Pam Dim Dadl Ddwys?

Mae yna blentyn newydd ar y bloc ar ochr sylwadau'r busnes, Dadl Ddwys. Mae rhagosodiad y gwasanaeth yn rhagorol - darparwch ystorfa ganolog i olrhain sylwadau eich ymwelwyr, ehangu'r sylwebaeth y tu hwnt i'ch blog, a darparu rhyngwyneb cyfoethog iawn i arddangos y sylwadau.

dadl ddwys

Mae yna un nam gyda'r gwasanaeth, serch hynny, sy'n ei gwneud yn amhosibl ei ddefnyddio ... mae'r sylwadau'n cael eu llwytho trwy JavaScript, rhywbeth na fydd yr Peiriannau Chwilio yn ei weld. Os oes gennych chi bost blog gwych gyda thunelli o draffig sy'n newid bob ychydig funudau, ni fydd y ymlusgwyr o Google a'r tebyg yn sylwi ar un newid. Mae sylwadau, neu 'gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr' yr un mor bwysig i'ch blog â'ch postiadau!

Ddim mor bwysig ond yn dal i fod yn broblemus yw'r addewid gan Ddadl Ddwys y gallwch allforio'ch sylwadau os penderfynwch adael y gwasanaeth byth. Mae hynny'n bilsen anodd ei llyncu ... yn enwedig os ydyn nhw'n rhoi'r gorau i'w gwasanaeth ac yn cau'r safle i lawr.

A fyddwn i byth yn defnyddio Dadl Ddwys? Efallai ... pe baent yn cefnu ar y dull JavaScript o arddangos y sylwadau ac, yn lle hynny, wedi newid eu gwasanaeth i ddull 'rhannu' lle mae'r sylwadau yn cael eu gwasanaethu gan fy mlog OND hefyd yn cael eu postio i'w gwasanaeth. Byddai hynny'n darparu'r gorau o ddau fyd ... holl fanteision eu cymhwysiad yn ogystal ag elwa ar gynnwys fy ngwefan a gynhyrchir gan ddefnyddwyr.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae hwnnw'n bwynt rhagorol ac yn un rwy'n synnu na roddwyd sylw iddo yn gynnar. Fodd bynnag, rwy'n dal i feddwl bod gan y gwasanaeth botensial mawr. Nawr eu bod wedi gwneud y gwaith coes ar greu gwasanaeth fel hwn, y cyfan y byddai angen iddynt ei wneud yw rhyddhau API sylfaenol a bydd pobl fel chi a minnau'n sgrialu i greu ategyn WordPress sy'n integreiddio'r sylwadau i bob post heb javascript.

  Mae'n fath o gysyniad diddorol ... allanoli sylwadau eich blog i wasanaeth arall. Mae'n debyg y bydd yn helpu gyda materion sbam. Yn peri imi feddwl tybed beth arall y gallech o bosibl ei “allanoli” yn eich blog (ac ar yr ochr fflip, pa fathau o wasanaethau blog newydd y gellid eu darparu).

  Mae eu hanes traffig Alexa yn dangos cwpl o bigau mawr. Bydd yn ddiddorol gweld a all y gwasanaeth dyfu gyda'r galw cynyddol a'i drin. Fel gyda llawer o wasanaethau tebyg i widget blog, os ydyn nhw'n tyfu'n rhy gyflym ac yn methu â thrafod y llwyth, maen nhw'n achosi i'w blogiau i gyd lwytho'n araf a gall defnyddwyr neidio llong.

 2. 2

  Helo Douglas. Diolch am bostio am IntenseDebate. Hoffwn fynd i'r afael â chwpl o'ch pryderon. Mae IntenseDebate yn cynnig allforiwr ar gyfer WordPress sy'n rhoi eich sylwadau yn ôl yn uniongyrchol i system sylwadau perchnogol WordPress.

  O ran gosod sylwadau a wnaed yn IntenseDebate yn uniongyrchol yn eich sylwadau WordPress fel copi wrth gefn, mynegeio sylwadau, a'n API (fesul sylw Noa uchod), mae gennym rai nodweddion enfawr yn dod i lawr y llinell yn fuan iawn! Ni allaf ollwng y ffa yn gyhoeddus eto (er fy mod yn dyfalu fy mod i wedi gwneud hynny), ond gadewch i ni ddweud y bydd eich rhestr ddymuniadau gyfan yn cael ei gorchuddio ynghyd â thunnell o nodweddion anhygoel eraill.

  Rydym yn chwilio am brofwyr beta ar gyfer ein fersiwn 2.0 ategyn WordPress sydd ar ddod. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y nodweddion anhygoel sydd wedi'u cynnwys yn hyn a dod ar y rhestr beta anfonwch e-bost ataf yn cefnogaeth@intensedebate.com. Byddwn i wrth fy modd pe baech chi'n defnyddio IntenseDebate.

  Cofion cynnes,
  Michael

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.