Pam Google Doe $ n't Care

trachwant google

Mae gan Read Write Web erthygl ar ffermydd cynnwys a'r effaith ar chwilio. Buom yn trafod ffermydd cynnwys mewn bwrdd crwn gweithredol yn Webtrends ychydig hefyd ... amser real analytics yn bendant yn chwarae rôl.

Mae ffermydd cynnwys yn wefannau cyhoeddiadau sy'n cyhoeddi cynnwys i fachu traffig peiriannau chwilio am elw. Hmmm ... swnio ychydig fel blogio i chwilio i mi. Rwy'n credu mewn gwirionedd bod ffermydd cynnwys yn syniad gwych ac mae'n debyg y byddant yn gwella canlyniadau peiriannau chwilio Google.trachwant

Nid oes ots gan Google.

Byddan nhw'n gweithredu fel maen nhw'n malio (yn union fel maen nhw'n ymddwyn fel nad ydyn nhw'n ddrwg), ond does dim ots ganddyn nhw. Dyma pam:

  • Y gwir yw bod peiriant chwilio Google yn sugno ac yn parhau i waethygu. Os mae ffermydd cynnwys yn gyrru atebion i frig y canlyniadau chwilio sy'n ateb fy ymholiad, byddaf yn hapus. Mae Google wedi ein cyflyru i glicio ar ganlyniad, wrth gefn, clicio ar ail ganlyniad, wrth gefn, clicio ar drydydd canlyniad, ymholi gyda geiriad gwahanol a gwneud y cyfan eto. Mae maint y cynnwys y gall Google ei fynegeio yn chwythu meddwl, ond mae'r canlyniadau'n sugno.
  • Mae model refeniw Google i gwerthu hysbysebu, peidio â chynhyrchu canlyniadau chwilio o ansawdd. Os yw Google yn cynhyrchu canlyniad i chi, nid dyna'r hyn yr oeddech yn edrych amdano, ond mae gan y dudalen ganlyniadau hysbysebion talu-fesul-clic cwpl sy'n gymhellol, mae Google newydd gael ei wobrwyo am ei ganlyniad bachog. Mae yna lawer o stocrestr talu-fesul-clic allan yna ... ac mae angen rhywle ar Google i'w roi.
  • Cyn belled â bod Google yn cynnal ei gyfran o'r farchnad, bydd yn hongian ar y gyfran honno o'r farchnad am amser hir iawn. Unwaith eto, mae gan Google cyflyru ei ddefnyddwyr i weithio o amgylch ei ddiffygion. Maent wedi gwneud mor llwyddiannus - dyna pam y gallai Bing fod yn beiriant chwilio gwell ond mae'n cael amser anodd yn chwalu cyfran y farchnad.
  • Mae pob blog yn fferm gynnwys, a'r mwyafrif o blogwyr sy'n deall chwilio postiadau blog hadau i dargedu mwy o draffig peiriannau chwilio. Rwy'n arsylwi fy nhraffig peiriannau chwilio yn llwyr, yn olrhain allweddeiriau, ac yn gweithio i osod cynnwys gwych a fydd yn gyrru mwy o draffig. Sut ydych chi'n gwahaniaethu fferm gynnwys â chyhoeddiad o safon? Nid wyf yn siŵr y gallwch.

Rwy'n credu bod ffermydd cynnwys yn fusnes cadarn. Heck - Newydd lansio Gwerthwyr Tech Marchnata ... yn y bôn mae'n fferm gynnwys o offer, cynhyrchion a gwasanaethau Technoleg Marchnata. Mae gen i un eithriad, serch hynny. Mae yna dunnell o safleoedd agregu allan yna sy'n cynnwys hadau ond nad ydyn nhw'n darparu unrhyw werth eu hunain.

Mae un safle o'r fath mewn gwirionedd yn adnabyddus ac yn annwyl gan fechgyn Silicon Valley… Mahalo (hepgorwyd y ddolen yn fwriadol). Mae Aaron Wall wedi gwneud gwaith gwych yn olrhain Strategaeth barhaus Mahalo o wthio cynnwys nid dyna'u hunain. Yn ogystal, mae Jason Calacanis hefyd yn gwybod - gan ei fod yn gwthio'r pynciau tueddu hynny a thudalennau Mahalo trwy'r cyfryngau cymdeithasol i yrru mwy o draffig.

Beth mae hyn yn ei olygu i Farchnatwyr? Nid yw'n newyddion da ... mae'n golygu eich bod nid yn unig yn brwydro yn erbyn y gystadleuaeth am raddio peiriannau chwilio, ond rydych hefyd yn cystadlu â ffermydd cynnwys sy'n dymuno dargyfeirio traffig i'w gwefannau er elw.

Pan fydd ffermydd cynnwys yn denu digon o safle peiriannau traffig a thraffig y gallant gefnogi eu system dosbarthu hysbysebion eu hunain sy'n fwy proffidiol na Google ... dim ond wedyn y bydd Google yn crio budr ac yn dechrau gwneud rhywbeth am hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.