Gosod Hyrwyddiadau ar Dân gyda WildFire

Cydio Sgrin FB

Mae marchnatwyr yn caru ac yn casáu ysgubwyr a chystadlaethau. Er eu bod yn offer effeithiol i adeiladu ymwybyddiaeth brand a chynhyrchu rhestrau gobaith, maent yn ddiflas, yn cymryd llawer o amser ac yn heriol i'w gweinyddu. Felly pryd  Daniel Herndon o Red Wall Live lluniodd syniad gwych ar gyfer hyrwyddiad yn ôl i'r ysgol i'n cleient Jeremy Ciano o RevolutionEyes Roeddwn yn gyffrous am y syniad, ond yn poeni am y dienyddiad.

Mae'r gystadleuaeth yn syml:

 1. Mae rhieni'n cyflwyno lluniau o'u plant yn gwisgo sbectol a sbectol haulCydio Sgrin FB
 2. Yna maen nhw'n cael eu ffrindiau a'u teulu i bleidleisio.
 3. Mae'r plentyn sydd â'r nifer fwyaf o bleidleisiau yn ennill taith hofrennydd, tocynnau i gêm Iâ a reid mewn peiriant zamboni, a thaith y tu ôl i'r llenni o amgylch y sw.

Yr amcanion y tu ôl i'r ornest, ddim mor syml:

 1. Casglwch ddelweddau y gallwn eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth o'r arfer pediatreg
 2. Adeiladu cefnogwyr ar gyfer tudalen facebook
 3. Casglu cyfeiriadau e-bost

Roedd y weinyddiaeth yn ddychrynllyd. Ond dyma oes y rhyngrwyd a’r iPhone, ac mae “App” ar gyfer hynny bob amser. Yn yr achos hwn mae'r cais yn Wildfire. Beth rydw i'n ei hoffi Ynglŷn â defnyddio Wildfire:

 • Roedd yn gymharol hawdd adeiladu'r ymgyrch. (Yn dibynnu ar faint o amser rydych chi am ei wario ar y graffeg gallwch chi fod i fyny mewn llai nag awr)
 • Cawsom opsiynau: Sweepstakes, cwponau, ffotograffau a chystadlaethau traethawd
 • Mewnosod yn hawdd i dudalen ffan.
 • Nid oes angen Facebook - mae Wildfire hefyd yn cynnig teclyn yn syml ar gyfer gwefan a microwefan y gallwch chi gyfeirio cystadleuwyr ato hefyd.
 • Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr syml yn ei gwneud hi'n hawdd i bobl wahodd eu ffrindiau ac ehangu'r gystadleuaeth yn llafar.
 • Mae'r pris yn rhesymol. Yn dibynnu ar hyd yr ymgyrch, a faint o addasu sydd ei angen arnoch, bydd eich cyllideb weinyddu yn ffracsiwn o'r hyn a arferai gostio i redeg rhaglen fel hon. (Gwariodd cyllideb Dr. Ciano oddeutu $ 200 ar gyfer y rhaglen chwe wythnos hon)

Yr hyn nad ydw i'n ei hoffi am Wildfire: (Yn gadael iddo wynebu, does dim byd yn berffaith)

 • Dim ond un cyflwyniad i bob cyfrifiadur - rwy'n deall y rheswm, ond mae hyn yn ein hatal rhag arwyddo pobl wrth iddynt ddod i swyddfa Dr. Ciano. Er y gallwn ddosbarthu nodiadau atgoffa, ni fydd pawb yn mynd adref ac yn ei wneud.  (ar ôl i mi ysgrifennu'r swydd hon, fe ddaethon ni o hyd i ffordd i gynyddu nifer y cyflwyniadau, felly un peth llai i'w gasáu)
 • Gallwn ddal negeseuon e-bost pawb sy'n cyflwyno, ond nid pawb sy'n pleidleisio. Budd gwirioneddol yr ymgyrch hon yw ehangu'r rhestr bostio. Felly rydyn ni eisiau o rieni A phob un o'u ffrindiau ac aelodau o'u teulu. I gyflawni hyn, byddwn yn newid i ffurfwedd ar gyfer y pleidleisio

Gwaelod llinell ... Rwy'n gyffrous am Wildfire, a byddaf yn profi nifer o'r amrywiadau ar gyfer cleientiaid yn ystod y misoedd nesaf. Gan gynnwys ein rhai ni: Gweddnewidiad Cerdyn Biz Ydych chi wedi defnyddio Wildfire? Pa brofiadau ydych chi wedi'u cael gyda'r cynnyrch?

Peidiwch ag anghofio - nodwch eich plentyn neu wyrion i ennill a reidio ar hofrennydd, peiriant zamboni a mwy!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.