn ymddangos. Beth ydw i'n ei wneud yn anghywir? Nid yw'r cyfarwyddiadau'n glir am hynny. Gobeithio y gallwch chi fy helpu.

 92. 136

  Helo 'na!
  Rwy'n gweld pob un ohonoch chi'n dod o hyd i ddiweddglo hapus gyda'r ategyn hwn!
  Mae gen i broblem!
  Gwall angheuol: Ni ellir ailddosbarthu wpcf_is_malicious () (a ddatganwyd yn flaenorol yn /home/.beachwood/f4rrm800n/coolcrazystuff.com/wp-content/plugins/wp-contactform-akismet/wp-contactform.php:60) yn /home/.beachwood /f4rrm800n/coolcrazystuff.com/wp-content/plugins/wp-contact-form/wp-contactform.php ar linell 32
  Unrhyw awgrymiadau?
  Tnx ymlaen llaw!
  Stwff Crazy Cŵl

 93. 137
 94. 138
 95. 139

  Mae hynny'n beth gwych pe byddent yn ychwanegu amddiffyniad sbam i'r ffurflen gyswllt. Bydd hynny'n arbed llawer o drafferth i lawer o bobl. Os yw'n atal yn erbyn sbam yn gywir dylai arbed llawer o galedi ymladd sbam i bobl.

  Newydd wneud fy ffurflen gyswllt yn fwy diogel i amddiffyn fy hun drosti fy blog

  Gyda diweddariadau ategyn newydd dylai'r broblem fynd yn llai trafferthus. Diolch am y post.

  Matthew Corgan

 96. 140
 97. 141

  ategyn neis iawn. Rwy'n ceisio rhoi dolen ar fy nhudalen 404 i'r ffurflen gyswllt yn dweud wrth y ffurflen bod url y dudalen eisoes na ellid ei darganfod yn y textarea a'r gwall pwnc 404 wedi'i ddewis fel opsiwn ond alla i ddim. gweithio allan sut i wneud hynny.
  a yw'n bosibl rywsut gyda rhywbeth tebyg Report this page?

  oscwood

 98. 142
 99. 143
 100. 144

  Rwyf wedi defnyddio'r ffurflen hon ac mae'n gweithio'n wych. Rwyf wedi rhoi hwn yng nghorff y paged wedi'i olygu o dan y tudalennau rheoli. Mae gen i dudalen sefydlog yr hoffwn i gael yr arddangosfa ffurflen ond am oes fi, ni allaf gyfrifo sut. Unrhyw syniadau?

 101. 145

  @Wayne, Os ydych chi am roi'r ffurflen ar dudalen statig y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio ar y dde ar dudalen y blog gyda'r ffurflen, dewiswch "view source" a chopïo a gludo'r cod yn eich tudalen statig.

 102. 146

  Yn olaf, ar ôl edrych yn hir am y sgript ffurflen hon, deuthum o hyd iddi yma ... Diolch y byddaf yn ei defnyddio mewn gwirionedd.

 103. 147

  [?] Ffurflen Gyswllt WP - Yn creu ffurflen gyswllt i aelodau eich cyrraedd chi. Defnyddiwch hwn i werthu hysbysebion, riportio materion, neu dim ond ar gyfer cyswllt cyffredinol. [?]

 104. 148
 105. 149
 106. 150
 107. 151

  Beth yw Arham “ddim yn gweithio”? Allwch chi fod yn fwy penodol? A wnaethoch chi osod yr ategyn yn eich ffolder wp-content / plugins? A wnaethoch chi gludo'r cod cywir ar eich tudalen gyswllt?

 108. 152
 109. 153

  Helo Doug,
  diolch am wneud ffurflen gyswllt mor hawdd ei defnyddio. Dim ond am y tro cyntaf yr wythnos hon y gwnes i ddefnyddio wordpress ac rydw i wrth fy modd.

  Rwy'n cael problem fformatio na allaf i ddim cael y gwaelod ohoni. Rhywsut mae'r cod yn ychwanegu un na ddylai fod yno ar ôl pob feild mewnbwn. Gweler http://www.mariahbuzz.com.au/contact

  Ni allaf weithio allan sut nad yw cyrraedd yno gan fod eich ffurflen yn edrych fel hyn ac nid wyf wedi golygu eich cod.

