Gweithredu Amazon S3 ar gyfer Blogiau WordPress

amazon s3 wordpress

Nodyn: Ers ysgrifennu hwn, rydym wedi mudo i flywheel gyda Rhwydwaith Darparu Cynnwys wedi'i bweru gan StackPath CDN, CDN llawer cyflymach nag Amazon.378

Oni bai eich bod ar blatfform cynnal menter premiwm, mae'n anodd cael perfformiad menter gyda CMS tebyg WordPress. Nid yw rhannu llwyth, copïau wrth gefn, diswyddo, dyblygu a darparu cynnwys yn dod yn rhad.

Mae llawer o gynrychiolwyr TG yn edrych ar lwyfannau fel WordPress ac yn eu defnyddio oherwydd eu bod nhw rhad ac am ddim. Am ddim yn gymharol, er. Rhowch WordPress ar seilwaith cynnal nodweddiadol a gall cwpl cant o ddefnyddwyr cydamserol ddod â'ch gwefan i stop yn falu. Er mwyn cynorthwyo gyda pherfformiad fy mlog, addasais fy ngosodiad o WordPress yr wythnos hon gan wthio pob un o'r graffeg o Amazon S3 (Gwasanaeth Storio Syml Amazon). Mae hyn yn gadael fy ngweinydd i ddim ond gwthio HTML trwy PHP / MySQL.

Mae Amazon S3 yn darparu rhyngwyneb gwasanaethau gwe syml y gellir ei ddefnyddio i storio ac adfer unrhyw faint o ddata, ar unrhyw adeg, o unrhyw le ar y we. Mae'n rhoi mynediad i unrhyw ddatblygwr i'r un seilwaith storio data hynod scalable, dibynadwy, cyflym a rhad y mae Amazon yn ei ddefnyddio i redeg ei rwydwaith byd-eang ei hun o wefannau. Nod y gwasanaeth yw sicrhau'r buddion mwyaf posibl ar raddfa a throsglwyddo'r buddion hynny i ddatblygwyr.

Er mwyn trosi'r wefan ar gyfer Amazon cymerodd S3 ychydig o waith, ond dyma'r pethau sylfaenol:

 1. Cofrestrwch am Gwasanaethau Gwe Amazon.
 2. Llwythwch yr Ychwanegiad Firefox ar gyfer S3. Mae hyn yn darparu rhyngwyneb gwych i chi ar gyfer rheoli cynnwys yn S3.
 3. Ychwanegwch bwced, yn yr achos hwn ychwanegais www.martech.zone.
 4. Ychwanegwch CNAME i'ch Cofrestrydd Parth i bwyntio is-barth o'ch gwefan i Amazon S3 ar gyfer rhith-gynnal.
 5. Dadlwythwch a gosodwch yr ategyn WordPress ar gyfer Amazon S3.
 6. Gosodwch eich ID Allwedd Mynediad AWS a'ch Allwedd Ddirgel a chlicio diweddariad.
 7. Dewiswch yr is-barth / bwced a greoch uchod ar gyfer y Defnyddiwch y bwced hwn gosod.

wp-amazon-s3-settings.png

Y camau nesaf oedd y rhan hwyl! Doeddwn i ddim eisiau gwasanaethu cynnwys S3 yn y dyfodol yn unig, roeddwn i eisiau gwasanaethu'r holl gynnwys, gan gynnwys hysbysebion, themâu, a ffeiliau cyfryngau yn y gorffennol.

 1. Fe wnes i greu ffolderau ar gyfer hysbysebion, themâu, a Llwythiadau yn fy bwced ar S3.
 2. Fe wnes i ategu fy holl gynnwys cyfredol (delwedd a ffeiliau cyfryngau) i'r ffolderau cymwys.
 3. Fe wnes i addasu fy ffeil CSS yn fy thema i dynnu pob delwedd ohoni www.martech.zone/themes.
 4. Fe wnes i a Chwilio a disodli MySQL a diweddaru pob cyfeiriad at gynnwys cyfryngau i'w arddangos o is-barth S3.
 5. Fe wnes i ddiweddaru pob cyfeirnod delwedd er mwyn i hysbysebion gael eu harddangos o'r ffolder hysbysebion ar yr is-barth S3.

