Pam fod eich Strategaeth Rhwydweithio yn eich Methu

rhwydweithioYr wythnos hon roeddwn yn bresennol ar gyfer Technegwyr, digwyddiad rhwydweithio rhanbarthol gwych sy'n cyfuno siaradwr gwych ac yna rhwydweithio gweithredol gyda gweithwyr proffesiynol technoleg yn y rhanbarth. Y siaradwr yr wythnos hon oedd Tony Scelzo, sylfaenydd Gwneuthurwyr glaw - y rhiant-sefydliad i Techmakers.

Mae Tony a minnau'n rhannu brwdfrydedd dros ein rhwydweithio - ei all-lein a fy un i ar-lein. Mae wedi gallu adeiladu rhwydwaith anhygoel o dros 1,700 o aelodau yma yn y rhanbarth ac mae bellach yn ehangu'n genedlaethol. Rwy'n teimlo fy mod i wedi adeiladu rhwydwaith anhygoel ar-lein ... ond parhau i ddysgu tunnell am rwydweithio gan Tony.

Un o allweddi cyflwyniad Tony yw hynny 80% o'ch cleientiaid newydd ni ddaw o'ch rhwydwaith uniongyrchol. Mae gormod o bobl yn ymuno â rhwydweithiau ac yn mynychu cynadleddau neu ddigwyddiadau sy'n gobeithio gadael gyda phentwr o gardiau gobaith. Y gwir amdani yw bod angen mwy nag un strategaeth ar rwydweithio - mae Tony wedi eu rhannu'n bedair:

Pedair Strategaeth Rhwydweithio

 • Cadwyn Fwyd - a ydych chi'n gysylltiedig â gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gwasanaethu'r un gynulleidfa? Ar gyfer ein asiantaethMae gweithwyr proffesiynol TG, atwrneiod, cyfrifwyr, buddsoddwyr ac ati yn eraill sy'n bresennol yn y gadwyn fwyd. Mae angen i mi barhau i rwydweithio gyda'r bobl hynny fel y gallant atgyfeirio cleientiaid i'n sefydliad.
 • Digwyddiadau - a ydych chi'n ymwybodol o'r digwyddiadau sy'n digwydd yn fewnol i sefydliad sy'n sbarduno'r gwagle y gall eich cynnyrch neu wasanaeth ei lenwi? Ar gyfer ein hasiantaeth, mae'r digwyddiad gyda thri o'n cleientiaid allweddol wedi bod yn Brif Swyddog Marchnata neu'n Is-adran Marchnata newydd. Rhaid i ni fod yn ymwybodol pan fydd marchnata yn cyfnewid dwylo mewn cwmnïau fel y gallwn fod yn bresennol i helpu'r arweinyddiaeth newydd.
 • Dylanwadwr / Penderfynwr - pwy yw'r dylanwadwyr? Weithiau mae'n berchennog y busnes ond lawer gwaith mae yna bobl yn gweithio o fewn adrannau sy'n cael dylanwad enfawr ar bryniannau neu logi allanol cwmni. I ni, gallai'r rhain fod yn ddatblygwyr, peirianwyr gwerthu neu hyd yn oed Brif Weithredwyr. Mae'n bwysig ein bod ni'n rhwydweithio gyda'r bobl hynny er mwyn i ni gael cyflwyniad cynnes yn fewnol o bryd i'w gilydd.
 • Niche - mae gan bron bob cwmni gilfach y maen nhw'n gwneud yn dda ynddi. Technoleg a Meddalwedd sydd gennym ni fel sefydliadau Gwasanaeth a'r cwmnïau sy'n buddsoddi ynddynt. Oherwydd bod gan ein hasiantaeth gymaint o brofiad SaaS, rydym yn deall iaith a gwaith mewnol y cwmnïau hyn - felly nid yw ein gallu i weithredu strategaethau yn cael ei arafu trwy ddysgu model busnes neu brosesau mewnol y sefydliadau hynny. Yn syml, fe wnaethon ni daro'r llawr.

Mae tri cham y gallwch ofyn amdanynt ar eich rhwydwaith - cyflwyniadau, atgyfeiriadau ac argymhellion. Yn dibynnu ar eich perthynas â'r prif gyswllt, peidiwch ag oedi cyn gofyn am y math cywir ... gydag argymhelliad yn dod o'r cysylltiadau cryfaf yn unig.

Wrth i chi feddwl am eich rhwydweithio ar-lein a'r cynulleidfaoedd targed rydych chi am eu cyrraedd, a ydych chi'n ystyried y cysylltwyr eilaidd hyn? Fe ddylech chi fod!

2 Sylwadau

 1. 1

  Post neis, Doug. Mae rhwydweithio wyneb yn wyneb yn wyddoniaeth ac yn gelf. Rydych chi'n crynhoi pedair ffynhonnell fusnes bosibl Tony 'Scelzo yn fy atgoffa bod angen i mi fod yn chwilio am bob amser:

  -Mae gweithwyr proffesiynol eraill sy'n galw ar yr un cleientiaid posib ag yr wyf yn eu gwneud
  -Events sy'n achosi i ddarpar gleientiaid fod angen fy ngwasanaethau
  -Y bodau dynol sy'n gwneud y penderfyniadau i wario arian ar fy ngwasanaethau, ynghyd â dylanwadwyr y diwydiant - Mae hyn yn anodd; maent yn aml yn bobl hollol wahanol sy'n siarad “iaith” hollol wahanol na defnyddwyr terfynol fy ngwasanaethau.
  -Y mathau penodol o gwmnïau a phobl o fewn hynny sy'n elwa fwyaf o fy ngwasanaeth.

  Mae hyn yn amlwg, ond nid yn hawdd. Ond cymhwyso'r rhwydweithio wyneb-yn-wyneb pwrpasol gwyddoniaeth hwn yw'r allwedd i fwy o fusnes.

  Dywed Jeffrey Gitomer: popeth yn gyfartal, mae pobl yn prynu gan bobl maen nhw'n eu hoffi. Pob peth ddim yn gyfartal, mae pobl yn dal i brynu gan bobl maen nhw'n eu hoffi. Mae technolegau marchnata, awtomeiddio ynghyd â rhwydweithio (rhyngweithio dynol) yr un llwyddiant.

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.