Pam mae Dirwasgiad?

Mae rhai pobl yn credu bod camreoli corfforaethol, trachwant, economi fyd-eang, rhyfel, terfysgaeth a / neu anghyfrifoldeb y llywodraeth i gyd wedi arwain at y dirwasgiad byd-eang yr ydym yn ei brofi. Efallai. Rwy'n credu y gallai'r rhain i gyd fod yn symptomau ... neu efallai ciwiau a fethwyd gan rai o'r meddyliau busnes mwyaf yn y byd.

Rwy'n credu mai'r dirwasgiad yw uchafbwynt y newid a ddaeth yn sgil y cynnydd a'r twf cyflym mewn technoleg. Mae graddau pedair blynedd yn rhy araf, mae swyddi gweithgynhyrchu yn awtomataidd, ac mae hygyrchedd gwybodaeth yn achosi un o'r aflonyddwch byd-eang mwyaf mewn cyfoeth ac entrepreneuriaeth a welodd y byd erioed.

A yw hynny'n golygu bod pob gobaith yn cael ei golli? Na! Ond mae'n golygu bod cyfran o'r byd wedi symud i mewn i gêr arall - gan adael llawer o rai eraill ar ôl. Nid y rhai arweiniol o reidrwydd yw'r cyfoethog na'r addysgedig ... nhw yw'r entrepreneur, yr addasydd, y meddyliwr, a'r gwneuthurwr syniadau.

Dyma hanes yn ailadrodd ei hun, ond ar raddfa esbonyddol nad ydym erioed wedi'i weld o'r blaen. Hongian ar dynn, ymateb yn gyflym, gwneud mwy… Mae hon yn mynd i fod yn reid fawr.