Pam Mae Targedu Cyd-destunol yn hollbwysig i farchnatwyr sy'n llywio'r dyfodol cwci-llai

Hysbysebu Cyd-destunol

Rydym yn byw mewn newid paradeim byd-eang, lle mae pryderon preifatrwydd, ynghyd â thranc y cwci, yn rhoi pwysau ar farchnatwyr i gynnal ymgyrchoedd mwy personol ac empathi, mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Er bod hyn yn cyflwyno sawl her, mae hefyd yn cyflwyno llawer o gyfleoedd i farchnatwyr ddatgloi tactegau targedu cyd-destunol mwy deallus.

Paratoi ar gyfer Dyfodol Cwci-Llai

Mae'r defnyddiwr sy'n gynyddol breifat o ran preifatrwydd bellach yn gwrthod y cwci trydydd parti, gydag adroddiad yn 2018 yn datgelu bod 64% o gwcis yn cael eu gwrthod, naill ai â llaw neu gyda rhwystrwr hysbysebion - ac roedd hyn cyn gweithredu deddfwriaeth preifatrwydd newydd. Ar ben hyn, mae 46% o ffonau bellach yn gwrthod tua 79% o gwcis, ac mae metrigau sy'n seiliedig ar gwcis yn aml yn gorddatgan cyrhaeddiad 30-70%. 

Erbyn 2022, bydd Google yn cael gwared ar y cwci trydydd parti yn raddol, rhywbeth y mae Firefox a Safari eisoes wedi'i gyflawni. O ystyried cyfrifon Chrome am mwy na 60% o ddefnydd porwr gwe, mae hyn yn fargen fawr i farchnatwyr a hysbysebwyr, yn enwedig y rhai sy'n defnyddio rhaglenni. Bydd y porwyr hyn yn dal i ganiatáu cwcis parti cyntaf - am y tro o leiaf - ond yr hyn sy'n amlwg yw na ellir dibynnu cymaint ar y cwci i lywio targedu ymddygiadol. 

Beth Yw Targedu Cyd-destunol?

Mae targedu cyd-destunol yn ffordd i dargedu cynulleidfaoedd perthnasol gan ddefnyddio geiriau allweddol a phynciau sy'n deillio o'r cynnwys o amgylch rhestr hysbysebion, nad oes angen cwci na dynodwr arall arno.

Mae Targedu Cyd-destunol yn Gweithio Yn Y Ffordd ganlynol

  • Y cynnwys o gwmpas rhestr ad ar y dudalen we, neu'n wir yr endidau a'r themâu sy'n bresennol mewn fideo, yn cael eu tynnu a'u trosglwyddo i beiriant gwybodaeth. 
  • Mae'r injan yn defnyddio algorithmau gwerthuso'r cynnwys yn seiliedig ar dair colofn, 'diogelwch, addasrwydd a pherthnasedd' a'r cyd-destun y mae'n cael ei gynhyrchu ynddo. 
  • Gall datrysiadau mwy datblygedig haenu i mewn yn ychwanegol data amser real yn gysylltiedig â chyd-destun y gwyliwr yn y foment mae'r hysbyseb yn cael ei gweld a'i haenu, fel os yw'r tywydd yn boeth neu'n oer, mae'n ddydd neu nos, neu os yw'n amser cinio.
  • Ymhellach, yn lle signalau sy'n seiliedig ar gwcis, mae'n defnyddio amser real eraill signalau sy'n seiliedig ar gyd-destun, megis pa mor agos yw person at bwynt o ddiddordeb, a yw gartref, neu a yw'n cymudo, ac ati.
  • Os yw'r sgôr addasrwydd yn uwch na throthwy'r cwsmer, rhybuddir y Llwyfan Ochr Galw (DSP) i barhau gyda'r pryniant cyfryngau.

Mae targedu cyd-destunol uwch yn dadansoddi testun, sain, fideo a delweddaeth i greu segmentau targedu cyd-destunol sydd wedyn yn cael eu paru â gofynion hysbysebwr penodol, fel bod hysbysebu'n ymddangos mewn amgylchedd perthnasol a phriodol. Felly er enghraifft, efallai y bydd erthygl newyddion am Bencampwriaeth Agored Awstralia yn dangos Serena Williams yn gwisgo esgidiau tenis y partner noddi Nike, ac yna gallai hysbyseb ar gyfer esgidiau chwaraeon ymddangos o fewn yr amgylchedd perthnasol. Yn yr achos hwn, mae'r amgylchedd yn berthnasol i'r cynnyrch. 

