Pryd Allwch Chi Fenthyg a Defnyddio Delwedd Ar-lein?

lladrad

Yn ddiweddar, postiodd busnes rydw i'n gweithio ag ef ddiweddariad ar Twitter gyda chartwn doniol a oedd hyd yn oed â'u logo ynddo. Cefais fy synnu gan nad oeddwn yn meddwl eu bod wedi cyflogi cartwnydd. Felly, anfonais nodyn atynt ac roeddent yn synnu ... roeddent wedi cyflogi cwmni cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu a thyfu eu canlynol ac roeddent wedi'i bostio.

Ar ôl trafodaeth gyda’r cwmni, cawsant hyd yn oed fwy o sioc o ddarganfod bod pob delwedd, pob meme, a phob cartŵn a rannwyd yn cael ei wneud heb ganiatâd y cwmni. Fe wnaethant danio'r cwmni a mynd yn ôl a dileu pob delwedd a rannwyd ar-lein.

Nid yw hyn yn anghyffredin. Rwy'n gweld hyn yn barhaus dro ar ôl tro. Roedd un o fy nghleientiaid hyd yn oed dan fygythiad o achos cyfreithiol ar ôl iddynt ddefnyddio delwedd y dywedodd peiriant chwilio ei bod yn rhydd i'w defnyddio mewn gwirionedd. Roedd yn rhaid iddyn nhw dalu sawl mil o ddoleri i wneud i'r broblem ddiflannu.

  • Mae busnesau yn fwyaf euog o addasu delweddau sydd wedi'u dwyn i'w hysbysebu, gyda 49% o blogwyr a defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn dwyn delweddau, yn ogystal â 28% o fusnesau

Dyma gamdriniaeth ddiweddar gan gwmni a ddefnyddiodd lun o fy stiwdio podlediad, ond wedi gorchuddio eu logo eu hunain arno:

O ystyried y buddsoddiad a wneuthum yn y stiwdio yn ogystal â'r ffotograffiaeth, mae'n hurt y byddai rhywun yn cydio ynddo ac yn taflu ei logo ei hun arno. Rydw i wedi anfon hysbysiadau at yr holl sefydliadau.

Er tawelwch meddwl, rydyn ni bob amser yn gwneud un o'r canlynol gyda'n gwefan ein hunain a'n cleientiaid:

  1. I llogi ffotograffwyr a sicrhau bod gan fy musnes hawliau llawn i ddefnyddio a dosbarthu'r lluniau rwy'n eu llogi i'w tynnu heb unrhyw gyfyngiadau. Mae hynny'n golygu y gallaf eu defnyddio ar gyfer fy safleoedd, gwefannau cleientiaid lluosog, deunyddiau print, neu hyd yn oed dim ond i'w rhoi i'r cleient i'w defnyddio sut bynnag yr hoffent. Nid mantais ar gyfer trwyddedu yn unig yw llogi ffotograffydd, mae hefyd yn cael effaith anhygoel ar safle. Does dim byd tebyg i safle lleol sydd â thirnodau lleol neu eu gweithwyr eu hunain yn eu lluniau ar-lein. Mae'n personoli'r safleoedd ac yn ychwanegu lefel wych o ymgysylltu.
  2. I gwirio trwyddedu ar gyfer pob delwedd rydym yn defnyddio neu'n dosbarthu. Hyd yn oed ar ein gwefan, rwy'n sicrhau bod llwybr papur ar gyfer pob delwedd. Nid yw hynny'n golygu ein bod yn talu am bob delwedd, serch hynny. Enghraifft yw'r ffeithlun isod - a ddefnyddir gyda chaniatâd fel y nodwyd yn y postiad gwreiddiol gan Berify.

Mae Berify yn chwiliad delwedd gwrthdro i'ch helpu chi i ddod o hyd i ddelweddau a fideos wedi'u dwyn. Mae ganddyn nhw algorithm paru delweddau a gallant chwilio dros 800 miliwn o ddelweddau ynghyd â data delwedd o'r holl brif beiriannau chwilio delweddau.

O ran ffotograffiaeth a delweddau wedi'u dwyn, mae'n well gan y defnyddwyr ar-lein - sy'n cyflawni'r lladrad - feddwl amdano fel trosedd heb ddioddefwyr nad oes angen ymddiheuro amdani. Fodd bynnag, mae ffotograffwyr a hobïwyr proffesiynol yn gwybod y realiti - ar wahân i fod yn anfoesegol, mae dwyn delweddau yn anghyfreithlon ac yn ddrud. Berify

Dyma'r ffeithlun llawn, Cipolwg ar Dwyn Delweddau Ar-lein. Mae'n egluro'r broblem, sut mae hawliau a defnydd teg yn gweithio mewn gwirionedd (y mae llawer gormod o gwmnïau'n eu cam-drin), a'r hyn y dylech ei wneud os canfyddir bod eich delwedd wedi'i dwyn.

Diogelu Delwedd Berify

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.