Mae yna Un Cylchgrawn rydw i'n Talu amdano: Wired

Mae fy ffrindiau'n gwybod fy mod i'n snob llyfr. Dwi'n hoff iawn o lyfrau clawr caled. Does dim byd tebyg i grac asgwrn cefn gwyryf ac arogl tudalen grimp gydag inc ffres arni. Mae llyfr newydd yn teimlo bob amser yn teimlo fel anrheg i mi ... ac mae'n eiddo i mi, fy un i i gyd!

Rwy'n gweithio ar fy snobyddiaeth caled, serch hynny! Ni allaf helpu ond teimlo'n euog yn yr holl lyfrau sy'n pentyrru o amgylch fy fflat sy'n haeddu cael eu darllen gan eraill nad ydynt mor barod i besychu'r pris clawr caled. Fe gyrhaeddaf yno, rwy'n addo. Ymhen rhyw wythnos, rydw i'n mynd i redeg cystadleuaeth a rhoi bocs o orchuddion caled heb eu darllen ... yn dal yn eu plastig. Cadwch o gwmpas!

Beth bynnag ... cymaint ag yr wyf wrth fy modd â naws papur, rhoddais y gorau i ddarllen papurau newydd flynyddoedd yn ôl. Roeddwn i'n siarad â John Ketzenberger, gohebydd Star Business (pun pun) amdano ryw wythnos yn ôl. Rhoddais y gorau i brynu'r papur newydd pan newidiodd newyddiaduraeth o'r cynnyrch i'r llenwad rhwng yr hysbysebion.

Rhoddais y gorau i brynu papurau newydd pan ddechreuodd papurau newydd hysbysebu faint o gwponau oedd gan y rhifyn dydd Sul yn lle faint o straeon newyddion yr oeddent wedi'u datgelu. Mae'n dal i fy nhristáu. Oni bai am golofn John, nid wyf yn siŵr y byddwn i hyd yn oed wedi darllen The Indianapolis Star ar-lein, chwaith.

WiredMae yna un cyhoeddiad print o hyd na allaf aros i'w ddadlapio a thorri ar agor, er ... a dyna ni Cylchgrawn Wired. Fe wnes i stopio tanysgrifio flynyddoedd yn ôl pan wnaethant symud i luniau mawr, print mân ... ond mae'r flwyddyn neu ddwy ddiwethaf wedi bod yn anhygoel. Dim mwy o fflwff celfyddydol - mae pob erthygl yn troi tudalen. Ychydig iawn o rifynnau nad wyf yn eu difa o glawr i glawr. Darllenais yn ôl y flwyddyn ddiwethaf a sylwais hyd yn oed fy mod yn blogio am erthyglau Wired unwaith bob 2 i 3 mis.

Cylchgrawn Wired y Mis hwn:

Gan fod yr erthyglau hyn ar-lein bellach, byddwn yn wirioneddol yn eich herio i ddarllen yr erthyglau hyn. Os yw'ch diwrnod wedi'i lenwi â phostiadau blog darllen a'ch bod chi'n un o'r bobl hynny sy'n pendroni pam mae angen newyddiadurwyr arnom mwyach, dylai unrhyw un o'r erthyglau hyn newid eich meddwl. Mae'r gofal a'r ysgrifennu a roddir ym mhob un o'r erthyglau hyn yn neidio oddi ar y dudalen… er… sgrin.

Pan fyddaf yn meddwl am faint rwy'n ei dalu am lyfr clawr caled da, a faint mae Wired Magazine yn ei gostio - tybed pam nad ydw i'n talu mwy am fy tanysgrifiad. Nid oes un cylchgrawn ar y farchnad sy'n dal fy sylw ac yn adrodd yn drwm ar y sector technoleg yn ogystal â Wired.

Alla i ddim aros tan Wired y mis nesaf!

4 Sylwadau

 1. 1

  Rydw i fy hun yn caru Wired ond rydw i wedi cael perthynas unwaith eto i ffwrdd. Rwy'n ei ddarllen ar hyn o bryd.

 2. 2

  Wired yw'r unig un rydw i wedi glynu wrtho hefyd. Rwy'n gamer serch hynny ac wedi gotten Game Informer dros y 2 flynedd ddiwethaf, ond dim ond oherwydd ei fod yn dod gyda'r cerdyn disgownt Game Stop.

 3. 3

  Bydd darllenwyr rheolaidd ein blog (www.inmedialog.com) yn gwybod ein bod yn gefnogwyr angerddol i ragoriaeth mewn newyddiaduraeth waeth beth yw'r fformat. Rwy’n cydymdeimlo â’r rhai sy’n gorfod dioddef papur dyddiol tref gartref ail neu drydedd gyfradd; mae hynny'n sicr yn wir yma yn Ottawa, Canada, lle mae'r rag lleol yn achos affwysol o berchnogaeth cyfryngau corfforaethol yn rasio i'r gwaelod.

  Rydym yn ffodus, fodd bynnag, yn yr ystyr bod gennym bapur newydd dyddiol cenedlaethol gwych, y Globe and Mail, sy'n glanio ar stepen fy nrws yn gynnar bob bore. Mae wedi bod yn ddarlleniad blaen-wrth-gefn gofynnol yn fy mywyd am y mwy na 25 mlynedd y mae wedi bod ar gael. Mae'n un o'r papurau newydd Saesneg gorau yn y byd.

  Mae darllen y Globe bob dydd yn fy ngadael â thua chymaint o amser ar gyfer cyfnodolion eraill â'ch caethiwed cefn caled hunan-gyfaddef, Douglas, ond rwy'n rhannu eich hoffter o Wired. Mae wedi dod yn gylchgrawn technoleg rhif un i mi ers i Business 2.0 fynd yn ei flaen. (Gallwch ddarllen fy obit ar gyfer 2.0 yma: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) Mae ganddo fwy o'r stwff teclyn-a-geek a llai o'r busnes yn curo iddo na 2.0, ond mae'r ysgrifennu'n rhagorol, mae'r nodweddion fel arfer wedi'u hymchwilio'n dda ac yn feddylgar ac erbyn i mi orffen ag ef, bob mae sawl cornel tudalen wedi'u plygu yn ôl i'r rhifyn hwn i'm hatgoffa i wirio ymhellach beth bynnag yr ysgrifennwyd amdano ar y dudalen honno.

  Rydym yn cael ugeiniau o gylchgronau yn cael eu danfon i'n hasiantaeth cysylltiadau cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar dechnoleg bob wythnos; Gwifrau yw'r unig un aelod o staff sy'n cael ei archebu, rhaid ei roi ar fy nesg cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd.

  • 4

   Helo Francis,

   Fe wnes i weithio gyda The Globe and Mail tua 5 neu 6 blynedd yn ôl a chytuno â'ch asesiad. Roedd y Globe, ar y pryd, yn bryderus iawn am gyrraedd y cynulleidfa iawn… Nid dim ond cyrraedd pwy bynnag allai brynu'r papur. Fe wnaethant osgoi disgowntio hefyd - roedd hyn i gyd yn rhoi llawer mwy o werth canfyddedig i'r papur newydd. Efallai y bydd y Globe and Mail yn rhagori ar y Wall Street Journal fel y papur newydd busnes gorau yn y byd. Mae'n bapur gwych ac yn sefydliad gwych!

   Diolch am ychwanegu at y sgwrs!
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.