Pryd mae SEO werth $ 100 miliwn?

sut-i-werth-seo.pngHyd yn hyn, nid wyf yn siŵr fy mod wedi dod o hyd i bapur gwyn manylach ar fesur gwerth optimeiddio peiriannau chwilio nes darllen y Papur Gwyn hwn, Sut i Werth SEO. Mae yna rai gwefannau eraill sydd wedi datblygu papurau gwyn tebyg, ond dyma'r tro cyntaf i mi ei weld wedi'i egluro i rywun ag MBA ei ddeall yn llawn.

Mae'r ddogfen yn cerdded unrhyw ddarllenydd, gan ddefnyddio taenlen ac offer am ddim ar gael gan Google, i ddadansoddi a chyfrifo gwerth cael eich rhestru. Yn gynwysedig yn y papur gwyn mae:

 1. Gwerthfawrogi SEO fel Dadansoddiad Comp
 2. Blynyddol Gwerth Safle Google Tudalen Gyntaf
 3. Blynyddol Gwerth Safle Tudalen Gyntaf Ar draws Pob Peiriant Chwilio
 4. Blynyddol Gwerth y Gynffon Hir Safleoedd Deilliadol
 5. Gwerthfawrogi Organig Tymor Hir Rankings
 6. Cyfrifo Gwerth Presennol Safleoedd Tudalen Gyntaf

A wnaethoch chi erioed feddwl tybed beth yw gwerth blynyddol tudalen gyntaf Google Ranking am dymor cystadleuol iawn Yswiriant Iechyd? Sut mae $ 7,471,194 sain? Dyna'n union y byddai'n ei gostio, serch hynny, i gynnig ac ennill digon o hysbysebion i ennill yr un nifer o ymweliadau bob blwyddyn (840k ar $ 8.90 y clic). Mae'r Gwerth Presennol Net Pum Mlynedd yn symud y rhif hwnnw i bron $ 100,000,000. (Bydd yn rhaid i chi ddarllen y papur gwyn i ddeall pam mae hynny'n asesiad cywir).

Efallai na fydd eich SEO werth cymaint, ond mae'n bryd ichi roi'r gorau i feddwl am optimeiddio peiriannau chwilio fel cost farchnata arall a dechrau dechrau ei brisio fel buddsoddiad a all droi eich cwmni o gwmpas - yn enwedig yn yr economi hon.

Mae buddsoddiad amcangyfrifedig i gwmni ennill safle ar y dudalen gyntaf Yswiriant Iechyd is $ 200,000 y flwyddyn gyntaf a $ 50,000 bob blwyddyn ar ôl i gynnal y safle. Mae hynny'n braf iawn enillion ar fuddsoddiad a ffracsiwn o gost yr hyn y byddai'n ei gymryd i gael yr un traffig yn y cyfryngau traddodiadol.

Dadlwythwch y Papur Gwyn o Slingshot SEO.

3 Sylwadau

 1. 1

  Y peth rwy'n ei hoffi fwyaf am y papur gwyn SEO hwn yw bod cymhariaeth uniongyrchol yn cael ei defnyddio fel y dewis arall mwyaf tebygol - AdWords. Lle gallwch chi wir wneud y gorau o'ch ymgyrchoedd AdWords, mae hynny'n gost barhaus. Mae'r papur hwn yn meintioli'r doleri marchnata suddedig, ymlaen llaw hynny a phryd fydd y taliad.

  Mae'r papur hwn yn hyrwyddo gwerth gweddilliol safle organig uchaf, ond mae'n rhaid i'r busnes feddwl trwy nifer o ddarnau ymhellach i lawr a sut maent yn effeithio ar y taliad llif arian hwnnw;

  % y cystadleuwyr sy'n trosi ar ôl clicio drwodd
  Gwerth oes y cwsmer hwnnw
  Pa delerau â safle # 1 fydd yn arwain at werthiant

  Gadewch i ni ddweud bod gennych gynnig gwerth cymhellol, wedi'i dargedu'n hynod, a'ch bod yn cyrraedd cyfradd trosi ragorol o 35% (yn arwain at werthiant) unwaith y bydd y defnyddiwr yn taro'r dudalen lanio honno - Nawr bod dadansoddiad comp bron i $ 7.5 miliwn yn $ 2.6 miliwn yn lle.

  Y peth gwych am Slingshot SEO, a chyfrannwr at eu twf aruthrol, yw y byddant yn troi cleientiaid i ffwrdd pan nad yw'r prisiad ar gyfer rhestrau organig a'r taliad sy'n deillio o hynny yn gwneud synnwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.