Pan fydd Trychineb yn taro!

mewn fflamau

Nid yw'r 48 awr ddiwethaf wedi bod yn hwyl. Mae technoleg yn beth gwych, ond nid yw byth yn berffaith. Pan fydd yn methu, nid wyf yn siŵr a oes cymaint o baratoi y gallwch ei gael mewn gwirionedd ... ond mae'n rhaid i chi ymateb.

Efallai eich bod wedi sylwi bod ein gwefan yn mynd yn araf ofnadwy yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf. Roedd yn rhyfedd o ystyried y ffaith bod gennym ni ef ar a pecyn cynnal gwych wedi'i gyfuno â gweinydd cronfa ddata ac rhwydwaith darparu cynnwys. Ers i ni gael llawer o le, fe wnaethon ni gynnal safleoedd eraill yno hefyd ... a dyna oedd ein camgymeriad!

Un o'n prosiectau yw a offeryn monitro cyfryngau cymdeithasol mae hynny'n cysylltu â Twitter a Facebook, gan gasglu data ar filoedd o dimau yn y farchnad chwaraeon. Unwaith y dydd mae'n casglu gwybodaeth am gefnogwyr a dilynwyr, gan ei chasglu yn y gronfa ddata. Rydyn ni wedi bod yn gwneud llawer o ddatblygiad ar y prosiect ac wedi sylwi yn ddiweddar bod rhai o'r stats yn anghywir. Ein cleient, Pat Coyle, wedi bod yn amyneddgar gyda ni gan ein bod wedi bod yn datrys y mater.

Yna torrodd pob h ** l yn rhydd! Mae'n ymddangos bod y broses ar gyfer casglu'r wybodaeth wedi dechrau rhedeg o fewn munudau yn lle unwaith y dydd. Tyfodd ein cronfa ddata i dros 1G o fewn dyddiau, gan arafu ein gweinydd a chymryd tunnell o le arno. Y noson o'r blaen roeddwn i'n gwylio mewn gwirionedd wrth i bob safle a oedd gennym ar y cyfrif ddechrau mynd i lawr fesul un. Ugh.

Roeddem eisoes yn gwneud cynlluniau i symud Martech drosodd i WPEngine i'w roi mewn amgylchedd pwrpasol gyda chopïau wrth gefn, cyflwyno cynnwys integredig, a set gyflym o weinyddion. Mae gennym gwpl o gleientiaid eraill arno ac rydym wedi bod yn hynod hapus gyda'r gwasanaeth a'u cefnogaeth anhygoel. Nid bod Mediatemple yn ddrwg, yn syml, adeiladwyd yr amgylchedd hwn ar gyfer blogiau cyhoeddi fel ein un ni sy'n cael tunnell o draffig. Yng nghanol y nos, ysgrifennais y bois yn WPEngine ac roedd ganddyn nhw fi i fyny erbyn y bore! Diolch bois!

Nesaf, dechreuon ni edrych ar sut i drwsio'r gronfa ddata. Fe wnaeth atal gweinydd y gronfa ddata mewn gwirionedd a llygru'r tabl mwyaf (yr un â POB data canolog!). Gan fod y gweinydd yn llawn, ni allem atgyweirio ... nid oeddem yn gallu cyrchu'r ffeiliau, ni allem eu hategu ... roeddem yn sownd. Neidiodd y Folks yn MediaTemple i mewn ac atgyweirio'r bwrdd. Yna roeddem yn gallu gwneud copi wrth gefn llawn a dechrau dod â'r gwefannau eraill yn ôl i fyny.

Nid oedd y symud i WPEngine heb boen. Gan nad oeddem yn gallu cyrchu ein cronfa ddata, roedd yn rhaid i ni gymryd cipolwg diweddar ar y gronfa ddata ... a gollodd ein aliniad categori i gyd yn y broses am ryw reswm. Mae gennym ni copïau wrth gefn WordPress oddi ar y saflehefyd, ond mae ein cronfa ddata mor fawr nes bod llunio'r holl segmentau wrth gefn yn mynd i gymryd gormod o amser.

