Blogio ar gyfer Busnes: Triciau Newydd ar gyfer Hen Gŵn

cychwyn blogio corfforaethol

Ni all unrhyw un ddadlau'r absoliwt goruchafiaeth blogiau ar boblogrwydd ac, yn ei dro, safle peiriannau chwilio. Daw poblogrwydd blogiau o'r dull cyfathrebu newydd hwn sydd wedi esblygu ar y we - yn fwy personol, llai mireinio a dilys.

Mae Technorati yn olrhain drosodd Blogiau 112.8 miliwn ar hyn o bryd gyda miloedd o flogiau yn cael eu creu bob awr. Cymwysiadau ffynhonnell agored fel WordPress, blogger, Neu Typepad a Vox gwneud blogio yn hawdd. Ymhob cwmni, os nad pob adran TG, fe welwch o leiaf un person yn blogio. Mae'n syml:

Ysgrifennu + Cyhoeddi = Blog?

Mae'n swnio'n hawdd, iawn? Dyna'r union ffordd y mae ymgynghorwyr marchnata yn cael eu trin pan fyddwn yn mynd i mewn i sefydliad ac yn trafod blogio fel rhan o strategaethau marchnata cyffredinol. Mae cwmnïau'n trafod blogio fel mae'n eitem ar restr wirio 2008. Gofynnwch i gwmni a ydyn nhw'n blogio ac a ydych chi'n cael yr “yup” gorfodol. Os nad ydyn nhw wedi gofyn, gofynnwch iddyn nhw pa blatfform maen nhw'n edrych arno ac maen nhw'n ymateb gydag unrhyw un o'r “rhai rhad ac am ddim”.

Nid yw mor hawdd â hynny

Pe bai blogio corfforaethol mor syml, pam mae nifer y blogiau yn plymio? Mae yna ychydig o resymau:

 • Nid yw sgyrsiau baw yn denu darllenwyr.
 • Mae blogiau busnes yn troi'n ddatganiadau i'r wasg sydd wedi'u hadfywio.
 • Nid yw'r pynciau'n tanio sylwadau nac ôl-daliadau.
 • Nid oes gan y swyddi bersonoliaeth nac arweinyddiaeth meddwl.

Yn fyr, y rheswm pam mae blogiau busnes yn methu yw oherwydd bod corfforaethau yn amnewid cais blogio ar gyfer eu system rheoli cynnwys.

Mae angen help ar fusnesau!

Mae dwy allwedd i flogio llwyddiannus y mae busnesau yn eu hanwybyddu'n llwyr:

 1. Strategaeth.
 2. Llwyfan sy'n cefnogi'r strategaeth.

Gall unrhyw foi TG sydd ag owns o synnwyr daflu WordPress ar weinydd a rhoi mewngofnodi i'r Prif Swyddog Gweithredol. Mae hon yn ffordd sicr o sicrhau hyd oes fer eich blog busnes. Mae'n debyg iawn i fynd allan a dechrau busnes gofal lawnt oherwydd eich bod wedi cyfrifo sut i gychwyn eich peiriant torri lawnt eich hun.

 • Mae sicrhau canlyniadau awdurdod a pheiriant chwilio yn gofyn am ddadansoddiad dwys iawn o'ch busnes, ei gystadleuwyr, ei bresenoldeb ar y we ar hyn o bryd a lle yr hoffech iddo fod.
 • Mae gweithredu platfform blogio sy'n tywys y blogiwr yn ddiymdrech trwy'r broses bostio, yn helpu'r ysgrifennwr sy'n dechnegol anadweithiol i gynhyrchu cynnwys wedi'i optimeiddio, ac yna'n trefnu'r cynnwys hwnnw'n awtomatig ar gyfer y canlyniadau chwilio uchaf (a benderfynwyd yn y dadansoddiad a'r strategaeth flaenorol) yn allweddol i lwyddiant blog busnes.
 • Nid yw blogio yn llwyddiant dros nos. Mae canlyniadau blogio gwych yn gofyn am fomentwm a dadansoddiad a gwelliant cyson. Gyda blogio busnes, byddwn hefyd yn annog dull tîm lle mae'r tîm yn sicrhau bod pobl yn gweithredu ar strategaeth ac amserlen gynhwysfawr.
 • Nid yw cynnwys yn cael ei yrru na'i gymeradwyo gan Farchnata. Os oes a yn ddiflas sgwrs i'w chael, yn aml mae hyn oherwydd y glanhau o gynnwys gan frawd mawr.

