A fydd eich Syniad Cynnwys Brand yn Gweithio? 5 Ffordd i Wybod

Baner y Farchnad C5

Nid yw cynnwys brand yn un maint i bawb. Efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i un brand yn gweithio i bawb, ac mae'n dda gwybod a yw'ch syniad cynnwys yn debygol o weithio cyn i chi arllwys adnoddau i'w weithredu. Colofn Pump wedi cynnig 5 cwestiwn y gallwch eu gofyn i chi'ch hun a'ch tîm i weld a fydd eich syniadau gwych yn cyfieithu o'r ystafell gyfarfod i'ch cynulleidfa darged ac yn y pen draw, llwyddiant i'ch brand.

Y peth cyntaf i'w ystyried yw a fydd gan eich cynulleidfa ddiddordeb ai peidio. Beth maen nhw'n tueddu i edrych tuag ato ac a yw'ch syniad yn cyd-fynd? Oes gennych chi strategaeth i gyflwyno'r cynnwys hwn i'ch cynulleidfa? Cynlluniwch i ddefnyddio'r platfformau sy'n well ganddyn nhw. A yw'n eich helpu i symud ymlaen i gyflawni'ch nodau ymgysylltu? Gallai hyn fod y gwahaniaeth rhwng syniad da a syniad gwych. Gallwch weld pob un o'r 5 cwestiwn yn yr ffeithlun isod.

5WaysToKnow

Dal i gael eich stympio? Gofynnwch i'r arbenigwyr.