  A allwch chi helpu os gwelwch yn dda gan fod fy ffurflen yn edrych yn flêr ar hyn o bryd.

  Diolch yn fawr iawn

  nicole

  • 154

   Hi Nicole,

   Mae'r mater mewn gwirionedd yn hidlydd rhyfedd iawn yn WordPress (y tu allan i'r ategyn). Y ffordd o'i gwmpas yw gwreiddio'r cod yn eich thema yn hytrach na'i roi yn y cynnwys.

   Doug

 110. 155
 111. 156
 112. 157

  Ategyn gwych!

  Rwy'n cael rhai anawsterau i'w gael i weithio serch hynny. Mae'n ymddangos bod popeth yn gweithio'n iawn ond nid wyf yn derbyn yr hysbysiad bod yr e-bost wedi'i anfon, ac nid wyf yn derbyn yr e-bost. SUT, os byddaf yn adnewyddu'r dudalen, rwy'n derbyn yr hysbysiad ac anfonir yr e-bost.

  Unrhyw syniad sut i ddatrys fy mhroblem?

  Dim ond ar gyfer ciciau, rydw i wedi actifadu nifer o ffurflenni cyswllt eraill i wirio eu bod nhw'n gweithio ar fy safle ac maen nhw'n gweithio? ond dwi'n hoffi'ch un chi yn well! Rwy'n defnyddio WP 2.5.1

 113. 158

  Diolch yn fawr! Roeddwn i'n defnyddio'r ver hŷn. a dechrau cael sbamiau ychydig ddyddiau yn ôl ac ers hynny mae'n cynyddu o ddydd i ddydd, mae pob un ohonynt o poker a chasino 🙁

 114. 159

  Mae gen i dudalen wordpress hefyd ond alla i ddim ymddangos fy mod i'n uwchlwytho unrhyw ategion!

  Pan ddarllenais eu Cwestiynau Cyffredin, dyma a gaf:

  Ble mae fy nhabl ategion?
  Yn anffodus, nid oes un i'w gael!

  Am amrywiol resymau nid ydym yn caniatáu uwchlwytho a defnyddio ategion yma yn wordpress.com.

  Sut ydych chi'n guys yn ei wneud?

  Diolch ymlaen llaw

 115. 160

  A all unrhyw un roi unrhyw gyngor imi ar yr ategyn wordpress 1 clic? Rwyf wedi clywed a all osod ategion gydag 1 clic!

 116. 161
 117. 162

  Diolch am yr ategyn gwych!

  Dim ond eisiau rhoi gwybod i chi, gweithiais o amgylch y mater hysbys:
  “Wrth ddefnyddio’r dull llinyn amnewid i fewnosod y ffurflen yng nghynnwys y dudalen, mae hidlwyr WordPress yn ychwanegu toriad llinell rhwng y label ac elfennau ffurf.”

  trwy ychwanegu arddull “inline” at y dudalen, ee

  label { position:relative; right:3em; }
  span.challenge { position:relative; left:-2.5em; }
  input.field { position:relative; top:-1.5em; left:9em; }
  textarea { position:relative; left:-3em; }
  input#copy { position:relative; top:-1.5em; left:8.5em; }
  input#contactsubmit { position:relative; top:-1.5em; left:-2.5em; }

  %%wpcontactform%%

  Sylwch: ddim yn siŵr a oes angen addasu'r gwerthoedd lleoli yn dibynnu ar y thema a ddefnyddir.

 118. 163
 119. 164
 120. 165

  Annwyl Syr,
  Sut alla i newid iaith themâu wordpress i'm hiaith leol a chreu gwefan lle gall llawer o bobl greu eu blogiau WordPress eu hunain yn eu Hiaith eu hunain?
  Rhowch gyngor i mi

 121. 166

  Hoffwn addasu lled y ffurflen fel y gellir ei rhoi yn y bar ochr ond mae fy sgiliau rhaglennu ychydig yn isel. Yn barod i dalu am y mod. Allwch chi fy helpu allan os gwelwch yn dda? Diolch.

