Beth sydd mewn Enw Blog?

Enw Blog

Ar ôl darllen Sgyrsiau Noeth by Robert Scoble a Shel Israel, Penderfynais wneud rhai newidiadau i'm blog. Yn fwyaf nodedig, enw'r blog. Yn syml, fy mlog oedd “Douglas Karr”O'r blaen, ond gwnes i ychydig o waith ar yr enw a dewis Ar Ddylanwad ac Awtomeiddio. Ysgrifennais amdano yma.

Rwyf hefyd wedi gwneud rhai pethau braf gyda'r wefan hefyd, gan ddefnyddio graffeg yn fwy amlwg, graffig pennawd newydd gyda fy mwg gwenu, ac ystyried y cynnwys yn ofalus. Rhaid imi ddweud, serch hynny, bod poblogrwydd y blog wedi newid yn sylweddol ers ei ailenwi. Er fy mod i'n arfer cael diferyn o draffig o'r blaen, nawr rydw i'n cael llawer mwy o drawiadau.

Dadansoddeg

Hoffwn feddwl bod ansawdd y cynnwys yn syml wedi fy helpu i ddenu mwy o ddarllenwyr. Ond fel marchnatwr cronfa ddata, rwy'n cydnabod pan fyddwch chi'n newid un agwedd ar ymgyrch ac yn cadw popeth arall yr un peth - fel arfer y newid a wnaethoch sy'n arwain at y gwahaniaeth. Yn yr achos hwn roedd yn ailenwi fy mlog i enw mwy diddorol.

Wrth gwrs, pe bai gen i enw fel Robert Scoble, Seth Godin, Malcolm Gladwell, ac ati… Nid oes angen i mi wneud dim mwy na glynu hynny fel enw fy mlog. Fodd bynnag, Douglas Karr ddim yn enwog (eto). Wnes i ddim masnachu clip coch ar gyfer tŷ, wnes i ddim rhyddhau gwybodaeth CIA newydd, ac nid wyf wedi datgelu cyfrinach ieuenctid chwaith! Nid wyf yn ceisio 15 munud o enwogrwydd, er yr hoffwn ryw ddydd roi'r holl feddyliau hyn at ei gilydd mewn un gyfrol.

Rwy’n eithaf hapus bod mwy ohonoch yn dod i ymweld. Mae cadw blog bob amser yng nghefn fy meddwl. Rydw i wedi dysgu cymaint gan gynifer o bobl nes fy mod i'n meddwl mai blogiau, o bosib, yw'r peth gorau i ddigwydd i'r we.