RANT: Pwy Sy'n Perchen Eich Parth?

Rant

Ddoe, roeddwn gyda bwrdd cwmni rhanbarthol ac roeddem yn trafod rhai ymfudiadau. Roedd rhai o'r camau yr oedd eu hangen yn mynd i fynnu bod rhai cofnodion parth yn cael eu diweddaru, felly gofynnais pwy oedd â mynediad at DNS y cwmni. Roedd rhai syllu gwag, felly gwnes i a yn gyflym Whois lookup ar GoDaddy i nodi lle roedd y parthau wedi'u cofrestru a phwy oedd y cysylltiadau a restrwyd.


Pan welais y canlyniadau, cefais sioc wirioneddol. Rhywfaint o gefndir yn gyntaf ...


Cofrestru Parth


Pan fyddwch chi'n cofrestru'ch parth, mae yna wahanol gysylltiadau y gallwch chi eu defnyddio i'ch cyfrif. Os ydych chi'n edrych ar fy nghwmni, DK New Media, dyma beth welwch chi:


Enw Parth: dknewmedia.com 
ID Parth y Gofrestrfa: 1423596722_DOMAIN_COM-VRSN 
Cofrestrydd Gweinydd WHOIS: whois.godaddy.com 
URL y Cofrestrydd: http://www.godaddy.com 
Updated Date: 2017-03-11T07:12:37Z 
Creation Date: 2008-03-15T13:41:31Z 
Dyddiad Dod i Ben Cofrestru Cofrestrydd: 2022-03-15T13: 41: 31Z 
Cofrestrydd: GoDaddy.com, LLC 
Cofrestrydd ID IANA: 146 
Cam-drin y Cofrestrydd Cyswllt E-bost: abuse@godaddy.com 
Cam-drin Cofrestrydd Ffôn Cyswllt: + 1.4806242505 
Statws Parth: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited 
Statws Parth: clientUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited 
Statws Parth: clientRenewProhibited http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited 
Statws Parth: clientDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited 
ID Cofrestrydd y Gofrestrfa: Ddim ar gael o'r Gofrestrfa 
Enw'r Aelod Cofrestredig: Douglas Karr 
Sefydliad Aelod Cofrestredig: DK New Media 
Stryd yr Aelod Cofrestredig: 7915 S Emerson Ave. 
Stryd yr Aelod Cofrestredig: Ystafell B203 
Dinas Aelod Cofrestredig: Indianapolis 
Gwladwriaeth / Talaith Aelod Cofrestredig: Indiana 
Cod Post yr Aelod Cofrestredig: 46237 
Gwlad yr Aelod Cofrestredig: U.S. 
Ffôn Aelod Cofrestredig: + 1.8443563963 
Ffôn Aelod Cofrestredig Est: 
Ffacs Aelod Cofrestredig: + 1.8443563963 
Ffacs Cofrestrydd Est: 
E-bost yr Aelod Cofrestredig: info@dknewmedia.com 
ID Gweinyddol y Gofrestrfa: Ddim ar gael o'r Gofrestrfa 
Enw Gweinyddol: Douglas Karr 
Sefydliad Gweinyddol: DK New Media 
Stryd Gweinyddol: 7915 S Emerson Ave. 
Stryd Weinyddol: Ystafell B203 
Dinas Weinyddol: Indianapolis 
Gwladwriaeth / Talaith Weinyddol: Indiana 
Cod Post Gweinyddol: 46237 
Gwlad Weinyddol: U.S. 
Ffôn Gweinyddol: + 1.8443563963 
Ffôn Gweinyddol Est: 
Ffacs Gweinyddol: + 1.8443563963 
Ffacs Gweinyddol Est: 
E-bost Gweinyddol: info@dknewmedia.com 
ID Tech y Gofrestrfa: Ddim ar gael o'r Gofrestrfa 
Enw Tech: Douglas Karr 
Sefydliad Tech: DK New Media 
Tech Street: 7915 S Emerson Ave. 
Tech Street: Suite B203 
Dinas Tech: Indianapolis 
Tech Wladwriaeth / Talaith: Indiana 
Cod Post Tech: 46237 
Gwlad Tech: U.S. 
Ffôn Tech: + 1.8443563963 
Tech Phone Est: 
Ffacs Tech: + 1.8443563963 
Tech Ffacs Est: 
E-bost Tech: info@dknewmedia.com 
Enw Gweinydd: NS33.DOMAINCONTROL.COM 
Enw Gweinydd: NS34.DOMAINCONTROL.COM 
DNSSEC: heb ei arwyddo 
URL System Adrodd Problemau Data ICANN WHOIS: http://wdprs.internic.net/ 
>>> Diweddariad diwethaf cronfa ddata WHOIS: 2019-02-26T14: 00: 00Z << 


Yr hyn y dylech chi sylwi arno ar unwaith yw bod gwahanol gysylltiadau'n gysylltiedig â'r parth:


  • Aelod Cofrestredig - pwy sy'n berchen ar y parth
  • admin - yn nodweddiadol, cyswllt bilio ar gyfer y parth
  • Technoleg - cyswllt technegol sy'n rheoli'r parth (y tu allan i filio)


Pan edrychais ar barth fy nghleient, daeth yr holl gysylltiadau yn ôl gyda chyfeiriad e-bost ym mharth eu cwmni TG. Pob un ohonyn nhw ... nid yn unig y weinyddiaeth a'r dechnoleg, ond yr unigolyn cofrestredig hefyd.


Mae hyn yn annerbyniol.


Beth os?


Gadewch i ni chwarae gêm fach o beth os.


