Beth yw'r gost o gaffael yn erbyn cadw cwsmer?

caffael yn erbyn cadw

Mae rhywfaint o ddoethineb cyffredinol bod y cost caffael cwsmer newydd gall fod 4 i 8 gwaith y cost cadw un. Rwy'n dweud doethineb pennaf oherwydd gwelaf fod ystadegyn yn aml yn cael ei rannu ond byth yn dod o hyd i adnodd i fynd gydag ef. Nid wyf yn amau ​​bod cadw cwsmer yn rhatach i sefydliad, ond mae yna eithriadau. Ym musnes yr asiantaeth, er enghraifft, gallwch chi yn aml masnachu i fyny - mae cleient sy'n gadael yn cael ei ddisodli gan un mwy proffidiol. Yn yr achos hwn, cadw cwsmer gallai costio arian i'ch busnes dros amser.

Ta waeth, mae'r rhan fwyaf o'r cyfrifiadau wedi dyddio oherwydd effaith cwsmeriaid ar ein hymdrechion marchnata. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, tystebau ar-lein, gwefannau adolygu, a pheiriannau chwilio yn darparu cerbydau atgyfeirio anhygoel i gwsmeriaid newydd. Pan fydd y cwmnïau rydych chi'n gweithio gyda nhw yn fodlon, maen nhw'n aml yn rhannu hynny â'u rhwydwaith neu ar wefannau eraill. Mae hyn yn golygu y bydd cadw gwael y dyddiau hyn yn cael effaith negyddol ar eich strategaeth gaffael!

Fformiwlâu Caffael yn erbyn Cadw (Blynyddol)

 • Cyfradd Ymlyniad Cwsmer = (Nifer y Cwsmeriaid sy'n Gadael Bob Blwyddyn) / (Cyfanswm y Cwsmeriaid)
 • Cyfradd Cadw Cwsmer = (Cyfanswm y Cwsmeriaid - Nifer y Cwsmeriaid sy'n Gadael Bob Blwyddyn) / (Cyfanswm Nifer y Cwsmeriaid)
 • Gwerth Oes Cwsmer (CLV) = (Cyfanswm yr Elw) / (Cyfradd Atal Cwsmer)
 • Cost Caffael Cwsmer (CAC) = (Cyfanswm y Gyllideb Marchnata a Gwerthu gan gynnwys Cyflogau) / (Nifer y Cwsmeriaid a Gaffaelwyd)
 • Cost Ymlyniad = (Gwerth Oes Cwsmer) * (Nifer y Cwsmeriaid Blynyddol a Gollwyd)

Ar gyfer pobl nad ydynt erioed wedi gwneud y cyfrifiadau hyn o'r blaen, gadewch inni edrych ar yr effaith. Mae gan eich cwmni 5,000 o gwsmeriaid, mae'n colli 500 ohonyn nhw bob blwyddyn, ac mae pob un yn talu $ 99 y mis am eich gwasanaeth gydag elw o 15%.

 • Cyfradd Ymlyniad Cwsmer = 500/5000 = 10%
 • Cyfradd Cadw Cwsmer = (5000 - 500) / 5000 = 90%
 • Gwerth Oes Cwsmer = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00

Os yw'ch CAC yn $ 20 y cleient, mae hynny'n solid enillion ar fuddsoddiad marchnata, gan wario $ 10k i gymryd lle'r 500 o gwsmeriaid a adawodd. Ond beth pe gallech gynyddu cadw 1% trwy wario $ 5 arall y cwsmer? Byddai hynny'n $ 25,000 yn cael ei wario ar raglen gadw. Byddai hynny'n cynyddu eich CLV o $ 1,782 i $ 1,980. Dros oes eich 5,000 o gwsmeriaid, rydych chi newydd gynyddu eich llinell waelod bron i filiwn o ddoleri.

Mewn gwirionedd, mae cynnydd o 5% yn y gyfradd cadw cwsmeriaid yn cynyddu elw 25% i 95%

Yn anffodus, yn ôl y data a ddaliwyd ar hyn ffeithlun o Invesp, Mae gan 44% o gwmnïau fwy o ffocws ar #acquisition tra mai dim ond 18% sy'n canolbwyntio ar #retention. Mae angen i fusnesau gydnabod bod cynnwys a strategaethau cymdeithasol yn aml yn darparu mwy o werth yn y ffordd o gadw nag y maent yn ei wneud gyda chaffael.

cwsmer-gaffaeliad-yn erbyn-cadw

2 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Rwy'n ddiolchgar fy mod wedi darllen eich erthygl. Bydd hyn yn dylanwadu ar fy mhenderfyniadau yn fy musnes yn y dyfodol. Mae gwir angen i ni ofalu am y rhai sy'n ffyddlon i ni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.