WordPress: Gwneud copi wrth gefn ac adfer i weinydd arall

atgyweirioPan ymosodwyd ar fy safle gan botiau sbam sylwadau (mae'n swnio fel ffuglen wyddonol, e?) Yr wythnos hon, fe'm gorfodwyd i ailgychwyn fy ngwasanaeth ychydig o weithiau cyn rhwystro'r ymosodiad. Credaf mewn gwirionedd fy mod rywsut wedi llygru'r gronfa ddata neu ffeil o fewn WordPress oherwydd ar ôl y digwyddiad, ni fyddai'r wefan yn para mwy nag ychydig oriau heb fynd i lawr.

Manteisiais ar y cyfle i symud fy safle i gyfrif newydd ar fy nghyfrif ailwerthwr yn Jumpline.comdelwedd 2260935 1169332. Rydw i wedi bod yn ecstatig gyda Jumpline dros y blynyddoedd. Rwy'n cynnal tua 30 o wefannau a bron byth yn cael galwad gan y cleientiaid sy'n croesawu gyda mi (oni bai bod angen help arnyn nhw). Mae'r gwasanaeth yn rhyfeddol ac mae eu tîm cymorth yn wych.

Eu technegau cymorth mewn gwirionedd oedd y dynion a nododd mai rhai sbam-bots oedd yn lladd fy safle (Diolch!). Mae symud i'r cyfrif newydd bellach yn rhoi'r wefan hon ar y fersiwn ddiweddaraf o PHP / MySQL ac mae ganddo gymhwysiad Ajax Webmail neis iawn.

Yr hyn na sylweddolais i oedd y boen anhygoel oedd ceisio gwneud a glanhau gosod WordPress. Mae llawer o'r ategion allan yna yn ychwanegu meysydd a thablau i'ch cronfa ddata WordPress. Rwy'n gwerthuso gydag ategion yn gyson felly roedd fy nghronfa ddata yn drychineb. Mae'n debyg mai dim ond symud y materion ag ef oedd gweithredu copi wrth gefn o WordPress neu gronfa ddata a'i adfer ar y cyfrif newydd. O leiaf, roedd yn mynd i daflu criw o gaeau a byrddau ychwanegol i mewn yno. Hoffwn weld fersiynau yn y dyfodol o addasiadau cronfa ddata mandad WordPress wrth ddadactifadu ategyn fel nad yw'r sothach yn cael ei adael.

Edrychais hyd yn oed ar rai ategion ychwanegol a fyddai’n allbwn eich blog WordPress i XML i’w ail-fewnforio, ond yna byddwch yn colli llawer o ddata. Deuddeg awr yn ddiweddarach (cysgais) a chredaf fy mod i mewn gwirionedd wedi gorffen symud y cyfrif a'r holl ddata cymwys, serch hynny. Roedd yn dipyn o hunllef, ond dyma beth wnes i:

 1. Wrth gefn y wefan a'r gronfa ddata wreiddiol.
 2. Wedi gosod WordPress o'r dechrau ar y cyfrif newydd.
 3. Wedi gosod yr ategion WordPress diweddaraf o'r dechrau ar y cyfrif newydd.
 4. Gosodwch yr holl opsiynau ategyn a gosodiadau gwefan.
 5. A oedd cymhariaeth bwrdd o bob tabl o'r gronfa ddata ffynhonnell a'r gronfa ddata cyrchfannau.
 6. Wedi dileu pob maes yn y gronfa ddata ffynhonnell nad oedd yn bodoli yn y gronfa ddata cyrchfannau.
 7. Gwagiwch yr holl dablau yn y gronfa ddata cyrchfannau (gan ogwyddo'ch hun o'r swyddi prawf WP safonol.
 8. A allforiwyd pob bwrdd heb gollwng ac ail-greu. Bydd hyn yn ysgrifennu'r cofnodion i'r gronfa ddata newydd gyda'r un allweddi felly ni chaiff yr un o'r perthnasoedd eu torri.
 9. Copïwyd fy ffolder wp-content \ upload o'r cyfrif ffynhonnell i'r cyfrif cyrchfan. Ers i mi symud yr enw parth hefyd, cynhaliwyd yr holl gyfeiriadau delwedd.
 10. Rhedais y blog a'i brofi! Roedd yn rhaid i mi lanhau rhai permalinks tudalen, nid wyf yn siŵr pam, ond roeddent yn iawn wedyn.

Mae'n ddiddorol bod gan WordPress Mewnforion wedi'u hymgorffori ar gyfer llwyfannau blogio cystadleuol, ond dim mewnforio i weithredu mewnforio WordPress i WordPress a fydd yn diystyru addasiadau ategyn.

Gwnaeth hynny i raddau helaeth. Efallai y byddwch chi'n sylwi fy mod i'n rhedeg newydd thema. Yn syml, roeddwn i'n cael gormod o broblemau bach gyda'r thema beta roeddwn i'n ei rhedeg. Rydw i wedi gwneud rhywfaint o waith addasu helaeth ar y thema hon ond rwy'n credu fy mod i bron â chael y lle rydw i ei eisiau.

Fy unig gŵyn gyda'r thema yw bod y awdur ni weithredodd droedyn cyffredin trwy gydol y thema a oedd yn byw uwchben y tag> corff> gwaelod, felly roedd yn rhaid i mi fewnbynnu fy sgript Google Analytics â llaw. Fe allwn i fod wedi adeiladu troedyn wedi'i deilwra a'i gyfeirio, ond yn nes ymlaen, byddwn wedi drysu ers i awdur y thema ddefnyddio'r enw 'troedyn' ar bopeth. Mae'n thema braf iawn, serch hynny!

Mae'n debyg fy mod yn ôl i fyny nawr! Nawr mae'n rhaid i mi gyrraedd y gwaith!

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Meddwl yn unig ...
  Rwyf bob amser yn profi atebion wrth gefn ac adfer, cafodd eich swydd fy sylw.
  Breuddwyd oedd defnyddio'r allforio a'r mewnforio adeiledig i 2.1. Roedd gen i broblem gyda'r graffeg a arddangoswyd.
  Rydw i ar fin dileu ac ail-ddechrau'r blog prawf, ond y tro hwn byddaf yn golygu'r ffeil XML i adlewyrchu lleoliad newydd y lluniau.

 3. 3

  Cefais i hefyd y profiad gwych o ailadeiladu fy safle WordPress o'r gwaelod i fyny. Aeth popeth yn eithaf da gan fy mod yn sicr o wneud copi wrth gefn o bopeth trwy sawl dull.

  Y prif broblemau y bûm yn rhan ohonynt oedd colli fy aseiniadau ôl-gategori oherwydd eu mewnforio trwy'r ffeil XML. Hefyd, ni chafodd ychydig o swyddi eu hadfer yn llawn. Mae'n ymddangos ei fod oherwydd rhai problemau gyda'r defnydd o ddyfynbrisiau sengl mewn paragraffau. Am ryw reswm, ni ddihangodd y ffeil wrth gefn y dyfyniadau yn iawn ac roedd WordPress o'r farn ei fod wedi dod i ddiwedd post.

  O wel, cymerodd gryn amser ond llwyddais i dynnu'r wybodaeth hon o'r ffeil .SQL a gefnogais cyn dileu'r gronfa ddata.

  Diolch am rannu eich profiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.