Pwy yw'r Uffern yw Paul Boutin?

Gofynnodd cleient imi ar y ffôn heddiw, “Beth yw safbwynt blog?”. Rhoddais wybod iddo ei fod yn fyr ar gyfer log gwe, ac esblygodd i'r talfyriad blog. Ychydig funudau ar ôl yr alwad, cefais nodyn gan fy ffrind da, Thomas Ho, a ofynnodd, “Beth yw eich barn CHI am hyn?" a gadawodd ddolen i mi Paul Boutin Traethawd Wired, Twitter, Flickr, Facebook Gwneud i Blogiau Edrych Mor 2004.

Darllenais y traethawd ac nid yn unig yr oeddwn yn ddigamsyniol, cefais fy siomi yn Wired am hyd yn oed dderbyn y dreif hon fel credadwy. Mae wir yn fy mhoeni y byddai rhywun yn mynd â'u pulpud bwli ac yn ysgrifennu traethawd - gyda dim data ategol.

Pwy yw'r uffern yw Paul Boutin, Tybed? A yw hyn yn rhyw fath o broffwyd cyfryngau cymdeithasol? Gwr marchnata? Arbenigwr cyfathrebu? Nope.

Bio Paul Boutin: Yn ei eiriau… Es i i MIT. Wnes i ddim graddio. Cefais fy magu yn Maine dosbarth gweithiol, ond rwy'n byw yn San Francisco dosbarth uchaf. 20 mlynedd o brofiad technoleg gwybodaeth a 12 mlynedd yn gorgyffwrdd yn ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau cenedlaethol. Mae hyn yn esbonio popeth amdanaf y mae angen i chi ei wybod.

bout paulWaw. Mae Paul Boutin yn ohebydd ar gyfer y Safle clecs Silicon Valley Valleywag.

Beth yw Valleywag? Ahem ... mae'n… blog.

Rwy'n edrych ymlaen at weld y bobl sy'n berchen ar Valleywag yn tynnu'r plwg ar unwaith yn seiliedig ar adborth anfeidrol wybodus Paul. Paul… cadwch at hetiau cowboi caws, sbectol haul, breichledau a chlecs. Ac arhoswch i ffwrdd o Wired, rydych chi'n gwneud iddyn nhw edrych yn wael.

Peidiwch â Thynnu'r Plug ar EICH Blog

Rydyn ni wedi cael problem anhygoel ers blynyddoedd lawer. Rydym wedi cael cwmnïau yn cuddio y tu ôl i hysbysebion, sloganau neu jingles ffraeth oddi wrth y defnyddwyr yr oeddent yn eu gwasanaethu. Nid ydym erioed wedi cael cyfrwng cyhoeddus i roi gwybod i gwmnïau ein barn. Nid ydym erioed wedi cael lle i'w roi ein llais. Mae blogiau wedi darparu'r cyfrwng hwn i ni.

Mae ein lleisiau wedi bod mor uchel, yn ddiweddar, nes bod cwmnïau a gwleidyddion bellach yn gwrando ac yn ymateb. Mae blogiau'n ymddangos ledled y byd. Mae cwmnïau a gwleidyddion yn cael eu dal i safon uwch ac mae'n ofynnol iddynt fod yn dryloyw. Mae'r byd yn newid. A'n lleisiau ni wnaeth hynny.

Mae'r cyfrwng wedi esblygu'n ddigonol bod cwmnïau'n dod o hyd i werth ynddo. Maent bellach yn cydnabod bod strategaethau caffael trwy beiriannau chwilio yn strategaeth anhygoel o rhad. Maent bellach yn cydnabod bod tryloywder a sgwrs barhaus â chleientiaid a rhagolygon bellach yn offer cadw effeithiol. Cwmnïau, fel y cais blogio corfforaethol fy mod i'n gweithio iddo, yn gwrando o'r diwedd ... ac yn gweithredu.

Rydyn ni'n newid y byd, ond dim ond y dechrau yw hwn. Peidiwch â gwrando ar ddolen gyswllt Paul a thynnwch y plwg ar broses sy'n cael effaith mor anhygoel!

Facebook a Twitter

Dylai Paul wybod ein bod yn byw yn ystod cam ar y Rhyngrwyd lle roedd un conglomerate yn borth i'r holl wybodaeth - AOL ydoedd, a elwir weithiau'n AOhelL. Facebook yw'r fersiwn fodern, gymdeithasol o AOL. Cadarn bod ganddo ei le. Rydw i ar Facebook ac mae pawb rydw i'n eu hadnabod.

Roedd pawb ar AOL, hefyd.

Bydd rhywun yn creu rhywbeth gwell na Facebook, dwi'n addo. Rydw i yno nawr nes bod y 'peth mawr nesaf' yn ymddangos. Esblygiad, nid cyrchfan, technoleg yw Facebook. Yn union fel y bydd MySpace o'i flaen, bydd Facebook, hefyd, yn pasio.

Mae Twitter yn gyfrwng gwych hefyd. Rwy'n caru Trydar a chael am gryn amser. Mae'n gyfrwng unigryw gyda thunelli o botensial. Nid wyf yn credu ein bod ar y marc hanner ffordd o sut y gellir ei ddefnyddio'n llawn. Mae Twitter yn gyfrwng, serch hynny, dim mwy.

Mae brenin a brenhines y Rhyngrwyd yn dal i Chwilio ac E-bost. Mae'r ddwy dechnoleg hyn yn ddegawd oed ac mae ganddynt ddyfodol diderfyn. Mae blogio yn manteisio ar Chwilio ac mae'n gyfrwng cyfathrebu nad yw'n ymwthiol fel E-bost. Mae'n gyfrwng anhygoel ac yn un sy'n dal i esblygu.

