Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd Unwaith eto

Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd

Mae hyn yn mynd i fod yn rant. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad oes gen i gwmnïau yn gofyn i mi faint rydyn ni'n ei godi am a gwefan newydd. Mae'r cwestiwn ei hun yn codi baner goch hyll sydd fel rheol yn golygu ei bod yn wastraff amser imi eu dilyn fel cleient. Pam? Oherwydd eu bod yn edrych ar wefan fel prosiect statig sydd â dechrau a diweddbwynt. Nid yw'n… mae'n gyfrwng y mae'n rhaid ei optimeiddio a'i drydar yn gyson.

Mae'ch Rhagolygon ymhell y tu hwnt i'ch gwefan

Gadewch i ni ddechrau gyda pham mae gennych chi wefan hyd yn oed i ddechrau. Mae gwefan yn rhan hanfodol o'ch presenoldeb digidol cyffredinol lle mae eich enw da wedi'i adeiladu a gallwch ddarparu gwybodaeth y mae mawr ei hangen ar ddarpar gleientiaid. I unrhyw fusnes, nid eu gwefan yn unig yw eu presenoldeb digidol ... mae'n cynnwys:

 • Safleoedd Cyfeiriadur - ydyn nhw'n ymddangos ar y safleoedd lle mae pobl yn chwilio am eu cynnyrch neu wasanaeth? Efallai ei fod yn Angi, Yelp, neu gyfeiriaduron ansawdd eraill.
 • Safleoedd Sgorio ac Adolygu - Ynghyd â chyfeiriaduron, ydyn nhw'n ymddangos ar wefannau adolygu ac ydyn nhw'n rheoli'r enw da hwnnw'n dda? A ydyn nhw'n gofyn am adolygiadau, yn ymateb iddyn nhw, ac yn cywiro adolygiadau gwael?
 • YouTube - Oes ganddyn nhw fideos ar YouTube sydd wedi'u targedu tuag at eu marchnad a'u diwydiant? YouTube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf ac mae fideo yn gyfrwng beirniadol.
 • Safleoedd Dylanwadol - A oes safleoedd a phersonoliaethau dylanwadol sydd â dilyniant eang gan gynulleidfa a rennir? Ydych chi'n ceisio cael eich cydnabod ar y gwefannau hynny?
 • Peiriannau Chwilio - Mae prynwyr wrthi'n chwilio am wybodaeth ar-lein i'w helpu yn eu proses benderfynu. Ydych chi'n bresennol lle maen nhw'n edrych? A oes gennych llyfrgell gynnwys mae hynny'n gyson yn gyfredol?
 • Cyfryngau Cymdeithasol - Mae prynwyr yn gwylio am sefydliadau ar-lein sy'n darparu gwerth parhaus ac yn ymatebol i gwsmeriaid. Ydych chi'n mynd ati i gynorthwyo pobl ar sianeli cymdeithasol ac mewn grwpiau ar-lein?
 • Marchnata E-bost - Ydych chi'n datblygu teithiau, cylchlythyrau gwybodaeth a chyfryngau cyfathrebu allanol eraill sy'n helpu darpar brynwyr i lywio'r daith?
 • Hysbysebu - ni ddylid byth anwybyddu deall ble a faint o ymdrech a chyllideb y dylid eu defnyddio i gaffael arweinwyr newydd trwy'r rhyngrwyd.

Mae cydgysylltu'ch presenoldeb digidol ar draws pob cyfrwng a sianel yn anghenraid llwyr y dyddiau hyn ac mae ymhell y tu hwnt i ddim ond adeiladu gwefan newydd.

Ni ddylai Eich Gwefan Fod Yn Bod Wedi'i wneud

Nid yw eich gwefan byth gwneud. Pam? Oherwydd bod y diwydiant rydych chi'n gweithio ynddo yn parhau i newid. Mae cael gwefan fel cael llong rydych chi'n llywio dyfroedd agored gyda hi. Mae angen i chi addasu'n gyson i'r amodau - p'un a yw'n gystadleuwyr, prynwyr, algorithmau peiriannau chwilio, technolegau sy'n dod i'r amlwg, neu hyd yn oed eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau newydd. Rhaid i chi barhau i addasu eich llywio er mwyn llwyddo i ddenu, hysbysu a throsi ymwelwyr.