Strategaeth + Ysgrifennu + Cyhoeddi + Optimeiddio = Blog Busnes!

Rwy'n caru WordPress ac ni fydd y blog hwn yn newid o'r platfform blogio hwnnw. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu mai WordPress yw'r ateb delfrydol. Ar fy sgrin 'Creu Post Newydd', does dim llai na 100 o opsiynau ... tagiau, categorïau, statws, dyfyniad, ôl-draciau, sylwadau, pings, amddiffyn cyfrinair, meysydd arfer, statws post, postiadau yn y dyfodol .... ochenaid. Taflwch y sgrin hon o flaen unrhyw un ac mae ychydig yn frawychus!

Ni ddylai eich busnes orfod addysgu defnyddwyr ar sut i ddefnyddio platfform blogio. Dylech allu mewngofnodi, postio a chyhoeddi yn wirioneddol. Gadewch i'r cais wneud y gweddill!

Sgorio Allweddair

Dyma un enghraifft o nodwedd wych y byddwch chi'n dod o hyd iddi Compendiwm Blogware, teclyn i gynorthwyo'r awdur i ganolbwyntio ar yr allweddeiriau a'r ymadroddion yn ei swydd fel bod ganddo'r nerth i gael ei godi gan beiriannau chwilio.

Os byddwch chi'n ysgrifennu rhy ychydig neu ormod o eiriau allweddol ac ymadroddion, bydd eich sgôr yn gostwng! Mae'n offeryn bach hynod ddiddorol a ysgrifennwyd gan ffrind, PJ Hinton. Cynghorir awduron i ysgrifennu ar gyfer y darllenydd, ond gallant gyflawni hynny ac dwysedd allweddair gwych gydag offeryn dyfeisgar fel hwn.

allweddairstrengthscreenshot

Daw teclyn fel Compendium gyda thîm o weithwyr proffesiynol sy'n eich helpu i adeiladu'r strategaeth, a chymhwysiad sy'n eich helpu i weithredu'n effeithiol ar y strategaeth honno. Ac nid oes angen i'ch person TG hyd yn oed gymryd rhan! Os nad ydych yn dymuno gweld eich blog busnes yn mynd i lawr y tiwbiau, dewch o hyd i'r bobl iawn a chael yr offeryn cywir i weithredu ag ef.

Cefais y pleser o ymweld â choffi gyda Chris Baggott y bore yma (mae wedi postio am ymchwil TheForrester ar flogio hefyd.

Compendiwm is gweithio - canolbwyntio cynnwys a gyrru tunnell o draffig i'r busnesau sydd wedi ymuno. Mae darllenwyr yn ymgysylltu ac yn dychwelyd - ac mae busnesau'n tyfu o'r canlyniadau. Mae'n amser cyffrous i'r cwmni ac mae tueddiadau Compendium yn hollol groes i'r tueddiadau hynny y mae Forrester wedi'u harsylwi.

Datgeliad Llawn: Rwy'n gyfranddaliwr yn Compendium a bûm yn gweithio gyda Chris ac Ali yn y dyddiau cynnar iawn. Sgwrs theori a bwrdd gwyn oedd Compendium yn ôl bryd hynny, ond mae Chris a’r tîm wedi troi’r sgwrs honno’n dipyn o gwmni! Nid yw'n theori mwyach, mae'n gymhwysiad sy'n trawsnewid blogio busnes.

7 Sylwadau

 1. 1

  Swydd ardderchog, Doug.

  Efallai bod blogiau busnes yn gostwng oherwydd ni ddysgodd y mabwysiadwyr cynnar erioed sut i drosi darllenwyr blog yn gwsmeriaid, problem sy'n gyffredin i'r mwyafrif o wefannau. Nawr, maen nhw'n rhoi cynnig ar wahanol offer.

  Nid wyf yn credu bod blogio busnes wedi'i brofi eto mewn gwirionedd, o leiaf nid gan lawer o'r cwmnïau sydd fwyaf tebygol o lwyddo ag ef. Mae hynny oherwydd bod cydymffurfio yn fater o'r fath.

