Google Analytics: Pam y Dylech Adolygu A Sut i Addasu Diffiniadau Eich Sianel Caffael

Diffiniadau Sianel Google Analytics

Rydyn ni'n cynorthwyo cleient Shopify Plus lle gallwch chi prynu dillad hamdden ar-lein. Ein hymgysylltiad yw eu cynorthwyo i fudo eu parth ac optimeiddio eu gwefan i ysgogi mwy o dwf trwy sianeli chwilio organig. Rydym hefyd yn addysgu eu tîm ar SEO ac yn eu helpu i sefydlu Semrush (rydym yn bartner ardystiedig).

Roedd ganddyn nhw enghraifft ddiofyn o Google Analytics wedi'i sefydlu gyda thracio e-fasnach wedi'i alluogi. Er bod hynny'n ffordd braf o fesur dadansoddeg sylfaenol ar gyfer e-fasnach, gall roi llawer mwy o fanylion am ymddygiad defnyddwyr yn ogystal â data mwy cywir ... os caiff ei ddefnyddio'n llawn i'w lawn botensial. Fe wnaethom ddefnyddio Google Tag Manager gyda thunnell o ddigwyddiadau ychwanegol i integreiddio â Google Analytics. Fe wnaethom hefyd sefydlu camau cynhwysfawr yn eu Nodau ar gyfer delweddu twndis gwell.

Grwpio Sianel Rhagosodedig yn Google Analytics

Os ydych chi erioed wedi llywio i Caffaeliad> Trosolwg yn Google Analytics, fe welwch ddadansoddiad cynhwysfawr o'r sianeli caffael y mae ymwelwyr eich gwefan wedi'u trefnu yn:

grwpio sianeli dadansoddeg google

Yr hyn efallai nad ydych yn sylweddoli, fodd bynnag, yw nad yw'r sianeli hyn bob amser yn gywir ... a gellir eu hoptimeiddio ymhellach ar gyfer gwell adroddiadau. Mae ein cleient yn gwneud gwaith gwych o ddefnyddio codau ymgyrch UTM ar bob platfform y maent yn ei ddefnyddio i yrru busnes i'r wefan. Pan ddechreuon nhw edrych ar adroddiadau ymgyrchu a’u cymharu ag adroddiadau’r sianeli, fe wnaethon nhw nodi rhai materion:

  • Ymgyrchoedd negeseuon symudol (SMS) yn cael eu dosbarthu fel Traffig Uniongyrchol. Efallai y byddwch hyd yn oed yn sylwi nad oes gan negeseuon symudol sianel yn Google Analytics hyd yn oed. Pan fydd rhywun yn clicio ar ddolen mewn neges destun, yn aml gall ddod i mewn i'r wefan heb unrhyw ffynhonnell atgyfeirio gan ei fod yn agor porwr i'r dudalen gyrchfan yn unig.
  • Ymgyrchoedd e-bost yn cael eu dosbarthu fel Traffig Cyfeirio oherwydd nid oedd y llwyfan e-bost yr oeddent yn ei ddefnyddio yn pasio'r data priodol.
  • Traffig taledig Nid oedd yn rhoi mewnbwn ynghylch a oedd yr hysbysebion yn targedu termau brand neu dermau heb frand.

Diolch byth, mae Google Analytics yn rhoi'r gallu i'w ddefnyddwyr greu, diweddaru a golygu'r grwpiau sianel o fewn Google Analytics. Os byddwch yn llywio i Gweinyddol > Gweld > Gosodiadau Sianel, fe welwch rai opsiynau defnyddiol ar gyfer rheoli telerau eich brand yn ogystal â'ch sianeli.

Sut i Ychwanegu Sianel Negeseuon Symudol at Google Analytics

Ein cam cyntaf oedd ychwanegu a diffiniad sianel yn benodol ar gyfer ymdrechion marchnata SMS y brand. Mae platfform marchnata neges destun y brand yn ychwanegu codau ymgyrch UTM yn awtomatig at bob dolen sy'n cael ei fyrhau a'i ddosbarthu, felly mae'n rhaid i ni ddiffinio'r rheolau lle mae'r ffynhonnell yn cyfateb yn union sms. Efallai y bydd eich platfform negeseuon yn cynnig y gallu i addasu hwn neu atodi ei werth ei hun, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio cyn ychwanegu'r diffiniad sianel hwn.

ychwanegu diffiniad sianel google analytics

Y cam nesaf yw dewis lliw arddangos ar gyfer diffiniad y sianel a ddefnyddir trwy gydol Google Analytics Reporting ac yna cliciwch Wedi'i wneud. Bydd eich data yn dechrau poblogi i'r sianel newydd o fewn 24 diwrnod.

Sut i Reoli Termau Brand ac Ychwanegu Sianeli Brand

Wrth weithio gyda chwmnïau ar eu marchnata chwilio organig a thâl, mae gwahaniaeth sylweddol mewn strategaethau o ran termau brand a di-frand. Er enghraifft, dylid monitro allweddeiriau chwilio organig sy'n gyrru traffig i'r wefan bob amser ar gyfer twf nad yw'n frand.