  • Beth os oes gennych anghydfod bilio neu ddadl gyfreithiol gyda'r cwmni sydd wedi'i restru fel cofrestrai eich parth?
  • Beth os bydd y cwmni sydd wedi'i restru fel eich cofrestrai yn mynd allan o fusnes neu os yw eu hasedau wedi'u rhewi?
  • Beth os yw'r cwmni sydd wedi'i restru fel eich cofrestrai yn anablu'r cyfeiriad e-bost neu'n colli ei barth a restrir fel perchennog parth eich cwmni?


Mae hynny'n iawn ... gallai unrhyw un o'r materion hyn beri ichi golli'ch parth! Yn yr achos hwn, mae fy nghleient wedi buddsoddi miliynau o ddoleri ym mrand eu busnes ac awdurdod eu parth ar-lein dros y ddau ddegawd diwethaf. Byddai colli hynny yn effeithio'n ddifrifol ar eu busnes - gan ddod â phopeth i lawr o'u e-bost corfforaethol i'w presenoldeb ar-lein.


Mae hynny'n rhywbeth na allwch ildio rheolaeth iddo i drydydd parti.


Beth ydych chi'n ei wneud?


Gwneud whois lookup ar eich parth heddiw ... nawr. Os gwelwch fod cyfeiriad e-bost yr unigolyn cofrestredig yn is-gontractiwr, asiantaeth, neu gwmni TG yr ydych wedi'i gyflogi i reoli'ch DNS, gofynnwch iddynt newid cyfeiriad e-bost yr unigolyn cofrestredig yn ôl atoch ar unwaith a sicrhau eich bod YN HUNAN i'r cyfrif cofrestru parth lle mae wedi'i sefydlu yn.


Rwyf wedi gweld cwmnïau mawr yn colli eu parthau oherwydd na wnaethant erioed sylweddoli nad oeddent yn berchen arnynt yn y lle cyntaf, gwnaeth eu hisgontractwr. Roedd yn rhaid i un o fy nghleientiaid siwio a mynd i'r llys i gael eu parth yn ôl yn eu dwylo ar ôl gadael i weithiwr fynd. Prynodd y gweithiwr y parthau a'u cofrestru yn ei enw, heb yn wybod i berchennog y cwmni.


Creais e-bost ar unwaith i'r cwmni TG a gofynnais iddynt drosglwyddo'r parth i gyfrif sy'n eiddo i berchennog y cwmni. Nid eu hymateb oedd yr hyn y byddech chi'n ei ddisgwyl ... fe wnaethant ysgrifennu'n uniongyrchol at fy nghleient gan awgrymu y gallwn fod eisiau gwneud hynny rhwygo i ffwrdd y cwmni trwy roi'r parthau yn fy enw i, rhywbeth rydw i byth gofynnwyd amdani.


Pan ymatebais yn uniongyrchol, dywedasant wrthyf wedyn mai'r rheswm a wnaethant oedd rheoli'r parth ar gais y cleient.


Synnwyr.


Pe baent wedi cadw perchennog y cwmni fel unigolyn cofrestredig ac ychwanegu ei gyfeiriad e-bost ei hun ar gyfer gweinyddol a thechnoleg cyswllt, byddwn yn cymeradwyo. Fodd bynnag, fe wnaethant newid y gwir cofrestrai. Ddim yn cŵl. Pe baent yn biliau ac yn gyswllt gweinyddol, gallent fod wedi rheoli'r DNS a hefyd gofalu am filio ac adnewyddu. Nid oedd angen iddynt newid yr unigolyn cofrestredig go iawn.


Nodyn ochr: Gwnaethom hefyd nodi bod y cwmni'n codi tua 300% yn fwy nag adnewyddiad cofrestru parth nodweddiadol, a dywedasant fod hynny i gwmpasu eu rheolaeth o'r parth. Ac roeddent yn codi'r ffi honno 6 mis ynghynt na'r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu.


I fod yn glir, nid wyf yn nodi bod gan y cwmni TG hwn agenda ddi-ffael. Rwy'n sicr bod cael rheolaeth lawn ar gofrestriad parth fy nghleient wedi gwneud eu bywydau yn llawer haws. Yn y tymor hir, efallai ei fod hyd yn oed wedi arbed peth amser ac egni. Fodd bynnag, mae'n annerbyniol newid e-bost yr unigolyn cofrestredig ar y cyfrif.


Fy Nghyngor ar gyfer Cofrestru Parth Eich Cwmni


Cynghorais fy nghleient i gael GoDaddy cyfrif, cofrestru eu parth am yr uchafswm ... degawd ... ac yna ychwanegu'r cwmni TG fel rheolwr lle gallent gael gafael ar y wybodaeth DNS yr oedd angen iddynt ei gwneud. Gan fod gan fy nghleient CFO, argymhellais y dylent ychwanegu'r cyswllt hwnnw ar gyfer bilio a gwnaethom ei hysbysu o'r cyfrif i sicrhau bod y parthau'n cael eu talu am y tymor hir.


Bydd y cwmni TG yn dal i gael ei dalu am reoli'r DNS, ond nid oes angen eu talu 3 gwaith yn fwy na'r gost cofrestru. Ac, nid oes unrhyw risg i'r cwmni bellach bod eu parth y tu hwnt i'w rheolaeth!


Gwiriwch enw parth eich cwmni a sicrhau bod y berchnogaeth o dan gyfrif a rheolaeth eich cwmni. Mae hyn yn rhywbeth na ddylech fyth ildio rheolaeth i drydydd parti.


Gwiriwch Whois am Eich Parth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.