Pam Dylai Eich Busnes Ddefnyddio Twitter

Rhesymau Pam Mae Busnesau'n Defnyddio Twitter

Mae llawer o fusnesau yn parhau i gael trafferth gyda pham y dylent ddefnyddio Twitter. Codwch gopi o Twitterville: Sut y gall Busnesau Ffynnu yn y Cymdogaethau Byd-eang Newydd gan Shel Israel. Mae'n llyfr gwych sy'n dogfennu genedigaeth a thwf Twitter fel cyfrwng newydd anhygoel i fusnesau gyfathrebu drwyddo.

Gan fy mod yn darllen y llyfr, mae Shel yn sôn am sawl rheswm pam y byddai cwmni eisiau defnyddio Twitter. Rwy'n credu bod llawer ohonyn nhw'n werth eu rhestru ... ynghyd â rhywfaint o drafodaeth ... yn ogystal ag ychydig o rai eraill.

 1. Dosbarthu Cwponau a Chynigion – gan fod Twitter yn gyfrwng cyfathrebu sy’n seiliedig ar ganiatâd, mae’n ffordd berffaith o ddosbarthu cynigion. Mae ffrind da Adam Small wedi gweld hyn yn y diwydiannau tai bwyta ac eiddo tiriog – lle mae cyfuniad o Mobile Alerts, Twitter, Facebook, Blogio a syndiceiddio wedi helpu i dyfu holl fusnesau ei gleientiaid… tra mewn marchnad isel!
 2. Cyfathrebu â Gweithwyr – yn hytrach na chlymu gweinyddwyr e-bost neu wastraffu amser pobl mewn ystafelloedd cyfarfod, mae Twitter yn arf cydweithio gwych. Yn wir, dyna pam y cafodd ei greu gyntaf gan Odeo dan yr enw Twttr (i a'r e gollwng am lai o deipio am SMS!)
 3. Derbyn Cwynion Cwsmer – mae cwmnïau’n brwydro’n gyson i atal eu dillad budr rhag cael eu rhoi allan yn llygad y cyhoedd. Yr eironi yw nad yw defnyddwyr yn credu mewn gwasanaeth 5 seren bellach. Daw'r hyrwyddo a'r feirniadaeth fwyaf ymosodol o gwmnïau fel arfer ar ôl eu hymateb ... neu anweithgarwch. Trwy dderbyn cwynion cwsmeriaid yn yr awyr agored, gall defnyddwyr eraill weld pa fath o gwmni ydych chi mewn gwirionedd yn.
 4. Dod o Hyd i Swydd neu Postio - Mae recriwtwyr a cheiswyr yn defnyddio Twitter i bostio am swyddi sydd eu hangen neu agoriadau swydd. Gyda chwiliad daearyddol, gallwch hyd yn oed ddarganfod pa mor agos rydych chi'n edrych i ddod o hyd i gyflogaeth a gallwch gyfuno termau eraill ar gyfer eich chwiliad.
 5. Ceisio a Rhannu Gwybodaeth - Yn ôl pan gefais lai na mil o ymwelwyr, roedd Twitter wedi dod yn dewis arall gwych i beiriannau chwilio. Mae Google wedi sylweddoli hyn hefyd, integreiddio eich cymunedau ar-lein i ganlyniadau chwilio. Yn nodweddiadol, mae'r atebion a gaf yn berthnasol iawn oherwydd bod y rhai sy'n fy nilyn yn gweithio yn yr un diwydiant â minnau.
 6. Strategaeth Farchnata Mewnol – tra’n gweithio ar blatfform rheoli cynnwys y gwnes i ei greu, fe ddechreuon ni sylwi bod nifer ac ansawdd y gwifrau i mewn a ddaeth i’n gwefan o Twitter yn llawer mwy tebygol o drosi na thrwy chwilio. Er bod peiriannau chwilio wedi rhoi niferoedd enfawr o ymwelwyr i ni, fe wnaethom ddechrau cynghori cleientiaid yn llwyr i fynd ar Twitter ac awtomeiddio eu ffrydiau trwy offer fel FeedPress.
 7. Dyneiddio Busnes – mae busnesau sydd ag ychydig neu ddim cyswllt â’r cyhoedd yn gweld bod darparu cyffyrddiad dynol yn wych i fusnes ac yn angenrheidiol ar gyfer cadw cwsmeriaid. Os yw'ch busnes yn cael trafferth darparu rhyngweithio dynol ac yn brin o adnoddau, mae Twitter yn gyfrwng gwych. Nid oes angen ei fonitro drwy'r dydd (er y byddwn yn ei gynghori ... mae atebion cyflym yn cael oohs and aahs), ond mae ymateb gan gwmni di-wyneb gan berson gwirioneddol ag avatar bob amser yn cŵl.
 8. Brandio Personol - ochr yn ochr â dyneiddio busnes mae'r gallu i weithwyr neu berchnogion busnes adeiladu brand personol hefyd. Gall adeiladu brand personol ar-lein arwain at lawer o bethau… efallai hyd yn oed dechrau eich asiantaeth eich hun fel y gwnes i! Byddwch yn hunanol am eich gyrfa. Mae gormod o bobl a oedd yn poeni am yr hyn y gallai eu cwmni ei feddwl pe baent yn rhoi eu hunain allan yn llygad y cyhoedd bellach yn chwilio am swyddi oherwydd bod yr un cwmni hwnnw wedi eu diswyddo.
 9. Optimeiddio Chwilio Twitter gyda Hashtags – mae chwiliadau ar Twitter yn dod yn fwyfwy cyffredin. Gallwch ddod o hyd iddo trwy ddefnyddio hashnodau'n effeithiol yn eich Trydar neu yn eich mecanweithiau postio ceir.
 10. Rhwydweithio Effeithiol - mae rhwydweithio ar-lein yn rhagflaenydd gwych ar gyfer rhwydweithio all-lein. Ni allaf ddweud wrthych faint o ragolygon rydw i wedi'u cwrdd trwy Twitter. Roedd rhai ohonom yn adnabod ein gilydd am fisoedd cyn cysylltu all-lein mewn gwirionedd, ond mae wedi arwain at rai perthnasoedd busnes gwych.
 11. Marchnata Feirysol - Twitter yw'r eithaf mewn marchnata firaol. Mae'r Retweet (RT) yn offeryn anhygoel o bwerus ... gan wthio'ch neges o rwydwaith i rwydwaith i rwydwaith mewn ychydig funudau. Nid wyf yn siŵr bod technoleg firaol gyflymach ar y farchnad ar hyn o bryd.
 12. Codi arian – Mae Shel yn ysgrifennu rhai enghreifftiau gwych o sut mae cwmnïau wedi defnyddio Twitter yn effeithiol ar gyfer ymdrechion dyngarol. Mae'r budd i'r busnes ac i'r elusen - gan fod cyfraniad y busnesau yn cael ei hysbysebu'n well ar Twitter na phe baent newydd sôn am wefan yn rhywle.
 13. Archebu Ar-lein - Ar wahân i gwponau a chynigion, mae rhai pobl hyd yn oed yn cymryd archebion cwsmeriaid ar-lein. Mae Shel yn ysgrifennu am siop goffi lle gallwch chi drydar yn eich archeb a mynd i'w godi. Cwl iawn!
 14. Cysylltiadau Cyhoeddus - Gan fod Twitter yn gweithio ar gyflymder teipio 140 nod, gall eich cwmni fynd ar y blaen i bawb… mae’r gystadleuaeth, y cyfryngau, yn gollwng… trwy gael strategaeth cysylltiadau cyhoeddus ymosodol sy’n ymgorffori Twitter. Pan fyddwch chi'n gwneud y cyhoeddiad yn gyntaf, mae pobl yn dod atoch chi. Peidiwch â gadael y cyfryngau traddodiadol na blogiwr i wneud pethau'n iawn ... defnyddiwch Twitter i orchymyn a chyfarwyddo'r cyfathrebu.
 15. Cyfathrebu Rhybuddion – oes gennych chi broblem gyda'ch cwmni ac angen cyfathrebu â'ch cwsmeriaid neu'ch rhagolygon? Gall Twitter fod yn ffordd wych o wneud hyn. Mae Pingdom hyd yn oed wedi ychwanegu Rhybuddion Twitter at ei wasanaethau… am syniad gwych! Ac eithrio… pan fydd Twitter yn mynd i lawr ni allant ddefnyddio'r gwasanaeth 😉 Gall rhybudd fod yn beth gwych hefyd ... efallai i hysbysu'ch cwsmeriaid bod cynnyrch yn ôl mewn stoc.

