7 Arwydd Nid oes Angen Gweinydd Ad arnoch

Oes angen Gweinydd Ad arnoch chi?

Bydd y mwyafrif o ddarparwyr ad tech yn ceisio eich argyhoeddi bod angen gweinydd hysbyseb arnoch chi, yn enwedig os ydych chi'n rhwydwaith ad cyfaint uchel oherwydd dyna maen nhw'n ceisio ei werthu. Mae'n ddarn pwerus o feddalwedd a gall ddarparu optimeiddio mesuradwy i rwydweithiau ad penodol a chwaraewyr technoleg eraill, ond nid gweinydd ad yw'r ateb cywir i bawb ym mhob sefyllfa. 

Yn ystod ein 10+ mlynedd o waith yn y diwydiant, rydym wedi ystyried bod llawer o fusnesau yn cael gweinydd ad hyd yn oed pan mae'n amlwg nad oedd angen un arnyn nhw. Ac yn y bôn, yr un rhesymau ydyw bob amser. Felly, mae fy nhîm a minnau wedi culhau'r rhestr i lawr i saith arwydd pam y dylech ystyried dewis arall yn lle datrysiad gweinydd hysbyseb.

  1. Nid oes gennych unrhyw gysylltiadau i brynu neu werthu traffig

Mae gweinydd hysbyseb yn rhoi'r dechnoleg sydd ei hangen arnoch i greu ymgyrchoedd a chyfateb cyhoeddwyr â hysbysebwyr ag amodau baner-i-leoliad rydych chi'n eu gosod â llaw. Nid yw'n rhoi'r cyhoeddwyr a'r hysbysebwyr eu hunain i chi. Os nad oes gennych bartneriaid cyflenwi a galw digonol eisoes, nid yw'n gwneud synnwyr ichi dalu am ddatrysiad meddalwedd sy'n eich helpu i reoli'r cysylltiadau hynny.

Yn lle hynny, dylech ddod o hyd i blatfform prynu cyfryngau hunan-wasanaethol sy'n darparu partneriaid sydd wedi'u gosod ymlaen llaw ar gyfer masnachu traffig neu weithio gyda rhwydwaith hysbysebion i wneud y gorau o'ch anghenion prynu cyfryngau. Mae gan y rhwydwaith hysbysebion rydych chi'n bartner â nhw y cysylltiadau angenrheidiol i fasnachu cyfaint uwch, felly dim ond nhw a fyddai'n elwa o nodweddion gweinydd ad sy'n eu galluogi i reoli eu cyflenwad a'u galw yn fewnol yn hawdd.

  1. Rydych chi'n chwilio am ateb gwasanaeth llawn

Os ydych chi'n chwilio am ateb a fydd yn caniatáu ichi roi'r gorau i dreulio amser ac adnoddau ar weini hysbysebion â llaw, byddai'n well ichi ymgynghori ag asiantaeth hysbysebu. Os ydych chi'n dewis defnyddio gweinydd hysbyseb, byddwch chi'n cael help gyda'r meddalwedd yn y cam ysgubol a byddwch chi'n mwynhau profiad gweini hysbysebu llawer mwy hylaw ac addasadwy nag y gallech fod wedi'i gael gyda datrysiad hybrid neu gontract allanol, ond ni fyddwch chi gallu golchi'ch dwylo o hysbyseb llaw yn gweini'n llwyr.

Yr hyn y bydd gweinydd hysbyseb yn ei wneud i chi yw gwneud y gorau o'ch enillion ar wariant ad (ROAS) gyda dadansoddeg dryloyw a thargedu customizable ar blatfform rheoli hunanwasanaeth, ond mae'n rhaid i chi fuddsoddi'r amser a'r egni o hyd i reoli'ch cysylltiadau a'ch ymgyrchoedd.

  1. Nid ydych yn barod ar gyfer tai cyflawn

Mae gweinydd hysbyseb label gwyn yn golygu eich bod chi'n cael perchnogaeth lwyr ar y platfform, sy'n eich galluogi i addasu'ch ymgyrchoedd yn llwyr a rhoi'r gorau i dalu'r ffioedd dyn canol. Mae hynny'n wych i'r rhai sy'n barod i ddod â'u datrysiad ad-weini yn fewnol, ond i eraill, efallai na fydd addasu a chost-effeithlonrwydd yn flaenoriaeth.

