Cynnwys Marchnata

Os nad ydych yn Gwybod Beth yw Thema Plentyn WordPress ...

Rydych chi'n addasu themâu WordPress yn anghywir.

Rydym wedi gweithio gyda dwsinau o gleientiaid ac wedi adeiladu cannoedd o wefannau WordPress dros y blynyddoedd. Nid ein gwaith ni yw creu gwefannau WordPress, ond rydyn ni'n dirwyn i ben ei wneud i lawer o gleientiaid. Nid yw cleientiaid yn dod i ddefnyddio gwefannau WordPress yn aml iawn. Maent fel arfer yn dod atom i helpu i optimeiddio eu gwefannau ar gyfer chwilio, cymdeithasol ac addasiadau.

Yn amlach na pheidio, rydyn ni'n cael mynediad i'r wefan i optimeiddio templedi neu adeiladu templedi tudalennau glanio newydd, ac rydyn ni'n darganfod rhywbeth ofnadwy. Rydym yn aml yn dod o hyd i thema wedi'i dylunio'n dda, gyda chefnogaeth dda a brynwyd fel sylfaen i'r wefan ac a addaswyd yn fawr gan asiantaeth flaenorol y cleient.

Mae golygu thema graidd yn arfer ofnadwy ac mae angen iddo stopio. Datblygodd WordPress Themâu Plant fel y gallai asiantaethau addasu thema heb gyffwrdd â'r cod craidd. Yn ôl WordPress:

Mae thema plentyn yn thema sy'n etifeddu ymarferoldeb a steilio thema arall, o'r enw thema'r rhiant. Themâu plant yw'r ffordd a argymhellir o addasu thema sy'n bodoli eisoes.

Wrth i themâu chwarae mwy a mwy o ran, mae'r thema'n aml yn cael ei gwerthu a'i diweddaru'n aml i ofalu am chwilod neu dyllau diogelwch. Mae rhai dylunwyr thema hyd yn oed yn parhau i wella nodweddion yn eu thema dros amser neu'n cefnogi'r thema trwy ddiweddariadau fersiwn WordPress. Rydym yn prynu'r mwyafrif helaeth o'n themâu o Themeforest. Fe welwch fod y prif themâu ar Themeforest yn cael eu gwerthu ddegau o filoedd o weithiau a bod asiantaethau dylunio llawn yn parhau i'w cefnogi.

Pan fyddwn yn gweithio gyda chleient, rydym wedi iddynt adolygu'r themâu i weld y nodweddion a'r ymarferoldeb y maent yn eu hoffi. Rydym yn sicrhau bod y thema'n ymatebol ar ddyfeisiau symudol a bod ganddo hyblygrwydd mawr ar gyfer cynlluniau a chodau byr i'w haddasu. Yna byddwn yn trwyddedu ac yn lawrlwytho'r thema. Mae llawer o'r themâu hyn yn cael eu pecynnu ymlaen llaw gydag a Thema plentyn. Gosod y ddau Thema plentyn ac Thema Rhiant, ac yna actifadu'r Thema plentyn yn caniatáu ichi weithio o fewn y Thema Plentyn.

Addasu Thema Plentyn

Mae Themâu Plant fel arfer yn cael eu pecynnu ymlaen llaw gyda'r thema rhiant a'u henwi ar ôl y thema gyda Plentyn arni. Os yw fy thema Avada, enwir y Thema Plentyn yn nodweddiadol Avada Child ac mae wedi'i chynnwys yn y avada-blentyn ffolder. Nid dyna'r confensiwn enwi gorau, felly rydyn ni'n ailenwi'r thema yn y ffeil style.css, ailenwi'r ffolder ar ôl y cleient, ac yna cynnwys llun o'r safle terfynol wedi'i addasu. Rydym hefyd yn addasu manylion y ddalen arddull fel y gall y cleient nodi pwy a'i hadeiladodd yn y dyfodol.

Os yw Thema plentyn heb ei gynnwys, gallwch greu un o hyd. Enghraifft o hyn yw Thema Plant a ddatblygwyd gennym ar gyfer ein hasiantaeth. Fe wnaethon ni enwi'r thema Highbridge 2018 ar ôl ein gwefan a'r flwyddyn y cafodd ei gweithredu a gosod y Thema Plentyn mewn ffolder un-wyth. Diweddarwyd taflen arddull CSS gyda'n gwybodaeth:

/ * Enw'r Thema: Highbridge Disgrifiad 2018: Thema plentyn ar gyfer Highbridge yn seiliedig ar thema Avada Awdur: Highbridge
Awdur URI: https://highbridgeConsultants.com Templed: Avada Fersiwn: 1.0.0 Testun Parth: Avada */

O fewn y Thema plentyn, fe welwch ddibyniaeth thema'r rhiant wedi'i nodi fel y templed.

Y tu allan i rai o olygiadau CSS, y ffeil templed gyntaf yr oeddem am ei haddasu oedd y troedyn. I wneud hyn, gwnaethom gopïo'r ffeil footer.php o'r thema rhiant ac yna ei chopïo i'r un-wyth ffolder. Yna gwnaethom olygu'r ffeil footer.php gyda'n haddasiadau ac roedd y wefan yn rhagdybio'r rheini.

Sut mae Themâu Plant yn Gweithio

Os oes ffeil yn y Thema plentyn a Thema'r Rhiant, defnyddir ffeil Thema'r Plentyn. Yr eithriad yw functions.php, lle defnyddir cod yn y ddwy thema. Mae Themâu Plant yn ddatrysiad gwych i broblem anodd iawn. Mae golygu ffeiliau thema graidd yn ddim byd ac ni ddylai cleientiaid eu derbyn.

Os ydych chi'n chwilio am asiantaeth i adeiladu gwefan WordPress i chi, mynnwch eu bod nhw'n gweithredu Thema Plentyn. Os nad ydyn nhw'n gwybod am beth rydych chi'n siarad, dewch o hyd i asiantaeth newydd.

Mae Themâu Plant yn Feirniadol

Rydych chi wedi cyflogi asiantaeth i adeiladu safle i chi, ac maen nhw wedi gweithredu Thema Rhiant â chefnogaeth dda a Thema Plant wedi'i theilwra'n arbennig. Ar ôl i'r wefan gael ei rhyddhau a'ch bod yn cwblhau'r contract, mae WordPress yn rhyddhau diweddariad brys sy'n cywiro twll diogelwch. Rydych chi'n diweddaru WordPress ac mae'ch gwefan bellach wedi torri neu'n wag.

Pe bai'ch asiantaeth wedi golygu'r Thema Rhiant, byddech chi ar goll. Hyd yn oed os daethoch o hyd i Thema Rhiant wedi'i diweddaru, byddai angen i chi ei lawrlwytho a datrys unrhyw newidiadau cod i geisio nodi pa gywiriad sy'n datrys y mater. Ond ers i'ch asiantaeth wneud gwaith gwych a datblygu a Thema plentyn, rydych chi'n lawrlwytho'r diweddariad Thema Rhiant a'i osod ar eich cyfrif cynnal. Adnewyddwch y dudalen ac mae popeth yn gweithio.

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio ei Themeforest dolen gyswllt yn yr erthygl hon.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol