Gyrru Ymgysylltiad â Widgets o Widgetbox

widgets

Mae widgets yn gymwysiadau sydd heb eu tanamcangyfrif a all ysgogi ymgysylltiad. Yn dechnegol, mae teclynnau yn gymwysiadau bach neu ficro y gellir eu gosod ar dudalen we. Mae'r mwyafrif o glociau, amseryddion cyfrif i lawr, a gwybodaeth ddeinamig arall ar dudalennau gwe mewn gwirionedd yn widgets. Ar ein gwefan, fe welwch gryn dipyn o swyddi uchaf, Twitter, Podlediad ac Facebook argymhellion erthygl.

Mae teclynnau yn caniatáu trosi gwybodaeth sydd fel arall yn ddi-flewyn-ar-dafod i sesiwn ryngweithiol, sy'n fwy tebygol o ddal sylw'r ymwelydd gwe. Er enghraifft, mae teclyn pleidleisio yn arwain yr ymwelydd i arolwg barn a grëwyd ar y wefan, gallai teclyn Facebook arwain at dudalen gymdeithasol y brand. Mae widgets hefyd yn helpu adroddiadau cyfanredol, gan eu pweru ar gyfer gwneud penderfyniadau ar sail dadansoddol.

Y rhwystr mwyaf gyda barochr yn y gorffennol oedd eu datblygu. WidgetBox yn cynnig teclynnau parod ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion. Mae'n cynnig mwy na 46,000 o widgets, gydag opsiynau y gellir eu haddasu, y gellir eu lawrlwytho yn syth i god tudalen we. Mae hefyd yn caniatáu i'r marchnatwr greu ei widgets arfer ei hun gyda dim ond ychydig o gliciau o'r llygoden, ac i gopïo a gludo'r cod a gynhyrchir yn awtomatig i'r gofod gofynnol yn y cod tudalen we.

Untitled2

Gwyliwch drosolwg o WidgetBox:

Mae Widgetbox hefyd yn eich helpu i gadw golwg ar bwy ddefnyddiodd y teclyn ac ymhle. Gan fod pob teclyn yn gapsiwl o wasanaeth penodol, gall marchnatwyr felly ddarganfod pa wasanaeth penodol sy'n denu'r gynulleidfa fwyaf, demograffeg y galw, a dadansoddeg hanfodol arall.

Un sylw

 1. 1

  Mae hyn yn wych! Diolch gymaint am yr offeryn gwych hwn!

  Rwy'n credu bod cael teclynnau i'ch tudalennau cyfryngau cymdeithasol
  yn bwysig iawn i fusnes. Nid y dylent gael teclynnau ar eu cyfer
  popeth ac unrhyw beth wedi'r cyfan: mae gormod o unrhyw beth yn beth drwg. Ond
  pan gânt eu defnyddio'n iawn, ac yn gymedrol, gall teclynnau fod yn farchnata defnyddiol
  offeryn. Pam? Oherwydd ei fod yn caniatáu i ddefnyddwyr ar-lein gael mynediad hawdd i'ch FB,
  Myspace, Twitter, Flicker, Youtube, Etc. ac ati.
  Mae'n ymddangos bod Widgetbox yn ei gwneud hi'n hawdd ychwanegu dyfeisiau eraill
  hefyd gyda'u teclynnau ar gyfer arolygon barn, ffurflenni, sioe sleidiau, ac ati. Yn y bôn mae'n dod
  i lawr i ba mor hawdd yw hi i'ch defnyddwyr ryngweithio â'ch brand.

  Ond nid yw'r ffaith eich bod yn ei gwneud hi'n hawdd gyda widget yn golygu
  byddwch chi'n llwyddo. Mae angen i chi sicrhau bod y cynnwys yn dda hefyd. Rwy'n gwybod Cenedlaethol
  Mae swyddi'n gwneud hynny'n dda iawn. Maent wedi bod yn canolbwyntio ar gysylltu cynnwys o safon
  yn rhwydd i'w ddefnyddio am ychydig. Rwy'n siŵr eu bod yn gweithredu teclynnau yn eu teclyn
  blwch hefyd!

  Felly a ddylen ni i gyd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.