MarketerHire: Ble i Llogi Marchnatwr Llawrydd Milfeddygol

MarketerHire - Llogi Marchnatwyr Llawrydd

Mae eleni wedi bod yn her i lawer o sefydliadau. Er ei fod yn storïol, tri thuedd yr wyf yn arsylwi arnynt yw:

 1. Trawsnewid digidol - mae'r ffocws blaenorol ar brofiad cwsmeriaid allanol wedi symud i awtomeiddio mewnol ac integreiddio â sefydliadau mawr wrth iddynt leihau staff a threuliau.
 2. Timau o Bell - oherwydd y newid i weithio gartref yn ystod y pandemig, mae cwmnïau wedi symud eu ideoleg ar weithio gartref ac yn fwy agored i waith tîm o bell.
 3. Contractwyr Llawrydd - mae cwmnïau mawr yn ychwanegu at eu staff amser llawn gyda gweithwyr proffesiynol marchnata contract ac alltraeth. O'r “CMO for Hire” i ddylunwyr graffig ... mae contractwyr yn dod yn rhan bwysig o bob cwmni.

Ble i Ddod o Hyd i Weithwyr Llawrydd Marchnata

Er bod nifer fawr o wefannau ar-lein i ddod o hyd i dalent, prin yw'r adnoddau sy'n cynorthwyo i fetio a rheoli'r dalent rydych chi'n ei chontractio. Yn ogystal, mae angen llinellau amser recriwtio a chontractio helaeth a ffioedd terfynu ar gyfer mwyafrif y gwasanaethau er gwaethaf cyfraddau methiant sylweddol.

5ec71a20f8175a0199bcab71 logo 1

Llogi Marchnata yn wasanaeth ar gyfer llogi talent wedi'i fetio ymlaen llaw fel y gall eich sefydliad ychwanegu marchnatwr profedig i'ch tîm mewn llai nag wythnos! Maent yn cynnig ffioedd llogi isel, dim ffioedd terfynu, ac mae ganddynt gyfradd fethu isel iawn ar gyfer llogi adnoddau bob awr, rhan-amser neu amser llawn.

Sut mae MarketerHire Vets Marketers

Mae gan MarketerHire broses sgrinio llawrydd trwyadl ac maen nhw'n farchnatwyr eu hunain - felly maen nhw'n chwilio am arbenigwyr profedig sydd ag angerdd a gyriant. Mae cannoedd o farchnatwyr yn gwneud cais bob mis, ond Llogi Marchnata dim ond llogi llai na 5%. Maen nhw:

 • Recriwtio Perfformwyr Gorau - maen nhw'n monitro grwpiau Facebook, fforymau a LinkedIn i nodi a gwirio talent.
 • Adolygiad Sgil Mewn Dyfnder - maent yn adolygu profiad proffesiynol, adborth cleientiaid, a samplau gwaith yn ogystal ag asesiad sgiliau-benodol.
 • Cyfweliad Fideo - asesu sgiliau cyfathrebu, meddwl yn feirniadol a phroffesiynoldeb.
 • Prosiectau Prawf - ar ôl ei dderbyn, rhoddir prosiect prawf i senario gyda senario byd go iawn i ddangos cymhwysedd, trylwyredd, proffesiynoldeb ac uniondeb.
 • Rhagoriaeth Barhaus - adolygir perfformiad gyda chleientiaid bob pythefnos i sicrhau gwasanaeth a chyfathrebu o ansawdd.

Y Broses MarketerHire

Byddwch chi'n partneru â rheolwr marchnata trwy'r broses gyfan. Byddant yn trafod eich prosiect gyda chi, yn helpu i benderfynu beth sydd ei angen arnoch, ac yn eich paru â marchnatwr â llaw. Ar ôl i'ch llogi ddechrau, byddant yn gwirio i mewn i sicrhau bod ein safonau uchel yn cael eu bodloni.

Y broses ar gyfer Llogi Marchnata yn gyflym ac yn ddi-dor:

 1. Disgrifiwch eich prosiect - Dywedwch wrth MarketerHire am eich prosiect. Ydych chi'n chwilio am arbenigwr un sianel neu i adeiladu tîm aml-sianel? Bydd MarketerHire yn trefnu galwad gyda chi i ddysgu mwy am eich prosiect a chael gwell dealltwriaeth o'ch union anghenion.
 2. Cyfarfod â'ch marchnatwr perffaith - Unwaith y bydd eich rheolwr marchnata yn deall eich prosiect, byddant yn chwilio eu rhwydwaith o farchnatwyr i ddod o hyd i ornest wych. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n hoffi'r marchnatwr argymelledig a byddwn ni'n trefnu galwad intro er mwyn i chi allu cwrdd â nhw ac adolygu'r prosiect. Os ydych chi'n ansicr ynghylch y gweithiwr llawrydd, byddan nhw'n sefydlu mwy o intros.
 3. Dechreuwch eich prosiect - Cyn gynted ag y byddwch yn cymeradwyo'ch marchnatwr, byddant yn barod i ddechrau'r prosiect ac integreiddio i'ch tîm. Bydd eich rheolwr yn mewngofnodi bob pythefnos. Os nad ydych yn hapus â'ch marchnatwr am ba bynnag reswm, byddant yn eich paru ag un newydd.

Dim postiadau, dim cyfweliadau, dim cur pen ... ceisiwch Llogi Marchnata heddiw. Ymhlith y rolau sydd ar gael mae marchnatwyr Amazon, marchnatwyr brand, Prif Swyddogion Marchnata, marchnatwyr cynnwys, marchnatwyr e-bost, marchnatwyr twf, marchnatwyr SEO, marchnatwyr chwilio taledig, marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol, a marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol taledig.

Marchnatwyr Llogi Gwnewch gais fel Gweithiwr Llawrydd

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy Llogi Marchnata dolen gyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.