Pan fydd Seicopathiaid yn mynd i'r Gwaith

Nadroedd Mewn Siwtiau: Pan fydd Seicopathiaid yn Mynd i'r Gwaith

Mae llawer o fy ffrindiau a chydweithwyr agosaf yn gwybod fy mod wedi cael profiad ofnadwy iawn yn gadael cyflogwr i mi ychydig yn ôl. Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl tybed pam na all pobl symud ymlaen ar ôl rhywbeth felly. Pan fydd y cyflogwr hwnnw'n sefydliad mawr iawn mae'n tueddu i ddod yn ôl dro ar ôl tro a'ch atgoffa. Oni bai eich bod yn gadael y ddinas mewn gwirionedd, byddwch yn parhau i glywed y 'gair ar y stryd' ar yr hyn a ddigwyddodd ar ôl i chi adael. Nid yw gadael y diwydiant yn opsiwn - dyma dwi'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth.

Pan mai chi yw'r math o berson nad yw'n gwahanu gwaith oddi wrth eich cartref ac rydych chi'n arllwys popeth sydd gennych i'ch swydd - mae'n anodd gadael sefyllfa fel hon ar ôl. I'r rhai ohonom sydd wedi gadael, rydym i gyd yn cytuno ar yr hyn a ddigwyddodd. Ond mae gan rai o'r bobl a adawodd greithiau mor ddwfn fel na allant hyd yn oed ddwyn i ginio a siarad â'r gweddill ohonom. Dychmygwch pa mor drawmatig y mae'n rhaid i sefyllfa fod i niweidio person fel 'na.

Rwy'n ddyn eithaf hapus. Rwy'n caru fy swydd ac rwyf wrth fy modd â'r hyn rwy'n ei wneud. Ond pan gaf fy atgoffa o'r amser hwnnw yn fy ngyrfa, ni allaf helpu ond meddwl tybed pam mae'r person sy'n gyfrifol yn dal i fod allan yna ac yn dal i wneud difrod. Mae dwsinau o bobl wych wedi diflannu, mae'r adran a enillodd wobrau o'r blaen mewn traed moch nawr, ac mae perfformiad y cwmni'n pylu o'i herwydd. Ac eto ... mae'r person sy'n gyfrifol yn aros. Mae hyn yn wir yn ddirgelwch i mi.

Codais lyfr yn Borders ddoe: Nadroedd mewn Siwtiau, Pan fydd Seicopathiaid yn mynd i'r Gwaith. Darllenais trwy'r rhagair wrth aros am rai ffrindiau a phenderfynais brynu'r llyfr. Roedd mewn gwirionedd allan o chwilfrydedd yn fwy na cheisio egluro beth oedd wedi digwydd i mi. Yn wir, nid oeddwn yn ceisio rhoi dau a dau at ei gilydd. Ond yna darllenais hwn:

“Nid oedd pawb yn hoffi Helen, wrth gwrs, ac nid oedd rhai o’i staff yn ymddiried ynddo. Roedd hi'n trin y cydweithwyr iau â dirmyg a mesur o ddirmyg, gan ddifetha eu galluoedd a'u cymhwysedd yn aml. I'r rhai a oedd yn ddefnyddiol i'w gyrfa, fodd bynnag, roedd hi'n raslon, yn ddeniadol ac yn hwyl. Roedd ganddi ddawn i gyflwyno ei hochr dda i'r rhai yr oedd hi'n teimlo eu bod yn bwysig, yr holl amser yn gwadu, disgowntio, taflu, a disodli unrhyw un nad oedd yn cytuno â'i phenderfyniadau.

Datblygodd Helen enw da am ddweud wrth y staff corfforaethol beth yr oeddent am ei glywed, gan reoli cyfarfodydd gyda'r tîm gweithredol fel pe baent yn gynyrchiadau Hollywood. Mynnodd fod ei hadroddiadau uniongyrchol yn dilyn y sgriptiau y cytunwyd arnynt, gan ohirio unrhyw gwestiynau annisgwyl neu anodd iddi. Yn ôl ei chyfoedion, roedd Helen yn feistr ar reoli argraff, a llwyddodd i drin ei phennaeth, dychryn adroddiadau uniongyrchol, a chwarae personoliaethau allweddol oedd yn bwysig iddi. ”

Yn llythrennol, roedd y ddau baragraff hyn yn anfon oerfel i fyny fy asgwrn cefn. Nid wyf yn siŵr y bydd y llyfr hwn yn fy helpu i faddau ac anghofio'r hyn a ddigwyddodd i mi a llawer o bobl dda eraill, ond efallai y bydd yn fy helpu i'w ddeall yn well. Nid wyf yn dal i glywed gan arweinwyr yn y sefydliad a'r gorfforaeth a oedd unwaith yn gydweithwyr uchel eu parch - i'r gwrthwyneb, ni chaniateir i mi ddod i gysylltiad â nhw.

Efallai y gallant godi'r llyfr hwn, ei ddarllen, a rhoi dau a dau at ei gilydd. Yn ddiau, byddant yn dod i'r un sylweddoliad ag yr wyf yn awr yn dod iddo.

Efallai eu bod yn gweithio gyda psycopath.

Archebu Nadroedd Mewn Siwtiau Ar Amazon

2 Sylwadau

 1. 1

  Post diddorol, diolch byth nad ydw i wedi cael unrhyw beth drwg yn digwydd i mi eto!
  Ydych chi erioed wedi darllen am y cysyniad o “gytgord artiffisial”.
  Mewn rhai cwmnïau nid yw'r problemau'n cael eu hwynebu rydyn ni'n dod ymlaen oherwydd mae'n rhaid i ni ennill cramen. Felly mewn lleoliadau cymdeithasol ni fyddech chi hyd yn oed yn siarad â pherson penodol ond yn y gwaith rydych chi'n cael eich gorfodi i wneud hynny. Gall meddwl yn uchel ond sugno hyn dros gyfnodau hir achosi tueddiadau psycopathig.

  • 2

   Fel dioddefwr arall ymadawiad erchyll, rwy’n cydymdeimlo’n fawr â sefyllfa Doug, a gallaf werthfawrogi pa mor hir y mae’n ei gymryd i wella. Rydw i, hefyd, yn dal i yma glecs o'r hyn sydd wedi digwydd ers i mi adael, ac er bod yr atgofion wedi pylu, ni fyddaf byth yn llwyr ddod dros y difrod a wnaed i mi (i'r rhai nad ydyn nhw wedi'i brofi, rydych chi'n lwcus - wedi dioddef mae tyllau gwaith, naill ai'n gyd-weithwyr di-drafferth neu'r rhai sydd mewn safle uwch, yn teimlo fel eich bod wedi cael eich treisio, eich dwyn, eich curo, a'ch gadael yn farw). Un dewis yw dweud “eu colled” a “Rwy’n teimlo trueni drostyn nhw.” Rwyf hefyd yn meddwl “mae'n rhaid i'r jerks a wnaeth fy mywyd mor annioddefol am yr holl flynyddoedd hynny fod â rhai materion hunanhyder i weithio mor galed i wneud bywyd cyfrannwr positif mor uffernol." Mae'r holl feddyliau hynny wedi fy helpu i wella ... efallai y byddent yn eich helpu chi hefyd, Doug.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.