Cynnwys MarchnataInfograffeg Marchnata

Pryd Allwch Chi Fenthyg a Defnyddio Delwedd Ar-lein?

Postiodd busnes y bûm yn gweithio ag ef ddiweddariad ar Twitter gyda chartŵn doniol a oedd hyd yn oed â logo eu cwmni wedi ei osod arno. Cefais fy synnu oherwydd doeddwn i ddim yn meddwl eu bod wedi cyflogi cartwnydd. Anfonais nodyn atynt a chawsant eu synnu ... roeddent wedi llogi cwmni cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu a thyfu eu dilynwyr. Cododd y cwmni cyfryngau cymdeithasol y cartŵn a'i olygu i ychwanegu logo'r busnes.

Ar ôl trafodaeth gyda'r cwmni, cawsant hyd yn oed mwy o sioc o ddarganfod bod pob delwedd, pob meme, a phob cartŵn a rannwyd ar eu proffil cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud heb ganiatâd y crëwr. Fe wnaethon nhw danio'r cwmni cyfryngau cymdeithasol a mynd yn ôl a dileu pob delwedd a rannwyd ar-lein.

Nid yw hyn yn anghyffredin. Rwy'n gweld hyn yn barhaus dro ar ôl tro. Roedd un o fy nghleientiaid hyd yn oed dan fygythiad o achos cyfreithiol ar ôl iddynt ddefnyddio delwedd y dywedodd peiriant chwilio ei bod yn rhydd i'w defnyddio mewn gwirionedd. Roedd yn rhaid iddyn nhw dalu sawl mil o ddoleri i wneud i'r broblem ddiflannu.

  • Mae busnesau yn fwyaf euog o addasu delweddau sydd wedi'u dwyn i'w hysbysebu, gyda 49% o blogwyr a defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn dwyn delweddau, yn ogystal â 28% o fusnesau

Dyma gamdriniaeth gan gwmni a ddefnyddiodd lun o fy stiwdio podlediad, ond wedi gorchuddio eu logo eu hunain arno:

O ystyried y buddsoddiad a wneuthum yn y stiwdio yn ogystal â'r ffotograffiaeth, mae'n hurt y byddai rhywun yn cydio ynddo ac yn taflu ei logo ei hun arno. Rydw i wedi anfon hysbysiadau at yr holl sefydliadau.

Er tawelwch meddwl, rydyn ni bob amser yn gwneud un o'r canlynol gyda'n gwefan ein hunain a'n cleientiaid:

  1. I llogi ffotograffwyr a sicrhau bod gan fy musnes hawliau llawn i ddefnyddio a dosbarthu'r lluniau rwy'n eu llogi i'w cymryd heb unrhyw gyfyngiadau. Mae hynny'n golygu y gallaf eu defnyddio ar gyfer fy gwefannau, gwefannau cleientiaid lluosog, deunyddiau argraffu, neu hyd yn oed dim ond i'w rhoi i'r cleient i'w defnyddio sut bynnag y dymunant. Nid mantais trwyddedu yn unig yw llogi ffotograffydd, mae hefyd yn cael effaith anhygoel ar safle. Does dim byd tebyg i safle lleol gael tirnodau lleol neu eu gweithwyr eu hunain yn eu lluniau ar-lein. Mae'n personoli'r gwefannau ac yn ychwanegu lefel wych o ymgysylltiad.
  2. I gwirio trwyddedu ar gyfer pob delwedd a ddefnyddiwn neu a ddosbarthwn. Hyd yn oed ar ein gwefan, rwy'n sicrhau bod llwybr papur ar gyfer pob delwedd. Nid yw hynny'n golygu ein bod ni'n talu am bob delwedd, serch hynny. Enghraifft yw ffeithlun isod - a ddefnyddir gyda chaniatâd fel y nodir yn y postiad gwreiddiol gan Berify.

Chwilio Delwedd Gwrthdroi

Chwiliad delwedd o chwith yw Berify i'ch helpu chi i ddod o hyd i ddelweddau a fideos sydd wedi'u dwyn. Mae ganddynt algorithm paru delweddau a gallant chwilio dros 800 miliwn o ddelweddau ynghyd â data delwedd o bob un o'r prif beiriannau chwilio delweddau.

O ran ffotograffiaeth a delweddau wedi'u dwyn, mae'n well gan y defnyddwyr ar-lein - sy'n cyflawni'r lladrad - feddwl amdano fel trosedd heb ddioddefwyr nad oes angen ymddiheuro amdani. Fodd bynnag, mae ffotograffwyr a hobïwyr proffesiynol yn gwybod y realiti - ar wahân i fod yn anfoesegol, mae dwyn delweddau yn anghyfreithlon ac yn ddrud.

Berify

Chwiliad Delwedd NFT

Fel tocynnau anffyngadwy (NFT's) yn tyfu mewn poblogrwydd, mae yna hefyd offer i olrhain y delweddau hynny sydd wedi'u dwyn. Un o'r rheini yw Cleptofinder.

Dwyn Delwedd Ar-lein

Dyma'r ffeithlun llawn, Cipolwg ar Dwyn Delweddau Ar-lein. Mae'n egluro'r broblem, sut mae hawliau a defnydd teg yn gweithio mewn gwirionedd (y mae llawer gormod o gwmnïau'n eu cam-drin), a'r hyn y dylech ei wneud os canfyddir bod eich delwedd wedi'i dwyn.

Diogelu Delwedd Berify

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol