Bricyll Gwyllt: Llwyfan Aelodaeth â Thâl All-In-One

Llwyfan Rheoli Aelodaeth Bricyll Gwyllt ac E-Fasnach

Wrth i sefydliadau edrych i'r dyfodol, un cyfle yw adeiladu sefydliadau aelodaeth â thâl. Mae cymdeithasau, di-elw, sefydliadau, clybiau, grwpiau chwaraeon, grwpiau hyfforddi, a siambrau masnach i gyd yn gofyn am lwyfannau i reoli eu presenoldeb digidol, eu cymuned gyfathrebu, digwyddiadau, tanysgrifiadau, cyfeirlyfrau, a siopau ar-lein.

Apricot Gwyllt wedi bod yn arweinydd yn y diwydiant hwn ers amser maith, gyda llwyfan y tu allan i'r bocs ar gyfer rheoli unrhyw fusnes aelodaeth â thâl. Mae dros 30,000 o sefydliadau yn defnyddio Wild Apricot i ddenu, ymgysylltu a chadw eu haelodau.

Llwyfan Aelodaeth Bricyll Gwyllt

Mae Nodweddion Llwyfan Aelodaeth Bricyll Gwyllt yn cynnwys:

 • Ceisiadau Aelodaeth - Mae meddalwedd rheoli aelodaeth Wild Apricot yn awtomeiddio'r broses ymgeisio yn llawn i helpu i roi argraff gyntaf wych i'ch aelodau newydd. Torrwch waith papur cymhleth allan trwy greu ffurflen we-gyfeillgar ar y we lle gall ymgeiswyr ddarparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch a thalu ar-lein gyda cherdyn credyd.
 • Adnewyddu Aelodaeth - Cwtogwch eich gwaith gweinyddol trwy gynnig opsiynau hunanwasanaeth i aelodau: gallant adnewyddu eu haelodaeth eu hunain yn y fan a'r lle trwy fewngofnodi i'w proffil. Gallant hefyd ddiweddaru eu gwybodaeth gyswllt eu hunain yn ddiogel, cofrestru ar gyfer digwyddiadau, a thalu tollau aelodaeth ar eu cyfrifiadur neu o'u dyfais symudol.
 • Cronfa Ddata Aelodau - Gall gwirfoddolwyr ac aelodau bwrdd gyrchu'r un gronfa ddata ar-lein, ac mae diweddariadau i'ch cofnodion aelod yn digwydd ar unwaith, felly mae eich data bob amser yn gyfredol. Gallwch fewnforio gwybodaeth eich aelod o daenlen ac addasu'r gronfa ddata i weddu i'ch anghenion.
 • Cyfeiriadur Aelodaeth - P'un a ydych chi'n creu cyfeirlyfr cyhoeddus o fusnesau eich aelodau, neu'n adeiladu cyfeiriadur yn unig y gall eich aelodau ei weld, gallwch reoli pa wybodaeth y mae pob cyfeiriadur yn ei dangos. Ac a yw'ch gwefan wedi'i hadeiladu yn Wild Apricot neu blatfform arall, gallwch chi fewnosod cyfeirlyfrau aelodau sy'n gyfeillgar i ffonau symudol yn hawdd ar eich gwefan.
 • Gwefan Aelodaeth - Gallwch greu gwefan symudol-gyfeillgar newydd gydag adeiladwr llusgo a gollwng Wild Apricot, neu ychwanegu nodweddion aelodaeth i'ch gwefan bresennol trwy ymgorffori ffurflenni cais aelodaeth, cyfeirlyfrau, a rhestrau digwyddiadau fel teclynnau. Wrth gwrs, mae'r wefan yn cynnwys blogiau a fforymau i ennyn diddordeb eich aelodau.
 • Tudalennau Aelodau yn Unig - Gallwch adeiladu ymgysylltiad aelodau trwy gynnig mynediad i dudalennau gwe unigryw i aelodau yn unig, megis fforymau rhwydweithio a blogiau arbenigol. Gallwch hefyd addasu pa lefelau aelodau neu grwpiau rydych chi am gael mynediad iddynt ar bob tudalen.
 • Rheoli Digwyddiadau - mae cofrestru digwyddiadau ar-lein yn tynnu'r drafferth allan o gynnal digwyddiadau. O fewn munudau gallwch greu rhestr fanwl o ddigwyddiadau gyda disgrifiad a delweddau, ynghyd â ffurflen gofrestru digwyddiad ar-lein. Bydd eich digwyddiadau yn cael eu rhestru'n awtomatig mewn calendr ar eich gwefan Wild Apricot neu'ch gwefan bresennol fel nad oes rhaid i chi ail-nodi'r wybodaeth, a gall eich aelodau weld y digwyddiad ar-lein o'u dyfais symudol neu gyfrifiadur.
