Pam fod cyflymder tudalen yn hollbwysig? Sut i Brofi a Gwella Yr eiddoch

Pam mae Tudalen Speed ​​yn hollbwysig?

Mae'r mwyafrif o safleoedd yn colli tua hanner eu hymwelwyr oherwydd cyflymder tudalen yn araf. Mewn gwirionedd, y dudalen we bwrdd gwaith ar gyfartaledd cyfradd bownsio yw 42%, cyfradd bownsio tudalennau gwe symudol ar gyfartaledd yw 58%, ac mae cyfradd bownsio tudalen glanio ôl-glicio ar gyfartaledd yn amrywio o 60 i 90%. Mae peidio â gwastatáu niferoedd mewn unrhyw fodd, yn enwedig o ystyried defnydd symudol yn parhau i dyfu ac mae'n anoddach erbyn y dydd i ddenu a chadw sylw defnyddwyr.

Yn ôl Google, yr amser llwytho tudalennau ar gyfartaledd ar gyfer y tudalennau glanio uchafyn dal i fod yn swrth 12.8 eiliad. Mae hyn yn cynnwys lleoedd lle mae mynediad symudol i'r rhyngrwyd yn gyffredin a chyflymder 4G ymhlith yr uchaf ledled y byd. 

Mae'r cyflymder tudalen cyfartalog hwnnw yn rhy hir o lawer, gan ystyried bod 53% o ddefnyddwyr yn cefnu ar dudalennau ar ôl 3 eiliad yn unig - a dim ond gwaethygu oddi yno y mae:

Cyfraddau Cyflymder a Bownsio Tudalen

Beth yw cyflymder llwytho tudalen da, felly? Bron-amrantiad

Yn ffodus, mae yna ateb. Cyn i ni gyrraedd hynny serch hynny, gadewch inni ddatgelu mwy am bwysigrwydd cyflymder tudalen.

Pam Mae Tudalen Cyflymder yn Bwysig

Mae eMarketer yn dangos hynny yn 2019 bydd gwariant hysbysebion digidol byd-eang yn rhagori ar $ 316 biliwn ac nid yw ond yn ceisio cynyddu hyd y gellir rhagweld:

Gwariant Ad Digidol rhwng 2017 a 2022

Yn amlwg, mae brandiau yn gwario symiau enfawr ar hysbysebion ac yn disgwyl cael y gorau o'u cyllideb. Ond, pan fydd pobl yn clicio hysbyseb - a'r tudalen glanio ôl-gliciwch yn methu â llwytho ar unwaith - mae'n debyg eu bod yn clicio yn ôl o fewn ychydig eiliadau, ac o ganlyniad, mae cyllideb hysbysebwyr yn cael ei gwastraffu.

Mae goblygiadau cost cyflymder tudalen yn enfawr a dylech chi wneud cyflymder tudalen yn flaenoriaeth wrth symud ymlaen. Dyma ychydig o fetrigau a phwyntiau i'w hystyried wrth i chi werthuso'ch ymgyrchoedd hysbysebu digidol eich hun:

Sgoriau Ansawdd

Nid yn unig y mae llwythi tudalennau araf yn rhwystredig defnyddwyr, ond mae hefyd yn achosi i Sgoriau Ansawdd ddioddef. Gan fod Sgôr Ansawdd yn uniongyrchol gysylltiedig â'ch rheng ad, ac yn y pen draw, yr hyn y gallech chi ei dalu am bob clic, mae tudalen sy'n llwytho'n araf yn lleihau sgoriau yn naturiol.

Cyfraddau Trosi

Os yw llai o bobl yn glynu wrth aros i'ch tudalen lwytho, mae llai o bobl yn cael cyfle i drosi. Maent yn cefnu ar eich tudalen cyn hyd yn oed weld eich cynnig, budd-daliadau, galw i weithredu, ac ati.

Mewn manwerthu, er enghraifft, hyd yn oed a oedi un eiliad mewn amseroedd llwyth symudol gall effeithio ar gyfraddau trosi hyd at 20%.

