Pam ydych chi'n blogio?

BlogRwy'n hoffi ceisio a throsglwyddo gwybodaeth. Mae gen i wefr o deulu, ffrindiau, coworkers a chleientiaid sy'n gofyn am fy marn ac rwyf wrth fy modd yn ei roi iddyn nhw. Yn anffodus mae gen i fwy o gwestiynau a mwy o bobl angen cymorth, serch hynny, felly weithiau mae hyd yn oed fy nheulu'n mynd yn wallgof nad ydw i'n ymateb.

Ond, mae'n is yr hyn rwy'n dda yn ei wneud.

Rwy'n hoffi gwrando.
Rwy'n hoffi darllen.
Rwy'n hoffi dysgu.
Ac rydw i wrth fy modd yn rhannu'r hyn rydw i wedi'i ddysgu.

Mae rhannu hyd yn oed yn bwysicach pan fyddaf yn anghywir. Rwy'n ei werthfawrogi pan fydd pobl yn dweud wrtha i fy mod i oddi ar fy rociwr. Heddiw cefais gywilydd angerddol yn y gwaith am ffiniau fy nghyfrifoldebau a fy swydd. Gwir yw, roedd yn tiff oherwydd fy mod yn casáu ffiniau. Nid wyf am gael fy nhîm ac rwy'n dadlau ynghylch beth yw fy swydd yn erbyn beth yw eu swydd. Dwi wir eisiau cael grŵp o bennau at ei gilydd i ddatrys problem y darn! Dyna ni!

O dan adegau o straen mewn cwmni, rydyn ni'n hoffi gwthio cyfrifoldebau a ffiniau yn ôl. Onid yw'n ddoniol pan fyddwch chi'n cychwyn cwmni nad yw'r ffiniau hynny'n bodoli? Mae pawb yn syml yn cicio i mewn oherwydd eu bod i gyd cael i os ydyn nhw am oroesi. Sut ydyn ni'n cadw'r momentwm hwnnw wrth i chi dyfu o 5 i 10 i 5,000 o gleientiaid? Rwy'n credu ei fod yn un o gyfrinachau gorau cwmnïau mawr. I gyd-fynd â phrosesau, gwaith papur, pwyntio bysedd…. dim ond ei gyflawni! Dyna pam rydw i mewn busnes ac nid gwleidyddiaeth. Rwy'n dirmygu gwleidyddiaeth, yn enwedig gwleidyddiaeth mewn busnes.

Felly mi yelled, ac yelled nhw, ac mi yelled rhai mwy a stormio allan. Wedi hynny, fe gyrhaeddon ni drwyddo. Rydyn ni'n dîm gwell o'i herwydd. Ydw i'n dymuno na ddigwyddodd erioed? Yn hollol ddim! Rhaid iddyn nhw ddeall sut rydw i'n teimlo a phwy ydw i er mwyn i ni allu gwneud y swydd yn iawn. Rwy'n eu parchu llawer mwy am wthio yn ôl na pheidio. Ac yn awr mae gen i werthfawrogiad am eu persbectif.

Rwyf am gael y dadleuon hyn gyda phawb. Rwy'n berson gwell pan fyddwch chi'n mynegi eich hun i mi. Dydw i ddim yn mynd i ddweud fy mod i'n iawn neu eich bod chi'n anghywir ... mae gan bob un ohonom ein safbwyntiau a'n credoau ein hunain. Rydyn ni'n well fel tîm oherwydd ein hamrywiaeth.

Dyma pam dwi'n blogio!

Rwy'n cael taflu fy syniadau at unrhyw un sy'n dymuno eu darllen. Mae gen i gwpl cant o ddarllenwyr y dydd nawr a phob ychydig ddyddiau bydd un ohonyn nhw'n taflu sylw neu nodyn byr ataf sy'n gwneud i mi feddwl am yr hyn rydw i wedi'i ysgrifennu. Ddoe, trosglwyddodd arweinydd cwmni GIS uchel ei barch 2 air ynglŷn â fy nghofnod olaf ar Google Maps: “Gweithredu neis!”. Fe wnaeth fy niwrnod!

Dyma pam dwi'n blogio.

Mae gen i grŵp o bobl ddibynadwy o'm cwmpas yr wyf yn bownsio syniadau yn gyson. Ond nid yw'n ddigon. Rwyf am bownsio fy syniadau oddi ar bobl nad wyf yn eu hadnabod. Pobl y tu allan i'm diwydiant, y tu allan i'm gwlad, y tu allan i'm ras, ac ati. Rwy'n croesawu eu hymateb! Dwi wir yn gwneud! Rydyn ni'n well pan rydyn ni'n deall ein gilydd. Ni all unrhyw beth ein rhwystro.

Felly pam ydych chi'n blogio?

3 Sylwadau

  1. 1

    Newydd ddod o hyd i'r blog hwn heddiw a rhaid imi ddweud fy mod yn credu ei fod yn flog rhagorol gyda swyddi yr un mor rhagorol. Edrychaf ymlaen at ddarllen mwy o'ch gwaith!
    Courtney

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.