Ble ydw i'n rhoi fy Mlog Corfforaethol?

Depositphotos 26743721 s

CBDDdydd Gwener, ar ôl cynhadledd ranbarthol, roedd yna rwydweithio gwych ac fe wnes i ofyn llawer o gwestiynau.

Rydw i'n mynd i wthio am gyflwyniad hirach y tro nesaf, ac rwy'n gobeithio ei wneud yn fwy rhyngweithiol - mae'n ymddangos bod chwilfrydedd mawr gan y busnesau lleol ar sut y gallai rhwydweithio cymdeithasol a blogio gynorthwyo eu busnesau yn fwy.

Mae un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin yn ymwneud ag ychwanegu blog at eich llyfryn corfforaethol. Yn gyntaf gadewch imi nodi na fyddwn byth yn argymell disodli gwefan eich pamffled gyda blog - rwy'n credu yng ngrym brand, marchnata a phresenoldeb gwe wedi'i drefnu'n naturiol.

Bydd cwmnïau bob amser yn elwa o ychwanegu blogiau corfforaethol, serch hynny, os yw'r adnoddau (amser a thalent) yn caniatáu a bod y cwmni'n caniatáu (tryloywder). Y cwestiwn yw sut y dylid ymgorffori blog corfforaethol mewn gwefan gorfforaethol.

A ddylwn i integreiddio blog yn fy safle corfforaethol neu ei gynnal yn rhywle arall?

Gwaelod llinell: Mae integreiddio blog i'ch gwefan gorfforaethol yn gofyn eich bod yn cynnal uniondeb â'ch brand corfforaethol. Nid yw'n golygu na allwch chi jôc nac ysgrifennu'n dryloyw ... mae'n golygu y bydd pobl yn cysylltu'r cynnwys yn fwy â'ch cwmni nag â'r gweithiwr sy'n ei ysgrifennu.

Bydd ysgrifennu ar deulu, crefydd, neu wleidyddiaeth neu fflamio (ysgrifennu'n negyddol) ar bwnc penodol yn effeithio'n uniongyrchol ar y canfyddiad o'ch cwmni. Bydd angen i chi ddefnyddio rhywfaint o bwyll golygyddol i amddiffyn eich cwmni neu'ch brand.

Os yw'ch blog yn cael ei gynnal ar wahân, mae'n fwy o frand personol a gall ddarparu rhywfaint o ryddid ychwanegol yn ysgrifenedig. Dydw i ddim yn mynd i ddweud wrthych chi am ddewis un dros y llall - chi sydd i benderfynu faint rydych chi am ei ddatgelu i'r cyhoedd. Gyda blog cwmni, bydd angen i chi barhau i ofyn i chi'ch hun, “Ai dyma'r neges rydw i am i'n cwmni fod yn gysylltiedig â hi?"

Mae yna buddion peiriant chwilio a buddion profiad y defnyddiwr o wahanu'ch blog yn fewnol yn glir o'ch gwefan gorfforaethol. Mae cleientiaid a rhagolygon bellach yn dechrau cael eu haddysgu ar flogiau corfforaethol ac yn chwilio amdanynt.

Os chwiliwch am “Blog Enw'r Cwmni”, a fydd eich blog corfforaethol yn ganlyniad? Blog gweithiwr? Cwsmer anhapus? Rhowch gynnig arni a gweld! Mae hwn yn ganlyniad chwilio y dylech (ac y gallwch yn hawdd) fod yn berchen arno.

Sut Ddylwn i Integreiddio Blogiau ar Safle fy Nghwmni?

Y ffordd hawsaf o sefydlu blog eich cwmni fel sy'n gysylltiedig â'ch cwmni yw ei leoli naill ai mewn is-barth blog neu is-gyfeiriadur. Bydd amlygrwydd “blog” yn yr URL yn sicrhau ei fod wedi'i fynegeio'n briodol gyda'r Peiriannau Chwilio:

Integreiddio Blog eich Cwmni

Wedi dweud hynny, manteisiwch ar flog eich cwmni ar dudalen gartref eich gwefan! Ni fyddwn yn arddangos postiadau blog ar hap ar eich tudalen gartref, byddwn yn hytrach yn arddangos dolenni, dyfyniadau ysgrifenedig, a llun o'r awdur yn amlwg ar y dudalen gartref yn ei faes cynnwys ei hun wrth i'r postiadau gael eu hysgrifennu.

Ni fydd y peiriannau chwilio yn eich cosbi (cynnwys dyblyg) am ddyfyniad - ond efallai y byddwch chi'n elwa o'r cynnwys sy'n newid yn barhaus ar y dudalen gartref.

Nodyn: Dylai ychwanegu llun ohonoch chi'ch hun fod yn ofyniad unrhyw flog. Mae'n amlwg yn darparu gweledol bod hwn yn gynnwys a ysgrifennwyd gan unigolyn ac nad yw wedi'i sgriptio trwy broses olygyddol marchnata neu gysylltiadau cyhoeddus. O… a gwnewch yn siŵr NAD yw wedi'i sgriptio trwy broses olygyddol marchnata neu gysylltiadau cyhoeddus - ni fydd unrhyw un yn talu sylw pan wnewch chi hynny.

Gallwch integreiddio datrysiad ffynhonnell agored am ddim fel WordPress (Yn seiliedig ar Linux) neu Blogio ASP.NET datrysiad i'w gyfeiriadur a'i gronfa ddata 'blog' eich hun ar eich gwefan, ond cynhaliwch arddull ddi-dor trwy thema arfer sy'n ymgorffori arddull eich gwefan gorfforaethol.

Os ydych chi'n fenter fwy, mae'n debyg y byddwch chi eisiau chwilio am a datrysiad blogio corfforaethol i reoli cynnwys a'i drefnu'n briodol i'r eithaf canfyddadwyedd gyda pheiriannau chwilio.

Mwy o ddarllen ymlaen Blogio Corfforaethol:

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Mae gen i lawer o gwestiwn gan wahanol gwmnïau ynglŷn ag ychwanegu blog at wefan gorfforaethol, roedd llawer ohonyn nhw'n ymwneud â'r hyn y dylen nhw ysgrifennu amdano.
  Ysgrifennwch bopeth! Gallai blog corfforaethol fod yn hwyl hyd yn oed ... gallant roi lluniau doniol o'r swyddfa, clecs, jôcs ac ati.
  Cymerwch gip ar flog YouTube ac fe welwch eu bod yn postio popeth (hyd yn oed gwybodaeth nad yw'n gysylltiedig â YouTube).

 3. 3

  Mae'r penderfyniad hwn yn gyfyng-gyngor i lawer o gorfforaethau. Rwy'n gweithio i gwmni cyhoeddi mawr lle mae'r brand yn bwysig iawn a chynnwys golygyddol yw popeth. Mae angen golygu a chymeradwyo pob darn o gynnwys golygyddol ac felly mae wedi bod yn anodd derbyn natur rhad ac am ddim blogiau. Rydym ni eisiau blogiau integredig, ond mae mabwysiadu wedi bod yn araf oherwydd y materion brandio corfforaethol hyn ac o ganlyniad dim ond ychydig o flogiau nad ydynt yn integredig sydd wedi'u creu. Mae'n anffodus.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.