Beth sydd mewn Enw Blog?

Enw Blog

Ar ôl darllen Sgyrsiau Noeth by Robert Scoble ac Shel Israel, Penderfynais wneud rhai newidiadau i'm blog. Yn fwyaf nodedig, enw'r blog. Yn syml, fy mlog oedd “Douglas Karr”O'r blaen, ond gwnes i ychydig o waith ar yr enw a dewis Ar Ddylanwad ac Awtomeiddio. Ysgrifennais amdano yma.

Rwyf wedi gwneud rhai pethau braf gyda'r wefan hefyd, gan ddefnyddio graffeg yn fwy amlwg, graffig pennawd newydd gyda fy mwg gwenu, ac ystyried y cynnwys yn ofalus. Rhaid imi ddweud, serch hynny, bod poblogrwydd y blog wedi newid yn sylweddol ers ei ailenwi. Er fy mod i'n arfer cael diferyn o draffig o'r blaen, nawr rydw i'n cael llawer mwy o drawiadau.

Dadansoddeg

Hoffwn feddwl bod ansawdd y cynnwys yn syml wedi fy helpu i ddenu mwy o ddarllenwyr. Ond fel marchnatwr cronfa ddata, rwy'n cydnabod pan fyddwch chi'n newid un agwedd ar ymgyrch ac yn cadw popeth arall yr un peth - fel arfer y newid a wnaethoch sy'n arwain at y gwahaniaeth. Yn yr achos hwn roedd yn ailenwi fy mlog i enw mwy diddorol.

Wrth gwrs, pe bai gen i enw fel Robert Scoble, Seth Godin, Malcolm Gladwell, ac ati… Nid oes angen i mi wneud dim mwy na glynu hynny fel enw fy mlog. Fodd bynnag, Douglas Karr ddim yn enwog (eto). Wnes i ddim masnachu clip coch ar gyfer tŷ, wnes i ddim rhyddhau gwybodaeth CIA newydd, ac nid wyf wedi datgelu cyfrinach ieuenctid chwaith! Nid wyf yn ceisio 15 munud o enwogrwydd, er yr hoffwn ryw ddydd roi'r holl feddyliau hyn at ei gilydd mewn un gyfrol.

Rwy’n eithaf hapus bod mwy ohonoch yn dod i ymweld. Mae cadw blog bob amser yng nghefn fy meddwl. Rydw i wedi dysgu cymaint gan gynifer o bobl fel fy mod i'n meddwl mai blogiau, o bosib, yw'r peth gorau i ddigwydd i'r we.

8 Sylwadau

 1. 1

  Onid oedd y pigyn yn cyd-fynd â'r sôn am Seth Godin? (Llongyfarchiadau ar y Bron Brawf Cymru hwnnw). Rwy'n gwybod nad oedd yn cysylltu â'r wefan, ond byddwn yn tybio y byddai llond llaw o bobl yn chwilio ar eich enw. A yw Analytics yn dangos hyn o gwbl? Dim ond yn chwilfrydig….

 2. 2

  Fe ges i 27 hits i ffwrdd o chwiliadau am doug + karr yr union ddiwrnod hwnnw, ond dim byd ers hynny. Rwy'n defnyddio Google Analytics. Byddwn yn argymell yn gryf eich bod chi'n cofrestru, mae'n arbennig o ddefnyddiol os ydych chi'n ceisio olrhain a thyfu darlleniad eich blog. Yn ogystal, os oes gennych WordPress, mae'n fater o gopïo'r sgript i'ch troedyn thema. Syml iawn i godi a rhedeg!

 3. 3

  Helo Doug,
  Mae gen i ddiddordeb bob amser mewn rhywfaint o ymchwil sylfaenol i newidiadau marchnata. Mae hyn bellach tua mis oed. Beth fu effaith tymor canolig ail-frandio eich blog?
  Byddai gen i ddiddordeb mewn siart GoogleAnalytics wedi'i diweddaru (gall fod yn ddwy gyda sylw o tua chwe wythnos), dim ond i weld a oedd yr effaith wedi diflannu ar ôl ychydig a hefyd, a wnaeth eraill gysylltu â'ch enw newydd gyda'r un testun cyswllt ( allinurl:…).
  Gobeithio y byddwch yn cyhoeddi dilyniant.
  K

 4. 4

  Helo Kaj,

  Byddaf yn sicr yn eich postio a byddaf yn cyhoeddi dilyniant. Rwyf wedi sefydlu nifer o newidiadau i'r wefan yn rheolaidd. Er hynny, ni wnes i gyfrif ar boblogrwydd y cofnod blog penodol hwn. Y Folks caredig o Sgyrsiau Noeth cymerodd ddiddordeb hefyd. Mae gen i ofn y bydd hynny'n gyrru fy rhifau i bwynt lle mae'n ymddangos nad yw'r effeithiau eraill yn gwneud gwahaniaeth. Mae'n broblem braf ei chael, serch hynny!

  Doug

 5. 5

  Byddai gen i ddiddordeb mewn siart GoogleAnalytics wedi'i diweddaru (gall fod yn ddwy gyda sylw o tua chwe wythnos), dim ond i weld a oedd yr effaith wedi diflannu ar ôl ychydig a hefyd, a wnaeth eraill gysylltu â'ch enw newydd gyda'r un testun cyswllt ( allinurl :?).
  Gobeithio y byddwch yn cyhoeddi dilyniant.

  • 6

   Helo sohbet,

   Diolch am wneud sylwadau! Rwyf wedi cyhoeddi cryn dipyn yn fwy o stats ers y swydd hon. Rydw i wedi cynnal twf - i bwynt sydd bellach yn wir yn taro'r traffig yn ôl bryd hynny. Ni wnaeth y niferoedd erioed ostwng yn is nag yr oedd yn yr olygfa a welwch felly rwy'n dal i gredu bod newid yr enw wedi chwarae rhan fawr.

   Regards,
   Doug

 6. 7

  diolch am eich syniadau. Ond yn Google Analytics mae amser yn hwyr (am 3 awr..maybe 4 awr) weithiau 1 diwrnod efallai ..
  A allaf wneud unrhyw beth ar ei gyfer? a yw'n ymwneud ag ardal amser? neu a yw'n broblem genaral gyda Google Analytics?

  • 8

   Rwy'n credu bod rhyngwyneb y broblem hon yn rhyngwyneb newydd. Nawr gallwch ddefnyddio rhyngwyneb newydd google Analytics .. mae'n ymddangos yn dda. a dim ond 3-4 awr yn hwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.