Os ydych chi'n defnyddio hunan-wasanaeth ar hyn o bryd DSP neu blatfform hysbysebu arall ac rydych chi'n hapus â'ch datrysiad hybrid, efallai na fyddech chi'n barod i ddod â'ch hysbyseb yn fewnol. Gallai rhoi rhywfaint o'r cyfrifoldeb hwnnw i gontract allanol i drydydd parti ddarparu mwy o fuddion tymor byr i'r rhai nad ydynt yn delio mewn cyfaint uchel. Fodd bynnag, bydd rhwydweithiau sy'n barod i drin 100% o'u hymgyrchoedd a'u cysylltiadau yn elwa mwy o reoli eu platfform customizable eu hunain.

  1. Rydych chi'n gwasanaethu llai nag 1 filiwn o argraffiadau bob mis

Mae modelau prisio gweinyddwyr hysbysebion fel arfer yn seiliedig ar nifer yr argraffiadau rydych chi'n eu gwasanaethu bob mis. Gall y rhai sy'n gwasanaethu llai na 10 miliwn o argraffiadau ddod o hyd i becynnau sylfaenol, ond os yw'ch cyfaint yn sylweddol is, dylech ystyried a yw'r gost yn werth chweil, heb sôn bod cymhlethdod gweinydd ad datblygedig yn debygol o fod yn or-alluog ar gyfer eich anghenion.

  1. Mae angen teclyn syml arnoch gyda dim ond ychydig o nodweddion hanfodol

Os nad ydych erioed wedi defnyddio gweinydd hysbyseb, gall y nifer fawr o nodweddion ac opsiynau fod yn llethol. Mae llwyfannau gweini modern yn aml yn cynnig mwy na 500 o nodweddion ar gyfer targedu, dadansoddeg, optimeiddio, olrhain trosi, a rheolaeth fwy effeithlon yn gyffredinol. Er ei fod yn swnio fel rhywbeth buddiol i'r mwyafrif, mae rhai defnyddwyr yn gweld y nodweddion hyn fel anfantais oherwydd yr amser y mae'n ei gymryd i'w meistroli a dechrau eu sbarduno. Os nad oes angen datrysiad datblygedig ar gyfer eich cyfaint masnach hysbysebion, efallai yr hoffech ystyried offeryn symlach.

Fodd bynnag, os nad oes unrhyw un o'r arwyddion eraill ar y rhestr hon yn berthnasol i chi a'ch bod yn meddwl eich bod yn barod am ddatrysiad mwy addasadwy a chost-effeithiol fel gweinydd hysbyseb, ni ddylech adael i'r cymhlethdod eich dychryn. Gall gweithwyr proffesiynol profiadol ddysgu'r swyddogaethau yn gyflym ac elwa ar nodweddion optimeiddio'r ymgyrch.

  1. Rydych chi eisiau prynu traffig yn rhaglennol

Mae gweinydd hysbyseb yn offeryn perffaith ar gyfer prynu cyfryngau yn uniongyrchol, ond nid yw'n ddatrysiad rhaglennol. Os ydych chi eisiau prynu'n rhaglennol, mae platfform ochr y galw yn ateb gwell i'ch anghenion. Gallwch gael DSP label gwyn a'i addasu'n llawn i anghenion eich busnes. Gyda Hawl i Brynu cynigydd wrth ei wraidd, mae platfform ochr y galw yn eich galluogi i brynu argraffiadau yn awtomatig ac mewn amser real.

  1. Nid ydych chi eisiau ennill mwy

Mae hwn yn achos prin, ond mae'n bosibl nad yw rhai busnesau yn barod i gynyddu eu refeniw. Efallai y bydd uwchraddio'ch datrysiad meddalwedd yn gofyn am hyfforddiant a hyfforddiant helaeth nad ydych chi'n barod i'w gyflawni. Os ydych chi'n gyffyrddus â'ch enillion a chyda lefel yr optimeiddio yn eich gweithrediadau masnachu hysbysebion cyfredol, efallai y byddwch chi'n dewis peidio â buddsoddi mewn twf ar yr adeg hon. Heb gymhelliant i dyfu nac effeithlonrwydd, nid oes unrhyw reswm i brynu gweinydd ad.

A oes unrhyw un o'r rhain yn berthnasol i chi?

Os yw un neu fwy o'r arwyddion hyn yn taro adref i chi, mae'n debyg nad dyma'r amser iawn i chi fuddsoddi mewn gweinydd ad. Fodd bynnag, os nad oes yr un o'r arwyddion hyn yn berthnasol i chi, gallai fod yn bryd edrych ychydig yn ddyfnach ar fuddion gweinyddwyr hysbysebion. Mae gweinydd hysbyseb yn alffa ac omega hysbysebu, a gall guro unrhyw un o'r llwyfannau hysbysebu eraill o ran addasu, cost-effeithlonrwydd a rheolaeth wedi'i theilwra i union anghenion eich busnes. 

Cael Treial Am Ddim Gweinydd Ad Epom

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.