Felly, gwnaethom adfer y data a bod yn gwreiddio trwy'r 2,500+ post a'u hail-gategoreiddio'n ofalus. Rwy'n siŵr ein bod ni'n mynd i gael tipyn bach o daro ar SEO oherwydd fe newidiodd hynny lwybrau URL ... felly fe wnaethon ni daro mwy fyth a newid ein strwythur permalink (heb y categori). Mae'n rhywbeth rydw i wedi gorfod ei wneud ers tro, felly nawr roedd yn amser gwell nag yn hwyrach.

Fe wnaethon ni ddileu ein hen thema. Roedd yn graffeg yn drwm (heb sprites CSS) ac nid oedd yn rhy gyfeillgar i newid maint. Rydym wedi penderfynu dim ond addasu'r Un ar ddeg thema ar ddeg mae hynny'n safonol gyda WordPress am y tro. Mae'n HTML5 yn barod ac mae ganddo dunnell o nodweddion dylunio ymatebol a oedd yn dda i fanteisio arnynt.

Yn y cyfamser, daliodd Jenn i lawr y gaer yn Highbridge - jyglo ychydig o brosiectau a'u bwrw allan amser mawr. Tynnodd Stephen ddiwrnod trwy'r dydd (mae eisoes yn gweithio nosweithiau!), Ffrind da Adam Bach cicio i mewn a helpu, fe wnaeth MediaTemple ei fwrw allan o'r parc, ac fe helpodd WPEngine hefyd. Diolch i bawb ... rydyn ni'n ôl i flogio eto!

Nawr mae'n bryd imi gael rhywfaint o gwsg :). Yna byddwn yn trwsio ein themâu iPad a symudol!

4 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Mae'n ddrwg iawn gennyf glywed eich bod wedi cael y problemau hyn. Dyma lle gallai gweithiwr proffesiynol TG, fel fi fy hun, fod ac y DYLAI fod wedi bod yn monitro'ch systemau i atal sefyllfa o'r fath. Rwy'n siŵr eich bod chi'n cael llawer o sylwadau a swyddi o'r fath, ond mae'r sefyllfa'n syml. Dylai cynnal a chadw, cynllunio twf a rhagweld twf priodol fod wedi paratoi eich gwefannau a'ch cronfa ddata ar gyfer y lefel hon o draffig. Byddai gennyf ddiddordeb mewn siarad â chi, ynglŷn â'r sefyllfa hon, a'r camau y gellir eu cymryd i atal yn y dyfodol. Rydyn ni wedi siarad yn y gorffennol, rydych chi'n fy adnabod ar eich ffrwd twitter fel @indyscompugeek.

  Daniel, HeadGeek o Indy's Computer Geek

 2. 3

  Doug - UGH! yn iawn. Roeddwn i ar y wefan hon tua wythnos neu ddwy yn ôl yn darllen blog a sylwais pa mor araf ydoedd. Fe wnes i ystyried anfon e-bost atoch o ddifrif a dweud felly, ond roeddwn i'n meddwl pwy ydw i i ddweud wrth 'The Man "bod ei wefan yn" swrth. " Nawr dwi'n gwybod pam! Felly, yn falch eich bod chi (a'ch posse) wedi gallu ei gael yn ôl i fyny ac yn swyddogaethol. Ydych chi erioed wedi ystyried integreiddio Fframwaith Genesis StudioPress - http://www.studiopress.com - Rwy'n defnyddio os ar gyfer fy safle a fy holl wefannau cleientiaid. Darn cadarn iawn o feddalwedd - Caru!

  • 4

   Helo Greg! Rwyf wedi clywed pethau gwych am fframwaith Genesis. Nid ydym wedi ei ddefnyddio eto ond credaf efallai y byddaf yn mynd allan guru WordPress, Stephen, i adeiladu thema ag ef. Dechreuodd y thema hon gydag Twenty Eleven ond mae wedi'i haddasu a'i optimeiddio'n llwyr. Hyd yn hyn, mae'n ymddangos ei fod yn dal i fyny'n dda!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.