 122. 167
 123. 168

  Ffurflen gyswllt ffantastig mod. Newydd ei osod nawr ac mae'n gweithio'n berffaith. Diolch mil !!!

  1 cwestiwn er.
  A oes ffordd i gael y cyfeiriadau e-bost “anfon at” fel bcc?
  fel, os byddaf yn nodi mwy nag 1 cyfeiriad, na fydd pob person sy'n derbyn yr e-bost yn gweld y cyfeiriadau eraill yr anfonwyd atynt hefyd?

  Diolch.

 124. 169
 125. 170

  Douglas Karr wedi bod yn ddigon caredig i ddarparu fersiwn wedi'i haddasu o'r ategyn WP-ContactForm rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio i reoli fy ffurflen gyswllt. Mae'n newid syml i'w weithredu, ac os cewch unrhyw sbam trwy eich WP-ContactForm, bydd hyn yn arbed llawer o gur pen i chi. Mae'n gysyniad llawer symlach na delwedd CAPTCHA - mae'n gwirio dynoliaeth trwy gwestiwn her syml. Yn ddiofyn, dyma “2 + 2 =” (4). Digon hawdd i unrhyw un ei ateb - heblaw am bots! Argymhellir.

 126. 171

  Wrth weithio ar safle WordPress, darparwyd eich ategyn fel rhan o dempled.

  Ond, mae gen i safle arall nad yw'n safle WP. Dyma fy safle dosbarth ysgol uwchradd. Yn ddiweddar, daeth y SPAMMERS o hyd iddo ac rydw i'n cael yr un llenwad 2-3 gwaith yr awr. Mae'n fy ngyrru'n wallgof. Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhoi rhywbeth syml ar y wefan (fel eich 2 + 2) ond yn methu â chyfrif i maes sut i wneud hynny ar ôl llawer o chwilio ar y we. Yna mi wnes i faglu ar draws eich un chi wrth weithio ar safle newydd ar WP.

  Nid wyf yn gwybod llawer am ffurflenni ond rywsut cododd hyn un flynyddoedd yn ôl. Efallai fy mod wedi dechrau gyda safleoedd Matt neu rai safleoedd eraill.

  Mae'r ffurflen yn http://www.pacificgrovehighschoolclassof1966.com/...
  A oes ffordd gymharol syml imi ymgorffori eich cod 2 + 2?

 127. 172

  Helo, os ydw i eisiau sefydlu'r ffurflen hon yn fy wordpress - dwi'n defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf ohoni - mae'n dweud wrtha i nad oes gen i ddigon o hawliau i'w gwneud. Sut mae hyn yn bosibl? Nid yw'n rhoi unrhyw dudalen gosod i mi ar ei chyfer. Tudalen wag yn unig ac yn y tabl y geiriau hyn wrth gwrs yn fy iaith. Rwy’n siomedig gan hynny. A oes unrhyw help?

 128. 173
 129. 174

  diolch am yr addasiadau i'r ategyn ... ond gwelaf nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach ... pam wnaethoch chi newid?

 130. 175
 131. 176

  Gan nad yw'r hen i fyny bellach, Oeddech chi'n defnyddio Captcha o'r blaen fel yr ydych chi ar hyn o bryd? Nid wyf wedi cael unrhyw broblemau sbam gyda ffurflenni cyswllt 7 wrth ddefnyddio Captcha.

  Gwelais eich sylw a gweld nawr bod y swydd hon bron yn flwydd oed (wel dim blwyddyn ond dyfalu.) 🙂

 132. 177

  Helo Richard! Rwy'n wirioneddol wrth-Captcha felly yr ateb yw na, doeddwn i ddim. Byddwn i wrth fy modd yn cael yr opsiwn o gwestiwn her ar yr un hwn.

 133. 178

  Rwy'n eithaf sicr pe byddech chi wedi defnyddio'r ffurflen gyswllt 7 captcha, mae'n debyg y byddai wedi bod yr un mor effeithiol â'r un hon gyda Captcha. Mae'n well gen i ddulliau eraill pryd bynnag y bo hynny'n bosibl gan fy mod yn casáu captchas hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.