  Mae materion cydymffurfio yn cadw llawer o'r cwmnïau gorau rhag blogio. Rhaid i gwmnïau cyhoeddus fod yn ofalus iawn i beidio â gwneud datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol a all ddenu buddsoddwyr i brynu eu stoc. Nid yw cwmnïau preifat dan arweiniad gweledigaethwyr (y blogwyr gorau o bosibl) yn awyddus i rannu eu prosesau meddwl gyda chystadleuwyr.

  Felly, pwy sydd ar ôl? Marchnata cwmnïau gwerin a haen ganol nad ydyn nhw'n ddigon mawr i fynd yn ddigon cyhoeddus neu weledigaethol i newid y byd. Mae hyn yn cynnwys blogiau diflas wedi'u llenwi â datganiadau cyfochrog a gwasg cwmnïau.

  Yr ateb? Wel, rwy'n dal i weithio ar hynny. Nid yw'n hawdd cael y bobl iawn i flogio. Ond ar ôl iddyn nhw ddechrau, dyma rai awgrymiadau i'w gwneud hi'n haws i blogwyr busnes gadw'r tân hwnnw rhag llosgi:

  1) cael rhywfaint o help. Efallai mai'r Prif Swyddog Gweithredol yw'r dyn rydych chi ei eisiau ar is-lein y blog, ond nid yw'n debygol o'i wneud yn flaenoriaeth. Rhowch rywun arall â gofal am sicrhau bod y swyddi'n cael eu hysgrifennu a'u huwchlwytho.

  2) creu calendr golygyddol. Penderfynwch beth rydych chi'n mynd i siarad amdano ymlaen llaw, ei redeg heibio'r tîm cyfreithiol ac yna cael eich ysgrifenwyr i weithio ar y swyddi.

  3) ysgrifennwch yr hyn sydd ei angen ar eich cwsmeriaid. Mae diflas ym meddwl y darllenydd (neu lygad y deiliad, neu rywbeth). Os yw'r blog wedi'i anelu at ychwanegu gwerth go iawn at ragolygon y cwmni, bydd yn haws trosi darllenwyr yn gwsmeriaid.

  Diolch eto am swydd wych.

  Rick

 2. 3

  Post gwych, yn ôl yr arfer.

  Ond rydw i eisiau gofyn, sut wnaethoch chi ddysgu am nodwedd Compendium y gwnaethoch chi dynnu sylw ati? A yw cleient o'ch un chi yn ei ddefnyddio? Neu a noddwyd y swydd hon gan Compendium? Fe ddaeth ar draws fel hysbyseb mewn gwirionedd.

  Byddwch yn ymwybodol nad wyf yn eich cyhuddo, a hyd yn oed pe bai'n swydd talu-am-swydd byddwn yn dal i feddwl yn uchel ohonoch, ond rwy'n chwilfrydig yn bennaf ...

  • 4

   Hi Mike,

   Dim pryderon yno! Rhoddais ychydig o ddatgeliad ar ddiwedd y swydd - fe wnes i helpu i ddatblygu rhagosodiad gwreiddiol Compendium gyda Chris Baggott ac rydw i'n gyfranddaliwr yn y busnes.

   Mae PJ Hinton yn ddatblygwr yn Compendium ac (mae'n gyd-ddigwyddiad) hefyd yn gyd-'fiend' o Cwpan y Bean lle dwi'n hongian allan. Roeddwn yn siarad â PJ am rai syniadau ar gyfer helpu'r blogiwr i ysgrifennu wrth iddo ysgrifennu - a rhoddodd PJ gipolwg i mi ar y nodwedd hon na chafodd ei rhyddhau eto.

   Cynigiodd Ali Sales y syniad a chredaf ei fod yn wych.

   Doug

 3. 5
  • 6

   Dim problem, Mike! Byddaf bob amser yn agored gyda chi - ac yn gwerthfawrogi cael fy herio. Rwy'n credu ei fod yn 'fy nyletswydd' fel blogiwr. Os ydw i'n mynd i ysgrifennu'r geiriau, mae'n well i mi allu eu cefnogi!

 4. 7

  Mae blogio yn ffordd wych i gwmni gyrraedd mwy o bobl. Mae'n caniatáu i'r cwmni ddangos ochr wahanol i'w fusnes. Yn ogystal, mae'n helpu i gynyddu eu safle ar beiriant chwilio. Oherwydd bod blogio yn ffordd dda o gysylltu â'ch cwsmeriaid ac i ehangu'ch rhwydwaith cymdeithasol, mae angen i chi fod yn ofalus ac yn gyson â'ch blogio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.