Pam nad yw Gwefannau RFP yn Gweithio

babi grumpy

Fel asiantaeth ddigidol mewn busnes er 1996, rydym wedi cael cyfle i greu cannoedd o wefannau corfforaethol a dielw. Rydyn ni wedi dysgu digon ar hyd y ffordd ac wedi cael ein proses i lawr i beiriant sydd ag olew da.

Mae ein proses yn dechrau gydag a glasbrint gwefan, sy'n caniatáu inni wneud rhywfaint o waith paratoi cychwynnol a morthwylio manylion gyda'r cleient cyn i ni fynd yn rhy bell i lawr y ffordd o ddyfynnu a dylunio.

Er gwaethaf y ffaith bod y broses hon yn gweithio'n dda iawn, rydym yn dal i ddod ar draws y RFP ofnadwy o bryd i'w gilydd. A oes unrhyw un yn caru RFPau? Doeddwn i ddim yn meddwl hynny. Ac eto maent yn parhau i fod yn norm i sefydliadau sy'n chwilio am fan cychwyn pan fydd angen iddynt gynnal prosiect gwefan.

Dyma gyfrinach: Nid yw RFPau Gwefan yn gweithio. Nid ydynt yn dda i'r cleient ac nid ydynt yn dda i'r asiantaeth.

Dyma stori sy'n dangos yr hyn rwy'n siarad amdano. Daeth sefydliad atom yn ddiweddar yn chwilio am help gyda’u gwefan. Roedd ganddyn nhw RFP wedi'i lunio nag amlinellu set safonol o nodweddion, rhai ceisiadau unigryw, a'r eitemau rhestr dymuniadau arferol (gan gynnwys yr hen safon dda: “rydyn ni am i'n gwefan newydd fod yn hawdd ei llywio”).

Hyd yn hyn, cystal. Fodd bynnag, gwnaethom egluro bod ein proses yn dechrau gyda glasbrint gwefan, sydd wedi'i gynllunio i roi ychydig bach o amser ymgynghori, cynllunio a mapio gwefan inni cyn i ni ymrwymo i bris. Fe wnaethant gytuno i roi'r RFP i'r ochr dros dro a dechrau gyda glasbrint a gwnaethom gychwyn ar bethau.

Yn ystod ein cyfarfod glasbrint cyntaf, fe wnaethon ni gloddio i mewn i rai nodau penodol, gofyn cwestiynau, a thrafod senarios marchnata. Yn ystod ein trafodaeth, daeth yn amlwg nad oedd angen rhai o'r eitemau yn y RFP mwyach ar ôl i ni ateb rhai o'u cwestiynau a chynnig ein cyngor yn seiliedig ar flynyddoedd o brofiad.

Gwnaethom hefyd ddatgelu rhai ystyriaethau newydd nad oeddent hyd yn oed wedi'u cynnwys yn y RFP. Roedd ein cleient yn hynod falch ein bod wedi gallu “optimeiddio” eu gofynion a sicrhau ein bod i gyd ar yr un dudalen ynglŷn â beth oedd y cynllun.

Yn ogystal, gwnaethom arbed arian i'r cleient. Pe baem wedi dyfynnu pris yn seiliedig ar y RFP, byddem wedi ei seilio ar ofynion nad oeddent yn iawn i'r sefydliad mewn gwirionedd. Yn lle hynny, fe wnaethon ni ymgynghori â nhw i ddarparu dewisiadau amgen a oedd yn fwy ffit ac yn fwy cost-effeithiol.

Rydyn ni'n gweld y senario hwn drosodd a throsodd, a dyna pam rydyn ni mor ymrwymedig i'r broses glasbrint a pham nad ydyn ni'n credu mewn RFPau gwefan.

Dyma'r broblem sylfaenol gyda RFPau - fe'u hysgrifennwyd gan y sefydliad yn gofyn am gymorth, ac eto maent yn ceisio rhagweld yr atebion cywir yn ddiamwys. Sut ydych chi'n gwybod bod angen dewin cyfluniad cynnyrch arnoch chi? Ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau cynnwys ardal aelodau yn unig? Pam wnaethoch chi ddewis y nodwedd hon dros y nodwedd honno? Mae'n cyfateb i fynd at y meddyg i gael diagnosis a thriniaeth, ond gofyn am feddyginiaeth benodol cyn i chi ymweld â'i swyddfa hyd yn oed.

Felly os ydych chi'n cynllunio prosiect gwefan newydd, ceisiwch dorri'r arfer RFP. Dechreuwch gyda sgyrsiau a chynllunio gyda eich asiantaeth (neu asiantaeth bosibl) a chymryd agwedd fwy ystwyth tuag at eich prosiect gwefan. Y rhan fwyaf o'r amser fe welwch y cewch ganlyniad gwell ac efallai y byddwch hyd yn oed yn arbed rhywfaint o arian!

7 Sylwadau

 1. 1

  Dwi'n anghytuno. Nid syniad ofnadwy ar gyfer gwefannau yn unig yw RFPau, maent yn syniad ofnadwy ar gyfer unrhyw brosiect.

  Y rhesymau yw'r rhai y soniasoch amdanynt uchod. Ond dyma’r rhesymau mwyaf hanfodol pam nad yw RFPau’n gweithio: maent yn tybio bod y cleient eisoes wedi gwneud yr holl arloesi.

  Os gallwch chi arloesi heb gymorth, yna beth mae hynny'n ei ddweud am eich safbwynt ar yr help rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi?

 2. 3

  Byddaf yn darparu cynnig wedi'i seilio ar RFP ar gyfer gwefan, ond bydd yn gofyn am fuddsoddiad llawer mwy gan y cleient gan y byddai'n llawer gwell gennym gael perthynas barhaus na gwaith prosiect.

 3. 4
 4. 5

  Wel meddai. Mae hyn yn wir am wefannau ... a phob cynnyrch neu wasanaeth arall nad yw'n nwydd llwyr. Mae RFPau yn ceisio meintioli pethau (fel y gallwn eu cymharu mewn taenlen) sy'n herio meintioli. Oni bai eich bod yn gofyn am ddyfynbrisiau, dyweder, car rheilffordd o belenni mwyn haearn (ac efallai ddim hyd yn oed bryd hynny!), Mae angen i chi nodi darparwyr rydych chi'n ymddiried ynddynt a chaniatáu iddynt ddod yn gynghorwyr i'r broses. Fel arall, y canlyniad yw un sy'n “edrych yn dda ar bapur,” ond nad yw'n gweithio'n dda yn y byd go iawn.

 5. 7

  Y casgliad: Nid yw’r rhan fwyaf o’r Cleientiaid yn gwybod yn iawn beth maen nhw ei eisiau, ond yn anad dim dydyn nhw ddim yn gwybod beth sydd ei angen arnyn nhw …… efengylu tragwyddol gan asiantaethau… ..

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.