Angen cyfatebiaeth arall? Mae fel gofyn i rywun, “Faint mae'n ei gostio i fod yn iach?”Mae bod yn iach yn gofyn am fwyta'n iach, ymarfer corff ac adeiladu momentwm dros amser. Weithiau mae rhwystrau gydag anafiadau. Weithiau mae salwch. Ond nid oes diweddglo i fod yn iach, mae angen cynnal a chadw ac addasu parhaus wrth inni heneiddio.

Mae yna nifer o newidiadau y mae angen eu mesur, eu dadansoddi a'u optimeiddio'n gyson ar eich gwefan:

 • Dadansoddiad Cystadleuol - addasiad ac optimeiddio i wahaniaethu eich hun o'ch cystadleuaeth. Wrth iddyn nhw gynhyrchu cynigion, rhannu cydnabyddiaeth, ac addasu eu cynnyrch a'u gwasanaeth, cymaint i chi.
 • Trawsnewid Optimization - a yw'ch tueddiad i gasglu arweinyddion neu gwsmeriaid yn cynyddu neu'n gostwng? Sut ydych chi'n ei gwneud hi'n haws? Ydych chi'n cael sgwrs? Cliciwch-i-Ffonio? Ffurflenni hawdd eu defnyddio?
 • Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg - wrth i dechnolegau newydd ddod yn ddisgwyliedig, a ydych chi'n eu gweithredu? Mae gan ymwelydd gwefan heddiw ddisgwyliadau gwahanol iawn, eisiau hunan-wasanaethu. Un enghraifft wych yw amserlennu apwyntiadau.
 • Hyrwyddiadau Dylunio - lled band, dyfeisiau, meintiau sgrin ... mae technoleg yn parhau i ddatblygu ac mae angen newid profiad yn gyson er mwyn cynllunio profiad defnyddiwr sy'n darparu ar gyfer y newidiadau hyn.
 • Chwilia Beiriant Optimization - mae cyfeirlyfrau, gwefannau gwybodaeth, cyhoeddiadau, gwefannau newyddion, a'ch cystadleuwyr i gyd yn ceisio eich curo mewn peiriannau chwilio oherwydd mai'r defnyddwyr hynny sydd â'r bwriad mwyaf i brynu. Mae monitro eich safleoedd allweddair a gwneud y gorau o'ch cynnwys yn hanfodol er mwyn cadw ar ben y cyfrwng beirniadol hwn.

Dylai pa bynnag asiantaeth farchnata neu weithiwr proffesiynol rydych chi'n ei logi fod yn ymwybodol iawn o'ch diwydiant, eich cystadleuaeth, eich gwahaniaethu, eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau, eich brandio a'ch strategaeth gyfathrebu. Ni ddylent fod yn ffugio dyluniad yn unig ac yna'n prisio gweithrediad y dyluniad hwnnw. Os dyna'r cyfan maen nhw'n ei wneud, dylech chi ddod o hyd i bartner marchnata newydd i weithio gydag ef.

Buddsoddi Mewn Proses Farchnata Ddigidol, Nid Prosiect

Mae eich gwefan yn gyfuniad o'r dechnoleg, y dyluniad, yr ymfudo, yr integreiddiadau, ac - wrth gwrs - eich cynnwys. Y diwrnod eich gwefan newydd yn fyw nid dyna ddiweddbwynt eich prosiect marchnata digidol, yn llythrennol mae'n Ddiwrnod 1 o adeiladu gwell presenoldeb marchnata digidol. Dylech fod yn gweithio gyda phartner sy'n eich helpu i nodi'r cynllun lleoli cyffredinol, gan flaenoriaethu pob cam, a helpu i weithredu hynny.

P'un a yw hynny'n ymgyrch hysbysebu, datblygu strategaeth fideo, mapio teithiau cwsmeriaid, neu ddylunio tudalen lanio ... dylech fod yn buddsoddi mewn partner sy'n deall sut mae popeth yn gweithio gyda'i gilydd. Fy argymhelliad fyddai taflu cyllideb eich gwefan ac, yn lle hynny, pennu buddsoddiad yr ydych am ei wneud bob mis i barhau i weithredu eich strategaeth farchnata ddigidol.

Ie, adeiladu a gwefan newydd gall fod yn rhan o'r strategaeth gyffredinol honno, ond mae'n broses wella barhaus ... nid yn brosiect y dylid ei gwblhau byth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.