  • Chwiliad wedi'i frandio - chwiliwch am enw eich cwmni neu efallai y bydd unrhyw un o frandiau eich cwmni yn rhywun sy'n ymchwilio i'w pryniant nesaf neu beidio. Efallai mai’r ffaith eu bod eisoes yn gyfarwydd â’ch brand yw eu bod nhw’n gweld beth arall sydd gennych i’w gynnig neu’n dilysu a ellir ymddiried yn eich cwmni ai peidio.
  • Chwiliad heb frand – mae'r chwiliadau hyn fel arfer yn ddefnyddiwr neu'n fusnes sy'n chwilio am gynnyrch neu ateb ... ond nid ydynt yn gyfarwydd â'ch cwmni. Mae'r rhain yn ddefnyddwyr chwilio gwerthfawr iawn oherwydd mae'n debyg bod ganddyn nhw fwriad i brynu ac efallai nad ydyn nhw'n ymwybodol o'ch brand.

Mae'n nodwedd ychydig yn hysbys, ond mae Google Analytics yn rhoi'r cyfle i chi ychwanegu eich termau brand mewn dadansoddeg a sefydlu sianeli diffiniedig ar gyfer chwiliad brand a heb ei frandio! Bydd Google Analytics hyd yn oed yn ceisio llenwi rhestr o dermau brand sydd eisoes yn ymweld trwy chwilio. Dim ond llywio i Gweinyddol > Gweld > Gosodiadau Sianel > Rheoli Termau Brand.

Dyma enghraifft ar gyfer a pysgota iâ cwmni technoleg rydym yn gweithio gyda nhw:

Google Analytics - Rheoli Termau Brand

Fe wnaethom ychwanegu cwpl o dermau brand eraill ar gyfer cwmni arall a llinell gynnyrch. Pan fyddwn yn cadw'r telerau, mae Google Analytics yn gofyn yn awtomatig a hoffech chi sefydlu diffiniadau sianeli chwilio taledig heb frand (generig) a brand:

Sefydlu sianeli chwilio â thâl brand a chwilio â thâl generig

Pan gliciwch Ie, gosodwch i fyny nawr, gallwch adolygu'r sianeli ac yna cliciwch arbed i'w actifadu. Sylwch ar y Math o Ymholiad lle mae gennych yr opsiwn o Generig neu Brand:

  • Diffiniad Sianel Taledig Generig (Heb ei Brand)
  • Diffiniad Sianel Taledig Brand

Nodyn ochr ... byddai'n wych gallu segmentu'ch traffig organig fel hyn hefyd, ond mae Google Analytics yn cuddio telerau unrhyw ddefnyddiwr sydd wedi mewngofnodi i gyfrif Google felly byddai'n anghywir iawn.

Sut i Addasu Diffiniad Sianel Presennol

Ein rhifyn olaf i'w lanhau oedd sicrhau bod ein hymgyrchoedd e-bost wedi'u dosbarthu'n gywir fel y Sianel E-bost yn Google Analytics. Roedd y cleient wedi galluogi newidynnau UTM yn eu marchnata e-bost felly roedd pob ymwelydd safle yn cyrraedd gyda ffynhonnell ymgyrch o llif i'w gwefan.

Dylech adolygu eich gosodiadau Google Analytics i weld a yw'r cyfrwng neu'r ffynhonnell wedi'i osod ar bob ymgyrch e-bost ... ac yna gallwch chi fynd i mewn a addasu diffiniad y sianel ar gyfer e-bost. Un o'r pethau braf y mae Google yn ei wneud yma yw awtoboblogi cwymplen o werthoedd eich gwefan fel y gallwch chi adnabod yr un rydych chi'n chwilio amdano yn hawdd. Byddwch yn siwr i ychwanegu at y rheol bresennol gyda OR datganiad:

addasu diffiniad sianel e-bost

Ar ôl i chi wneud hyn, mae'n cymryd tua 24 awr i'r data ddiweddaru a phoblogi'n gywir ... cadwch mewn cof NAD effeithir ar Ddata Hanesyddol. Nid yw hyn ond yn mynd i ddosbarthu'ch ymwelwyr yn well wrth symud ymlaen.

Ar ôl eu diweddaru, gallwch ddychwelyd i'ch adroddiadau Caffael a chael dadansoddiad llawer mwy cywir o'ch sianeli marchnata i mewn i'ch gwefan yn Google Analytics:

Sianeli Uchaf - Google Analytics gyda sianeli wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr ac wedi'u haddasu

Yn bwysicach fyth, mae hyn yn eich helpu i weld eich data ymgysylltu a throsi yn well o ran eich sianeli. Unwaith y byddwch yn diffinio eich sianeli yn fwy cywir, byddwch yn cael adroddiadau llawer mwy cywir ar berfformiad eich ymdrechion marchnata!

Os oes angen cymorth arnoch i wneud y gorau o'ch enghraifft Google Analytics, peidiwch ag oedi cyn estyn allan i'm cwmni, Highbridge. Ynghyd â Google Tag Manager, rydym yn helpu cleientiaid i gael adroddiadau llawer mwy cywir fel y gallant wneud gwell penderfyniadau busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.