Profiad Symudol

Hanner ffordd trwy 2016, defnydd gwe symudol pasio traffig bwrdd gwaith mewn cyfaint:

Mae Symudol yn rhagori ar Siart Golygfeydd Pen-desg

Gyda defnyddwyr yn gwario mwy o amser ar ffôn symudol, gorfodwyd (ac mae dalwyr) marchnatwyr a hysbysebwyr i addasu. Un ffordd o gyflawni ymgyrchoedd wedi'u optimeiddio ar gyfer ffonau symudol yw creu tudalennau sy'n llwytho'n gyflym.

Sy'n dod â ni at ddatrysiad cyflymder tudalen # 1 sy'n mynd i'r afael â phob un o'r materion hyn.

Mae Tudalennau Glanio AMP yn Cynyddu Cyflymder Tudalen

CRhA, yr fframwaith ffynhonnell agored a gyflwynwyd yn 2016, yn darparu ffordd i hysbysebwyr greu tudalennau gwe symudol sy'n llwytho mellt yn gyflym ac sy'n blaenoriaethu profiad y defnyddiwr yn anad dim arall. 

Mae tudalennau CRhA yn ddeniadol i hysbysebwyr oherwydd eu bod yn darparu amseroedd llwyth bron yn syth, tra'n dal i gefnogi rhywfaint o addasiad steilio a brandio. Maent yn caniatáu ar gyfer rendro tudalennau glanio ôl-gliciwch yn gyflymach, oherwydd eu bod yn cyfyngu HTML / CSS a JavaScript. Hefyd, yn wahanol i dudalennau symudol traddodiadol, mae tudalennau AMP yn cael eu storio'n awtomatig gan Google AMP Cache ar gyfer amseroedd llwyth cyflymach ar chwiliad Google.

Fel yr arweinydd ym maes optimeiddio ôl-glicio, mae Instapage yn cynnig y gallu i greu tudalennau glanio ôl-glicio gan ddefnyddio'r fframwaith CRhA:

Tudalennau Symudol Carlam (AMP)

Efo'r Adeiladwr AMP Instapage, gall marchnatwyr a hysbysebwyr:

  • Creu tudalennau glanio ôl-gliciwch AMP yn uniongyrchol o'r platfform Instapage, heb ddatblygwr
  • Dilysu, prawf A / B, a chyhoeddi tudalennau CRhA i WordPress neu barth arferiad
  • Cyflwyno gwell profiadau symudol, cynyddu Sgoriau Ansawdd, a gyrru mwy o drawsnewidiadau

Dilysiad Tudalen Symudol Carlam AMP

Dilysiad Tudalen Symudol Carlam (AMP)

Mae'r cwmni cymorth clyw chwyldroadol Eargo wedi gweld canlyniadau anhygoel ers gweithredu CRhA yn ei brofiad ôl-glicio:

Tudalennau Glanio AMP yn ôl Instapage

Tudalennau Glanio AMP gyda Instapage

Yn ogystal ag adeiladu tudalennau CRhA gyda Instapage, mae yna sawl ffordd arall y gallwch wella cyflymder tudalen. Dyma dri ohonyn nhw i'ch rhoi ar ben ffordd.

3 Ffyrdd eraill o Wella Cyflymder Tudalen

1. Offer cyflymder trosoledd tudalen

Insights PageSpeed yw prawf cyflymder Google sy'n sgorio'ch tudalen o 0 i 100 pwynt:

mewnwelediadau tudalen

Mae sgorio yn seiliedig ar ddau baramedr:

  1. Amser i lwytho uwchlaw'r plyg (cyfanswm yr amser i dudalen arddangos cynnwys uwchben y plyg ar ôl i ddefnyddiwr ofyn am dudalen newydd)
  2. Amser i lwytho tudalen lawn (yr amser y mae'n ei gymryd i borwr roi tudalen yn llawn ar ôl i ddefnyddiwr ofyn amdani)

Po uchaf yw eich sgôr, y mwyaf optimaidd yw'ch tudalen. Fel rheol, mae unrhyw beth uwch na 85 yn nodi bod eich tudalen yn perfformio'n dda. Yn is nag 85 a dylech edrych ar yr awgrymiadau a ddarparwyd gan Google i godi eich sgôr.

Mae PageSpeed ​​Insights yn darparu adroddiadau ar gyfer fersiynau bwrdd gwaith a symudol eich tudalen, ac mae hefyd yn cynnig argymhellion ar gyfer gwella.

