Pam Defnyddio Drupal?

Drupal

Gofynnaf yn ddiweddar Beth yw Drupal? fel ffordd i gyflwyno Drupal. Y cwestiwn nesaf sy'n dod i'r meddwl yw “A ddylwn i ddefnyddio Drupal?”

Mae hwn yn gwestiwn gwych. Lawer gwaith rydych chi'n gweld technoleg ac mae rhywbeth amdani yn eich annog i feddwl am ei defnyddio. Yn achos Drupal efallai eich bod wedi clywed bod rhai gwefannau prif ffrwd eithaf yn rhedeg ar y system rheoli cynnwys ffynhonnell agored hon: Grammy.com, Ty Gwyn.gov, Cyswllt Symantec, Ac mae'r Sylwedydd Efrog Newydd, i enwi ond ychydig (mwy Drupal a ddefnyddir yma astudiaethau achos ar Drupal.org)

Ond pam Drupal? A ellid bod wedi sefydlu'r safleoedd uchod WordPress, Joomla!, Neu DotNetNuke?

Pam fod sefydliadau'n defnyddio Drupal

 • Mae'r gymuned o ddatblygwyr yn gryf ac yn ymgysylltu. Modiwlau a gyfrannwyd yn brif stwffwl ar gyfer Drupal. Mae'r modiwlau hyn a gyfrannodd, a wnaed gan filoedd o bobl, yn ymestyn ymarferoldeb Drupal i helpu i fodloni gofynion penodol y tu hwnt Drupal craidd. Heddiw, mae dros 5000 o fodiwlau wedi'u cyfrannu ar gyfer Drupal 6 (y datganiad cyfredol). Mae'r cyfranwyr i'r modiwlau hyn hefyd yn gweithio ar wneud Drupal yn well ac yn ddefnyddiol trwy ddatblygu fersiynau nesaf Drupal. Drupal 7, yn union rhyddhawyd Ionawr 5, 2011, yn cynnwys gwelliannau i wneud Drupal yn haws i'w ddefnyddio, ei gefnogi a'i ddatblygu dros amser. Ac mae Drupal 8 yn cychwyn gyda chynllun, gwnewch Drupal hyd yn oed yn well.
 • Mae ecosystemau busnes bywiog Drupal yn bodoli. Fel prosiect ffynhonnell agored, mae busnesau hyfyw a ffyniannus wedi datblygu o amgylch Drupal. Mae hyn yn golygu bod cwmnïau'n datblygu gwefannau a systemau integredig gyda Drupal i gefnogi anghenion cleientiaid mawr a bach. Mae hyn hefyd yn golygu bod Drupal yn cael ei ystyried yn fawr pan oedd angen datrysiadau cryf ar broblemau caled. Ymhlith y cwmnïau enghreifftiol sy'n cynnig cynhyrchion / gwasanaethau Drupal mae Lullabot (ymgynghori a hyfforddi), Acquia (cynnal a chefnogi arbenigol), Cyfnod: // Technoleg (dyluniad wedi'i addasu, dosbarthiadau Drupal cymunedol, ymgynghori), Volacci (Drupal SEO), a Palantir.net (dylunio a rhyngweithiol). Mae llawer, llawer mwy ar gael ar y Marchnad Drupal.org.
 • Mae cyfarfodydd rheolaidd Drupal yn digwydd ledled y byd. Mae yna bobl i droi atynt pan fydd angen arbenigwyr. Yn person yn cwrdd yn digwydd yn rheolaidd mewn llawer o ddinasoedd mawr a bach ledled y byd. Yn ogystal, mae Drupal cyfan yn cwrdd yn ystod DrupalCon. Mae'r digwyddiad hwn ddwywaith y flwyddyn (Gogledd America a'r UE, bob yn ail) yn dwyn ynghyd dros 3000 o bobl i drafod, dysgu, addysgu, darganfod a chael hwyl o amgylch Drupal.
 • Mae Drupal wedi cael cefnogaeth cymunedau cymunedol eraill. Mae Drupal wedi derbyn cefnogaeth gan: Google, o dan ei Rhaglen Haf y Cod, i helpu i ehangu ymarferoldeb a nodweddion Drupal; y Sefydliad John S. a James L. Knight darparu grantiau i hyrwyddo'r syniad o gyhoeddi cynnwys yn effeithlon ar-lein; Sony Music darparu timau ymroddedig i helpu i ymestyn Drupal ac yna cyfrannu'r gwelliannau hynny yn ôl i gymuned Drupal; a helpodd Thomson Reuters ddatblygu ac integreiddio Calais i mewn i Drupal i helpu i ymestyn y we semantig, y gellir ei defnyddio.

Nid dim ond darn o feddalwedd yw Drupal sy'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a rhoi cynnig arno. Mae ganddo bobl go iawn yn cymryd rhan, yn datrys problemau go iawn, ac yn gweithio i wneud y we, gwybodaeth a thechnoleg yn haws i'w defnyddio i'r gweddill ohonom. Mae hyn yn golygu bod yna bobl y gallwch chi droi atynt yn hawdd i helpu i wella'ch gwefan.

Hanes Drupal

Edrychwch ar yr ffeithlun gwych hwn ar hanes Drupal o Gwasanaethau Gwefan CMS:

Hanes Drupal Infograffig

3 Sylwadau

 1. 1

  @trufflemedia - Rwyf bob amser wedi edrych ar Drupal fel platfform gwell ar gyfer datblygu rhwydwaith cymdeithasol yn hytrach na chynnwys gwefan neu flog. Ar gyfer hynny, mae WordPress yn ffefryn gen i (yn bersonol). Meddyliau?

  • 2

   Doug, rydych chi eisoes yn gwybod fy mod i'n iawn yno gyda chi ar y bandwagon WordPress ar gyfer CMS & blogiau. Mae gennym gleientiaid sy'n defnyddio neu wedi defnyddio Drupal a Joomla a'r consensws yn eu plith erioed yw bod WordPress gymaint yn haws i'w ddefnyddio. Yn wir, mae gan Drupal y fantais mewn rhai achosion, ond prin iawn yw'r rheini yn fy marn i.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.