Heb Olrhain Galwadau, mae Eich Priodoliad Ymgyrch yn Tyfu'n Fwy Anghywir

pam olrhain galwadau

Mae gennym gleient menter sydd â sawl adran o fewn marchnata ... cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau traddodiadol, optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata symudol, datblygu cynnwys a mwy. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym yn gwybod bod y traffig a'r trawsnewidiadau ar gyfer SEO a chynnwys wedi dyblu oherwydd analytics wedi'i integreiddio'n iawn trwy'r wefan.

Mae yna broblem enfawr, serch hynny. Mae eu hadran farchnata yn defnyddio'r un rhif ffôn trwy gydol pob ymgyrch waeth beth fo'u cyfrwng. Canlyniad hyn yw bod unrhyw un sy'n galw i mewn i'r cwmni yn cael ei briodoli yn ddiofyn i'r cyfryngau traddodiadol. Er nad oes amheuaeth bod cyfryngau traddodiadol yn gyrru galwadau, mae'r cleient yn goramcangyfrif ei effaith ac yn tanamcangyfrif yr effaith y mae cyfryngau digidol yn ei chael oherwydd nad oes ganddynt olrhain galwadau.

Beth yw olrhain galwadau?

Mae gan y mwyafrif o fusnesau canolig i fawr systemau ffôn sy'n caniatáu i alwadau ffôn lluosog gael eu cyfeirio'n ddeallus yn fewnol i gwmni. Mae platfformau'n bodoli nawr lle gallwch olrhain ffynhonnell ymgyrch galwad ffôn yn gywir trwy newid y rhif ffôn ar gyfer pob ymgyrch. Efallai y bydd gan ddarn post uniongyrchol un rhif ffôn, gwefan rhif ffôn arall, hysbyseb deledu a rhif ffôn arall eto.

Mae gwasanaethau'n bodoli sy'n caniatáu i gwmnïau ychwanegu rhifau ffôn sy'n benodol i ymgyrchoedd a'u defnyddio i olrhain galwadau yn gywir. Mae'r llwyfannau hyn wedi esblygu a gallant ddarparu mwy fyth o gywirdeb - gan newid y rhif ffôn ar eich gwefan yn ddeinamig yn seiliedig ar y ffynhonnell atgyfeirio fel y gallwch olrhain ymgyrchoedd chwilio, cymdeithasol, e-bost ac ymgyrchoedd eraill yn gywir. Gelwir y gwasanaeth hwnnw olrhain galwadau (mwy: esboniad fideo o olrhain galwadau).

Pam Defnyddio Olrhain Galwadau?

gyda dros 2 biliwn o ffonau smart yn cael ei ddefnyddio ledled y byd, mae taith y cwsmer yn dod yn fwy a mwy cymhleth, gyda phobl yn newid rhwng ffonau symudol, bwrdd gwaith, cliciau a galwadau. Mae technoleg yn parhau i integreiddio'r we â symudol hefyd. Mae llawer o ddyfeisiau yn nodi rhifau ffôn yn awtomatig mewn cymwysiadau a phorwyr a gallwch glicio i'w galw. Yn ogystal, gallwch chi hypergysylltu rhif ffôn yng nghyd-destun y wefan. Mae iPhone wedi rhyddhau ymarferoldeb sy'n ymestyn eich ffôn clyfar i'ch bwrdd gwaith yn ddi-dor er mwyn i chi allu defnyddio'ch cyfrifiadur i wneud galwadau ffôn.

Mae sianel alwadau i mewn yn tyfu'n gyflym, ond nid oes gan farchnatwyr ddarlun clir i mewn pa ymgyrchoedd sy'n gyrru arweinwyr o'r ansawdd uchaf. Gallai peidio â chael y data i gysylltu rhyngweithiadau ar-lein ac all-lein amrywiol, megis galwadau, gostio miliynau i gwmnïau mewn cyfleoedd refeniw a gollwyd. Mae'r ffeithlun hwn o Gwys yn rhoi cefndir ar pam mae angen i farchnatwyr feddwl am eu data marchnata o ran galwadau A chliciau.

An ebook cysylltiedig yn darparu cyngor gweithredadwy ynghylch sut y gall marchnatwyr ychwanegu gwybodaeth am alwadau at eu set offer, gan optimeiddio galwadau fel cliciau i yrru mwy o arweinyddion o ansawdd uchel.

galw-olrhain-ffeithlun

Mewn byd symudol, mae Invoca yn darparu gwybodaeth am alwadau i'r cwmwl marchnata i helpu marchnatwyr i yrru galwadau i mewn a'u troi'n werthiannau. Mae platfform Invoca yn cyflwyno'r wybodaeth alwad i mewn sy'n ofynnol i farchnatwyr ddal a gwneud y gorau o ymgysylltiad a gwerthiannau cwsmeriaid y tu hwnt i'r clic. O briodoli i fwriad, mae marchnatwyr yn ennill dealltwriaeth lwyr o daith y cwsmer ar draws pwyntiau cyffwrdd digidol, symudol ac all-lein fel y gallant wneud y gorau o'u gwariant marchnata, gyrru galwadau i mewn o ansawdd a darparu gwell profiad i gwsmeriaid.

2 Sylwadau

  1. 1

    Helo Douglas,

    Erthygl wych! Cytunaf yn llwyr â chi fod olrhain galwadau yn cael effaith fawr ac yn helpu busnesau i werthuso effeithiolrwydd pob un o’u hymgyrchoedd marchnata mewn amser real ac yn gadael iddynt wneud penderfyniadau ac addasiadau cyflym a digonol i wneud y mwyaf o ROI.

    Diolch am yr erthygl wych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.