O hyn ymlaen, yn syml, mae angen i mi uwchlwytho cyfryngau i S3 yn hytrach na defnyddio'r ddeialog uwchlwytho delwedd ddiofyn ar gyfer WordPress. Mae'r ategyn yn gwneud gwaith gwych wrth roi eicon S3 yn yr un lleoliad o eiconau Llwytho / Mewnosod yn y weinyddiaeth WordPress.

Mae symud yr holl ddata a rhedeg ar S3 am gwpl o ddiwrnodau bellach wedi arwain at $ 0.12 mewn taliadau S3, felly nid wyf yn poeni am y ffioedd dan sylw - efallai ychydig ddoleri y mis yw'r hyn y bydd yn ei gostio. Ar yr ochr gadarnhaol, os caf dunnell o ymwelwyr, dylwn allu trin llawer mwy na'r dolenni platfform cyfredol. Mae fy safle yn llwytho'r dudalen gartref i mewn 40% o'r amser yr arferai, felly dwi'n eithaf hapus gyda'r symud!

Y peth brafiaf am y symudiad hwn yw nad oedd angen unrhyw ddatblygiad arno mewn gwirionedd!

28 Sylwadau

 1. 1

  Heia,

  Mae gen i gyfrif Amazon S3, ond ar ôl ceisio chyfrif i maes, fe wnes i ei adael oherwydd ei fod yn rhy anodd. A yw'r ychwanegiad firefox ar gyfer S3 yn ei gwneud hi'n llawer haws?

  • 2

   Helo Ramin,

   Roedd yr Ychwanegiad Firefox yn ddarn allweddol o'r pos mewn gwirionedd. Mae angen i chi gael bwced yn ei le cyn i'r ategyn weithio - felly mae hynny'n ei wneud yn snap.

   Doug

 2. 3

  Dylwn ychwanegu, bydd angen i chi bwyntio'ch CNAME at y newydd your_unique_cloudfront_distribution_name.cloudfront.net yn lle i eich_unique_subdomain.s3.amazonaws.com. Ond ar ôl hynny, rydych chi'n ei drin yn union fel bwced S3 arferol.

  Mae'n costio mwy wrth ddefnyddio'r opsiwn CloudFront cyflymder uwch / hwyrni isel. Os penderfynwch y byddai'n well gennych newid yn ôl i'r fersiwn S3 safonol, dim ond newid eich CNAME i bwyntio'n ôl i s3.amazonaws.com yn lle.

  Tua blwyddyn yn ôl, ysgrifennaishttp://www.carltonbale.com/tag/amazon-s3/"a ychydig o bostiadau blog ar Amaon S3 i unrhyw un sydd â diddordeb.

 3. 4

  Os ydych chi'n chwilio am fwy fyth o gynnydd mewn cyflymder, trowch eich Bwced Amazon S3 yn fwced Amazon CloudFront, sy'n creu Rhwydwaith Dosbarthu Cynnwys Lladrad isel aml-weinydd byd-eang. Dyma ddolen gyda'r holl fanylion: http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/

  Hefyd, gall yr ategyn wp-supercache roi codiadau cyflymder aruthrol ar wefannau traffig uchel gan ei fod yn lleihau llwyth CPU a galwadau cronfa ddata yn fawr.

  • 5

   Cŵl iawn, Carlton! Felly mae'n rhwydwaith ddosbarthedig fel Akamai. Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod ganddyn nhw hynny ar gael! Efallai y byddaf yn manteisio ar ôl gweld rhai o'r costau.

   Rwyf wedi cael caching gyda wp wedi'i alluogi o'r blaen, ond mae gen i rywfaint o gynnwys deinamig felly roeddwn i wir yn cael trafferth ag ef gan y byddai weithiau'n cacheio cynnwys yr oeddwn i eisiau ei lwytho mewn amser real mewn gwirionedd.