Mae targedu cyd-destunol da hefyd yn sicrhau nad yw cyd-destun yn gysylltiedig yn negyddol â chynnyrch, felly ar gyfer yr enghraifft uchod, byddai'n sicrhau nad yw'r hysbyseb yn ymddangos pe bai'r erthygl yn negyddol, yn newyddion ffug, yn cynnwys gogwydd gwleidyddol neu wybodaeth anghywir. Er enghraifft, ni fyddai'r hysbyseb ar gyfer esgidiau tenis yn ymddangos os yw'r erthygl yn ymwneud â sut mae esgidiau tenis gwael yn achosi poen. 

Yn fwy effeithiol na defnyddio cwcis trydydd parti?

Dangoswyd mewn gwirionedd bod targedu cyd-destunol yn fwy effeithiol na thargedu gan ddefnyddio cwcis trydydd parti. Mewn gwirionedd, mae rhai astudiaethau'n awgrymu y gall targedu cyd-destunol cynyddu bwriad prynu 63%, yn erbyn targedu lefel cynulleidfa neu sianel.

Canfu'r un astudiaethau Mae 73% o ddefnyddwyr yn teimlo hysbysebion sy'n berthnasol yn eu cyd-destun ategu'r cynnwys cyffredinol neu'r profiad fideo. Hefyd, roedd y defnyddwyr a dargedwyd ar y lefel gyd-destunol 83% yn fwy tebygol o argymell y cynnyrch yn yr hysbyseb, na'r rhai sydd wedi'u targedu at lefel y gynulleidfa neu'r sianel.

Roedd ffafriaeth gyffredinol y brand yn 40% yn uwch i ddefnyddwyr wedi'u targedu ar y lefel gyd-destunol, a nododd defnyddwyr a wasanaethodd hysbysebion cyd-destunol y byddent yn talu mwy am frand. Yn olaf, cafwyd hysbysebion gyda'r perthnasedd mwyaf cyd-destunol 43% yn fwy o ymrwymiadau niwral.

Mae hyn oherwydd bod cyrraedd defnyddwyr yn y meddylfryd cywir ar yr eiliad iawn yn gwneud i hysbysebion atseinio'n well, ac felly'n gwella bwriad prynu yn llawer mwy nag hysbyseb amherthnasol yn dilyn defnyddwyr o amgylch y rhyngrwyd.

Go brin fod hyn yn syndod. Mae defnyddwyr yn cael eu peledu â marchnata a hysbysebu yn ddyddiol, gan dderbyn miloedd o negeseuon yn ddyddiol. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol iddynt hidlo negeseuon amherthnasol yn gyflym yn gyflym, felly dim ond negeseuon perthnasol sy'n mynd trwyddi i'w hystyried ymhellach. Gallwn weld yr annifyrrwch hwn gan ddefnyddwyr yn y bomio yn cael ei adlewyrchu yn y defnydd cynyddol o atalyddion hysbysebion. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn barod i dderbyn negeseuon sy'n berthnasol i'w sefyllfa bresennol, ac mae targedu cyd-destunol yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd neges yn berthnasol iddynt ar hyn o bryd. 

Wrth symud ymlaen, bydd targedu cyd-destunol yn caniatáu i farchnatwyr fynd yn ôl at yr hyn y dylent fod yn ei wneud - gan greu cysylltiad go iawn, dilys ac empathi â defnyddwyr yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn. Wrth i farchnata fynd 'yn ôl i'r dyfodol', targedu cyd-destunol fydd y ffordd ddoethach a mwy diogel ymlaen i yrru negeseuon marchnata gwell, mwy ystyrlon ar raddfa.

Darllenwch fwy am dargedu cyd-destunol yn ein papur gwyn diweddaraf:

Dadlwythwch y Papur Gwyn Targedu Cyd-destunol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.