Beth sy'n Eich pasio heibio?

Golygfa o DrenDdoe cefais ginio gyda ffrind da i mi, Bill. Wrth i ni fwyta ein cawl tortilla cyw iâr gwych yn Brewhouse ScottyTrafododd Bill a minnau’r foment lletchwith honno lle mae methiant yn newid i lwyddiant. Rwy'n credu bod pobl wirioneddol dalentog yn gallu delweddu risg a gwobr a gweithredu yn unol â hynny. Maent yn neidio ar gyfle, hyd yn oed os yw'r risg yn anorchfygol ... ac yn aml mae'n arwain at eu llwyddiant.

Os ydw i'n eich colli chi, cadwch gyda mi. Dyma enghraifft….

  • Cwmni A. yn datblygu cymhwysiad syml sy'n gweithio, ond heb yr holl nodweddion sy'n angenrheidiol ar gyfer oriau brig. Pan ddaw'r cyfle i fynd benben yn erbyn y gystadleuaeth, mae Cwmni A yn gosod disgwyliadau ac yn pennu llinell amser ymosodol i ddatblygu'r nodweddion sy'n weddill sy'n angenrheidiol i gyflawni'r contract. Yn y cyfamser, heb gael yr ateb, maen nhw'n neidio i mewn i'r trafodaethau ac yn gwerthu.
  • Cwmni B. yn gweld y cyfle, ond yn gwybod na all fodloni gofynion y cais am gynnig, felly maen nhw'n ymgrymu'n osgeiddig ac yn ymbellhau'n raddol â'u cynllun ar gyfer perffeithrwydd a goruchafiaeth y byd.

Pa gwmni sy'n iawn? Mae Cwmni A yn cymryd risgiau enfawr gyda'r contract a'r cleient. Maent yn peryglu eu henw da yn y diwydiant hefyd. Mewn gwirionedd, mae'n debyg bod siawns dda y byddant yn cael y rhan fwyaf o'r gwaith wedi'i wneud ond nid y cyfan ohono. Nid yw Cwmni B byth hyd yn oed yn cyrraedd y bwrdd, a gallai'r ffaith na chawsant y contract eu rhoi o dan cyn i Gwmni A orffen.

Yn y gorffennol, byddai'r peiriannydd ceidwadol ynof wedi snickered yng Nghwmni A ac ni fyddai gennyf unrhyw barch tuag atynt yn rhy addawol ac yn tan-gyflawni. Ond mae amseroedd wedi newid, onid ydyn nhw? Fel defnyddwyr corfforaethol, rydym yn tueddu i fod yn fwy maddau i gwmnïau na allant wneud terfynau amser neu lunio nodweddion llaw-fer. Rydym yn ymwneud â'r hyn sydd gennym.

IMHO, Nid yw Cwmni B yn sefyll siawns y dyddiau hyn. Rwy'n dechrau credu mai'r gallu i gael y gwerthiant yn gynnar a bod yn hyblyg ar yr allbwn yw'r hyn sy'n mynd i'ch gwneud chi'n llwyddiannus. Os oes siawns y gallwch chi lwyddo, mae bron yn rhaid i chi geisio bob amser. Fel arall, mae'r cyfle yn mynd i'ch pasio heibio.

Mae hyn yn wir gyda swyddi, mae hyn yn wir gyda chontractau, ac mae'n wir gyda marchnata. Os arhoswch i ddylunio'r ymgyrch berffaith, ni fyddwch byth yn cael cyfle i'w lansio. Yno is ymyl briodol rhwng perffeithrwydd a chyflymder. Os gallwch chi gyflenwi llai, ond ei gyflawni'n amlach, byddwch chi'n cymryd y busnes.

Pe bawn i'n gwneud cymhariaeth, byddai'n rhaid i mi gymryd yr amlwg, Apple yn erbyn Microsoft. Roedd Vista yn flynyddoedd rhyddhau enfawr yn yr aros. Mae'n ymddangos bod llewpard, ar y llaw arall (y gwnes i ei archebu ymlaen llaw ddoe) yn welliant gwych i OSX. Mae Microsoft yn lansio'r XBox 360, system hapchwarae amlgyfrwng llawn gyda'r holl glychau a chwibanau. Mae Microsoft yn lansio Zune, chwaraewr cyfryngau neis iawn wedi'i sgrinio'n fawr sydd prin wedi crafu'r farchnad. Yn y cyfamser, mae Apple yn lansio'r iPod, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Nano newydd, Mac Mini, Arddangosfeydd Sinema, Appletv, iPhone, iPods lliw, yr iPod Touch, iMac, OSX Leopard ... ydych chi'n dechrau gweld beth sy'n digwydd?

Mae gan Microsoft feiciau araf, enfawr gydag uchafbwyntiau bas ac isafbwyntiau mawr iawn. Mae Apple wedi cael eu heriau hefyd, ond cyn y gellir dal Apple yn atebol neu godi cywilydd arno yn ddigon hir, maen nhw'n lansio rhywbeth newydd. Nid yw Apple yn ei hypeio am flwyddyn fel y mae Microsoft yn ei wneud, maen nhw'n twyllo si yma neu acw ac yna'n lansio. Ac mae'n teimlo fel eu bod nhw'n lansio bob wythnos! Mae pobl yn maddau diffygion y fersiwn gyntaf (cost ac ansawdd) ac maen nhw'n falch o symud ymlaen i'r drydedd a'r bedwaredd fersiwn. Mae ein rhychwant sylw yn fyrrach ac mae Apple yn wych yn manteisio arno.

Beth ydych chi'n caniatáu i'ch pasio heibio? Stopiwch aros i bethau fod yn berffaith i neidio i mewn. Neidiwch i mewn heddiw neu gwyliwch y cyfle yn eich pasio heibio. Dyma'r unig ffordd rydych chi neu'ch busnes yn mynd i lwyddo.

Nodyn: Cafodd hyn rai o fy manylion ar Apple eu hysbrydoli gan hyn post gwych ar lwyddiant Apple ym Mhêl Daring Daring.

Un sylw

  1. 1

    Mae gan Gwmni A y dull cywir o bell ffordd. Nid yw’r dywediad “Mae’n well bod yn 80% yn iawn heddiw na 100% yn iawn yfory” erioed wedi bod yn fwy gwir nag y mae heddiw. Mae'r cyflymder cynyddol y mae pethau'n digwydd ym myd busnes yn parhau i fy synnu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.