Gofynnwch imi beth rwy'n credu y byddwch chi'n ei wneud mewn 5 mlynedd - Chwilio, Blogio ac E-bost yn dal i fod ar y rhestr. Ni fydd Facebook a Twitter.

10 Sylwadau

 1. 1

  Ni allwn gytuno â chi mwy Doug! Ar ôl darllen ei erthygl mae'n ymddangos ei fod yn chwerw oherwydd nad yw'n gallu ysgrifennu blog yn ddigon da i gael unrhyw safle. Efallai y dylai dalu mwy o sylw i'r hyn y mae'n ei ysgrifennu yn lle swnian na all gael ei restru ac felly nid yw blogio yn werth chweil.

 2. 2

  Hei Doug - Darllenais y traethawd Wired heddiw, cafodd sylw yn un o'r cylchlythyrau e-bost dyddiol Smart Brief a dderbyniaf. Pan ddarllenais i ef, meddyliais amdanoch chi ar unwaith ac roeddwn i'n gwybod y byddech chi ar ei hyd! Yn ddigon sicr, roeddwn i'n iawn. Ac felly ydych chi.

 3. 3

  “Mae'n well treulio'r amser mae'n ei gymryd i grefft rhyddiaith blog ffraeth, ffraeth yn mynegi eich hun ar Flickr, Facebook, neu Twitter.”

  Suuuuure, gadewch i ni annog pobl i beidio ag ysgrifennu traddodiadol - oherwydd pwy sydd angen BOD mwyach? Roddwyd, rwyf wedi gweld pobl yn gwneud rhai pethau eithaf trawiadol mewn 140 o gymeriadau neu lai, ond sut y gallai hynny fyth gymryd lle'r rhyddid mynegiant sydd gan bobl wrth gyhoeddi eu blogiau?

  Beth bynnag, mae'n ymddangos ychydig yn rhagrithiol i Wired gyhoeddi hyn pan fyddant yn cynnwys Julia Allison ar y clawr yn ddiweddar, gan gymeradwyo ei chodiad i statws rhestr-D trwy flogio. Ewch ffigur!

 4. 4

  Nid wyf wedi darllen yr erthygl, ond ffaith y mater yw bod blogiau ar gyfer hen bobl fel fi a arferai ddarllen papurau newydd. Mae tweens a phobl ifanc heddiw yn tecstio'i gilydd. Nid ydyn nhw'n darllen postiadau blog hir (does gen i ddim data caled i ategu hynny, dyna fy nymuniad i). Pan fydd y tweens a'r arddegau hyn yn 20 somethings a 30 somethings, maent yn dal i fynd i gael eu harferion negeseuon testun gyda nhw.

  Peidiwch â'm cael yn anghywir, ni fydd blogiau'n diflannu, yn union fel na wnaeth y teledu gymryd lle radio. Cofiwch pan oedd fideos yn mynd i ddileu theatrau ffilm? Ni ddigwyddodd hynny chwaith.

 5. 5

  Mae'n dibynnu ar y diffiniad o 'disodli.' Mae'r rhyngrwyd wedi disodli 99% o fy ngwylio teledu i ble nad ydw i hyd yn oed yn eistedd i lawr i wylio'r Daily Show mwyach; Fi jyst yn troi i fyny'r gyfrol wrth weithio ar fy mlog. Os ydw i wir eisiau gweld rhywbeth, dwi'n Netflix, ewch i'r safle corfforaethol (meddyliwch Arwyr), neu prynwch y DVD yn unig. Mae teledu, radio, a llawer iawn o'r rhyngrwyd yn llawn hysbysebion yr wyf wedi dod yn anwybyddu iawn. Mor dda, mewn gwirionedd, na fyddaf yn gwylio'r mwyafrif o deledu dim ond er mwyn osgoi'r hysbysebu. Nid yw'n gwneud synnwyr i mi oherwydd fy mod i'n prynu ffilmiau a gemau fideo uchel eu sgôr yn unig, peidiwch â defnyddio diferion llygaid, a dwi ddim yn poeni pa mor feddal yw fy mhapur toiled yn erbyn yr eirth Charmin gwirion hynny. Y gwir amdani yw, os nad yw hysbyseb yn ddifyr yn annibynnol o'r darllediad y mae ynghlwm wrtho, ac hefyd ynghlwm wrth ddarllediad da, mae'n annifyr yn sylfaenol. Fel ar gyfer Wired, sy'n dal i ddarllen cylchgronau? Nid oes unrhyw beth y gallant ei wneud i mi na all y rhyngrwyd ei wneud heb gant tudalen o hysbysebion.

 6. 6
 7. 7

  Byddwn i'n dweud fy mod i'n cytuno bod Facebook yn cyfateb i'r hyn oedd AOL 7 mlynedd yn ôl ac yn yr un modd y bydd Facebook yn mynd ffordd AOL cyn gynted ag y bydd rhywun yn dylunio rhywbeth gwell. Fel y gwnaeth band eang i AOL, bydd cyfryngau rhyngweithiol yn gwneud i Facebook.

 8. 8

  Waw. Rwyf wrth fy modd â'r angerdd yn y sylwadau.

  Mae gan flogio lawer o fuddion dros offer cyfryngau cymdeithasol eraill - ee, y grefft greadigol o ysgrifennu, astudio pwnc yn fwriadol (a cheisio cyfleu'r pwnc i'ch cynulleidfa), buddion marchnata'r gelf (ee optimeiddio chwilio, arbenigedd, cysylltiad gyda marchnad)…

  Daliwch i fyny'r frwydr Doug.

  Dave
  http://blog.alerdingcastor.com/blog/business

 9. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.