A fydd Robotiaid yn Disodli Pobl Werthu?

Gwerthwr Robot

Ar ôl i Watson ddod yn bencampwr Jeopardy, IBM ymuno â Chlinig Cleveland i helpu meddygon i gyflymu a gwella cyfraddau cywirdeb eu diagnosis a'u presgripsiynau. Yn yr achos hwn, mae Watson yn ychwanegu at sgiliau meddygon. Felly, os gall cyfrifiadur helpu i gyflawni swyddogaethau meddygol, siawns na fyddai’n ymddangos y gallai rhywun gynorthwyo a gwella sgiliau gwerthwr hefyd.

Ond, a fydd y cyfrifiadur byth yn disodli personél gwerthu? Mae athrawon, gyrwyr, asiantau teithio, a chyfieithwyr ar y pryd i gyd wedi cael peiriannau craff ymdreiddio i'w rhengoedd. Os yw 53% o weithgareddau gwerthwyr awtomataidd, ac erbyn 2020 bydd cwsmeriaid yn rheoli 85% o’u perthnasoedd heb ryngweithio â bod dynol, a yw hynny’n golygu y bydd robotiaid yn cymryd swyddi gwerthu?

Ar ochr uchel y raddfa ragfynegiad, mae Matthew King, Prif Swyddog Datblygu Busnes yn Pura Cali Ltd, yn dweud y bydd 95% o werthwyr yn cael eu disodli gan ddeallusrwydd artiffisial o fewn 20 mlynedd. Mae gan y Washington Post amcangyfrif is mewn a erthygl ddiweddar lle maent yn dyfynnu adroddiad gan Brifysgol Rhydychen yn 2013 sy'n nodi bod bron i hanner y rhai a gyflogir yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd mewn perygl o gael eu disodli gan awtomeiddio yn y degawd neu ddau nesaf - gan nodi swyddi gweinyddol fel un o'r rhai mwyaf agored i niwed. A dywedodd hyd yn oed cyn Ysgrifennydd y Trysorlys, Larry Summers, yn ddiweddar, tan ychydig flynyddoedd yn ôl, ei fod yn credu bod y Luddites ar ochr anghywir hanes a bod cefnogwyr technoleg ar y dde. Ond, yna aeth ymlaen i ddweud, Dwi ddim mor hollol sicr nawr. Felly, arhoswch! A ddylai gwerthwyr boeni?

Gobeithio, mae'n fater o weithio gyda ac nid yn erbyn. Salesforce Einstein yn rhaglen deallusrwydd artiffisial (AI) sy'n gysylltiedig â phob rhyngweithio â chwsmeriaid a hefyd â chadw cofnodion cwsmeriaid fel bod gwerthwyr yn gwybod pryd i ddweud y peth iawn ar yr amser iawn. Mae Salesforce wedi prynu pum cwmni AI gan gynnwys, TempoAI, MinHash, PredictionIO, MetaMind, ac Implisit Insights.

  • MinHash - platfform AI a chynorthwyydd craff i helpu marchnatwyr i ddatblygu ymgyrchoedd.
  • Tempo - offeryn calendr craff wedi'i yrru gan AI.
  • Rhagfynegiad - a oedd yn gweithio ar gronfa ddata dysgu peiriannau ffynhonnell agored.
  • Mewnwelediadau Implisit - yn sganio e-byst i sicrhau bod data CRM yn gywir ac yn helpu i ragweld pryd mae prynwyr yn barod i gau bargen.
  • MetaMind - yn creu rhaglen ddysgu ddwfn a allai ateb cwestiynau sy'n ymwneud â detholiad o destun a delweddau mewn modd sy'n agos at ymateb dynol yn agos.

Nid Salesforce yw'r unig un yn y gêm AI. Yn ddiweddar, cafodd Microsoft SwiftKey, gwneuthurwr bysellfwrdd wedi'i bweru gan AI sy'n rhagweld beth i'w deipio, yn ogystal â Labiau Wand, datblygwr technolegau chatbot a gwasanaeth cwsmeriaid wedi'u pweru gan AI, a Genee, cynorthwyydd amserlennu craff wedi'i bweru gan AI.

Fel y dywedodd Matthew King:

Mae'r rhain i gyd yn offer a all ddadansoddi teimlad cwsmeriaid mewn e-bost neu sgwrs ffôn, fel y gall gwerthwyr ac asiantau gwasanaeth cwsmeriaid wybod sut mae eu cleientiaid yn teimlo a sut maent yn ymateb i rai cwestiynau neu awgrymiadau. Mae hyn yn caniatáu i farchnatwyr gael mewnwelediadau i sut i wneud ymgyrchoedd gwell trwy dargedu pobl ar yr amser cywir gyda'r neges gywir yn seiliedig ar ddewisiadau ac arferion unigryw'r defnyddiwr hwnnw.

Ond, a fydd yr holl dechnoleg hon yn disodli person gwerthu? Y Washington Post yn ein hatgoffa roedd llafur yn elwa ochr yn ochr â chynhyrchedd trwy gydol y 19eg a'r 20fed ganrif gyda datblygiadau mewn technoleg. Felly, efallai y bydd yn fater o werthwyr yn gweithio ochr yn ochr â'r robotiaid er mwyn gwneud y gwaith yn well.

Cofiwch mae pobl yn prynu gan bobl oni bai bod prynwyr yn robotiaid nad oes ots ganddyn nhw brynu o robotiaid. Ond, yn sicr mae'r robotiaid yma ac mae'n well gweithio gyda nhw a pheidio â gwneud yr un camgymeriad a wnaeth John Henry: Peidiwch â cheisio perfformio'n well na'r peiriant, gwneud i'r peiriant helpu'r gwerthwr i berfformio. Gadewch i'r peiriant fwyngloddio'r data a'r gwerthwr gau'r fargen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.