Pryd fydd CAN-SPAM yn esblygu e-bost yn y gorffennol?

Mae'r FTC wedi cau cryn dipyn o sbamwyr yn ddiweddar. Mae sbam yn dal i fod yn fater enfawr, rwy'n cael cannoedd o negeseuon y dydd. Roeddwn i'n gallu hidlo'r e-byst (roeddwn i'n arfer defnyddio MailWasher) ond rhoddais y gorau iddi. Mae yna ddewisiadau amgen eraill - gan ddefnyddio gwasanaeth SPAM sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob person gael awdurdod i anfon e-bost ataf, ond rwy'n hoffi bod yn hygyrch.

Nawr mae'r broblem yn lledaenu. Rwy'n cael Sylw a Trackback Spam ar fy mlog. Bob dydd, rwy'n mewngofnodi ac mae 5 i 10 neges nad yw Akismet wedi'u dal. Dim bai arnyn nhw - mae eu gwasanaeth wedi dal dros 4,000 o sylwadau SPAM ar fy mlog.

Pryd fydd y FTC yn ymwneud â mathau eraill o SPAM ar wahân i e-bost? Rwy'n credu mai cymhariaeth wych yw hon ... Rwy'n prynu siop ar stryd wych gyda llawer o draffig. Cyn gynted ag y byddaf yn symud i mewn ac yn y siop SPAM i lawr y stryd yn dod o hyd i mi, maen nhw eisiau cael rhai o fy nghwsmeriaid. Felly - maen nhw'n gosod posteri ar ffenestr fy siop yn hysbysebu eu siop. Nid ydyn nhw'n gofyn caniatâd i mi - maen nhw'n ei wneud yn unig.

Mae fel rhywun yn hongian poster ar flaen fy siop yn hysbysebu ei siop. Pam nad yw hynny'n anghyfreithlon?

Yn y byd go iawn, byddwn i'n gallu atal hyn. Fe allwn i ofyn i'r person stopio, cael yr heddlu i ofyn iddyn nhw stopio, neu yn y pen draw gallwn i siwio nhw neu bwyso ar gyhuddiadau. Fodd bynnag, ar y Rhyngrwyd, ni allaf wneud hynny. Rwy'n gwybod cyfeiriad y SPAMMER ... Rwy'n gwybod ei barth (Lle mae'n byw). Sut alla i ddim ei gau i lawr? Mae'n ymddangos i mi y dylem gael yr un gweithredoedd troseddol a sifil ag a ddarperir inni pe bai blaen fy siop (blog) wedi bod yn gyfeiriad stryd go iawn.

Mae'n bryd ehangu'r ddeddfwriaeth a rhoi rhywfaint o dechnoleg y tu ôl i'r deddfau hyn. Rwy'n credu y dylai IPs SPAMMER gael eu rhwystro'n barhaus gan weinyddion enwau ledled y byd. Pe na allai pobl gyrraedd atynt, byddent yn stopio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.