Pam mae Dirwasgiad?

Mae rhai pobl yn credu bod camreoli corfforaethol, trachwant, economi fyd-eang, rhyfel, terfysgaeth a / neu anghyfrifoldeb y llywodraeth i gyd wedi arwain at y dirwasgiad byd-eang yr ydym yn ei brofi. Efallai. Rwy'n credu y gallai pob un o'r rhain fod yn symptomau ... neu efallai ciwiau a fethwyd gan rai o'r meddyliau busnes mwyaf yn y byd.

Rwy'n credu mai'r dirwasgiad yw uchafbwynt y newid a ddaeth yn sgil y cynnydd a'r twf cyflym mewn technoleg. Mae graddau pedair blynedd yn rhy araf, mae swyddi gweithgynhyrchu yn awtomataidd, ac mae hygyrchedd gwybodaeth yn achosi un o'r aflonyddwch byd-eang mwyaf mewn cyfoeth ac entrepreneuriaeth a welodd y byd erioed.

A yw hynny'n golygu bod pob gobaith yn cael ei golli? Na! Ond mae'n golygu bod cyfran o'r byd wedi symud i mewn i gêr arall - gan adael llawer o rai eraill ar ôl. Nid y rhai arweiniol o reidrwydd yw'r cyfoethog na'r addysgedig ... nhw yw'r entrepreneur, yr addasydd, y meddyliwr, a'r gwneuthurwr syniadau.

Dyma hanes yn ailadrodd ei hun, ond ar raddfa esbonyddol na welsom erioed o'r blaen. Hongian ar dynn, ymateb yn gyflym, gwneud mwy… Mae hon yn mynd i fod yn reid fawr.

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae hanes wedi ailadrodd hyn o'r blaen, lawer gwaith drosodd, a bydd yn parhau i wneud hynny drosodd a throsodd. Mae'n gylch naturiol. 2 gam ymlaen, un cam yn ôl. Hwb, penddelw, ffyniant, penddelw, ffyniant, penddelw. A beiciau bach o fewn cylchoedd mwy.

  Rydym newydd ddechrau ar y cam cyfredol, mawr hwn. Bydd y camau sydd i ddod yn ddiddorol, unwaith y byddant wedi cychwyn.

 2. 2

  Mae'r dirwasgiad yn ganlyniad panig yn y marchnadoedd ariannol yn twyllo i'r gweddill ohonom. Arferai dirwasgiadau gael eu galw'n banig, yn ôl yn y 19eg ganrif. Mae'n afresymol, yn union fel “afiaith afresymol” enwog swigen dechnoleg y 1990au.

  Nid cyflymder esbonyddol arloesedd technolegol yw'r achos, ond efallai mai dyna'r iachâd ar gyfer y dirwasgiad hwn.

 3. 4

  Post diddorol Douglas, rwy'n credu bod y gêm bai yn dod i ben gyda phasio baton y llywodraeth, nawr rydyn ni'n sylweddoli bod yn rhaid i ni weithredu. Un o'r sectorau mwyaf a fydd yn newid fydd newid i gysylltu â'ch cwsmeriaid, yn hytrach na gweiddi arnynt. Mae hysbysebu'n brifo fwyaf o'r holl gyfryngau cymdeithasol newydd; ac nid oes unrhyw un yn gwybod beth i'w wneud amdano eto. Taith swmpus yn wir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.