Pe bai'ch Tîm Cynnwys Newydd Wneud Hyn, Byddech chi'n Ennill

Ennill

Mae yna ddigon o erthyglau allan yna eisoes ar ba mor ofnadwy yw'r rhan fwyaf o'r cynnwys. Ac mae miliynau o erthyglau ar sut i ysgrifennu cynnwys gwych. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod y naill fath na'r llall o erthygl yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy'n credu mai dim ond un ffactor yw gwraidd cynnwys gwael nad yw'n perfformio - ymchwil wael. Mae ymchwilio'n wael i'r pwnc, y gynulleidfa, y nodau, y gystadleuaeth, ac ati yn arwain at gynnwys ofnadwy sydd heb yr elfennau sy'n angenrheidiol i ennill.

Mae marchnatwyr eisiau gwario mwy ar farchnata cynnwys, ond maen nhw'n dal i gael trafferth cynhyrchu cynnwys deniadol (60%) a mesur perfformiad (57%). Sujan Patel

Nid yn unig ein bod yn cael trafferth cynhyrchu a mesur ein strategaethau cynnwys, rydym mewn gwirionedd yn cynhyrchu mwy o gynnwys nag y gellir ei ddefnyddio hyd yn oed. Mae fy ffrind da Mark Schaefer, yn galw hyn sioc cynnwys.

Gwn eich bod o dan forglawdd o wrthdyniadau oddi wrth gynnwys cynyddol anhygoel. Er mwyn imi gynnal y “meddylfryd” sydd gennyf gyda chi heddiw ar y blog hwn, bydd yn rhaid i mi greu cynnwys sylweddol well, a fydd, wrth gwrs, yn cymryd llawer mwy o amser. Mae'n debyg y bydd yn rhaid i mi dalu Facebook ac eraill i roi cyfle ichi ei weld hyd yn oed oherwydd y gystadleuaeth gynnwys hon am sylw. Mark Schaefer

Mae'r broblem yn parhau i bla ar farchnatwyr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, felly rydw i wedi bod yn gweithio gyda gwahanol sefydliadau addysg ar ddatblygu eu cwricwlwm ar gyfer marchnata cynnwys. Ar y cyfan, rydw i wedi datblygu ein taith farchnata ystwyth, ac mae'r hyfforddiant oddi mewn yn ymgorffori proses i'n timau ddatblygu cynnwys ar gyfer ein cleientiaid a'n heiddo ein hunain.

Nid yw'n syml ac mae angen ymdrech arno, ond dyma restr wirio i sicrhau bod eich tîm yn mynd i gynhyrchu'r cynnwys gorau posibl:

Rhestr Wirio Cynnwys Ennill

  1. Nodau - Beth ydych chi'n ceisio'i gyflawni gyda'ch cynnwys? A yw'n cael ei gyhoeddi i godi ymwybyddiaeth, ymgysylltu, awdurdod, gyrru trawsnewidiadau, gwella cadw, cynyddu cleientiaid, neu wella profiad cyffredinol y cwsmer? Sut ydych chi'n mynd i fesur a oedd yn gweithio mewn gwirionedd ai peidio?
  2. cynulleidfa - At bwy ydych chi'n ysgrifennu a ble maen nhw? Mae hyn nid yn unig yn pennu sut rydych chi'n datblygu'ch cynnwys, ond bydd hefyd yn eich arwain i gyhoeddi a hyrwyddo'ch cynnwys ar wahanol lwyfannau neu mewn gwahanol gyfryngau.
  3. Farchnad - Sut mae'ch cynnwys yn mynd i wneud marc yn eich diwydiant? Beth sydd ei angen arno er mwyn sbarduno sylw ac ymgysylltu?
  4. Ymchwil - Pa ystadegau sydd ar gael sy'n ategu'ch cynnwys? Mae'r ystadegau bron bob amser ar gael yn rhwydd ac yn syml i'w darganfod. Gan ddefnyddio Google, er enghraifft, gwnaethom edrych ar ystadegau marchnata cynnwys i ddod o hyd i ddyfynbris Sujan uchod.Ystadegau Perfformiad Cynnwys
  5. Cystadleuaeth - Pa gynnwys y mae eich cystadleuaeth wedi'i gynhyrchu ar y pwnc? Sut allwch chi berfformio'n well na'u cynnwys? Rydym yn aml yn gwneud SWOT syml (Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd, Bygythiadau) o'n cleient a'r pwnc i ymgorffori gwahaniaethwyr a gyrru eu nodau adref mewn gwirionedd. Gan ddefnyddio Semrush a Buzzsumo, gallwn ddadansoddi'r safle gorau a'r cynnwys mwyaf a rennir ar y pwnc hwnnw.
  6. Asedau - Delweddau dan sylw, diagramau, sgrinluniau ategol, sain, fideo ... beth yw'r holl asedau eraill y gallwch eu cyfuno i'ch cynnwys i sicrhau ei fod cynnwys buddugol?
  7. Ysgrifennu - Ein harddull o ysgrifennu, gramadeg, sillafu, diffinio'r broblem, dilysu ein cyngor, datblygu galwad i weithredu ... mae'r cyfan ohono'n angenrheidiol i gynhyrchu cynnwys sy'n deilwng o sylw ein cynulleidfa.

Waeth a yw'n drydariad, yn erthygl neu'n bapur gwyn, rydym yn parhau i weld llwyddiant pan fyddwn yn datblygu'r llinell cyn-ymgynnull i ddatblygu ein cynnwys. Ar lawer o brosiectau, rydym yn gweithio gyda thimau ar wahân o bob rhan o'r byd i ddod â'r asedau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu cynnwys gwych ynghyd. Mae gennym dimau ymchwil ar gyfer dal ystadegau a dylanwadwyr, interniaid i'w dadansoddi, timau dylunio ar gyfer graffeg, a detholiad o awduron sy'n cael eu dewis â llaw am eu harddull a'u tueddfryd ar y pynciau.

Optimeiddio Cynnwys

A hyd yn oed ar ôl i ni gyhoeddi'r cynnwys, nid ydym wedi gwneud eto. Rydyn ni'n gwylio sut mae'n perfformio ar chwilio a chymdeithasol, yn addasu teitlau a meta disgrifiadau ar gyfer perfformiad gwell, yn gwella cynnwys hŷn gyda graffeg a fideos, ac weithiau hyd yn oed yn ailgyhoeddi'r erthyglau fel erthyglau newydd pan mae'n gwneud synnwyr. Gwneir pob penderfyniad mewn perthynas â'n cynnwys i sicrhau ei fod ennill, nid dim ond ei gyhoeddi.