 • Taliadau Cydymffurfiol PCI - Mae meddalwedd prosesu taliadau ar-lein Wild Apricot yn tynnu’r cur pen allan o dderbyn ac olrhain taliadau a rheoli cyllid eich sefydliad. Gall eich aelodau a'ch cefnogwyr dalu ar-lein o'u cyfrifiadur neu ddyfais symudol am ffioedd aelodaeth, ffioedd cofrestru, a rhoddion, neu sefydlu taliadau cylchol i arbed amser a thrafferth. Gallwch hefyd sefydlu trethi gwerthu lluosog neu TAW gyda dim ond ychydig o gliciau, a'u cymhwyso'n awtomatig i drafodion ar-lein ym mha bynnag gyfuniad a ddewiswch. Mae Wild Apricot Payments yn cael ei bweru gan AffiniPay, darparwr datrysiadau talu sydd â 15 mlynedd o brofiad.
 • Anfonebu - Unwaith y cadarnheir taliad ar-lein, crëir cofnod talu yn awtomatig, a chaiff yr anfoneb gysylltiedig ei diweddaru. Gallwch hefyd osod gweithredoedd eraill i'w sbarduno, gan gynnwys actifadu aelodaeth neu anfon e-byst croeso, derbynebau cofrestru digwyddiadau, neu gadarnhad rhoddion.
 • Adrodd Cyllid - Gydag adroddiadau ariannol Wild Apricot, gallwch gael darlun cyflawn o gyllid eich sefydliad heb fod angen dwsinau o daenlenni. Gallwch gofnodi taliadau a wneir gydag arian parod a siec yn Wild Apricot yn ogystal â thaliadau ar-lein, felly mae eich holl ddata talu mewn un lle. Gallwch hefyd allforio eich data ariannol i Excel neu QuickBooks.
 • Rhoddion Ar-lein - Trowch eich gwefan yn offeryn codi arian pwerus. Trwy ddefnyddio ein meddalwedd prosesu taliadau ar-lein gallwch chi sefydlu tudalen rhoddion ar eich gwefan yn hawdd, fel y gall ymwelwyr â'ch gwefan ddarparu'r gefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnoch o ble bynnag y bônt.
 • Marchnata E-bost - Adeiladu e-byst sy'n edrych yn broffesiynol o'n templedi symudol-gyfeillgar ac anfon nifer anghyfyngedig o e-byst. Cyhoeddi ffurflen arwyddo cylchlythyr ar eich gwefan, neu dargedu'ch e-byst trwy greu rhestrau derbynwyr yn seiliedig ar unrhyw feini prawf, megis statws aelodaeth neu bresenoldeb mewn digwyddiad. Gallwch olrhain pa mor effeithiol yw'ch ymgyrchoedd e-bost gydag ystadegau ar ddosbarthu, agor, a dolenni wedi'u clicio ar gyfer pob neges a phob cyswllt.
 • E-byst Awtomatig - Treuliwch lai o amser yn anfon e-byst â llaw trwy sefydlu cadarnhad e-bost awtomatig a nodiadau atgoffa ar gyfer aelodaeth, digwyddiadau a rhoddion. Gallwch sicrhau bod eich aelodau'n dal i gael profiad wedi'i bersonoli trwy addasu'r negeseuon a defnyddio macros e-bost (tebyg i feysydd uno post).
 • Ap Symudol Gweinyddwr - Rheoli anfonebau a chofnodi taliadau o'ch dyfais symudol gyda'r ap symudol Wild Apricot am ddim i weinyddwyr. Ar gyfer digwyddiadau, gallwch reoli cysylltiadau a chofrestryddion digwyddiadau gwirio o'ch dyfais symudol.
 • Ap Symudol Digwyddiadau - Helpwch eich aelodau i gysylltu â'i gilydd neu'r cyhoedd trwy ddefnyddio cyfeirlyfrau sawl aelod sydd bob amser yn gyfredol.
 • Ategyn WordPress a Llofnodi Sengl - Os ydych chi'n gweithredu gwefan WordPress, gallwch hefyd ddefnyddio Wild Apricot ar gyfer llofnodi sengl, defnyddio teclynnau, a chloi cynnwys ar gyfer aelodau yn unig.

Rhowch gynnig ar Apricot Gwyllt am Ddim am 30 Diwrnod

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Apricot Gwyllt

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.