   • 6

    Douglas,

    O'u disgrifiad, mae'n swnio fel bod Amazon yn gwneud rhywbeth hollol wahanol, dywedant:

    “Mae Amazon CloudFront yn defnyddio 14 lleoliad ymyl mewn marchnadoedd mawr ledled y byd. Mae wyth yn yr Unol Daleithiau (Ashburn, VA; Dallas / Fort Worth, TX; Los Angeles, CA; Miami, FL; Newark, NJ; Palo Alto, CA; Seattle, WA; St. Louis, MO). Mae pedwar yn Ewrop (Amsterdam; Dulyn; Frankfurt; Llundain). Mae dau yn Asia (Hong Kong, Tokyo). ”

    Yn y bôn, maen nhw'n manteisio ar gyfnewidfeydd rhyngrwyd i drosoli eu hagosrwydd at y defnyddiwr terfynol lle mae gan CDN fel Akamai weinyddion yn llawer agosach at y defnyddiwr terfynol fel arfer o fewn rhwydwaith yr ISP.

    Mae ffordd Amazons o'i wneud yn llawer rhatach a mwy effeithiol Akamai.

    Rogerio - http://www.itjuju.com/

 4. 7

  Ni fyddwn yn dweud ei bod yn anodd “cael perfformiad menter gyda CMS fel WordPress.”

  Mae'r cyfan yn ymwneud â sut rydych chi'n sefydlu'ch seilwaith neu'r ffordd rydych chi'n cynnal eich CMS.
  Gall y ffordd y mae'r CMS ei hun wedi'i godio hefyd chwarae rhan fawr yn ei berfformiad fel y nododd Carlton trwy ddefnyddio'r ategyn wp-supercache.

  Byddai wedi bod yn well pe bai ymarferoldeb yr ategyn wp-supercache wedi'i ymgorffori yn wordpress o'r dechrau - ond byddai hynny'n gofyn am ail-ysgrifennu'r pen blaen. Pa un yw beth lightpress.org gwnaeth.

  Mae dadlwytho cynnwys statig i rywbeth fel S3 yn ffordd dda o ddadlwytho prosesu a danfon o'r prif weinydd. Mae'n ffordd hawdd a chyfleus o fanteisio ar seilwaith Amazons i wneud y gwaith codi trwm ond unwaith y byddwch chi'n cyrraedd trothwy cretin, bydd Amazon yn dechrau mynd yn ddrud a bydd yn rhatach ei wneud yn fewnol a mynd gyda CDN.

  Rogerio - http://www.itjuju.com/

  Ps
  Rydw i wedi bod yn meddwl am y sefyllfa honno am ychydig, pe bai dim ond 100 o bobl yn dod at ei gilydd ac yn cyfrannu pris gweinydd gweddus y byddent fel arfer yn talu amdano, gallent adeiladu / llunio seilwaith cynnal a allai drin bron unrhyw beth.

 5. 8

  $ 0.12 am ddiwrnodau cwpl cyntaf gwasanaethau S3. A fyddech chi'n ailedrych ar y pwnc mewn ychydig fisoedd ac yn dangos rhai ystadegau traffig yn erbyn costau? Byddai'n ddiddorol gweld sut mae'r gost yn torri i lawr i ymwelwyr unigryw ac yn erbyn costau hysbysebu neu fewnbynnau eraill.

 6. 13
 7. 14

  Mae Amazon S3 yn wasanaeth sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr. Rydw i yn y broses o'i integreiddio i mewn i CMS. Yr unig fater rydw i wedi dod ar ei draws o safbwynt datblygu, nid persbectif gwasanaeth Amazon, yw, os ydych chi am i'ch defnyddiwr uwchlwytho'r ffeil yn dryloyw yn uniongyrchol i S3 trwy POST a bod gennych chi ffurflen amlran sy'n ymgorffori testun sydd wedi'i fwriadu ar gyfer eich lleol cronfa ddata, rydych chi'n sownd. Mae angen i chi naill ai ei wahanu i ddwy ffurflen, neu geisio defnyddio ajax i uwchlwytho'r ffeil yn gyntaf ac yna ar ôl llwyddo, cyflwynwch y data yn lleol.

  Os oes gan unrhyw un well datrysiad, mae croeso i chi roi gwybod i mi: o)

  Serch hynny, mae'r arbedion cost ar gyfer cynnal ffeiliau traffig uchel mawr yn cyfiawnhau datblygu system o'r fath.