Meddyliwch gyda Google: Profwch Fy Safle, a lansiwyd gan y tîm TudalenSpeed ​​Insights, dim ond yn profi cyflymderau tudalennau symudol, yn hytrach na symudol a bwrdd gwaith. Mae'n ddangosydd arall o ba mor gyflym (neu araf) y mae eich tudalennau'n llwytho:

meddwl gyda google profi fy safle

Mae'r offeryn hwn yn arddangos eich amser llwytho, yn darparu argymhellion penodol i gyflymu pob tudalen ar eich gwefan, ac yna'n cynnig yr opsiwn i gynhyrchu adroddiad llawn.

2. Delweddau wedi'u Optimeiddio'n Llawn (Cywasgiad)

Gall optimeiddio delweddau gyda chywasgu, newid maint, ailfformatio, ac ati helpu i arbed beitiau, cyflymu amser llwytho tudalennau, a gwella perfformiad gwefan symudol. Ymhlith prif argymhellion eraill, Dywed Google i gael gwared ar ddelweddau uchel-res diangen a GIFs a rhoi testun neu CSS yn lle delweddau pryd bynnag y bo modd. 

Ar ben hynny, mae'n haws nag erioed i wasanaethu delweddau cywasgedig a newid maint oherwydd gellir awtomeiddio'r gosodiadau hyn. Er enghraifft, fe allech chi newid cannoedd o ddelweddau a'u cywasgu'n awtomatig gyda sgript, gan leihau gwaith llaw (wrth adeiladu tudalennau CRhA, mae tagiau delwedd wedi'u teilwra'n gwneud llawer o'r un optimeiddiadau hyn yn awtomatig).

Gall fod yn anodd dewis y fformat delwedd gorau posibl gyda chymaint o opsiynau ar gael. Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr achos defnydd, ond dyma rai o'r rhai mwyaf cyffredin:

  • WebP: Delweddau ffotograffig a thryloyw
  • JPEG: Lluniau heb unrhyw dryloywder
  • PNG: Cefndiroedd tryloyw
  • SVG: Eiconau a siapiau y gellir eu graddio

Mae Google yn argymell dechrau gyda WebP oherwydd ei fod yn caniatáu 30% yn fwy o gywasgu na JPEG, heb golli unrhyw ansawdd delwedd.

3. Blaenoriaethu cynnwys uwchlaw'r plyg

Mae gwella canfyddiad eich defnyddiwr o gyflymder gwefan bron mor bwysig â gwella cyflymder y wefan ei hun. Dyna pam unwaith y bydd eich delweddau wedi'u optimeiddio, rhaid i chi sicrhau eu bod yn cael eu danfon ar yr union foment gywir.

Ystyriwch hyn: Ar ddyfais symudol, mae rhan weladwy'r wefan wedi'i chyfyngu i ardal fach, uwchben y plyg. O ganlyniad, mae gennych gyfle i lwytho'r cynnwys yn yr ardal honno yn gyflym, tra bod yr elfennau eraill o dan y plyg yn lawrlwytho yn y cefndir.

Nodyn: Yr hyn sy'n helpu i wneud CRhA yn unigryw yw ei fod wedi cynnwys llwyth o flaenoriaethu adnoddau, gan sicrhau mai dim ond yr adnoddau pwysicaf sy'n cael eu lawrlwytho gyntaf.

Gall fod yn her lleihau nifer y delweddau ar safle - yn enwedig ar gyfer brandiau manwerthu, er enghraifft, gyda llawer o gynhyrchion - ond mae'n dal yn hanfodol lleihau effaith delweddau ar amser llwyth gyda'r tair tacteg hyn o leiaf. 

Cynyddu cyflymder eich tudalen gydag CRhA

Os yw'ch tudalennau symudol yn dioddef o gyfraddau bownsio uchel a chyfraddau trosi isel oherwydd cyflymder llwyth tudalen araf, gallai tudalennau CRhA fod yn ras arbed ichi.

Dechreuwch greu tudalennau CRhA ôl-gliciwch i ddarparu profiadau pori symudol cyflym, optimized a pherthnasol i'ch ymwelwyr, a gwella'ch Sgoriau Ansawdd a'ch addasiadau yn y broses.