Mae Shel yn crybwyll na ellir priodoli rhai o'r achosion defnydd busnes yn ei lyfrau yn uniongyrchol i refeniw. Er bod hyn yn wir, gellir eu mesur yn y pen draw a defnyddio enillion ar fuddsoddiad. Rwy'n hyderus y gall adran gwasanaeth cwsmeriaid sy'n olrhain nifer y galwadau a Trydar wneud rhyw fath o fesur i weld a yw Twitter yn lleihau nifer yr alwadau ar gyfartaledd ers i'r atebion gael cyhoeddusrwydd. Yn yr un modd â # 15 ... os yw fy safle yn mynd i lawr a'i drydar ... yna bydd y bobl hynny yn llai addas i fy ffonio i roi gwybod imi ers iddynt weld fy mod eisoes wedi cadarnhau'r mater.

Beth ydw i ar goll?

Datgeliad: Rwy'n defnyddio cyswllt cyswllt yn yr erthygl hon.

6 Sylwadau

 1. 1

  Waw, dyma restr wych Douglass. "Beth ydw i ar goll?" yn ymddangos fel y ffordd iawn i ddod â'r swydd hon i ben gan fod popeth y gallwn o bosibl feddwl amdano eisoes wedi'i gynnwys yno. Dywedaf wrthych beth yr wyf ar goll >> y llyfr hwn ar fy silff. Y drydedd swydd heddiw mae wedi cael ei chrybwyll felly rwy'n bendant yn rhoi pryniant iddo'r penwythnos hwn. Diolch am y wybodaeth. –Paul

 2. 3

  Am swydd wych Douglas! Diolch i chi am roi mwy o fwledi i ni farchnata Twitter a marchnata cyfryngau cymdeithasol i'n cleientiaid.

 3. 5
 4. 6

  Mae'r rhain yn bwyntiau gwych, ac maen nhw wedi profi'n wir yn ein diwydiant yn bendant. Oherwydd ein bod ni'n gwmni arolwg ar-lein, mae pobl yn dod ataf trwy Twitter a Facebook gyda'u materion yr un mor aml ag y maen nhw'n galw cefnogaeth i gwsmeriaid. Ac rydych chi'n gwybod beth, oherwydd fy mod i'n teimlo fy mod i'n gysylltiedig â nhw trwy'r rhwydwaith cymdeithasol, rwy'n sicrhau fy mod i'n gofalu am eu cwyn. Rydym wedi cael tunnell o adborth cadarnhaol o hyn, ac yn fy mhrofiad i, mae'n creu ymdeimlad gwirioneddol o gymuned. Mae unrhyw fusnes nad yw ar Twitter y dyddiau hyn yn colli allan mewn ffordd enfawr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.