  Grant

  Systemau Rheoli Rhestr Atal

 8. 15

  Heia,

  Ysgrifennu gwych. Rwyf wedi camu drwodd fel rydych chi'n ei ddisgrifio, ond yn fy mhanel gweinyddol lle dwi'n uwchlwytho delweddau, dwi ddim yn gweld botwm S3. Rwyf wedi sylwi bod fy nelweddau, pan gânt eu huwchlwytho fel arfer yn gorffen ar Amazon, a yw hyn yn golygu y gallaf nawr gopïo fy holl ddelweddau presennol drosodd a dileu'r rhai ar y gweinydd?

  Ac a oes angen i mi addasu o ble mae fy nelweddau yn dod neu a yw'r ategyn yn gwneud hyn?

 9. 16

  Helo Scott,

  Fe ddylech chi weld ychydig o eicon cronfa ddata yn edrych i'r dde o'ch eicon nodweddiadol. Dyna'r eicon i popio ffenestr Amazon. Fe wnes i symud yr holl gynnwys wp / uwchlwytho i Amazon a gwneud yn siŵr bod gen i'r un llwybr ... yr unig wahaniaeth oedd yr is-barth. Roedden nhw yn http://www... a nawr maen nhw ar images.marketingtechblog.com. Ar ôl i mi gopïo'r holl ddelweddau drosodd i Amazon, defnyddiais PHPMyAdmin a gwneud chwiliad a disodli src = ” https://martech.zone a'i ddisodli â src = ”images.marketingtechblog.com. (https://martech.zone/wordpress/mysql-search-replace/)

  Gobaith mae hynny'n helpu! Nid yw'n ddi-dor, ond mae'n gweithio.

  Doug

 10. 17

  Hei Douglas, diolch am hynny, rwyf wedi diweddaru'r DB felly mae'r holl ddelweddau'n pwyntio at ddelweddau. Ond rwy'n gweld rhai o'r bodiau (wrth edrych arnynt trwy'r wybodaeth dudalen) yn dangos yr iamge yn dal i fod yn www.

  Dyma'r wefan (www.gamefreaks.co.nz) - dim ond ar ôl i ni symud gwesteio y cychwynnodd a, alos sydd â rhywfaint o fater cof mawr ar gyfer y dudalen flaen, ac felly rydw i nawr yn edrych ar ddadlwytho peth o'r pwysau cynnal i S3. 😎

 11. 18
 12. 19

  Helo Scott, mae'r ategyn S3 yn darparu ei lwybr ei hun yn uniongyrchol i Amazon, felly NID yw'r ffeil yn cael ei storio'n lleol.

 13. 20
  • 21

   Mae'n gydnaws â'r fersiwn ddiweddaraf, ond yn onest nid wyf yn hoffi'r ffordd y mae'n gweithio - mae'n rhaid i chi symud a llwytho pob delwedd i S3 gyda phroses wahanol. Efallai y byddwn mewn gwirionedd yn adeiladu integreiddiad CDN (Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys) mwy cadarn gyda WP sy'n cydamseru yn hytrach na mynnu proses wahanol.

 14. 22
 15. 23

  Ydych chi'n gwybod a yw hyn yn gweithio gyda “Bwcedi Allanol” hefyd? Rwyf am sefydlu hwn ar gyfer blog ffrind i mi a gadael iddo ddefnyddio bwced yn fy nghyfrif AWS (fe wnes i greu cyfrif defnyddiwr iddo eisoes a rhoi mynediad iddo i un o fy bwcedi gan ddefnyddio offer IAM Amazon).

 16. 24
 17. 25
  • 26

   Celia, ewch i gartref yr AWS http://aws.amazon.com/ ac o dan y gwymplen “Fy Nghyfrif / Consol”, dewiswch “Security Credentials.” Mewngofnodi os oes angen. O'r fan honno, sgroliwch i lawr i Gymwysterau Mynediad a byddwch yn gweld eich IDau Allwedd Mynediad wedi'u rhestru. Copïwch un o'r rheini ar gyfer yr ID allweddol ar gyfer yr ategyn hwn, ac yna cliciwch ar y ddolen “Show” i weld yr Allwedd Mynediad Cyfrinachol hirach. Copïwch hynny a'i gludo i mewn i'r gosodiadau ategyn hefyd. Fe ddylech chi i gyd fod wedi'ch gosod ar ôl hynny!

 18. 27
 19. 28

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.